PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

Vapauttava 7706/UL/21
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, lähdekritiikki, yksityisyyden suoja

Näkökulmakirjoituksessa ei ollut välttämätöntä kuulla samanaikaisesti koirankouluttajaa, vaikka hän saattoikin olla lajipiireissä tunnistettavissa. Kritiikki ei kohdistunut henkilöön, vaan ennen kaikkea hänen edustamaansa koulukuntaan.
 

Langettava 7698/UL/21
Helsingin Uutiset

Piilomainonta, lähdekritiikki, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi autoiluaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Haastateltava esitteli omaa autoaan mainosmaisesti. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin. Haastateltava teki markkinointiyhteistyötä automerkin kanssa.

Langettava 7687/UL/21
Kaleva

Piilomainonta, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi terveysaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Lehti antoi haastateltavan esitellä mainosmaisesti luontaistuotetta. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin, mikä johti piilomainontaan.

Vapauttava 7683/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, mielipiteet ja tosiasiat

Helsingin Sanomien jutut sivusivat kiistanalaisia ja politisoituneita tapauksia Intiassa. Lehden näkökulma oli rajattu, mutta jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7678/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, otsikko, mielipiteet ja tosiasiat

Helsingin Sanomien kolumnissa ei ollut olennaista asiavirhettä ja kolumnin otsikolle löytyi jutusta kate. Kolumnissa ei esitetty mielipiteitä tosiasioina.

Langettava 7675/UL/21
Karjalainen

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti uutisoi tutkintapyynnöstä tietämättä, että esitutkinta asiasta oli jo edellisellä viikolla lopetettu. Vanhentuneen tiedon päätyminen juttuun johtui siitä, ettei lehti tarkistanut tietoja tutkintapyynnöstä muusta lähteestä kuin sen tekijältä ja tämän asianajajalta. Jutussa lueteltiin myös syytä epäillä -tutkintanimikkeitä, joista poliisi ei tosiasiassa ollut edes kirjannut rikosilmoitusta. Lehti ei korjannut juttua Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Vapauttava 7663/UL/21
Iltalehti

Uhrin ihmisarvo ja hienotunteinen kohtelu

Iltalehti julkaisi kuvan kuolleesta George Floydista sairasautossa. Uhri oli kuvassa tunnistettavissa. Kuva liittyi meneillään olevaan oikeudenkäyntiin, jossa syytettiin poliisia Floydin surmasta. Kuvan julkaisu oli sen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi perusteltavissa.
 

Langettava 7661/PL/21
Östnyland

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisee säännöllisesti tietoja kaikista tietyillä alueilla tehdyistä vähintään 150 000 euron arvoisista kiinteistönluovutuksista, joista se hankkii Maanmittauslaitokselta tiedot. Lehti julkaisee ostajien ja myyjien nimet, kiinteistön tarkan osoitteen ja kauppahinnan. Lehden valitsema hintaraja ei yksinään ollut riittävä journalistinen peruste asuinkiinteistön ostaneen yksityishenkilön nimen julkaisemiseen yhdessä osoitteen kanssa.

Vapauttava 7656/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, kielteinen julkisuus, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, uutisen seuranta

Yle liitti Suojelupoliisin uhka-arvioita käsitteleviin juttuihin poliitikkojen puheiden arviointia. Supon uhkakuvat ja Ylen huomiot esiintyivät rinnan, mutta niitä ei samaistettu harhaanjohtavasti. Kyse oli tavanomaisesta poliittisen toiminnan arvioinnista, eikä se synnyttänyt kantelijalle oikeutta samanaikaiseen kuulemiseen tai omaan kannanottoon.

Langettava 7619/UL/21
Helsingin Uutiset

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanavien toimivuudesta ja siitä, että niiden viestit tarkistetaan riittävän huolellisesti.

Vapauttava 7618/YLE/21
Yle

Virheen korjaus, otsikko

Ylen kolumnissa esitettiin kärjekkäitä ja tulkinnanvaraisia väitteitä lääketeollisuuden osuudesta koronapandemian pitkittymiseen. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikolle löytyi kate jutusta. 

