PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

Vapauttava 7706/UL/21
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, lähdekritiikki, yksityisyyden suoja

Näkökulmakirjoituksessa ei ollut välttämätöntä kuulla samanaikaisesti koirankouluttajaa, vaikka hän saattoikin olla lajipiireissä tunnistettavissa. Kritiikki ei kohdistunut henkilöön, vaan ennen kaikkea hänen edustamaansa koulukuntaan.
 

Langettava 7698/UL/21
Helsingin Uutiset

Piilomainonta, lähdekritiikki, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi autoiluaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Haastateltava esitteli omaa autoaan mainosmaisesti. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin. Haastateltava teki markkinointiyhteistyötä automerkin kanssa.

Langettava 7687/UL/21
Kaleva

Piilomainonta, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi terveysaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Lehti antoi haastateltavan esitellä mainosmaisesti luontaistuotetta. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin, mikä johti piilomainontaan.

Vapauttava 7683/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, mielipiteet ja tosiasiat

Helsingin Sanomien jutut sivusivat kiistanalaisia ja politisoituneita tapauksia Intiassa. Lehden näkökulma oli rajattu, mutta jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7678/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, otsikko, mielipiteet ja tosiasiat

Helsingin Sanomien kolumnissa ei ollut olennaista asiavirhettä ja kolumnin otsikolle löytyi jutusta kate. Kolumnissa ei esitetty mielipiteitä tosiasioina.

Langettava 7675/UL/21
Karjalainen

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti uutisoi tutkintapyynnöstä tietämättä, että esitutkinta asiasta oli jo edellisellä viikolla lopetettu. Vanhentuneen tiedon päätyminen juttuun johtui siitä, ettei lehti tarkistanut tietoja tutkintapyynnöstä muusta lähteestä kuin sen tekijältä ja tämän asianajajalta. Jutussa lueteltiin myös syytä epäillä -tutkintanimikkeitä, joista poliisi ei tosiasiassa ollut edes kirjannut rikosilmoitusta. Lehti ei korjannut juttua Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Vapauttava 7663/UL/21
Iltalehti

Uhrin ihmisarvo ja hienotunteinen kohtelu

Iltalehti julkaisi kuvan kuolleesta George Floydista sairasautossa. Uhri oli kuvassa tunnistettavissa. Kuva liittyi meneillään olevaan oikeudenkäyntiin, jossa syytettiin poliisia Floydin surmasta. Kuvan julkaisu oli sen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi perusteltavissa.
 

Langettava 7661/PL/21
Östnyland

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisee säännöllisesti tietoja kaikista tietyillä alueilla tehdyistä vähintään 150 000 euron arvoisista kiinteistönluovutuksista, joista se hankkii Maanmittauslaitokselta tiedot. Lehti julkaisee ostajien ja myyjien nimet, kiinteistön tarkan osoitteen ja kauppahinnan. Lehden valitsema hintaraja ei yksinään ollut riittävä journalistinen peruste asuinkiinteistön ostaneen yksityishenkilön nimen julkaisemiseen yhdessä osoitteen kanssa.

Vapauttava 7656/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, kielteinen julkisuus, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, uutisen seuranta

Yle liitti Suojelupoliisin uhka-arvioita käsitteleviin juttuihin poliitikkojen puheiden arviointia. Supon uhkakuvat ja Ylen huomiot esiintyivät rinnan, mutta niitä ei samaistettu harhaanjohtavasti. Kyse oli tavanomaisesta poliittisen toiminnan arvioinnista, eikä se synnyttänyt kantelijalle oikeutta samanaikaiseen kuulemiseen tai omaan kannanottoon.

Langettava 7619/UL/21
Helsingin Uutiset

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanavien toimivuudesta ja siitä, että niiden viestit tarkistetaan riittävän huolellisesti.

Vapauttava 7618/YLE/21
Yle

Virheen korjaus, otsikko

Ylen kolumnissa esitettiin kärjekkäitä ja tulkinnanvaraisia väitteitä lääketeollisuuden osuudesta koronapandemian pitkittymiseen. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikolle löytyi kate jutusta. 

