2020 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7440/SL/20
Kouvolan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, että paikallisessa lukiossa annetaan osa opetuksesta etäyhteydellä henkilökunnan jäsenten mahdollisen koronavirusaltistumisen vuoksi. Kyseiset henkilökunnan jäsenet oli mahdollista tunnistaa jutussa kerrottujen tietojen perusteella, mutta heidän mahdollisesta altistumisestaan kertominen ei loukannut heidän yksityisyyden suojaansa.

Vapauttava 7420/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki

Marjanpoiminnasta kertoneesta jutusta saattoi saada harhaanjohtavan kuvan siitä, kuinka suuri osa Suomessa poimituista luonnonmarjoista on ulkomaisten poimijoiden keräämiä. Jutun kokonaisuudesta kävi kuitenkin riittävästi ilmi, että prosenttiosuudella viitattiin myyntiin kerättyihin marjoihin. Jutussa ei siten ollut olennaista asiavirhettä. Äänestyspäätös 11–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Lainaaminen

Uutistoimisto lähetti asiakkailleen jutun, jossa lukiot asetettiin paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkintotulosten perusteella. Juttu perustui kokonaisuudessaan toisen tiedotusvälineen työhön, minkä olisi pitänyt käydä jutusta yksiselitteisesti ilmi. Lähde olisi pitänyt mainita jo otsikossa tai selvästi heti jutun alussa.

Vapauttava 7400/SL/20
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto

Nettijutun kommentti ei loukannut ihmisarvoa, joten lehden ei ollut välttämätöntä poistaa sitä lukijan ilmiannon perusteella.

Langettava 7398/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen

Liikenteen vaaranpaikkoja käsitelleestä lehtijutusta sai harhaanjohtavan käsityksen pyöräilijää koskevista väistämissäännöistä. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt korjata. Tiedotusvälineiden tulisi olla erityisen huolellisia käsitellessään turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Langettava 7397/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Nettijutussa kerrottiin muutoksista koronapandemian vuoksi tehtyihin matkustusrajoituksiin. Jutusta sai virheellisen käsityksen siitä, että hallitus olisi rajoittanut kansalaisten liikkumisvapautta. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut pyynnöstä huolimatta. Äänestyspäätös 10–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7396/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Ansiosidonnaisen päivärahan rahoittamista käsittelevästä netti- ja televisiouutisesta saattoi saada osin epätarkan kuvan työttömyysturvan rahoitusvirroista. Jutuissa ei kuitenkaan ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7391/YLE/20
Svenska Yle

Yksityisyyden suoja, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Svenska Yle kertoi erään yrityksen henkilökunnan jäsenellä todetusta koronavirustartunnasta. Tartunnasta ja sen vuoksi tehdyistä toimenpiteistä kertomisella oli paikallisesti poikkeuksellista merkitystä. Tartunnan saanut henkilö oli jutusta tunnistettavissa korkeintaan niiden ihmisten piirissä, jotka tiesivät hänen sairauslomastaan.

Langettava 7389/SL/20
Helsingin Sanomat

Tosiasiat ja mielipiteet, olennainen asiavirhe

Lehti esitti tulkintansa sitaattina oikeudenkäyntiuutisessaan. Tulkinnasta sai harhaanjohtavan käsityksen tuomitun esittämästä väitteestä. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut. Äänestyspäätös 8 – 1.

Vapauttava 7387/YLE/20
Yle

Virheen korjaus

Yle TV1:n kello 17:n ja kello 20.30:n uutislähetyksissä oli virhe jutussa, joka käsitteli miehen kuolemaan johtanutta välikohtausta poliisin kanssa Yhdysvalloissa. Yle korjasi virheen seuraavana päivänä kello 17:n uutislähetyksessä ja aihetta käsitelleessä nettiuutisessa. Virhe tuli riittävästi korjatuksi, vaikka sitä ei erikseen korjattu iltauutislähetyksessä.

Langettava 7382/SL/20
Turun Sanomat

Yksityisyydensuoja, arkaluonteisen rikoksen uhrin henkilöllisyyden paljastuminen, alaikäisen uhrin suojeleminen

Lehti kertoi törkeistä seksuaalirikoksista tuomitun nimen. Tekojen kuvailuun yhdistettynä se mahdollisti erityisen arkaluonteisen rikoksen alaikäisen uhrin henkilöllisyyden paljastumisen.

Langettava 7374/R/20
Radio City

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radio Cityn aamuohjelmassa käytettiin sosiaalisesta mediasta lainattua pakkovalintapeliä kolmen julkisuuden henkilöiden arvioimiseen. Humoristiseksi tarkoitettu puhe tappamisesta loukkasi ihmisarvoa.

Langettava 7354/YLE/20
Yle

Samanaikainen kuuleminen, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, yksityisyyden suoja

Ylen nettiuutinen käsitteli koronapandemian aikaista rajavalvontaa. Kantelija joutui jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti tai hänen tunnistetietojensa julkaisemisesta olisi pitänyt pidättäytyä.

