PÄÄTÖKSET

Langettava 7619/UL/21
Helsingin Uutiset

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanavien toimivuudesta ja siitä, että niiden viestit tarkistetaan riittävän huolellisesti.

Vapauttava 7605/YLE/21
Yle

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus

Yle kertoi professuurihankkeen rahoitukseen liittyvästä esitutkinnasta. Kantelija mainittiin nimeltä uutisessa, joka oli osa pitkään kestänyttä saman asiakokonaisuuden seurantaa. Kantelijan nimen mainitseminen oli perusteltua hänen ammatillisen ja paikallisen asemansa sekä tapauksen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

Langettava 7601/UL/21
Mikkelin Kaupunkilehti

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, konserniyhteys

Päätoimittaja käsitteli kirjoituksissaan asiaa, jonka yhteen osapuoleen hänellä oli sidonnaisuus. Lehti ei kertonut sidonnaisuudesta juttujen yhteydessä.
    

Vapauttava 7600/UL/21
Turun Sanomat

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi juttuja uimahallissa tapahtuneesta välikohtauksesta ja sen vuoksi tehdystä korvausvaatimuksesta ja muista toimenpiteistä. Ensimmäisessä jutussa taustalla olleista uimahallin tapahtumista oli kerrottu virheellisesti, mutta lehti korjasi virheen pikaisesti. Myöhemmissä seurantajutuissa tapahtumat oli kerrottu osin epätarkasti, mutta jutuista kävi ilmi, että kyseessä ei ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista, eikä jutuissa ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 7590/PL/21
Tejuka

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että koronavirusta ei olisi eristetty eikä siten todennettu. Lehti ei korjannut tätä olennaista asiavirhettä pyynnöstä huolimatta. Myös lehden harjoittama lähdekritiikki oli moitittavan vähäistä.
    

Vapauttava 7582/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen ulkomaanuutisessa oli kerrottu kiistanalaisesta asiasta rajatusta näkökulmasta, mutta kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe vaan epätarkkuus.

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

Vapauttava 7560/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen esittämässä suomalaisia ikimetsiä käsittelevässä dokumentissa ei ollut olennaisia asiavirheitä eivätkä mielipiteet ja tosiasiat sekoittuneet siinä toisiinsa. Tiedotusvälineillä on oikeus valita näkökulmansa, tulkintansa ja ilmaisunsa.

Vapauttava 7543/A/20
Suomen Kuvalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet

Erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta paikallispoliitikkoa kuultiin jutussa niukasti, mutta riittävästi. Lehdellä ei ollut velvollisuutta siteerata kantelijan tutkintavankeudesta lähettämää viestiä laajemmin. Jutusta kävi ilmi, että se perustui suurelta osin kantelijan kanssa tekemisissä olleiden ihmisten kokemuksiin ja tulkintoihin. Jutussa oli myös perusteltu nimeämättömien lähteiden käyttö uskottavasti, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7542 & 7604/PL/21
Ruovesi-lehti

Yksityisyydensuoja

Lehti julkaisi koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteenissa olleiden kunnan johtoryhmän jäsenten nimet. Se ei loukannut heidän yksityisyyttään.

Vapauttava 7525/A/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Julkisuuden henkilön puolison verotietojen julkaiseminen ei loukannut hänen yksityisyyttään. Puolison yksityisyydensuoja oli mediahuomion myötä kaventunut ja tulotietojen julkaisulle oli journalistiset perusteet.

Vapauttava 7521/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle teki nettijuttunsa otsikossa journalistisen tulkinnan tieteellisen tutkimuksen tuloksesta. Vaikka otsikko oli kärjistetty, kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe. Jutussa tarkentui, mihin otsikon tulkinta perustui.

Vapauttava 7511/UL/20
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus

Lehti arvosteli jutussaan seurakunnan asettaman toimikunnan roolia. Toimikunnan jäsenet eivät olleet jutusta laajemmin tunnistettavissa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7510/R/20
Radio Suomipop

Lainaaminen

Radion aamuohjelma käsitteli lehdistökatsauksessaan päivän uutisaiheita. Muiden tiedotusvälineiden uutisilla oli ohjelmassa niin keskeinen rooli, että lähteet olisi pitänyt mainita.

Langettava 7498/AL/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Lehti kertoi, että julkisuuden henkilö oli raskaana. Kantelija ei ollut kaventanut omalla toiminnallaan yksityisyydensuojaansa siinä määrin, että hänen raskautensa alkuvaiheesta olisi voinut kertoa ilman hänen suostumustaan.  

Vapauttava 7495/PL/20
Ylöjärven Uutiset

Kielteinen julkisuus, jälkikäteen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Julkisuus ei kuitenkaan ollut kantelijan aseman huomioon ottaen niin kielteistä, etteikö sitä olisi voinut korjata jälkeenpäin kuulemisella. Kantelija kutenkin kieltäytyi jälkikäteisestä kuulemisesta.

Langettava 7477/YLE/20
Yle

Yksityisyydensuoja, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Päihtynyt kantelija oli tunnistettavissa koronapandemiaan liittyvän Ylen tv-uutisjutun kuvituksena olleesta videosta. Se loukkasi hänen yksityisyyttään.
 

Langettava 7469/SL/20
Savon Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, tietojen tarkistaminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki

Jutun otsikossa väitettiin, että jalkapalloseuran toimihenkilö olisi altistanut koko helsinkiläisjoukkueen, vaikka lehden tiedossa oli, että tartuntatautilääkärin selvityksen mukaan joukkueessa ei ollut tapahtunut altistumisia. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai asiasta perustellun korjauspyynnön.