Langettava 7610/SMF/21
Nelonen

Journalistinen päätösvalta

Energiayhtiö rahoitti ilmastopäästöjä käsittelevää tv-ohjelmasarjaa. Vaikka ohjelma oli journalistinen ja käsitteli yhtiötä myös kriittisesti, sponsori on yhteistyökuvion vuoksi käytännössä vaikuttanut ohjelmasarjan ideointiin ja tekijätahon valintaan.
Kokonaisuus oli omiaan heikentämään yleisön luottamusta journalismin riippumattomuuteen, etenkin kun energiayhtiön edustajat olivat ohjelmasarjassa vahvasti edustettuina.

Vapauttava 7605/YLE/21
Yle

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus

Yle kertoi professuurihankkeen rahoitukseen liittyvästä esitutkinnasta. Kantelija mainittiin nimeltä uutisessa, joka oli osa pitkään kestänyttä saman asiakokonaisuuden seurantaa. Kantelijan nimen mainitseminen oli perusteltua hänen ammatillisen ja paikallisen asemansa sekä tapauksen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

Langettava 7601/UL/21
Mikkelin Kaupunkilehti

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, konserniyhteys

Päätoimittaja käsitteli kirjoituksissaan asiaa, jonka yhteen osapuoleen hänellä oli sidonnaisuus. Lehti ei kertonut sidonnaisuudesta juttujen yhteydessä.
    

Vapauttava 7600/UL/21
Turun Sanomat

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi juttuja uimahallissa tapahtuneesta välikohtauksesta ja sen vuoksi tehdystä korvausvaatimuksesta ja muista toimenpiteistä. Ensimmäisessä jutussa taustalla olleista uimahallin tapahtumista oli kerrottu virheellisesti, mutta lehti korjasi virheen pikaisesti. Myöhemmissä seurantajutuissa tapahtumat oli kerrottu osin epätarkasti, mutta jutuista kävi ilmi, että kyseessä ei ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista, eikä jutuissa ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 7590/PL/21
Tejuka

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että koronavirusta ei olisi eristetty eikä siten todennettu. Lehti ei korjannut tätä olennaista asiavirhettä pyynnöstä huolimatta. Myös lehden harjoittama lähdekritiikki oli moitittavan vähäistä.
    

Vapauttava 7582/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen ulkomaanuutisessa oli kerrottu kiistanalaisesta asiasta rajatusta näkökulmasta, mutta kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe vaan epätarkkuus.

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7582/YLE/21

Vastaaja: Yle

Asia: Olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 12.5.2021

Ylen ulkomaanuutisessa oli kerrottu kiistanalaisesta asiasta rajatusta näkökulmasta, mutta kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe vaan epätarkkuus.

Kantelu 28.1.2021

Kantelu kohdistuu Ylen 30.12.2020 julkaisemaan nettijuttuun Kotietsinnän yhteydessä ammutun mustan naisen tapaukseen liittyville poliiseille potkut USA:ssa – Breonna Taylorin kohtalo esillä Black Lives Matter -protesteissa.

Kantelun mukaan jutussa on olennainen asiavirhe kohdassa: ”Kotietsintää huumerikosepäilyn vuoksi tehneet poliisit tunkeutuivat varoittamatta asuntoon, jossa Taylor oli poikaystävänsä kanssa.” Kantelun mukaan poliisit varoittivat oman ilmoituksensa mukaan ovella ennen sisälle menemistä, ja varoituksen todisti myös yläkerrassa toisessa asunnossa ollut henkilö. Kantelija myöntää, että monet muut naapurit sanoivat tutkinnassa, etteivät kuulleet poliisin varoittavan ennen asuntoon menoa, mutta kantelijan mukaan tämä todistaa ainoastaan sen, ettei varoitusta kuultu, eikä sitä, että poliisit eivät olisi varoittaneet. Kantelija viittaa The New York Timesin videojuttuun, jossa tapahtumat on käyty kattavasti läpi.

Kantelun mukaan virhe on olennainen, koska juttu käsittelee ampumistapauksen oikeutusta ja poliiseja kohti ampunut henkilö on vedonnut siihen, ettei tiennyt asuntoon tunkeutuneiden olevan poliiseja. Ylelle on ilmoitettu virheestä jutussa olevan verkkolomakkeen kautta.

Päätoimittajan vastaus 29.4.2021

Vastaavan päätoimittajan Jouko Jokisen mukaan toimituksella on oikeus valita juttunsa näkökulma, mikäli jutussa esitetyt asiat ovat jutun tekohetkellä journalistisesti perusteltavissa, kuten tässä tapauksessa oli.

