2021 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

Vapauttava 7706/UL/21
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, lähdekritiikki, yksityisyyden suoja

Näkökulmakirjoituksessa ei ollut välttämätöntä kuulla samanaikaisesti koirankouluttajaa, vaikka hän saattoikin olla lajipiireissä tunnistettavissa. Kritiikki ei kohdistunut henkilöön, vaan ennen kaikkea hänen edustamaansa koulukuntaan.
 

Langettava 7698/UL/21
Helsingin Uutiset

Piilomainonta, lähdekritiikki, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi autoiluaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Haastateltava esitteli omaa autoaan mainosmaisesti. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin. Haastateltava teki markkinointiyhteistyötä automerkin kanssa.

Langettava 7687/UL/21
Kaleva

Piilomainonta, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi terveysaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Lehti antoi haastateltavan esitellä mainosmaisesti luontaistuotetta. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin, mikä johti piilomainontaan.

Vapauttava 7683/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, mielipiteet ja tosiasiat

Helsingin Sanomien jutut sivusivat kiistanalaisia ja politisoituneita tapauksia Intiassa. Lehden näkökulma oli rajattu, mutta jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7678/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, otsikko, mielipiteet ja tosiasiat

Helsingin Sanomien kolumnissa ei ollut olennaista asiavirhettä ja kolumnin otsikolle löytyi jutusta kate. Kolumnissa ei esitetty mielipiteitä tosiasioina.

Langettava 7675/UL/21
Karjalainen

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti uutisoi tutkintapyynnöstä tietämättä, että esitutkinta asiasta oli jo edellisellä viikolla lopetettu. Vanhentuneen tiedon päätyminen juttuun johtui siitä, ettei lehti tarkistanut tietoja tutkintapyynnöstä muusta lähteestä kuin sen tekijältä ja tämän asianajajalta. Jutussa lueteltiin myös syytä epäillä -tutkintanimikkeitä, joista poliisi ei tosiasiassa ollut edes kirjannut rikosilmoitusta. Lehti ei korjannut juttua Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Vapauttava 7663/UL/21
Iltalehti

Uhrin ihmisarvo ja hienotunteinen kohtelu

Iltalehti julkaisi kuvan kuolleesta George Floydista sairasautossa. Uhri oli kuvassa tunnistettavissa. Kuva liittyi meneillään olevaan oikeudenkäyntiin, jossa syytettiin poliisia Floydin surmasta. Kuvan julkaisu oli sen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi perusteltavissa.
 

Langettava 7661/PL/21
Östnyland

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisee säännöllisesti tietoja kaikista tietyillä alueilla tehdyistä vähintään 150 000 euron arvoisista kiinteistönluovutuksista, joista se hankkii Maanmittauslaitokselta tiedot. Lehti julkaisee ostajien ja myyjien nimet, kiinteistön tarkan osoitteen ja kauppahinnan. Lehden valitsema hintaraja ei yksinään ollut riittävä journalistinen peruste asuinkiinteistön ostaneen yksityishenkilön nimen julkaisemiseen yhdessä osoitteen kanssa.

Vapauttava 7656/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, kielteinen julkisuus, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, uutisen seuranta

Yle liitti Suojelupoliisin uhka-arvioita käsitteleviin juttuihin poliitikkojen puheiden arviointia. Supon uhkakuvat ja Ylen huomiot esiintyivät rinnan, mutta niitä ei samaistettu harhaanjohtavasti. Kyse oli tavanomaisesta poliittisen toiminnan arvioinnista, eikä se synnyttänyt kantelijalle oikeutta samanaikaiseen kuulemiseen tai omaan kannanottoon.

Langettava 7619/UL/21
Helsingin Uutiset

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanavien toimivuudesta ja siitä, että niiden viestit tarkistetaan riittävän huolellisesti.

Vapauttava 7618/YLE/21
Yle

Virheen korjaus, otsikko

Ylen kolumnissa esitettiin kärjekkäitä ja tulkinnanvaraisia väitteitä lääketeollisuuden osuudesta koronapandemian pitkittymiseen. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikolle löytyi kate jutusta. 

