2021 PÄÄTÖKSET

Langettava 7675/UL/21
Karjalainen

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti uutisoi tutkintapyynnöstä tietämättä, että esitutkinta asiasta oli jo edellisellä viikolla lopetettu. Vanhentuneen tiedon päätyminen juttuun johtui siitä, ettei lehti tarkistanut tietoja tutkintapyynnöstä muusta lähteestä kuin sen tekijältä ja tämän asianajajalta. Jutussa lueteltiin myös syytä epäillä -tutkintanimikkeitä, joista poliisi ei tosiasiassa ollut edes kirjannut rikosilmoitusta. Lehti ei korjannut juttua Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Vapauttava 7663/UL/21
Iltalehti

Uhrin ihmisarvo ja hienotunteinen kohtelu

Iltalehti julkaisi kuvan kuolleesta George Floydista sairasautossa. Uhri oli kuvassa tunnistettavissa. Kuva liittyi meneillään olevaan oikeudenkäyntiin, jossa syytettiin poliisia Floydin surmasta. Kuvan julkaisu oli sen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi perusteltavissa.
 

Langettava 7661/PL/21
Östnyland

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisee säännöllisesti tietoja kaikista tietyillä alueilla tehdyistä vähintään 150 000 euron arvoisista kiinteistönluovutuksista, joista se hankkii Maanmittauslaitokselta tiedot. Lehti julkaisee ostajien ja myyjien nimet, kiinteistön tarkan osoitteen ja kauppahinnan. Lehden valitsema hintaraja ei yksinään ollut riittävä journalistinen peruste asuinkiinteistön ostaneen yksityishenkilön nimen julkaisemiseen yhdessä osoitteen kanssa.

Vapauttava 7656/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, kielteinen julkisuus, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, uutisen seuranta

Yle liitti Suojelupoliisin uhka-arvioita käsitteleviin juttuihin poliitikkojen puheiden arviointia. Supon uhkakuvat ja Ylen huomiot esiintyivät rinnan, mutta niitä ei samaistettu harhaanjohtavasti. Kyse oli tavanomaisesta poliittisen toiminnan arvioinnista, eikä se synnyttänyt kantelijalle oikeutta samanaikaiseen kuulemiseen tai omaan kannanottoon.

Langettava 7619/UL/21
Helsingin Uutiset

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanavien toimivuudesta ja siitä, että niiden viestit tarkistetaan riittävän huolellisesti.

Vapauttava 7618/YLE/21
Yle

Virheen korjaus, otsikko

Ylen kolumnissa esitettiin kärjekkäitä ja tulkinnanvaraisia väitteitä lääketeollisuuden osuudesta koronapandemian pitkittymiseen. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikolle löytyi kate jutusta. 

Langettava 7610/SMF/21
Nelonen

Journalistinen päätösvalta

Energiayhtiö rahoitti ilmastopäästöjä käsittelevää tv-ohjelmasarjaa. Vaikka ohjelma oli journalistinen ja käsitteli yhtiötä myös kriittisesti, sponsori on yhteistyökuvion vuoksi käytännössä vaikuttanut ohjelmasarjan ideointiin ja tekijätahon valintaan.
Kokonaisuus oli omiaan heikentämään yleisön luottamusta journalismin riippumattomuuteen, etenkin kun energiayhtiön edustajat olivat ohjelmasarjassa vahvasti edustettuina.

Vapauttava 7605/YLE/21
Yle

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus

Yle kertoi professuurihankkeen rahoitukseen liittyvästä esitutkinnasta. Kantelija mainittiin nimeltä uutisessa, joka oli osa pitkään kestänyttä saman asiakokonaisuuden seurantaa. Kantelijan nimen mainitseminen oli perusteltua hänen ammatillisen ja paikallisen asemansa sekä tapauksen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

Langettava 7601/UL/21
Mikkelin Kaupunkilehti

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, konserniyhteys

Päätoimittaja käsitteli kirjoituksissaan asiaa, jonka yhteen osapuoleen hänellä oli sidonnaisuus. Lehti ei kertonut sidonnaisuudesta juttujen yhteydessä.
    

Vapauttava 7600/UL/21
Turun Sanomat

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi juttuja uimahallissa tapahtuneesta välikohtauksesta ja sen vuoksi tehdystä korvausvaatimuksesta ja muista toimenpiteistä. Ensimmäisessä jutussa taustalla olleista uimahallin tapahtumista oli kerrottu virheellisesti, mutta lehti korjasi virheen pikaisesti. Myöhemmissä seurantajutuissa tapahtumat oli kerrottu osin epätarkasti, mutta jutuista kävi ilmi, että kyseessä ei ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista, eikä jutuissa ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 7590/PL/21
Tejuka

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että koronavirusta ei olisi eristetty eikä siten todennettu. Lehti ei korjannut tätä olennaista asiavirhettä pyynnöstä huolimatta. Myös lehden harjoittama lähdekritiikki oli moitittavan vähäistä.
    