Langettava 7610/SMF/21
Nelonen

Journalistinen päätösvalta

Energiayhtiö rahoitti ilmastopäästöjä käsittelevää tv-ohjelmasarjaa. Vaikka ohjelma oli journalistinen ja käsitteli yhtiötä myös kriittisesti, sponsori on yhteistyökuvion vuoksi käytännössä vaikuttanut ohjelmasarjan ideointiin ja tekijätahon valintaan.
Kokonaisuus oli omiaan heikentämään yleisön luottamusta journalismin riippumattomuuteen, etenkin kun energiayhtiön edustajat olivat ohjelmasarjassa vahvasti edustettuina.

Vapauttava 7605/YLE/21
Yle

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus

Yle kertoi professuurihankkeen rahoitukseen liittyvästä esitutkinnasta. Kantelija mainittiin nimeltä uutisessa, joka oli osa pitkään kestänyttä saman asiakokonaisuuden seurantaa. Kantelijan nimen mainitseminen oli perusteltua hänen ammatillisen ja paikallisen asemansa sekä tapauksen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

Langettava 7601/UL/21
Mikkelin Kaupunkilehti

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, konserniyhteys

Päätoimittaja käsitteli kirjoituksissaan asiaa, jonka yhteen osapuoleen hänellä oli sidonnaisuus. Lehti ei kertonut sidonnaisuudesta juttujen yhteydessä.
    

Vapauttava 7600/UL/21
Turun Sanomat

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi juttuja uimahallissa tapahtuneesta välikohtauksesta ja sen vuoksi tehdystä korvausvaatimuksesta ja muista toimenpiteistä. Ensimmäisessä jutussa taustalla olleista uimahallin tapahtumista oli kerrottu virheellisesti, mutta lehti korjasi virheen pikaisesti. Myöhemmissä seurantajutuissa tapahtumat oli kerrottu osin epätarkasti, mutta jutuista kävi ilmi, että kyseessä ei ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista, eikä jutuissa ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 7590/PL/21
Tejuka

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että koronavirusta ei olisi eristetty eikä siten todennettu. Lehti ei korjannut tätä olennaista asiavirhettä pyynnöstä huolimatta. Myös lehden harjoittama lähdekritiikki oli moitittavan vähäistä.
    

Vapauttava 7582/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen ulkomaanuutisessa oli kerrottu kiistanalaisesta asiasta rajatusta näkökulmasta, mutta kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe vaan epätarkkuus.

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7590/PL/21

Vastaaja: Tejuka

Asia: Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Ratkaistu: 12.5.2021

Mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että koronavirusta ei olisi eristetty eikä siten todennettu. Lehti ei korjannut tätä olennaista asiavirhettä pyynnöstä huolimatta. Myös lehden harjoittama lähdekritiikki oli moitittavan vähäistä.
    

Kantelu 1.2.2021

Kantelu kohdistuu Tejuka-lehden printtiversiossaan 26.1.2021 Lukijoolta -palstalla julkaisemaan teuvalaisen kunnanvaltuutetun mielipidekirjoitukseen Maskeista aivovaurioita lapsille?.

Kirjoitus sisälsi kantelun mukaan virheitä, vääristelyä sekä viranomaisvastarinnan lietsontaa. Kantelija kyseenalaisti tekstissä referoidun tutkimuksen luotettavuuden. Kantelun mukaan lähteinä käytettiin kyseenalaisia, koronavastaisia verkkosivustoja. Kantelun mukaan kirjoittaa vetosi asemaansa kunnanvaltuutettuna suositellessaan ihmisiä jättämään käyttämättä maskeja ja väitti, että tuhannet lääkärit ovat todenneet, että meneillään on massiivinen rikos ihmiskuntaa kohtaan.

Kantelijan mukaan mielipidekirjoituksessa kehotettiin ihmisiä elämään normaalia elämää eli laiminlyömään viranomaissuositukset. Kirjoituksessa myös väitettiin, että koko virus olisi petosta. Koko teksti oli kantelun mukaan erittäin vastuuton. 