Vapauttava 7350/SL/20
Keskisuomalainen

Konserniyhteys, piilomainonta

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa se esitteli samaan konserniin kuuluvaa uutta radiokanavaa. Konserniyhteys kävi kirjoituksesta riittävästi ilmi.

Langettava 7336/YLE/20
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, kuvan harhaanjohtava käyttö, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe

Ylen MOT käytti haastattelulausumia harhaanjohtavalla tavalla koostaessaan toimittajan esittämään suoraan kysymykseen irrallisia pätkiä haastateltavan eri kysymyksiin antamista vastauksista. Äänestyspäätös 10–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.
 

Vapauttava 7332 & 7394/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. Asia oli osittain tulkinnanvarainen. Lehti julkaisi aiheesta täydentävän jatkojutun kantelijan otettua yhteyttä lehteen.

Langettava 7323/SL/20
Verkkouutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko

Kuntapoliitikon rikosepäilystä kertoneesta jutusta sai harhaanjohtavan käsityksen siitä, miksi syytettä ei nostettu. Tämä oli olennainen asiavirhe, jonka korjaamisesta olisi pitänyt kertoa selvästi lukijoille. Lehti käytti lähteenään ainoastaan epäiltyä itseään eikä pyrkinyt tarkistamaan tältä saamiaan tietoja. Tosiasiat ja mielipiteet sekoittuivat jutussa. 

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7315/YLE/20
Yle

Lainaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Koronapandemiaan liittyviä liikkumisrajoituksia käsittelevä juttu ei perustunut toisen työlle siten, että ulkomainen uutissivusto olisi pitänyt mainita lähteenä. Jutusta kävi riittävästi ilmi, että siinä esitetyssä simulaatiossa oli kyse kuvitteellisesta esimerkistä.

Vapauttava 7311/SL/20
Etelä-Suomen Sanomat

Piilomainonta, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Lehdellä oli journalistiset perusteet kertoa siitä, että paikallisesti kiinnostava ja historiallisesti merkittävä rakennus on myynnissä. Juttu ei ollut piilomainontaa, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 >> 

Langettava 7398/SL/20

Vastaaja: Ilkka-Pohjalainen

Asia: Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen

Ratkaistu: 4.11.2020

Liikenteen vaaranpaikkoja käsitelleestä lehtijutusta sai harhaanjohtavan käsityksen pyöräilijää koskevista väistämissäännöistä. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt korjata. Tiedotusvälineiden tulisi olla erityisen huolellisia käsitellessään turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Kantelu 23.7.2020

Kantelu kohdistuu Ilkka-Pohjalaisen 20.7.2020 painetussa lehdessään julkaisemaan juttuun ”Vaasan liikenteen vaaranpaikat löytyvät täältä”.

Liikenteen vaaranpaikoista kertovan jutun yhteydessä olleeseen faktalaatikkoon oli koottu polkupyöräilijöitä koskevia liikennesääntöjä. Yksi kohdista kuului: "Pyöräilijöidenkin pitää väistää oikealta tulevaa liikennettä ja jalankulkijoita." Kantelussa todetaan, että säännölle ei esitetty mitään kontekstia ja jutusta sai sellaisen kuvan, että sääntö pätisi yleisesti pyörällä liikkuessa.

Yleisin pyörän ja auton kohtaamistilanne on kuitenkin kantelun mukaan sellainen, jossa pyöräilijä siirtyy pyörätieltä ajoradalle ja on tällöin väistämisvelvollinen kaikista suunnista tulevaa liikennettä kohtaan. Jalankulkijoita taas koskee väistämisvelvollisuus lähinnä suojatiellä: pyörätietä ylittävällä jalankulkijalla on väistämisvelvollisuus pyöräilijää kohtaan. Kantelun mukaan lehti esitti faktalaatikossaan lain sisällön virheellisesti ja siten, että ohjeen noudattaminen aiheuttaa pahimmillaan hengenvaaran pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Kantelija otti yhteyttä lehden toimitukseen, joka ei kuitenkaan julkaissut korjausta. Toimitus selitti asiaa alkuperäisen jutun tilanpuutteella ja sillä, että kantelussa esiin nostettu jutunkohta oli viittaus Pyöräliiton ja Traficomin laatimiin ohjeisiin. Näissä ohjeissa kyseinen kohta on kuitenkin esitetty kantelijan mukaan oikeassa kontekstissaan: se pätee ainoastaan tasa-arvoisissa risteyksissä ajoradalla pyöräillessä ja pyöräteiden välisissä tasa-arvoisissa risteyksissä.

Kantelija lähetti toimitukselle uuden viestin, jossa painotti asian tärkeyttä: ohjeen noudattaminen aiheuttaa vaaraa pyöräilijöille. Lisäksi hän muistutti myös, että aiemmin muualla julkaistutkin tiedot on aina tarkistettava. Kantelija ei saanut jälkimmäiseen viestiinsä vastausta, eikä lehti julkaissut korjausta.