Langettava 7610/SMF/21
Nelonen

Journalistinen päätösvalta

Energiayhtiö rahoitti ilmastopäästöjä käsittelevää tv-ohjelmasarjaa. Vaikka ohjelma oli journalistinen ja käsitteli yhtiötä myös kriittisesti, sponsori on yhteistyökuvion vuoksi käytännössä vaikuttanut ohjelmasarjan ideointiin ja tekijätahon valintaan.
Kokonaisuus oli omiaan heikentämään yleisön luottamusta journalismin riippumattomuuteen, etenkin kun energiayhtiön edustajat olivat ohjelmasarjassa vahvasti edustettuina.

Vapauttava 7605/YLE/21
Yle

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus

Yle kertoi professuurihankkeen rahoitukseen liittyvästä esitutkinnasta. Kantelija mainittiin nimeltä uutisessa, joka oli osa pitkään kestänyttä saman asiakokonaisuuden seurantaa. Kantelijan nimen mainitseminen oli perusteltua hänen ammatillisen ja paikallisen asemansa sekä tapauksen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

Langettava 7601/UL/21
Mikkelin Kaupunkilehti

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, konserniyhteys

Päätoimittaja käsitteli kirjoituksissaan asiaa, jonka yhteen osapuoleen hänellä oli sidonnaisuus. Lehti ei kertonut sidonnaisuudesta juttujen yhteydessä.
    

Vapauttava 7600/UL/21
Turun Sanomat

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi juttuja uimahallissa tapahtuneesta välikohtauksesta ja sen vuoksi tehdystä korvausvaatimuksesta ja muista toimenpiteistä. Ensimmäisessä jutussa taustalla olleista uimahallin tapahtumista oli kerrottu virheellisesti, mutta lehti korjasi virheen pikaisesti. Myöhemmissä seurantajutuissa tapahtumat oli kerrottu osin epätarkasti, mutta jutuista kävi ilmi, että kyseessä ei ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista, eikä jutuissa ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 7590/PL/21
Tejuka

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että koronavirusta ei olisi eristetty eikä siten todennettu. Lehti ei korjannut tätä olennaista asiavirhettä pyynnöstä huolimatta. Myös lehden harjoittama lähdekritiikki oli moitittavan vähäistä.
    

Vapauttava 7582/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen ulkomaanuutisessa oli kerrottu kiistanalaisesta asiasta rajatusta näkökulmasta, mutta kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe vaan epätarkkuus.

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

<< 1 2 >> 

Vapauttava 7605/YLE/21

Vastaaja: Yle

Asia: Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus

Ratkaistu: 12.5.2021

Yle kertoi professuurihankkeen rahoitukseen liittyvästä esitutkinnasta. Kantelija mainittiin nimeltä uutisessa, joka oli osa pitkään kestänyttä saman asiakokonaisuuden seurantaa. Kantelijan nimen mainitseminen oli perusteltua hänen ammatillisen ja paikallisen asemansa sekä tapauksen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

Kantelu 14.2.2021 

Kantelu kohdistuu Yle Uutisten 29.1.2021 julkaisemaan nettiartikkeliin "Poliisi: Mikkelin professuurihanketta koskevista mahdollisista rikoksista osa voi olla jo rikosoikeudellisesti vanhentuneita

Kantelija on jutussa nimeltä mainittu professori. Kantelijan mukaan hänen nimensä tuotiin jutussa perusteettomasti esille.
Uutisen mukaan poliisi kertoi suorittavansa esitutkinnan, jossa selvitetään, onko joku Mikkelin kehitysyhtiöiden vastuuhenkilöstä tai kaupungin virkamiehistä syyllistynyt virkarikokseen tai muuhun rikokseen. Uutinen kertoi, että esitutkinnassa selvitetään myös professorin "mahdollinen osallisuus esille tuleviin rikoksiin". 

Kantelija huomauttaa, että hänen osaltaan kyse ei ollut edes rikosepäilystä, vaan mahdollisesta epäilystä. Hänen nimensä oli tuotu esille, vaikka yhtäkään muuta nimeä ei ollut edes "varmojen" rikosepäilyn kohteiden joukosta mainittu.
Kantelija ottaa esiin, että poliisi oli maininnut hänen nimensä omassa tiedotteessaan, mutta kantelijan mielestä se ei poistanut toimittajan vastuuta. 