Kantelija toteaa, että kunnanvaltuutettuna kirjoittaja nauttii monien kuntalaisten luottamusta ja näin ollen oli iso riski, että hänen kirjoitukseensa uskotaan. Tällaista kirjoitusta ei olisi tullut kantelijan mielestä julkaista lehdessä.

Kantelija on pyytänyt puhelinkeskustelussa päätoimittajaa korjaamaan tekstin virheet, mutta päätoimittaja ei ole tähän suostunut.

Kantelun lisäys 26.3.2021

Kantelijan mukaan päätoimittaja  kehotti  häntä heidän välisessään puhelinkeskustelussa tekemään vastineen, mutta kantelijan mielestä se ei ollut hänen tehtävänsä. Kantelija toteaa, että koska päätoimittaja ei ollut luvannut tehdä asialle tehdä mitään, hän päätti sittenkin ilmaista oman mielipiteensä kirjoituksesta, koska pelkäsi väärän tiedon leviävän. Kantelijan mielipidekirjoitus julkaistiin seuraavassa Tejukassa vastine-otsikolla 3.2.2021.  

Päätoimittajan vastaus 13.4.2021  

Päätoimittaja Jaakko Ujaisen mukaan Tejukan toimituksessa oli mietitty pitkään, julkaistaanko kunnanvaltuutetun kirjoitus. Päätoimittajan mukaan toimitus päätyi siihen, että jos kirjoitusta ei olisi julkaistu, siitä olisi seurannut muun muassa syytöksiä sananvapauden rajoittamisesta ja ehkä muitakin jälkiseuraamuksia, joita päätoimittaja ei tarkemmin määrittele.

Päätoimittajan mukaan seuraavaksi oli mietitty, olisiko kirjoitusta siistittävä. Päätoimittaja kertoo päätyneensä joko – tai -ratkaisuun.

Päätoimittajan mielestä kaikilla teuvalaisilla, myös niillä, jotka eivät seuraa sosiaalista mediaa, ja kunnan esimiehillä, jotka maatalouslomittajaansa lähettävät kyliä kiertämään, oli oikeus tietää, minkälaisilla mielipiteillä ja aatteilla heidän työntekijänsä ja kuntalaisten edunvalvoja toimii.

Päätoimittajan mukaan kantelija pelkäsi, että jotkut lehden lukijoista saattoivat ottaa todesta kirjoittajan näkemykset. Lehden näkemys sen sijaan oli, että valtaosa sen lukijoista koki asian päinvastoin ja pystyi arvioimaan siten kirjoittajan ajatusmaailmaa. Päätoimittajan mukaan tämän osoitti sekin, että lehden seuraavassa, 3.2.21 ilmestyneessä numerossa julkaistiin useita kirjoituksia, joissa kyseinen kirjoitus tuomittiin.

Päätoimittajan mukaan lehden pääkirjoituksesta tuona päivänä kävi myös selväksi, ettei lehden linja ollut yhteneväinen yleisönosastokirjoittajan kanssa. 

Päätoimittaja kertoo todenneensa kantelijalle, että tällä oli mahdollisuus vastata kirjoitukseen. Kantelijan kirjoitus julkaistiin seuraavassa lehdessä vastine-otsikolla.

JSN pyysi kantelun käsittelyynottopäätöksessään päätoimittajaa kommentoimaan kantelijan kanssa käymäänsä puhelinkeskustelua, jossa kantelija kertoi pyytäneensä lehteä korjaamaan jutussa olleet virheet.

Päätoimittajan mukaan puhelinkeskustelussa kantelija alkoi uhkailla, ”että jos ette tee näin, niin siitä seuraa niitä sun näitä jatkoseuraamuksia. Hän siis yritti vaikuttaa toimitukselliseen sisältöömme, jota tietenkään en voinut sallia vanhana journalistina.” Päätoimittaja ei selvennä, mistä jatkoseuraamisista keskustelussa oli kyse.

Vastauksen lisäys 29.4.2021

Neuvosto pyysi päätoimittajaa selventämään, minkälaista faktantarkastusta toimituksessa tehtiin ennen mielipidekirjoituksen julkaisemista ja mitä virheväittämiä tuli toimituksen tietoon kantelijan ja päätoimittajan käymässä puhelinkeskustelussa. 

