PÄÄTÖKSET

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

Vapauttava 7543/A/20
Suomen Kuvalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet

Erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta paikallispoliitikkoa kuultiin jutussa niukasti, mutta riittävästi. Lehdellä ei ollut velvollisuutta siteerata kantelijan tutkintavankeudesta lähettämää viestiä laajemmin. Jutusta kävi ilmi, että se perustui suurelta osin kantelijan kanssa tekemisissä olleiden ihmisten kokemuksiin ja tulkintoihin. Jutussa oli myös perusteltu nimeämättömien lähteiden käyttö uskottavasti, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7542 & 7604/PL/21
Ruovesi-lehti

Yksityisyydensuoja

Lehti julkaisi koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteenissa olleiden kunnan johtoryhmän jäsenten nimet. Se ei loukannut heidän yksityisyyttään.

Vapauttava 7525/A/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Julkisuuden henkilön puolison verotietojen julkaiseminen ei loukannut hänen yksityisyyttään. Puolison yksityisyydensuoja oli mediahuomion myötä kaventunut ja tulotietojen julkaisulle oli journalistiset perusteet.

Vapauttava 7521/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle teki nettijuttunsa otsikossa journalistisen tulkinnan tieteellisen tutkimuksen tuloksesta. Vaikka otsikko oli kärjistetty, kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe. Jutussa tarkentui, mihin otsikon tulkinta perustui.

Vapauttava 7511/UL/20
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus

Lehti arvosteli jutussaan seurakunnan asettaman toimikunnan roolia. Toimikunnan jäsenet eivät olleet jutusta laajemmin tunnistettavissa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7510/R/20
Radio Suomipop

Lainaaminen

Radion aamuohjelma käsitteli lehdistökatsauksessaan päivän uutisaiheita. Muiden tiedotusvälineiden uutisilla oli ohjelmassa niin keskeinen rooli, että lähteet olisi pitänyt mainita.

Langettava 7498/AL/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Lehti kertoi, että julkisuuden henkilö oli raskaana. Kantelija ei ollut kaventanut omalla toiminnallaan yksityisyydensuojaansa siinä määrin, että hänen raskautensa alkuvaiheesta olisi voinut kertoa ilman hänen suostumustaan.  

Vapauttava 7495/PL/20
Ylöjärven Uutiset

Kielteinen julkisuus, jälkikäteen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Julkisuus ei kuitenkaan ollut kantelijan aseman huomioon ottaen niin kielteistä, etteikö sitä olisi voinut korjata jälkeenpäin kuulemisella. Kantelija kutenkin kieltäytyi jälkikäteisestä kuulemisesta.

Langettava 7477/YLE/20
Yle

Yksityisyydensuoja, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Päihtynyt kantelija oli tunnistettavissa koronapandemiaan liittyvän Ylen tv-uutisjutun kuvituksena olleesta videosta. Se loukkasi hänen yksityisyyttään.
 

Langettava 7469/SL/20
Savon Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, tietojen tarkistaminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki

Jutun otsikossa väitettiin, että jalkapalloseuran toimihenkilö olisi altistanut koko helsinkiläisjoukkueen, vaikka lehden tiedossa oli, että tartuntatautilääkärin selvityksen mukaan joukkueessa ei ollut tapahtunut altistumisia. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai asiasta perustellun korjauspyynnön.

Vapauttava 7460/SL/20
Helsingin Sanomat

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus, oma kannanotto

Lehti sai kertoa kantelijan ja hänen yrityksensä tunnistetiedot jutussa, jossa kerrottiin siivousalan työntekijöiden hyväksikäytöstä. Kantelija ja hänen yrityksensä joutuivat jutussa kielteiseen julkisuuteen, ja lehti yritti kuulla kantelijaa samassa yhteydessä, mutta kantelija ei vastannut lehden yhteydenottoihin. 

Vapauttava 7457/SL/20
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Päihdehoitoa kriittisesti käsitelleessä jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä eivätkä tosiasiat sekoittuneet mielipiteisiin. Kyseessä oli kiistanalainen aihe, josta eri toimijat toivat esille omia mielipiteitään, mikä kävi selkeästi ilmi jutusta.

Langettava 7446/SL/20
Vasabladet

Yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi koronatartunnan vuoksi tehohoitoon joutuneesta ystävästään. Tämän sairauden kulkua käsiteltiin jutussa niin laajasti ja yksityiskohtaisesti, että tarinan kertominen olisi edellyttänyt asianomaisen suostumuksen.

Vapauttava 7445/SL/20
Hämeen Sanomat

Rikosepäillyn tunnistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi kaupunginvaltuutetun olevan epäiltynä muun muassa ympäristörikosepäilyn käsittävässä kokonaisuudessa. Yleisöllä on oikeus saada tietää asioista, joilla voi olla vaikutusta luottamushenkilön uskottavuuteen. Valtuutettu sai myös kertoa oman näkemyksensä asiasta jutussa.

