2021 PÄÄTÖKSET

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

Vapauttava 7543/A/20
Suomen Kuvalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet

Erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta paikallispoliitikkoa kuultiin jutussa niukasti, mutta riittävästi. Lehdellä ei ollut velvollisuutta siteerata kantelijan tutkintavankeudesta lähettämää viestiä laajemmin. Jutusta kävi ilmi, että se perustui suurelta osin kantelijan kanssa tekemisissä olleiden ihmisten kokemuksiin ja tulkintoihin. Jutussa oli myös perusteltu nimeämättömien lähteiden käyttö uskottavasti, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7542 & 7604/PL/21
Ruovesi-lehti

Yksityisyydensuoja

Lehti julkaisi koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteenissa olleiden kunnan johtoryhmän jäsenten nimet. Se ei loukannut heidän yksityisyyttään.

Vapauttava 7525/A/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Julkisuuden henkilön puolison verotietojen julkaiseminen ei loukannut hänen yksityisyyttään. Puolison yksityisyydensuoja oli mediahuomion myötä kaventunut ja tulotietojen julkaisulle oli journalistiset perusteet.

Vapauttava 7521/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle teki nettijuttunsa otsikossa journalistisen tulkinnan tieteellisen tutkimuksen tuloksesta. Vaikka otsikko oli kärjistetty, kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe. Jutussa tarkentui, mihin otsikon tulkinta perustui.

Vapauttava 7511/UL/20
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus

Lehti arvosteli jutussaan seurakunnan asettaman toimikunnan roolia. Toimikunnan jäsenet eivät olleet jutusta laajemmin tunnistettavissa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7510/R/20
Radio Suomipop

Lainaaminen

Radion aamuohjelma käsitteli lehdistökatsauksessaan päivän uutisaiheita. Muiden tiedotusvälineiden uutisilla oli ohjelmassa niin keskeinen rooli, että lähteet olisi pitänyt mainita.

Langettava 7498/AL/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Lehti kertoi, että julkisuuden henkilö oli raskaana. Kantelija ei ollut kaventanut omalla toiminnallaan yksityisyydensuojaansa siinä määrin, että hänen raskautensa alkuvaiheesta olisi voinut kertoa ilman hänen suostumustaan.  

Vapauttava 7495/PL/20
Ylöjärven Uutiset

Kielteinen julkisuus, jälkikäteen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Julkisuus ei kuitenkaan ollut kantelijan aseman huomioon ottaen niin kielteistä, etteikö sitä olisi voinut korjata jälkeenpäin kuulemisella. Kantelija kutenkin kieltäytyi jälkikäteisestä kuulemisesta.

Langettava 7477/YLE/20
Yle

Yksityisyydensuoja, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Päihtynyt kantelija oli tunnistettavissa koronapandemiaan liittyvän Ylen tv-uutisjutun kuvituksena olleesta videosta. Se loukkasi hänen yksityisyyttään.
 

Langettava 7469/SL/20
Savon Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, tietojen tarkistaminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki

Jutun otsikossa väitettiin, että jalkapalloseuran toimihenkilö olisi altistanut koko helsinkiläisjoukkueen, vaikka lehden tiedossa oli, että tartuntatautilääkärin selvityksen mukaan joukkueessa ei ollut tapahtunut altistumisia. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai asiasta perustellun korjauspyynnön.

Vapauttava 7460/SL/20
Helsingin Sanomat

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus, oma kannanotto

Lehti sai kertoa kantelijan ja hänen yrityksensä tunnistetiedot jutussa, jossa kerrottiin siivousalan työntekijöiden hyväksikäytöstä. Kantelija ja hänen yrityksensä joutuivat jutussa kielteiseen julkisuuteen, ja lehti yritti kuulla kantelijaa samassa yhteydessä, mutta kantelija ei vastannut lehden yhteydenottoihin. 

Vapauttava 7457/SL/20
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Päihdehoitoa kriittisesti käsitelleessä jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä eivätkä tosiasiat sekoittuneet mielipiteisiin. Kyseessä oli kiistanalainen aihe, josta eri toimijat toivat esille omia mielipiteitään, mikä kävi selkeästi ilmi jutusta.

