PÄÄTÖKSET

Langettava 7469/SL/20
Savon Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, tietojen tarkistaminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki

Jutun otsikossa väitettiin, että jalkapalloseuran toimihenkilö olisi altistanut koko helsinkiläisjoukkueen, vaikka lehden tiedossa oli, että tartuntatautilääkärin selvityksen mukaan joukkueessa ei ollut tapahtunut altistumisia. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai asiasta perustellun korjauspyynnön.

Vapauttava 7460/SL/20
Helsingin Sanomat

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus, oma kannanotto

Lehti sai kertoa kantelijan ja hänen yrityksensä tunnistetiedot jutussa, jossa kerrottiin siivousalan työntekijöiden hyväksikäytöstä. Kantelija ja hänen yrityksensä joutuivat jutussa kielteiseen julkisuuteen, ja lehti yritti kuulla kantelijaa samassa yhteydessä, mutta kantelija ei vastannut lehden yhteydenottoihin. 

Vapauttava 7457/SL/20
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Päihdehoitoa kriittisesti käsitelleessä jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä eivätkä tosiasiat sekoittuneet mielipiteisiin. Kyseessä oli kiistanalainen aihe, josta eri toimijat toivat esille omia mielipiteitään, mikä kävi selkeästi ilmi jutusta.

Langettava 7446/SL/20
Vasabladet

Yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi koronatartunnan vuoksi tehohoitoon joutuneesta ystävästään. Tämän sairauden kulkua käsiteltiin jutussa niin laajasti ja yksityiskohtaisesti, että tarinan kertominen olisi edellyttänyt asianomaisen suostumuksen.

Vapauttava 7445/SL/20
Hämeen Sanomat

Rikosepäillyn tunnistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi kaupunginvaltuutetun olevan epäiltynä muun muassa ympäristörikosepäilyn käsittävässä kokonaisuudessa. Yleisöllä on oikeus saada tietää asioista, joilla voi olla vaikutusta luottamushenkilön uskottavuuteen. Valtuutettu sai myös kertoa oman näkemyksensä asiasta jutussa.

Vapauttava 7440/SL/20
Kouvolan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, että paikallisessa lukiossa annetaan osa opetuksesta etäyhteydellä henkilökunnan jäsenten mahdollisen koronavirusaltistumisen vuoksi. Kyseiset henkilökunnan jäsenet oli mahdollista tunnistaa jutussa kerrottujen tietojen perusteella, mutta heidän mahdollisesta altistumisestaan kertominen ei loukannut heidän yksityisyyden suojaansa.

Vapauttava 7438/SL/20
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen

Nyt-liitteen menot-sivuilla julkaistuissa näyttelyn aukioloajoissa oli virhe kahtena perättäisenä viikkona. Lehti julkaisi korjauksen saatuaan tiedon virheestä.

Vapauttava 7420/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki

Marjanpoiminnasta kertoneesta jutusta saattoi saada harhaanjohtavan kuvan siitä, kuinka suuri osa Suomessa poimituista luonnonmarjoista on ulkomaisten poimijoiden keräämiä. Jutun kokonaisuudesta kävi kuitenkin riittävästi ilmi, että prosenttiosuudella viitattiin myyntiin kerättyihin marjoihin. Jutussa ei siten ollut olennaista asiavirhettä. Äänestyspäätös 11–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Lainaaminen

Uutistoimisto lähetti asiakkailleen jutun, jossa lukiot asetettiin paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkintotulosten perusteella. Juttu perustui kokonaisuudessaan toisen tiedotusvälineen työhön, minkä olisi pitänyt käydä jutusta yksiselitteisesti ilmi. Lähde olisi pitänyt mainita jo otsikossa tai selvästi heti jutun alussa.

Vapauttava 7400/SL/20
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto

Nettijutun kommentti ei loukannut ihmisarvoa, joten lehden ei ollut välttämätöntä poistaa sitä lukijan ilmiannon perusteella.

Langettava 7398/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen

Liikenteen vaaranpaikkoja käsitelleestä lehtijutusta sai harhaanjohtavan käsityksen pyöräilijää koskevista väistämissäännöistä. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt korjata. Tiedotusvälineiden tulisi olla erityisen huolellisia käsitellessään turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Langettava 7397/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Nettijutussa kerrottiin muutoksista koronapandemian vuoksi tehtyihin matkustusrajoituksiin. Jutusta sai virheellisen käsityksen siitä, että hallitus olisi rajoittanut kansalaisten liikkumisvapautta. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut pyynnöstä huolimatta. Äänestyspäätös 10–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7396/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Ansiosidonnaisen päivärahan rahoittamista käsittelevästä netti- ja televisiouutisesta saattoi saada osin epätarkan kuvan työttömyysturvan rahoitusvirroista. Jutuissa ei kuitenkaan ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7391/YLE/20
Svenska Yle

Yksityisyyden suoja, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Svenska Yle kertoi erään yrityksen henkilökunnan jäsenellä todetusta koronavirustartunnasta. Tartunnasta ja sen vuoksi tehdyistä toimenpiteistä kertomisella oli paikallisesti poikkeuksellista merkitystä. Tartunnan saanut henkilö oli jutusta tunnistettavissa korkeintaan niiden ihmisten piirissä, jotka tiesivät hänen sairauslomastaan.