Vapauttava 7440/SL/20
Kouvolan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, että paikallisessa lukiossa annetaan osa opetuksesta etäyhteydellä henkilökunnan jäsenten mahdollisen koronavirusaltistumisen vuoksi. Kyseiset henkilökunnan jäsenet oli mahdollista tunnistaa jutussa kerrottujen tietojen perusteella, mutta heidän mahdollisesta altistumisestaan kertominen ei loukannut heidän yksityisyyden suojaansa.

Vapauttava 7438/SL/20
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen

Nyt-liitteen menot-sivuilla julkaistuissa näyttelyn aukioloajoissa oli virhe kahtena perättäisenä viikkona. Lehti julkaisi korjauksen saatuaan tiedon virheestä.

Vapauttava 7434/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, otsikko, yksityisyyden suoja

Lehti kertoi toista tiedotusvälinettä lainaten lööpissään, että julkisuuden henkilö kärsi koronan jälkitaudista. Nettijutun otsikossa taas todettiin, että hänellä oli aistiharhoja. Lehdellä oli riittävät perusteet otsikoissa käyttämilleen ilmaisuille, ja niille myös löytyi jutuista kate.

Vapauttava 7420/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki

Marjanpoiminnasta kertoneesta jutusta saattoi saada harhaanjohtavan kuvan siitä, kuinka suuri osa Suomessa poimituista luonnonmarjoista on ulkomaisten poimijoiden keräämiä. Jutun kokonaisuudesta kävi kuitenkin riittävästi ilmi, että prosenttiosuudella viitattiin myyntiin kerättyihin marjoihin. Jutussa ei siten ollut olennaista asiavirhettä. Äänestyspäätös 11–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 7438/SL/20

Vastaaja: Helsingin Sanomat

Asia: Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen

Ratkaistu: 20.1.2021

Nyt-liitteen menot-sivuilla julkaistuissa näyttelyn aukioloajoissa oli virhe kahtena perättäisenä viikkona. Lehti julkaisi korjauksen saatuaan tiedon virheestä.

Kantelu 4.9.2020

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomien printtilehden Nyt-liitteessä 21.8. ja 28.8.2020 menot-osiossa julkaistuihin erään Vantaalla järjestetyn näyttelyn tietoihin.

Kantelija kertoo lähettäneensä Helsingin Sanomien menotoimitukseen tiedotteen, johon oletti lehden julkaisemien tietojen perustuneen. Toisin kuin tiedotteessa, lehdessä näyttelyn aukioloajat olivat kuitenkin väärin. Kantelija kertoo huomanneensa virheen lehdessä, kun näyttelyyn yritti saapua ihmisiä keskiviikkona, vaikka se ei ollut keskiviikkoisin auki. Kantelija kertoo soittaneensa samana päivänä Helsingin Sanomien menotoimitukseen ja keskustelleensa toimituksen esimiehen kanssa, joka kehotti kantelijaa lähettämään sähköpostia menotiedoista huolehtivalle toimittajalle. Kantelija kertoo tehneensä näin heti puhelun päätyttyä. Seuraavana perjantaina 28.8. lehdessä kuitenkin julkaistiin samat virheelliset tiedot. Kantelija otti uudelleen yhteyttä toimitukseen. Puhelimeen vastasi kesätyöntekijä, joka kertoi menotiedoista huolehtivan toimittajan olevan lomalla. Kantelija kertoo toivoneensa lehden ottavan yhteyttä ja kertovan, miten virhe korjattaisiin.

Perjantaina 4.9. ilmestyneessä paperilehdessä tiedot olivat viimein oikein. Kantelun mukaan lehti ei korjannut virhettä Journalistin ohjeiden mukaisesti viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Kantelijan mielestä virheen korjaamista ei ole julkaista tiedot kahden viikon päästä oikeassa muodossa, eikä toimitus ollut myöskään yhteydessä kantelijaan perjantain 28.8. jälkeen. Kantelun mukaan lehti ei myöskään tarkistanut tietojaan mahdollisimman hyvin. Kantelija olettaa virheen syntyneen siksi, että toimituksen käyttämässä toimitusjärjestelmässä olisi ollut pohjana vanhat tiedot eikä kantelijan lähettämää tiedotetta luettu riittävän huolellisesti. 

Kantelun mukaan näennäisesti pienestä virheestä koitui todellista haittaa. Kantelijan mukaan olisi naiivia olettaa, ettei Helsingin Sanomien menotiedoissa kahtena viikkona olleella virheellä olisi vaikutusta neljä viikkoa auki olleelle näyttelylle.


Päätoimittajan vastaus 13.1.2021

Vastaavan päätoimittajan Kaius Niemen mukaan Helsingin Sanomat julkaisee menovinkkejä painetun lehden minne mennä -palstalla, Nyt-liitteessä sekä HS.fi:n Menokoneessa. Kyse on palvelujournalismin muodosta, jonka tarkoitus on levittää lukijoille tietoja ajankohtaisista, kiinnostavista ja sivistyksellisistä vapaa-ajan tapahtumista. Toimitus valitsee ja julkaisee toimitukseen tietoon saatetuista menovinkeistä journalistisen koosteen tarvittavine tietoineen.