Langettava 7446/SL/20
Vasabladet

Yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi koronatartunnan vuoksi tehohoitoon joutuneesta ystävästään. Tämän sairauden kulkua käsiteltiin jutussa niin laajasti ja yksityiskohtaisesti, että tarinan kertominen olisi edellyttänyt asianomaisen suostumuksen.

Vapauttava 7445/SL/20
Hämeen Sanomat

Rikosepäillyn tunnistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi kaupunginvaltuutetun olevan epäiltynä muun muassa ympäristörikosepäilyn käsittävässä kokonaisuudessa. Yleisöllä on oikeus saada tietää asioista, joilla voi olla vaikutusta luottamushenkilön uskottavuuteen. Valtuutettu sai myös kertoa oman näkemyksensä asiasta jutussa.

Vapauttava 7438/SL/20
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen

Nyt-liitteen menot-sivuilla julkaistuissa näyttelyn aukioloajoissa oli virhe kahtena perättäisenä viikkona. Lehti julkaisi korjauksen saatuaan tiedon virheestä.

Vapauttava 7434/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, otsikko, yksityisyyden suoja

Lehti kertoi toista tiedotusvälinettä lainaten lööpissään, että julkisuuden henkilö kärsi koronan jälkitaudista. Nettijutun otsikossa taas todettiin, että hänellä oli aistiharhoja. Lehdellä oli riittävät perusteet otsikoissa käyttämilleen ilmaisuille, ja niille myös löytyi jutuista kate.

Vapauttava 7364/SL/20
Helsingin Sanomat

Nimi rikosuutisissa, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti kertoi seurantajutussaan työntekijöiden laajamittaisesta hyväksikäytöstä nepalilaisissa ravintoloissa. Lehdellä oli perusteet kertoa yrittäjäpariskuntaan kohdistuvasta ihmiskauppaepäilystä nimet mainiten. Etnistä alkuperää ei tuotu jutussa esiin halventavasti. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, eivätkä mielipiteet ja tosiasiat sekoittuneet siinä toisiinsa. 

Vapauttava 7457/SL/20

Vastaaja: Ilta-Sanomat

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Ratkaistu: 28.1.2021

Päihdehoitoa kriittisesti käsitelleessä jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä eivätkä tosiasiat sekoittuneet mielipiteisiin. Kyseessä oli kiistanalainen aihe, josta eri toimijat toivat esille omia mielipiteitään, mikä kävi selkeästi ilmi jutusta.

Kantelu 24.9.2020

Kantelu kohdistuu Ilta-Sanomien 26.7.2020 julkaisemaan nettijuttuun ”Suomessa päihderiippuvaisille ei ole tarpeeksi palveluja saatavilla” – Mikä järjestelmässä on vialla?

Kyseessä on asianomaiskantelu. Kantelija on A-Klinikka Oy:n toimitusjohtaja Kaarlo Simojoki ja hänellä on A-Klinikka Oy:n suostumus kantelulleen.

Kantelun mukaan jutussa rikotaan Journalistin ohjeita 8, 11, 12, ja 20.

Kantelun mukaan jutussa viitattiin useassa kohtaa kriitikoihin, muihin alan toimijoihin ja potilaisiin tarkentamatta, mitkä tahot olivat kyseessä. Siksi jutusta on kantelijan mukaan hyvin vaikea arvioida tietojen taustoja ja erottaa mielipiteet tosiasioista. Juttu loi mielikuvaa laajasti hyväksytyistä näkemyksistä, vaikka esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta kuin yksittäisten toimijoiden ja henkilöiden mielipiteitä.

Kantelun mukaan esimerkiksi alla olevassa virkkeestä ei käy ilmi, ketkä kokevat A-klinikka Oy:n aseman ongelmalliseksi, vaan siinä annetaan ymmärtää, että se olisi yleisesti tunnettu tosiasia.

”Toinen suuri ongelma on palveluntuottajien keskinäinen vääntö ja ongelmalliseksi katsottu A-klinikka Oy:n valta-asema päihdehoitojärjestelmässä.”

Kantelun mukaan osa A-klinikka Oy:tä kritisoivista haastateltavista työskentelee yrityksille, jotka ovat A-klinikka Oy:n kilpailijoita. Kantelun mukaan heidän väitteitään ei ollut tarkasteltu kriittisesti, vaan ne oli julkaistu artikkelissa sellaisenaan. Kantelun mukaan juttua on jälkikäteen käytetty muun muassa myös maksullisessa Facebook-mainoksessa vahingoittamistarkoituksessa.