Langettava 7389/SL/20
Helsingin Sanomat

Tosiasiat ja mielipiteet, olennainen asiavirhe

Lehti esitti tulkintansa sitaattina oikeudenkäyntiuutisessaan. Tulkinnasta sai harhaanjohtavan käsityksen tuomitun esittämästä väitteestä. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut. Äänestyspäätös 8 – 1.

Vapauttava 7387/YLE/20
Yle

Virheen korjaus

Yle TV1:n kello 17:n ja kello 20.30:n uutislähetyksissä oli virhe jutussa, joka käsitteli miehen kuolemaan johtanutta välikohtausta poliisin kanssa Yhdysvalloissa. Yle korjasi virheen seuraavana päivänä kello 17:n uutislähetyksessä ja aihetta käsitelleessä nettiuutisessa. Virhe tuli riittävästi korjatuksi, vaikka sitä ei erikseen korjattu iltauutislähetyksessä.

Langettava 7382/SL/20
Turun Sanomat

Yksityisyydensuoja, arkaluonteisen rikoksen uhrin henkilöllisyyden paljastuminen, alaikäisen uhrin suojeleminen

Lehti kertoi törkeistä seksuaalirikoksista tuomitun nimen. Tekojen kuvailuun yhdistettynä se mahdollisti erityisen arkaluonteisen rikoksen alaikäisen uhrin henkilöllisyyden paljastumisen.

Langettava 7374/R/20
Radio City

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radio Cityn aamuohjelmassa käytettiin sosiaalisesta mediasta lainattua pakkovalintapeliä kolmen julkisuuden henkilöiden arvioimiseen. Humoristiseksi tarkoitettu puhe tappamisesta loukkasi ihmisarvoa.

Langettava 7354/YLE/20
Yle

Samanaikainen kuuleminen, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, yksityisyyden suoja

Ylen nettiuutinen käsitteli koronapandemian aikaista rajavalvontaa. Kantelija joutui jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti tai hänen tunnistetietojensa julkaisemisesta olisi pitänyt pidättäytyä.

Vapauttava 7350/SL/20
Keskisuomalainen

Konserniyhteys, piilomainonta

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa se esitteli samaan konserniin kuuluvaa uutta radiokanavaa. Konserniyhteys kävi kirjoituksesta riittävästi ilmi.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7418/IL/20

Vastaaja: Nyhetsbyrån SPT

Asia: Lainaaminen

Ratkaistu: 9.12.2020

Uutistoimisto lähetti asiakkailleen jutun, jossa lukiot asetettiin paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkintotulosten perusteella. Juttu perustui kokonaisuudessaan toisen tiedotusvälineen työhön, minkä olisi pitänyt käydä jutusta yksiselitteisesti ilmi. Lähde olisi pitänyt mainita jo otsikossa tai selvästi heti jutun alussa.

Kantelu 18.8.2020

Kantelu kohdistuu Nyhetsbyrån SPT:n 18.5.2020 asiakkailleen jakelemaan juttuun "Lärkan toppar statistiken på svenska gymnasier".

Kantelija on Svenska Ylen tutkivan toimituksen tuottaja.

Kantelun mukaan SPT:n olisi pitänyt mainita Svenska Yle lähteenään jo juttunsa otsikossa. Jutussa viitattiin kantelun mukaan virheellisesti ylioppilastutkintolautakunnan tilastoon, jonka mukaan Gymnasiet Lärkan selviytyi suomenruotsalaisista lukiosta parhaiten. Ylioppilastutkintolautakunta ei kuitenkaan ollut tehnyt tällaista tilastoa, vaan se tarjoaa ainoastaan raakadataa.

Kantelussa todetaan, että tilastot ovat määritelmällisesti tietojen keräämisen, arvioinnin, analysoinnin ja esittämisen tulosta. Tässä tapauksessa Svenska Ylen datajournalistit tekivät tilastollisen analyysin ja siihen pohjaavan esityksen ylioppilastutkintolautakunnan raakadatan perusteella. Vain Svenska Ylellä oli kantelun kohteena olevan jutun julkaisuhetkellä käytössään tilastot, joihin jutun keskeinen sisältö perustui. Näin ollen SPT:n juttu oli kantelijan tulkinnan mukaan yhteenveto Svenska Ylen datajournalistien tekemästä työstä, ja siksi lähde olisi ollut perusteltua kertoa jo otsikossa.

Svenska Yle pyysi 19.5.2020 SPT:tä sekä niitä lehtiä, jotka olivat sen jutun julkaisseet, korjaamaan viipymättä jutussa olleen tilastotiedon lähteen. Samalla kantelija pyysi ilmoittamaan selvästi ja avoimesti yleisölle virheestä ja siitä, miten ja koska se on korjattu.