Päätoimittaja vastasi seuraavasti: ”Selvitimme resurssiemme puitteissa, että instanssit, joihin kirjoittaja viittaa, ovat olemassa. Kirjoituksen kanssa yhteneviä mielipiteitä on sittemmin esitetty monissa mielenosoituksissa ympäri maata. 
Kantelija vaati lehteä oikaisemaan kirjoittajan mielipiteitä. On aika vaikeaa oikoa jonkun kirjoittajan käsityksiä asioista. Pitäisikö jatkossa oikoa esim. eri poliittisten järjestöjen mielipide-eroja tai selvittää etujärjestöjen vastakkaisten kantojen tietolähteitä. 
Hän oli myös vahvasti sitä mieltä, ettei lehdessä saisi julkaista kirjoituksia, joissa arvostellaan viranomaisten suosituksia.”

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 12:  Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä. 

Tejuka julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa paikallinen kunnanvaltuutettu väitti muun muassa, että koronavirusta ei olisi eristetty eikä siten todennettu. Kirjoittajan mukaan ”pandemia” loppuisi, jos elettäisiin mahdollisimman normaalia elämää. Kirjoituksessa väitettiin myös, että yli 12-vuotiaille suositellusta hengityssuojainten käytöstä aiheutuisi vakavia seurauksia kehittyville aivoille ja se voisi johtaa myöhemmin dementiatapausten räjähdysmäiseen kasvuun. Lehti ei kantelijan pyynnöstä huolimatta korjannut kirjoituksessa olleita virheitä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kirjoittajalla oli oikeus kertoa mielipiteensä pandemiarajoituksista ja vastustaa hengityssuojaimen käyttöä. Tällainen yhteiskunnallinen keskustelu on sananvapauden ydinaluetta. Neuvosto toteaa, että tiedotusvälineellä on kuitenkin vastuu myös mielipidekirjoituksista, jotka se on valinnut julkaistaviksi. Neuvosto muistuttaa, että ulkoapäin tuleva paine ei saa johtaa journalistisen päätösvallan luovuttamiseen. 

Kirjoituksessa esitettiin tosiasioina väitteitä, joiden lähteiden luotettavuutta lehti epäili seuraavan numeronsa pääkirjoituksessa. Lisäksi lehti julkaisi kaksi mielipidekirjoitusta, joissa kyseenalaistettiin valtuutetun väitteet ja lähteet. Lehti myös haastatteli asiasta alueen terveyspalvelujen johtajaa. Tämän kokonaisuuden vuoksi toimituksen reaktio valtuutetun kirjoituksessa olleiden, harhaanjohtavasti tieteellisinä esitettyjen sepitteellisten väitteiden erottamiseksi tosiasioista ja mielipiteistä täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset.

Mielipidekirjoituksessa oli kuitenkin olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että koronavirusta ei olisi eristetty eikä siten todennettu. Lehti ei korjannut tätä olennaista asiavirhettä pyynnöstä huolimatta. 

Mielipidekirjoitusten faktantarkastukselta ei voida edellyttää ennen niiden julkaisua saman tasoista journalistista prosessia kuin toimituksen itse tuottamalta sisällöltä vaaditaan. Tässä tapauksessa lehden harjoittama lähdekritiikki oli kuitenkin moitittavan vähäistä, minkä yllämainitun, selvästi virheellisen väitteen päätyminen lehteen osoitti.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Tejuka on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 10, 12 ja 20, ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät: Eero Hyvönen (pj), Mona Haapsaari, Marja Keskitalo, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Hanna Parhaniemi, Kari Pyrhönen, Harto Pönkä, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Tuomo Törmänen.

 

Tekstiä on korjattu 18.5.2021 lisäämällä kantelun kuvauksen kolmannen kappaleen alkuun sana mukaan, jonka puuttuminen antoi aiemmin virheellisen käsityksen asiasta, jota kappaleessa käsitellään.  

Tämä päätös on avattu 2068 kertaa