Kantelun mukaan useat jutussa esitetyt väitteet olivat virheellisiä ja yksipuolisia. (JO 8, 20) Kantelun mukaan jutussa esimerkiksi yhdistettiin toisiinsa liittymättömiä asioita, jolloin niistä syntyi vääristynyt kuva. Kantelun mukaan Ilta-Sanomilla olisi ollut mahdollisuus esittää tiedot totuudenmukaisesti, sillä ne ovat saatavilla julkisista lähteistä. Kantelussa viitataan seuraaviin jutun kohtiin:

Virhe 1: kantelija viittaa jutun sitaattiin ”Koko A-klinikkasäätiö tulisi lopettaa, koska sitä kautta Aklinikka Oy:lle on muodostunut lähes monopoliasema, Alho paaluttaa.”

Kantelun mukaan Suomessa hoidettiin vuonna 2018 THL:n Tilasto- ja indikaattoripankin tietojen mukaan yli 59 000 täysi-ikäistä päihdepotilasta julkisissa ja yksityisissä avo- ja laitospalveluissa. Vuonna 2018 A-klinikka Oy:n palveluja käytti vain noin 20 prosenttia (12 909) potilaista, mikä ei ole monopoliasema. Kantelun mukaan kuntien kilpailutusmalli, jossa yleensä valitaan puitesopimuksella 3–5 palvelutuottajaa, jo itsessään takaa sen, ettei monopolia synny.

Virhe 2: kantelija viittaa jutun sitaattiin ”Pienemmät päihdealan toimijat kritisoivat sitä, että valta päihdepolitiikassa on keskittynyt muutamalle isommalle toimijalle, ennen kaikkea A-klinikalle.”

Kantelun mukaan A-klinikka Oy ei päätä tai vastaa Suomen päihdepolitiikasta, kuten ei mikään mukaan yksityinen yritys tai muu toimija. Päätökset ja linjaukset koskien päihdepolitiikkaa tekevät ministeriö ja kunnat. Väite siitä, että valta olisi keskittynyt A-klinikalle, on virheellinen.

Virhe 3: kantelija viittaa jutun sitaattiin ”Nyt A-klinikka Oy on ollut laatimassa päihdepalveluvalikoiman kansallista suositusta samaan aikaan, kun se osallistuu kilpailutuksiin kunnissa. Myös A-klinikka Oy mielletään riippumattomaksi toimijaksi, ja siksi sen henkilöitä käytetään asiantuntijoina lähes kaikessa. Siitä on syntynyt asiantuntijablokki, mikä estää järjestelmän kehityksen.”

Kantelun mukaan päihdepalveluvalikoiman kansallisen suosituksen laatimisesta vastaavat ministeriön virkamiehet. Siten oli kantelijan mukaan virheellistä luoda mielikuvaa, että A-klinikka Oy olisi yksittäisenä toimijana pystynyt merkittävästi vaikuttamaan suositukseen omaksi edukseen tai estäisi järjestelmän kehityksen.

Virhe 4: kantelija viittaa jutun sitaattiin ”Käytännössä taistelua käydään maksusitoumuksista, jotka lain mukaan ovat kuntien päätäntävallan alla. Toipumiskeskeiset palveluntarjoajat katsovat jääneensä nuolemaan näppejään, koska korvaushoito on kuntoutushoitoa selvästi halvempaa, ja koska Aklinikka Oy:llä on niin vahva asema markkinoilla.”

Kantelun mukaan väitteessä verrattiin toisiinsa kahta hoitomuotoa, joita ei ole tarkoitettu saman päihdeongelman hoitoon. Kantelun mukaan korvaushoito on tarkoitettu vain opioidiriippuvuuden hoitoon, ja sen toteuttamista ohjaa STM:n asetus. Kantelun mukaan korvaushoitopalvelut ovat laajasti kilpailutettuja ja ne ovat terveydenhuollon toimintaa, eikä niitä yleensä tuoteta erillisillä maksusitoumuksilla. Kantelun mukaan artikkeli antoi ymmärtää, että hoitomuodon valinta olisi kytköksissä hoidon hintaan ja A-klinikka Oy:n asemaan.