Vapauttava 7582/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen ulkomaanuutisessa oli kerrottu kiistanalaisesta asiasta rajatusta näkökulmasta, mutta kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe vaan epätarkkuus.

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

Vapauttava 7560/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen esittämässä suomalaisia ikimetsiä käsittelevässä dokumentissa ei ollut olennaisia asiavirheitä eivätkä mielipiteet ja tosiasiat sekoittuneet siinä toisiinsa. Tiedotusvälineillä on oikeus valita näkökulmansa, tulkintansa ja ilmaisunsa.

Vapauttava 7543/A/20
Suomen Kuvalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet

Erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta paikallispoliitikkoa kuultiin jutussa niukasti, mutta riittävästi. Lehdellä ei ollut velvollisuutta siteerata kantelijan tutkintavankeudesta lähettämää viestiä laajemmin. Jutusta kävi ilmi, että se perustui suurelta osin kantelijan kanssa tekemisissä olleiden ihmisten kokemuksiin ja tulkintoihin. Jutussa oli myös perusteltu nimeämättömien lähteiden käyttö uskottavasti, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7542 & 7604/PL/21
Ruovesi-lehti

Yksityisyydensuoja

Lehti julkaisi koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteenissa olleiden kunnan johtoryhmän jäsenten nimet. Se ei loukannut heidän yksityisyyttään.

Vapauttava 7525/A/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Julkisuuden henkilön puolison verotietojen julkaiseminen ei loukannut hänen yksityisyyttään. Puolison yksityisyydensuoja oli mediahuomion myötä kaventunut ja tulotietojen julkaisulle oli journalistiset perusteet.

Vapauttava 7521/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle teki nettijuttunsa otsikossa journalistisen tulkinnan tieteellisen tutkimuksen tuloksesta. Vaikka otsikko oli kärjistetty, kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe. Jutussa tarkentui, mihin otsikon tulkinta perustui.

Vapauttava 7511/UL/20
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus

Lehti arvosteli jutussaan seurakunnan asettaman toimikunnan roolia. Toimikunnan jäsenet eivät olleet jutusta laajemmin tunnistettavissa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 >> 

Langettava 7477/YLE/20

Vastaaja: Yle

Asia: Yksityisyydensuoja, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 3.3.2021

Päihtynyt kantelija oli tunnistettavissa koronapandemiaan liittyvän Ylen tv-uutisjutun kuvituksena olleesta videosta. Se loukkasi hänen yksityisyyttään.
 

Kantelu 19.10.2020

Kantelu kohdistuu Ylen tv-uutislähetyksessään 15.10.2020 esittämään inserttiin, jossa kerrottiin eduskunnan perustuslakivaliokunnan pysäyttäneen käsittelyssään hallituksen suunnittelemat ravintolarajoitukset ja maahantulon testimallin. Jutun kuvituksena oli videokooste eri ravintoloissa kesällä kuvatusta materiaalista.

Kyseessä on asianomaiskantelu. Kantelija on videokoosteesta tunnistettava henkilö.

Kantelun mukaan uutisessa esitettiin videomateriaalia Helsingin yöelämästä. Materiaali oli kantelun mukaan ainakin osittain kuvattu vuoden 2020 heinäkuussa. Kantelun mukaan uutisessa ei kerrottu, että kyseessä oli arkistomateriaali, ja ettei se liittynyt ravintolarajoituksiin, joista uutinen kertoi. Kantelijan mukaan Yle jätti kertomatta nämä tiedot, koska uutisessa luotiin tietoisesti katsojalle mielikuva siitä, että ihmiset eivät välitä ohjeistuksista tai ota COVID-19-tilannetta vakavasti. Kantelijan mukaan tämä oli erittäin kiusallista sekä hänelle että hänen ystävälleen, sillä heitä oli kuvattu siten, että he olivat selkeästi tunnistettavissa.