Päätoimittajan vastaus 13.4.2021

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaavan päätoimittajan Jouko Jokisen mukaan kantelijan nimeä ei tuotu esiin perusteettomasti. Mikkelin professuurihanketta ja julkisten varojen käyttöä koskeva uutisointi oli alkanut Ylellä syyskuussa 2020, ja kantelijan nimi oli ollut päätoimittajan mukaan alusta lähtien esillä. Yle oli uutisoinut muun muassa Mikkelin kaupungin asiasta teettämästä ulkopuolisesta selvityksestä ja sen tuloksista sekä siitä, että kantelija oli riitauttanut työsuhteensa päättämisen. Lisäksi Yle oli kertonut, että poliisi aloittaa esiselvityksen hankkeeseen liittyvistä epäselvyyksistä. 

Päätoimittaja toteaa, että tapauksesta oli uutisoitu laajasti jo ennen kantelun kohteena olevan jutun julkaisua. Myös kaupunki oli tiedottanut omasta sisäisestä selvityksestään ja oikeudessa olevasta riita-asiasta kantelijan nimen mainiten.

Päätoimittajan mukaan poliisitutkinnasta kertominen oli selvää jatkumoa aiemmalle uutisoinnille. Kaupungin omistaman kehitysyhtiön vastuuhenkilöitä ja kaupungin virkamiehiä koskevasta rikostutkinnasta ei olisi voinut hänen mukaansa uutisoida kertomatta, mistä tapauksesta oli kysymys. Jutussa ei väitetty, että kantelijaa epäillään rikoksesta, vaan että hänen mahdollista osuuttaan asiassa selvitetään.

Päätoimittaja perustelee nimen julkaisua myös tapahtumasarjan yhteiskunnallisella merkittävyydellä. Tapahtumissa ei ollut hänen mukaansa kyse yksityiselämään kuuluvista arkaluonteisista seikoista, vaan henkilön toimimisesta ammatissaan, hänen ammatillisesta asemastaan ja julkisten varojen käytöstä. Kantelija on ollut tehtävässään merkittävässä ja näkyvässä asemassa, on erittäin ansioitunut ja kuuluu maailman viitatuimpiin tutkijoihin alallaan. Tapahtumasarjan yhteiskunnallista merkittävyyttä korostaa päätoimittajan mukaan sekin, että kokonaisuus on ollut myös kantelijan itsensä mielestä niin tärkeä, että hän on nostanut siihen liittyen oikeusprosessin.

Siihen, että kantelijan mukaan poliisinkaan ei olisi pitänyt tuoda hänen nimeään esiin, päätoimittaja toteaa, että toimitus tekee julkaisupäätökset itsenäisesti. Päätoimittajan mukaan nimen julkaisulle oli kokonaisharkinnan pohjalta journalistiset perusteet.

Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

JO 32: Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä.

Yle kertoi nettijutussaan poliisin esitutkinnasta, jossa oli määrä selvittää julkisen rahan käyttöä niin sanotussa Mikkelin professuurihankkeessa. Jutun mukaan tutkinta kohdistui siihen, oliko joku kaupungin virkamiehistä tai kehitysyhtiöiden vastuuhenkilöistä syyllistynyt virkarikokseen tai muuhun rikokseen. Samalla poliisin kerrottiin selvittävän myös nimeltä mainitun professorin mahdollista osallisuutta esille tuleviin rikoksiin. Jo aiemmin julkisuudessa oli ollut kohua hänen kaupungin kehitysyhtiöltä saamiensa palkkioiden asianmukaisuudesta.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että professorin nimen mainitseminen oli hänen ammatillisen ja paikallisen asemansa sekä tapauksen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi perusteltua. Yleisöllä oli oikeus tietää julkisten varojen käytön asianmukaisuuteen liittyvistä epäilyistä. Professorin nimi oli ollut laajasti esillä jo aiemmin, kun hänelle maksettuja palkkioita oli käsitelty julkisuudessa. Siten hänen henkilöllisyytensä kertominen ei ollut kohtuutonta myöskään tapauksen tuoreimmista käänteistä kerrottaessa. Jutusta ilmeni myös selvästi, että esitutkinta oli vasta alkamassa ja professorin osallisuutta mahdollisiin rikoksiin vasta selvitettiin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Mona Haapsaari, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Hanna Parhaniemi, Heli Parikka, Kari Pyrhönen, Harto Pönkä, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt ja Tuomo Törmänen.

Tämä päätös on avattu 1784 kertaa