Jutussa esitetty näkökulma on päätoimittajan mukaan perusteltu asiasta saatujen luotettavien lähteiden kuvailun perusteella. Asunnossa ollut mies ja useimmat naapurit ovat The Washington Postin mukaan kertoneet tilanteen menneen, kuten Ylen uutisessa on kuvattu: ”While the officers claim they announced themselves as police, several neighbors and Taylor’s boyfriend, Kenneth Walker, dispute that.”

Päätoimittajan mukaan uutisessa tehtyä johtopäätöstä tukevat myös muut kuvailut tilanteesta. Asunnossa ollut henkilö on yrittänyt ampua poliiseja ja tilanteen voi päätoimittajan mukaan tulkita myös muun todistusaineiston perusteella niin, että ampuminen on tapahtunut nimenomaan poliisien ennalta ilmoittamattomuuden takia. Kyseessä on ollut kotietsintätilanne, joka on paikallisten säännösten mukaan mahdollistanut asuntoon tunkeutumisen varoittamatta siitä etukäteen. 

Päätoimittajan mukaan asiasta saadun julkisen tiedon perusteella kantelija on oikeassa siinä, että poliisit ovat omien sanojensa mukaan ilmoittaneet tulostaan, mutta tämä on poliisien väite asiasta. Poliisien näkökulmasta huolimatta heidän toimintansa tilanteessa johti heidän erottamiseen tehtävistään. Tässäkin mielessä uutinen piti paikkaansa. Tapauksen jälkeen Louisville kielsi kyseisten “ei koputusta” -etsintälupien käytön.

Kehittyvässä uutistilanteessa ei päätoimittajan mukaan tarvitse jokaisessa jutussa olla aiheen jokaista näkökulmaa, eikä “täydellistä” totuutta asiasta. Tiedot myös täydentyvät juttu jutulta. Journalismi ei ole esitutkintaa juridisessa mielessä, vaan myös tämän esitutkinnan ja siitä viranomaisten tekemien johtopäätösten seurantaa.  Päätoimittajan mukaan kantelun kohteen olevassa jutussa olennaista ei ollut poliisien väitteet tilanteesta, vaan muut asiat. Uutisen kärki kohdistui poliisin potkuihin, heidän syyttämättä jättämiseen sekä siihen, että surmatun henkilön asia oli esillä Black Lives Matter -protesteissa. Tämän lisäksi Yle on tuonut poliisin näkökulman ja väitteet esille useissa aiemmissa jutuissa aiheesta (juttu 1, juttu 2). Linkkausta on tehty jutuissa myös ristiin. 

Kun tarkastellaan aiheen uutisointia kokonaisuudessaan, kantelussa mainitun tiedon puutetta yhdessä jutussa ei päätoimittajan mukaan voi tulkita virheeksi, puhumattakaan siitä, että virhe olisi olennainen.


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Yle julkaisi nettijutun, jossa kerrottiin uusin käänne Ylen seuraamasta ulkomaan uutisaiheesta. Jutun uutista taustoittavassa osiossa luki, että ”kotietsintää huumerikosepäilyn vuoksi tehneet poliisit tunkeutuivat varoittamatta asuntoon”, vaikka yhdysvaltalaispoliisien oman ilmoituksen ja yhden todistajan mukaan poliisit olivat sekä koputtaneet oveen että ilmoittaneet olevansa poliiseja ennen kuin menivät sisälle asuntoon. Tätä oli käytetty myös perusteluna, kun poliiseja vastaan päätettiin jättää syytteet nostamatta. Useat todistajat eivät kuitenkaan olleet kuulleet poliisin varoittavan tulostaan.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että eri tahojen kertomukset ampumavälikohtausta edeltäneestä poliisien toiminnasta ovat ristiriidassa. Jutusta ei tullut ilmi, että asia oli kiistanalainen. Juttu olisi palvellut lukijaa paremmin, jos siinä olisi kerrottu myös poliisien kanta. Vaikka tilanteesta oli kerrottu rajatusta näkökulmasta, kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe vaan epätarkkuus. Asiasta myös kerrottiin monipuolisemmin ja tarkemmin Ylen toisessa jutussa, johon oli linkki kantelun kohteena olevassa jutussa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj), Mona Haapsaari, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Hanna Parhaniemi, Heli Parikka, Kari Pyrhönen, Harto Pönkä, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki ja Henrik Rydenfelt.

Tämä päätös on avattu 1585 kertaa