Kantelun mukaan video, jossa kuvatiin kantelijaa ja hänen ystäväänsä, oli kuvattu helsinkiläisessä yökerhossa. Kyseessä ei kantelijan mukaan ollut yleistilanteen kuvaaminen, kuten muissa videossa, vaan siinä oli kuvattu kantelijaa ja hänen ystäväänsä läheltä. Kantelun mukaan kummallekaan ei ollut kerrottu, että heitä kuvattiin, tai kysytty lupaa videon julkaisemiseen uutisessa ja sen jälkeen kenen tahansa saataville verkossa. Kantelun mukaan heistä kuvattu video ei liittynyt suoranaisesti uutiseen ja siinä esitettiin tahallisesti kantelija ja hänen ystävänsä huonossa valossa; molemmat olivat päihtyneitä ja lauloivat karaokea olutlasit käsissään. 
Kantelun mukaan on moraalisesti arveluttavaa, että Ylen toimittajat kiertävät yökerhoissa kuvaamassa yksityishenkilöitä ja julkaisevat myöhemmin näitä videoita uutisissa, joilla ei ole mitään tekemistä kuvatun videon kanssa. Kantelijan mieleistä tilannetta pahensi vielä, että video oli julkaistu ilman alkuperäistä asiayhteyttä ja se oli yhdistetty toiseen asiayhteyteen tavoitteena sensaatiomaisen uutisen luominen ja kantelijan sekä hänen ystävänsä maineen pilaaminen.

Kantelun mukaan jutussa oli virhe, kun siinä ei kerrottu, että kuvakooste oli tehty arkistomateriaalista. Kantelija oli yhteydessä Yleen ja pyysi Yleä korjaamaan tilanteen. Yle poisti uutisen väliaikaisesti verkkosivuiltaan, mutta ei kertonut minkä vuoksi. 

Kantelijan mukaan vahinko oli jo kuitenkin tapahtunut; uutinen oli tavoittanut lähetyksen aikana 1 112 000 suomalaista, ja ennen sen poistamista verkkosivuilta sitä oli katsellut noin 40 000 ihmistä. Virheestä ei kerrottu lainkaan, uutinen oli ainoastaan poistettu.

Kantelun mukaan kantelijasta ja hänen ystävästään esitettiin tietoja, jotka asettivat heidät kielteiseen julkisuuteen; katsojalle luotiin kuva siitä, että he eivät suhtautuneet COVID-19-virukseen sen vaatimalla vakavuudella. Lisäksi katsoja sai uutisesta sellaisen kuvan, että kantelija olisi ollut yökerhossa keskellä arkiviikkoa, vaikka video oli kantelun mukaan kuvattu viikonloppuna. 

Neuvosto on lisännyt käsittelyynottopäätöksessään kanteluun Journalistin ohjeen 11.


Päätoimittajan vastaus 4.10.2020

Ylen vastaavan päätoimittajan Jouko Jokisen sijainen Riikka Räisänen toteaa, että asian käsittely uutislähetyksessä oli äärimmäisen perusteltua yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja jutun juonnossa sekä heti jutun alussa tehtiin selväksi, että kyse oli koronaviruksen aiheuttamasta haasteesta ravintolatoiminnalle sekä perustuslakivaliokunnan kannasta asiaan. 

Päätoimittajan mukaan katsojalle ei voinut jäädä epäselväksi, että jutun alussa käytetty kuvitus oli koronakesältä ja liittyi aiheeseen eli ravintolassa käymiseen. Lähetyksen julkaisuhetkellä oli lokakuu ja Suomessa jo etelää myöten yöpakkasia. Heinäkuun kuvituksessa tanssittiin ulkona kesävaatteissa, ja sisätiloissakin ihmisillä oli aurinkolasit. Päätoimittajan mukaan kuvituksella ei pyritty johtamaan katsojaa harhaan vaan päinvastoin, kuvitus kosketteli tarkkaan aihetta. Ilman tällaista kuvitusta tv-juttua olisi erittäin hankalaa tehdä.

Päätoimittajan mukaan kuvat on otettu sellaisista paikoista, joihin yleisöllä on vapaa pääsy. Päätoimittajan mukaan kuvaamisen ei tarvittu lupaa. Päätoimittajan mukaan kuvien julkaisemisessa on noudatettu neutraaliuden periaatetta, eikä kuvien julkaisemisella loukattu näin kenenkään yksityisyyttä tai kunniaa. 

Päätoimittajan mukaan ravintolassa normaalin oleskelun kuvaaminen ja näyttäminen ei ole nykyään poikkeuksellista, eikä tällaiseen julkisella paikalla otetun kuvan julkaisemiseen tarvita ennakkoon kuvan kohteiden lupaa. 

Päätoimittajan mukaan kantelija ja hänen ystävänsä näkyivät jutun alun kuvituskuvissa muutaman sekunnin ajan. Heidän käyttäytymisensä ei poikennut normaalista käyttäytymisestä ravintolassa. Julkaistu materiaali antoi päätoimittajan mukaan henkilöiden käyttäytymisestä hyväntuulisen kuvan, eivätkä he olleet kuvissa tekemässä mitään laitonta tai arveluttavaa, eikä jutussa näin myöskään väitetty. Kantelijan väite hänen maineensa pilaamisesta on päätoimittajan mukaan perusteeton. 