Svenska Yle oli uudelleen yhteydessä SPT:hen 25.5.2020, koska juttua ei ollut korjattu alun perin virheellisen uutisen julkaisseissa lehdissä siihen mennessä. Yhdessä asiakaslehdessä myöhemmin samana päivänä julkaistu korjaus ei myöskään ollut kantelun mukaan oikaisupyynnön tai Journalistin ohjeen 20 mukainen.

Kantelija katsoo, että SPT rikkoi Journalistin ohjeita 7 ja 20, koska se ei korjannut tietolähdettä juttuunsa viipymättä eikä lähettänyt keskitetysti oikaisua kaikkiin lehtiin, joissa alkuperäinen juttu oli julkaistu.


Päätoimittajan vastaus 31.10.2020

Nyhetsbyrån SPT:n päätoimittaja Ari Sundberg käsittelee vastauksessaan sitä, kävikö
alkuperäisestä jutusta riittävästi ilmi, että se perustui toisen työhön. Lisäksi hän arvioi korjaustoimien riittävyyttä.

Päätoimittaja toteaa vastauksessaan, että jo jutun leipätekstin toisessa kappaleessa mainittiin, että siinä oli käytetty Svenska Ylen kokoamaa tilastoa. Svenska Yleä ei kuitenkaan mainittu lähteenä
otsikossa, ingressissä tai faktaruudussa, joka myös pohjautui Svenska Ylen tilastoon.

Päätoimittajan mukaan Nyhetsbyrån SPT:n periaatteena on, että uutisessa, jossa hyödynnetään toisen työtä, lähde mainitaan otsikossa, ingressissä ja leipätekstissä sekä myös muualla jutussa, jos sen katsotaan olevan tarpeen. Näin ollen vastaus kysymykseen siitä, kävikö alkuperäisestä jutusta riittävästi ilmi, että se perustui toisen työhön, on päätoimittajan mukaan kieltävä.

SPT lähetti korjauksen asiakkailleen (HSS Media, KSF Media ja Förlags Ab Sydvästkusten/Åbo Underrättelser) 25.5.2020 eli kuusi päivää sen jälkeen, kun kantelija oli huomauttanut jutussa olleesta virheestä. Päätoimittajan mukaan Nyhetsbyrån SPT pyrkii aina korjaamaan jutuissaan ilmenneet virheet viipymättä. Tässä tapauksessa voidaan kuitenkin hänen mukaansa katsoa, että korjauksen tekemisessä kesti liian kauan.

Päätoimittaja toteaa, ettei voi ottaa kantaa asiakkaidensa toimintaan korjausten julkaisemisessa. Hän kertoo keskustelleensa korjauksen lähettämisen jälkeen uutistoimiston asiakkaiden kanssa ja kuvailleensa ongelman. Tämän jälkeen se, miten asiakkaat ovat toimineet korjauksen suhteen, on
ollut päätoimittajan mukaan heidän päätösvallassaan. Nyhetsbyrån SPT ei voi pakottaa asiakkaitaan
julkaisemaan mitään, ja heillä on aina oikeus muokata SPT:n materiaalia kuten tarpeelliseksi näkevät.


Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta 2010: https://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen-2010/

Nyhetsbyrån SPT käsitteli asiakkailleen lähettämässä jutussa ruotsinkielisten lukioiden pärjäämistä kevään 2020 ylioppilaskokeissa. Juttu perustui kokonaisuudessaan Svenska Ylen tekemään vertailuun, jossa oppilaitokset oli asetettu keskiarvojen perusteella paremmuusjärjestykseen. Svenska Yle oli selvittänyt oppilaitosten keskiarvot Ylioppilastutkintolautakunnan kokelaskohtaisesti ilmoittamista suoritustiedoista.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että SPT:n juttu perustui kokonaan toisen tiedotusvälineen työhön, ja tämän olisi pitänyt käydä jutusta yksiselitteisesti ja näkyvästi ilmi. Vaikka Svenska Yleen viitattiin jutun toisessa kappaleessa, jutusta saattoi saada käsityksen, että oppilaitosten vertailu olisi perustunut suoraan Ylioppilastutkintolautakunnalta saatuun tietoon. SPT:n olisi pitänyt mainita Svenska Yle lähteenään jo otsikossa tai selvästi heti jutun alussa.

Uutistoimisto lähetti asiakkailleen lähdettä koskevan korjauksen viiden päivän viiveellä. Neuvosto toteaa, ettei lähdeviitteen merkitsemättä jättäminen ole Journalistin ohjeissa tarkoitettu olennainen asiavirhe, jonka voisi paikata jälkikäteen korjaamalla.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Nyhestbyrån SPT on rikkonut Journalistin ohjetta 7, ja antaa sille huomautuksen.


Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj.), Ilkka Ahtiainen, Kyösti Karvonen, Pentti Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia ja Tuomo Törmänen.

Tämä päätös on avattu 1432 kertaa