Virhe 5: kantelija viittaa jutun sitaattiin ”Jos kunta on ulkoistanut palvelun esimerkiksi A-klinikka Oy:lle, asiakas on kokemuksemme perusteella pitkälti sen varassa, miten homma siellä hoidetaan. Nimittäin jos asiakas on jo saanut hoitoa A-klinikalla, hänelle ei välttämättä kirjoiteta uutta maksusitoumusta. Eikä A-klinikka Oy:n intresseissä välttämättä ole lähettää asiakasta muualle, Orre katsoo.”

Kantelun mukaan yksityisellä palveluntuottajalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa potilaille myönnettyihin maksusitoumuksiin, vaan päätöksen tekee yksinomaan palveluiden järjestämisestä vastaava taho eli yleensä kunta. Kantelun mukaan sitaatista syntyi mielikuva siitä, että A-klinikka Oy toiminnallaan estäisi muita palvelutuottajia saamasta potilaita.

Virhe 6: kantelija viittaa jutun sitaattiin ”Kun esitimme Alholle väitteet syntyneestä asiantuntijablokista ja siitä, että A-klinikan uskotaan voittavan monia kilpailutuksia, koska se pystyy tekemään kilpailijoitaan selvästi edullisempia tarjouksia taustaltaan löytyvän ja STEA-rahoituksesta elävän Aklinikkasäätiön turvin, hänen vastauksensa kuului: – Asia on juuri noin.” 

Kantelun mukaan julkisista lähteistä on tarkistettavissa, että A-klinikka Oy:n tarjoushinnat eivät ole selvästi kilpailijoita edullisempia, joten väite on virheellinen. Kantelun mukaan syytös on vakava, sillä kyse olisi laittomasta toiminnasta ja julkisen tuen väärinkäytöstä.

Kantelun mukaan A-klinikka Oy toimitti Ilta-Sanomille asiavirheiden oikaisuvaatimuksen 28.7.2020 (liite 2) ja täydentävän oikaisuvaatimuksen 29.7.2020.

Kantelun mukaan Ilta-Sanomat ei toteuttanut oikaisua riittävällä ja asianmukaisella tavalla. Jutun loppuun lisättiin 31.7.2020 tieto jutun täydentämisestä, mutta itse tekstissä ei tuoda ilmi, mitä on oikaistu ja miten. Kantelijan mukaan aiheesta olisi ollut tarpeen julkaista uusi juttu, sillä alkuperäinen juttu sisälsi lukuisia asiavirheitä ja perustui suurelta osin A-klinikka Oy:tä mahdollisesti vahingoittamistarkoituksessa kritisoivien mielipiteille.

Päätoimittajan vastaus 2.12.2020

Päätoimittaja Johanna Lahti katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut kantelijan mainitsemia Journalistin ohjeita ja perustelee näkemyksensä seuraavasti: JO 11: Päätoimittajan mukaan jutussa ei ole luotu kuvaa ”laajasti hyväksytyistä näkemyksistä”, vaan siinä on tuotu esiin alan sisällä olevaa kritiikkiä. Päätoimittajan mukaan osa A-klinikkaa jutussa kritisoineista esiintyi nimellään, osa on halunnut asian arkaluonteisuuden takia puhua nimettömänä ja antanut taustatietoja normaalin journalistisen käytännön mukaisesti.

Päätoimittajan mukaan kantelijan esiin nostaman sitaatin asiayhteydestä kävi selvästi ilmi, keistä oli kysymys. Päätoimittajan mukaan heti jutun seuraavassa virkkeessä kerrottiin, että ”Pienemmät päihdealan toimijat kritisoivat sitä, että valta päihdepolitiikassa on keskittynyt muutamalle isommalle toimijalle, ennen kaikkea A-klinikalle”.

JO 12: Päätoimittajan mukaan Ilta-Sanomat suhtautuu kaikkiin haastateltavien väitteisiin aina kriittisesti. Tätä artikkelia varten on haastateltu kymmenittäin ihmisiä ja perehdytty myös A-klinikan ja Aklinikkasäätiön tilinpäätöstietoihin. Kaikkia väitteitä ei ole päätoimittajan mukaan julkaistu sellaisenaan, vaan artikkeli on läpäissyt normaalin journalistisen prosessin. Se, että joku taho on Aklinikan kilpailija, ei estä sitä, etteikö ko. taho saisi esittää myös kritiikkiä, johon A-klinikalla on sitten puolestaan oikeus vastata.