Päätoimittaja toteaa, että jutussa ei väitetty, että ihmiset eivät toimisi koronan leviämisen estämiseksi esitettyjen rajoitteiden mukaisesti, eikä jutussa käsitelty sitä, noudattivatko ihmiset rajoitteita tai sitä oliko tauti ylipäänsä levinnyt ravintoloissa. Juttu keskittyi perustuslakivaliokunnan näkemykseen siitä, olivatko käsiteltävät rajoitukset perustuslain vastaisia. Koronan leviämisen asiallinen käsittely oli päätoimittajan mukaan jutun julkaisemisen aikaan jo muutenkin normaalia yhteiskunnallista keskustelua, ei kansalaisten leimaamista asiassa.

Päätoimittaja toteaa, että on totta, että kantelijan aivan lähimmät ihmiset ovat hänet voineet jutusta tunnistaa. Päätoimittaja toteaa myös, että mikäli  tunnistamisen raja viedään tälle tasolle, on juttujen tekeminen tällaisista aiheista, tällaisella näkökulmalla ja tällaisella kuvituksella mahdotonta.
Päätoimittajan mukaan kantelija on reklamoinut Ylen uutistoimitukselle kuvan näyttämisestä kokemastaan haitasta. Kuvan käyttämisessä tv-lähetyksessä ei toimituksen mielestä tehty virhettä Journalistin ohjeiden näkökulmasta. Kuvitusta ei päätoimittajan mukaan olisi tarvinnut vaihtaa myöskään lähetyksen Yle Areena -versiossa. Päätoimittajan mukaan toimitus vaihtoi kuitenkin kuvan omalla päätöksellään kohteliaisuussyistä. Koska kuvien julkaisemisessa ei ollut tehty virhettä, kuvituksen vaihtamisesta ei tehty myöskään merkintää. Tällaisen merkinnän lisääminen olisi vain lisännyt kuvaan kohdistunutta mielenkiintoa, eikä vähentänyt sitä.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

JO 21  Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.


Yle julkaisi tv-uutisissaan insertin, jossa kerrottiin eduskunnan perustuslakivaliokunnan pysäyttäneen käsittelyssään hallituksen suunnittelemat ravintolarajoitukset ja maahantulon testimallin. Jutun kuvituksena oli kesällä eri ravintoloissa kuvatusta videomateriaalista tehty kooste. Selkeästi päihtynyt kantelija oli jutussa tunnistettavissa. Videokoosteen yhteydessä ei ollut mainintaa siitä, että  kyseessä oli arkistokuva. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että ravintoloissa kuvatun materiaalin julkaiseminen on lähtökohtaisesti sallittua varsinkin, jos kyse on yleiskuvasta. Tässä tapauksessa läheltä kuvatun, päihtyneen kantelijan videokuvien julkaiseminen ilman hänen lupaansa televisiouutisten päälähetyksessä kuitenkin loukkasi kantelijan yksityisyyttä erityisesti kontekstissa, jossa käsiteltiin koronapandemian rajoituksia. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että arkistokuvamerkinnän puuttuessa videokuvista saattoi saada käsityksen, että se on kuvattu lähempänä uutisen julkaisuhetkeä kuin edeltävässä heinäkuussa. Tästä huolimatta kantelija ei joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen JO 21:ssä kuvatulla tavalla. Yle myös poisti videokoosteen jutustaan kantelijan oltua yhteydessä toimitukseen.

Neuvosto toteaa myös, että videokooste ei antanut virheellistä käsitystä jutussa käsitellystä aiheesta, kuten JO 11 kieltää tekemästä. Neuvosto kuitenkin muistuttaa, että tiedotusvälineiden tulee aina varmistaa, etteivät ne käytä videokuvaa harhaanjohtavasti. Jos kuvituskuvan käyttö saattaa antaa asiasta virheellisen käsityksen, väärän mielikuvan syntyminen on torjuttava selkeyttämällä kuvan yhteys käsiteltävään aiheeseen nimeämällä se arkistokuvaksi. Neuvosto toteaa, että arkistokuva-merkinnän puuttuminen ei ollut JO 20:n mukainen olennainen asiavirhe, joka Ylen olisi pitänyt korjata. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 27 ja 30 ja antaa sille huomautuksen.


Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj), Mona Haapsaari, Kyösti Karvonen, Valpuri Mäkinen, Niko Nurminen, Alma Onali, Heli Parikka, Aija Pirinen, Harto Pönkä, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki ja Henrik Rydenfelt.

Tämä päätös on avattu 2493 kertaa