Lehti rikkoi kantelun mukaan Journalistin ohjeita ensinnäkin julkaisemalla virheellistä tietoa liikennesäännöistä sellaisen jutun yhteydessä, jossa nimenomaan käsiteltiin virheellisten ajotapojen aiheuttamaa vaaraa. Toiseksi lehti vetosi kantelun mukaan muualla julkaistuun tietoon tarkistamatta sitä: kantelijan mukaan väite jalankulkijoiden väistämisestä on väärin alkuperäisessäkin lähteessä, ja jutussa ohje oli irrotettu alkuperäisestä kontekstistaan. Kolmanneksi kantelussa todetaan, että lehti kieltäytyi julkaisemasta oikaisua, vaikka kyseessä oli lakia ja liikennesääntöjä koskeva virheellinen ohje, jonka noudattaminen aiheuttaa vaaratilanteita.


Päätoimittajan vastaus 28.9.2020

Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila toteaa vastauksessaan Ilkka-Pohjalaisen katsovan, ettei se ole rikkonut Journalistin ohjeita seuraavin perustein:

Pyöräilijöiden pitää väistää oikealta tulevaa liikennettä ja jalankulkijoita. Kantelijan mukaan sääntö pätee vain tasa-arvoisissa risteyksissä ajoradalla pyöräillessä ja pyöräteiden tasa-arvoisissa risteyksissä. Kantelija ei kuitenkaan päätoimittajan mukaan kerro, mitä muita mahdollisuuksia jää jäljelle, jolloin väitetyn virheen suuruuden arviointi on hänen mukaansa mahdotonta. Päätoimittaja huomauttaa, että alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä jalkakäytävillä ja muut eivät, vaikka heillä olisi autokoulu tai muu ajo-opetus saamatta, joissa opetettaisiin risteyksen ajo-oikeusjärjestys. Päätoimittajan mukaan tieto ei ole välttämättä väärä sen vuoksi, että siitä puuttuu jokin osa.

Toiseksi kantelija ei päätoimittajan mukaan kerro, mihin perustuu hänen esittämänsä väite siitä, että yleisin pyörän ja auton kohtaamistilanne on sellainen, ”jossa pyöräilijä siirtyy pyörätieltä ajoradalle”.

Kolmanneksi päätoimittajan mukaan on itsestäänselvyys, että suojatietä koskevaa jalankulkijaa on väistettävä. Pyörätietä ylittävällä jalankulkijalla taas on pyöräilijää kohtaan väistämisvelvollisuus. Tämä menee päätoimittajan mielestä jo saivarteluksi ja irtoaa kokonaan alkuperäisestä kantelusta.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Ilkka-Pohjalainen käsitteli painetussa lehdessään Vaasan kaupunkiliikenteen vaaranpaikkoja. Jutussa olleeseen faktalaatikkoon oli koottu polkupyöräilijän sääntöjä. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutussa oli olennainen asiavirhe, joka lehden olisi pitänyt korjata saatuaan siitä kantelijalta pyynnön. Jutussa kerrottiin, että pyöräilijöidenkin pitää väistää oikealta tulevaa liikennettä ja jalankulkijoita. Ohjeen saattoi tulkita pyöräilijää koskevaksi yleissäännöksi, vaikka tosiasiassa se pätee vain tietyissä tilanteissa eli tasa-arvoisissa risteyksissä poljettaessa ajoradalla tai pyöräteillä. Jutusta sai siten todellista yksinkertaisemman kuvan pyöräilijää koskevista väistämissäännöistä.

Neuvosto huomauttaa, että tiedotusvälineiden tulee olla erityisen huolellisia käsitellessään turvallisuuteen liittyviä aiheita. Tässä tapauksessa jutussa esitetyn väistämissäännön noudattaminen yleispätevänä saattaisi aiheuttaa liikenteessä vaaratilanteita. Vaikka faktalaatikossa ei voi käydä läpi kaikkia väistämissääntöjä, lukijalla oli syy odottaa täsmällistä tietoa jo siksikin, että juttu käsitteli nimenomaan liikenteen vaaranpaikkoja. Siinä muun muassa todettiin, että polkupyöräilijöiden liikennesäännöt ovat monella autoilijalla ja pyöräilijällä hukassa, mikä aiheuttaa liikenteessä vaaratilanteita. 

Vaikka jutussa oli virhe, tapauksessa ei kuitenkaan ole viitteitä siitä, että lehti olisi laiminlyönyt aiemmin muualla julkaistujen tietojen tarkistamisen. Lehden lähteenään käyttämissä Pyöräilijän liikennesäännöissä ei ollut neuvoston selvitysten mukaan kantelussa väitettyä kävelijöitä koskevaa virhettä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilkka-Pohjalainen on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8 ja 20 ja antaa sille huomautuksen.
 

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj.), Pentti Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Taina Roth, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma ja Taina Tukia.

Tämä päätös on avattu 3854 kertaa