Päätoimittajan mukaan se, miten tätä tai mitään muutakaan artikkelia jälkikäteen hyödynnetään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ei ole eikä voikaan olla Ilta-Sanomien vastuulla.

JO 8 ja 20 Virheväite 1: Päätoimittajan mukaan monopoliasemalla ei jutussa ole viitattu potilaiden määrään. Päätoimittajan mukaan monopoli viittasi A-klinikkasäätiön ja A-klinikan merkittävään asemaan yhteiskunnassa ennen kaikkea asiantuntijaorganisaatioina. Päätoimittajan mukaan jutussa kritisoitiin ennen kyseistä kohtaa suomalaista päihdepolitiikkaa: jossa kriitikoiden mukaan kuuluu liian vahvasti A-klinikan ääni. Päätoimittajan mukaan vallalla tarkoitettiin siis ennen kaikkea asiantuntijavaltaa.

Päätoimittaja huomauttaa, että A-klinikka Oy:n toimitusjohtajalle Kaarlo Simojoelle oli tarjottu mahdollisuus kiistää kyseinen väite jutussa ja sen Simojoki tekikin: ”A-klinikan kohdalla halutaan kilpailijoiden toimesta puhua monopolista, mutta siitä ei ole kysymys. Mielestäni on pelkästään hyvä asia, että kentällä on monipuolisesti erilaisia toimijoita.”

Päätoimittajan mukaan IS on täydentänyt juttua siten, että siitä käy selvemmin ilmi, että IS:n haastattelemat tahot puhuivat A-klinikka Oy:n valta-asemasta palvelujaan ulkoistaneissa kunnissa ja ulkoistettujen palveluntarjoajien keskuudessa.

Virheväite 2: Päätoimittajan mukaan jutussa ei väitetty, että A-klinikka Oy ”vastaisi tai päättäisi Suomen päihdepolitiikasta”. Jutussa haastatellut ihmiset katsoivat, että A-klinikalle on kertynyt asiassa merkittävästi valtaa. Päätoimittajan mukaan valtaa on monenlaista: A-klinikan asiantuntijoita kuullaan ja haastatellaan eri tahoilla laajasti ja heidän näkemyksiään kyseenalaistetaan erittäin harvoin julkisesti, positiivinen näkyvyys on runsasta.

Päätoimittajan mukaan suomalaisen yhteiskunnan nykyistä päihdepolitiikkaa kritisoivat kokevat, että heidän on vaikea saada ääntään kuuluviin, näin siitä huolimatta, vaikka kaikki alan toimijat myöntävät, että Suomessa on erittäin vakava alkoholiongelma ja tulokset ongelman ratkaisemiseksi ovat vuosikausia olleet huonoja, jopa erittäin huonoja.

Virheväite 3: Päätoimittajan mukaan kantelija on oikeassa siinä, että lopullinen vastuu kansallisen suosituksen laatimisesta on ministeriön virkamiehillä. Päätoimittajan mukaan jutussa ei ole väitettykään, ettei näin olisi. Päätoimittaja huomauttaa, että kantelija ei kantelussaan edes ole kiistänyt sitä, että A-klinikka Oy:n asiantuntijoita kuullaan asiasta, kun kansallisia suosituksia laaditaan. Päätoimittaja toteaa myös, että jutussa esitetty näkemys – että ”asiantuntijablokki estää järjestelmän kehityksen” – ei ole Ilta-Sanomien vaan Suomen Päihderiippuvaiset ry:n toiminnanjohtajan mielipide ja hänellä on mielipiteeseensä oikeus.

Virheväite 4: Päätoimittajan mukaan päihdeongelmien hoitamisesta ei vallitse alalla täydellistä yksimielisyyttä. A-klinikalla on oma näkemyksensä, mutta useat alan pienimmistä toimijoista nojaavat täysin lääkkeettömiin, toipumiskeskeisiin hoitomenetelmiin, joilla on saatu hyviä tuloksia myös opioidiriippuvuuden hoidossa.

Päätoimittajan mukaan jutussa entinen päihderiippuvainen Pasi Tuomaila kysyi, miksi kunnat ohjaavat päihderiippuvaiset usein ensisijaisesti korvaushoidon pariin. Päätoimittajan mukaan toinen haastateltava, joka on ollut pari vuotta huumeista erossa, korosti jutussa, että ”oleellista olisi, että kunta antaisi päihderiippuvaisten itse valita, millaiseen hoitoon he haluavat”.