Vapauttava 7460/SL/20
Helsingin Sanomat

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus, oma kannanotto

Lehti sai kertoa kantelijan ja hänen yrityksensä tunnistetiedot jutussa, jossa kerrottiin siivousalan työntekijöiden hyväksikäytöstä. Kantelija ja hänen yrityksensä joutuivat jutussa kielteiseen julkisuuteen, ja lehti yritti kuulla kantelijaa samassa yhteydessä, mutta kantelija ei vastannut lehden yhteydenottoihin. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7510/R/20

Vastaaja: Radio Suomipop

Asia: Lainaaminen

Ratkaistu: 7.4.2021

Radion aamuohjelma käsitteli lehdistökatsauksessaan päivän uutisaiheita. Muiden tiedotusvälineiden uutisilla oli ohjelmassa niin keskeinen rooli, että lähteet olisi pitänyt mainita.

Kantelu 12.11.2020

Kantelu kohdistuu Radio Suomipopin 27.10.2020 lähettämään Aamulypsy-ohjelmaan.

Kantelun on tehnyt Iltalehden julkaisupäällikkö. Hänen mukaansa Aamulypsy-ohjelma käyttää Iltalehden uutisia spiikkiensä aiheina ja lähteinä ilman, että lähdeviitteet mainitaan asiaankuuluvasti. Kantelun kohteena olevassa ohjelmassa juontajat keskustelivat Iltalehden jutusta, joka käsitteli julkisuuden henkilön testamenttia:
https://www.iltalehti.fi/talous/a/973e7b22-c22d-40e2-9792-dc23963671e1

Iltalehden uutisen alkuperäisenä lähteenä oli OP Median juttu, johon Iltalehti viittasi jutussaan. Kantelun mukaan Radio Suomipopin juontajat käyttivät kuitenkin lähteenään nimenomaan Iltalehteä, mikä paljastui siitä, että he nostivat esille yksityiskohtia, joita ei OP Median jutussa ollut, vaan jotka olivat Iltalehden omaa tuotantoa. Kantelussa on mainittu esimerkkinä tällaisesta kohdasta juontajan viittaus siihen, että ”testamentti lipsahti liian aikaisin”.

Lisäksi kantelussa on tuotu esiin ohjelmasta pidempi lainaus, jonka juontaja luki kantelijan mukaan suoraan ja sanatarkasti Iltalehdestä. Vaikka kyseinen spiikki oli pitkä, siinä ei mainittu Iltalehteä lähteeksi kertaakaan. Päätoimittajan vastaus 11.1.2021

Radio Suomipopin ohjelmapäällikkö Sami Virtanen toteaa vastauksessaan, että Aamulypsy on ajankohtainen radion viihdeohjelma, jonka sisältöihin kuuluvat myös ajankohtaiset huomiot päivän lehdistä. Ohjelmapäällikön mukaan suorassa radio-ohjelmassa juontajilla silloin tällöin tapahtuu virheitä ja lähteen maininta unohtuu.  
 
Radio Suomipopin vastauksen mukaan kyseessä ei ollut tahallinen teko, vaan inhimillinen virhe, joka sattui neljän tunnin suorassa radiolähetyksessä. Kantelun väite siitä, että ”ohjelma käyttää Iltalehden uutisia spiikkiensä aiheina ja lähteinä ilman, että lähdeviitteet mainitaan asiaankuuluvasti”, on ohjelmapäällikön mukaan virheellinen, sillä aamuohjelma käyttää monia lehtiä spiikkiensä aiheina ja näkökulmittaa maailmaa yleisölleen. Kanavan aiheet ja lähteet vaihtelevat päivittäin.
 
Ohjelmapäällikkö toteaa vastauksessaan, että kantelun kohteena oleva juonto-osuus kesti kokonaisuutena seitsemän minuuttia, josta Iltalehden osio oli noin kaksi minuuttia. Hänen mukaansa Iltalehden uutinen ei siis ollut juonnon keskiössä, vaan ohjelmassa muisteltiin enemmän juontajien omia muistoja julkisuuden henkilöstä. Kyseessä oli katsaus päivän lehtiin.

Ohjelmapäällikkö on liittänyt kanteluvastaukseensa ääninäytteitä, joista hänen mukaansa selviää, että ohjelmassa käytetään useita lähteitä ja pääsääntöisesti lähde mainitaan.
 
Ohjelmapäällikön mukaan Radio Suomipopissa on kuitenkin kiinnitetty huomiota siihen, että lähteet mainitaan asiaankuuluvasti. Hän toteaa, että suoran radiolähetyksen kreditointeja ei voi korjata jälkikäteen. 


Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta (2010): https://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen-2010/

Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelman juontajat keskustelivat suorassa lähetyksessä päivän uutisaiheista. Yksi näistä käsitteli julkisuuden henkilön testamenttia ja hänen elämäntapaansa. Lehdistökatsauksessa ei mainittu lainkaan ohjelmassa käsiteltyjen uutisten lähteitä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että toisten tiedotusvälineiden uutisilla oli ohjelmassa niin keskeinen rooli, että lähteet olisi pitänyt mainita. Journalistin ohjeet edellyttävät, että lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja. Testamenttiasiaa käsittelevässä osuudessa oli selvästi käytetty lähteenä Iltalehteä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Radio Suomipop on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 7, ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Heidi Finnilä, Kyösti Karvonen, Valtteri Kujansuu, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali, Aija Pirinen, Tuomas Rantanen, Henrik Rydenfelt, Margareta Salonen ja Tuomo Törmänen.
 

Tämä päätös on avattu 1920 kertaa