Nyt-liitteen menotiedoissa julkaistiin kantelun kohteena oleva tapahtumatieto perjantaina 21.8. Päätoimittajan mukaan menolistaukseen oli inhimillisen virheen vuoksi merkitty tapahtuman viikonpäivät virheellisesti. Kantelija kertoo lähestyneensä toimitusta oikaisupyynnöllä keskiviikkona 26.8. Päätoimittajan mukaan tämä mahdollista, mutta menotoimituksen sähköpostista tai menotoimituksen vakituisten toimittajien sähköposteista ei tämänkaltaista oikaisupyyntöä löydy. Asiaa selviteltäessä toimittajilta ei päätoimittajan mukaan myöskään löytynyt muuta merkintää tai muistijälkeä tämänkaltaisesta yhteydenotosta. Jos oikaisupyyntö olisi esitetty keskiviikkona, oikaistun tiedon olisi pitänyt ehtiä seuraavaan Nyt-liitteeseen, sillä liite menee painoon torstaiaamuna.

Päätoimittaja kuitenkin toteaa, että kantelija otti suoraan menotoimitukseen yhteyttä perjantaina 28.8., jolloin virheellinen viikonpäivätieto oli toistamiseen Nyt-liitteen menotiedoissa.  Toisin kuin kantelija väittää, tämän jälkeen virhe oikaistiin painetun lehden oikaisuja-palstalla viipymättä heti seuraavana päivänä, eli lauantaina 29.8. Päätoimittajan mukaan oikaisu tehtiin siten ensi tilassa ja siinä laajuudessa, että se tavoittaa alkuperäisen virheen vastaanottajana olleen yleisön. Käytäntö vastaa päätoimittajan mukaan vakiintunutta journalistista käytäntöä.  Aukiolotiedot julkaistiin tämän lisäksi virheettömässä muodossaan perjantaina 4.9. Nyt-liitteen menotiedoissa.

Päätoimittajan mukaan Nyt-liitteen menotiedoissa ollut virhe oli valitettava. Tämän jälkeisestä tapahtumakulusta ei ole päätoimittajan mukaan saatavilla täydellisen aukotonta kuvaa, eikä toimituksen sähköpostiosoitteesta löydy kantelijan kertomaa oikaisupyyntöä. Menotietojen yhteydessä on lukijoille selkeästi kerrottu yhteystieto, jonka kautta menotoimitukseen saa yhteyden. Päätoimittajan mukaan on myös johdonmukaista ajatella, että sähköpostiosoite, johon alkuperäinen tiedote on lähetetty, olisi oikea osoite myös asiaa koskevalle oikaisupyynnölle.

Kun kantelija oli yhteydessä suoraan menotoimitukseen puhelimitse perjantaina 28.8., virhe oikaistiin viipymättä, odottamatta seuraavan Nyt-liitteen ilmestymistä.

Päätoimittajan mukaan Helsingin Sanomat suhtautuu menotietojen paikkansapitävyyteen vakavasti, ja mahdolliset virheet pyritään korjaamaan viipymättä. Hän haluaa kuitenkin muistuttaa siitä, että menotiedot ovat tapahtumajärjestäjien näkökulmasta lehden tarjoama maksuton palvelujournalismin muoto. Kyse on toimituksen omalla harkinnalla toimittamasta tapahtumakoosteesta, ei vastikkeellisesta palvelusta. Päätoimittajan mukaan Helsingin Sanomat ei voi lehtenä ottaa vastuuta tapahtumien koko markkinoinnista ja niiden näkyvyydestä. Päätoimittajan mukaan kyse on ihmisten tekemästä, varsin pikkutarkasta toimitustyöstä, ja inhimillisten virheiden mahdollisuus on aina olemassa. Helsingin Sanomat katsoo toimineensa asiassa hyvän journalistisen tavan mukaisesti.


Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Helsingin Sanomien Nyt-liitteen menot-sivuilla julkaistuissa näyttelyn aukioloajoissa oli virhe kahtena perättäisenä viikkona.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että lehti korjasi virheen julkaisemalla erillisen oikaisun sekä painetussa lehdessä että nettiversiossaan saatuaan virheestä tiedon. Neuvosto pitää valitettavana, mikäli virhe oli päätynyt lehteen toistamiseen siitä huolimatta, että kantelija oli tehnyt asiasta jo aiemmin korjauspyynnön. Päätoimittajan vastauksen mukaan aiemmasta korjauspyynnöstä ei kuitenkaan löydy toimituksessa jälkeä. Neuvosto huomauttaa, että ensimmäisestäkin kantelijan kertomasta yhteydenotosta korjauksen julkaisemiseen kului kolme päivää, joten virhe korjattiin joka tapauksessa riittävän nopeasti.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki:
Eero Hyvönen (pj)
 

Tämä päätös on avattu 916 kertaa