Päätoimittajan mukaan tällaisten kysymysten esittäminen ja näkemysten esiintuominen on journalismissa täysin sallittua ja normaalia yhteiskunnallista keskustelua vakavista ongelmista.

Päätoimittaja toteaa, että juttuun on myöhemmin vielä lisätty kantelijan omia perustelujaan A-klinikan toiminnasta.

Virheväite 5: Päätoimittajan mukaan jutussa ei väitetty, että A-klinikka Oy suoranaisesti ”estää muita palveluntuottajia saamasta potilaita”. Päätoimittajan mukaan Päihderiippuvaiset ry:n toiminnanjohtaja kertoi jutussa, millaisia käytännön kokemuksia hänen asiakaskunnalleen on syntynyt tilanteissa, joissa kunta on ulkoistanut palvelun.

Päätoimittaja tuo myös esille, että kantelija on saanut esittää näkemyksensä, jonka mukaan ”Aklinikan kädet ovat sidotut” ja maksusitoumuksista päättävät ”yksinomaan kunnat” sekä kertoa, että Aklinikka on ”usein ohjannut potilaita muualle, siis myös lääkkeettömiä hoitoja tarjoaville palveluntuottajille”.

Päätoimittaja toteaa, että IS ei nähnyt perusteita toiminnanjohtajan mielipiteen poistamiselle, koska hän on alan relevantti toimija.

Virheväite 6: Päätoimittajan mukaan Ilta-Sanomat ei syyttänyt A-klinikkasäätiötä laittomasta toiminnasta tai julkisen tuen väärinkäytöstä. Päätoimittajan mukaan kyse oli alan sisällä liikkuvista, Aklinikan asemaa koskevista väitteistä, ei faktoista, joihin otti kantaa THL:n tutkimusprofessorina toiminut, emeritus Hannu Alho, joka itse ollut A-klinikkasäätiön valtuuskunnan jäsen 2009–2019.

Päätoimittajan mukaan IS oli perehtynyt A-klinikkasäätiön tilipäätökseen ja siitä ilmeni, että säätiön ja A-klinikka Oy:n keskinäinen suhde oli hyvin vahva. Tilinpäätöksen mukaan A-klinikkasäätiö pääomitti A-klinikka Oy:tä yhtiön toiminnan alkuvaiheessa. Julkisen tuen lisäksi säätiön rahoituksen toinen kivijalka on toimitiloista ja kiinteistöistä saatava vuokratulo.

Päätoimittajan mukaan kantelijan yhteydenoton jälkeen juttuun lisättiin erikseen kantelijan ja Aklinikkasäätiön toimitusjohtajan Olavi Kaukosen toimittamat tuoreet näkemykset.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Ilta-Sanomien päihdehoitoa ja -politiikkaa käsittelevässä jutussa kritisoitiin alan suurinta toimijaa. Kritiikkiä kiistanalaisesta aiheesta esittäneet olivat alan asiantuntijoita ja ammattilaisia. Kantelijaa ja hänen edustamaansa tahoa kuultiin jutussa laajasti, ja heidän näkemyksiään lisättiin juttuun myös jälkeenpäin. Ilta-Sanomat myös kertoi juttuun tehdyistä muutoksista, kuten siitä, että se oli tarkentanut kahden haastellun taustatietoja.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelijan jutussa virheellisenä pitämät asiat olivat haastateltavien näkemyksiä, mikä tuotiin selkeästi esiin. Lehdellä oli perusteet alan toimijoiden mielipiteiden julkaisemiselle. Tiedotusvälineellä on oikeus valita haastateltavansa ja näkökulmansa.

Neuvosto toteaa, että jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä, joiden korjaamisesta lehden olisi pitänyt kertoa, eikä tapauksessa ole viitteitä muidenkaan kantelussa mainittujen journalistin ohjeiden rikkomisesta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät: Eero Hyvönen (pj.), Mona Haapsaari, Kyösti Karvonen, Marja Keskitalo, Valpuri Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Alma Onali, Heli Parikka, Aija Pirinen, Harto Pönkä, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, ja Tuomo Törmänen.

Tämä päätös on avattu 1188 kertaa