PÄÄTÖKSET

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

Vapauttava 7543/A/20
Suomen Kuvalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet

Erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta paikallispoliitikkoa kuultiin jutussa niukasti, mutta riittävästi. Lehdellä ei ollut velvollisuutta siteerata kantelijan tutkintavankeudesta lähettämää viestiä laajemmin. Jutusta kävi ilmi, että se perustui suurelta osin kantelijan kanssa tekemisissä olleiden ihmisten kokemuksiin ja tulkintoihin. Jutussa oli myös perusteltu nimeämättömien lähteiden käyttö uskottavasti, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7542 & 7604/PL/21
Ruovesi-lehti

Yksityisyydensuoja

Lehti julkaisi koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteenissa olleiden kunnan johtoryhmän jäsenten nimet. Se ei loukannut heidän yksityisyyttään.

Vapauttava 7525/A/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Julkisuuden henkilön puolison verotietojen julkaiseminen ei loukannut hänen yksityisyyttään. Puolison yksityisyydensuoja oli mediahuomion myötä kaventunut ja tulotietojen julkaisulle oli journalistiset perusteet.

Vapauttava 7521/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle teki nettijuttunsa otsikossa journalistisen tulkinnan tieteellisen tutkimuksen tuloksesta. Vaikka otsikko oli kärjistetty, kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe. Jutussa tarkentui, mihin otsikon tulkinta perustui.

Vapauttava 7511/UL/20
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus

Lehti arvosteli jutussaan seurakunnan asettaman toimikunnan roolia. Toimikunnan jäsenet eivät olleet jutusta laajemmin tunnistettavissa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7510/R/20
Radio Suomipop

Lainaaminen

Radion aamuohjelma käsitteli lehdistökatsauksessaan päivän uutisaiheita. Muiden tiedotusvälineiden uutisilla oli ohjelmassa niin keskeinen rooli, että lähteet olisi pitänyt mainita.

Langettava 7498/AL/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Lehti kertoi, että julkisuuden henkilö oli raskaana. Kantelija ei ollut kaventanut omalla toiminnallaan yksityisyydensuojaansa siinä määrin, että hänen raskautensa alkuvaiheesta olisi voinut kertoa ilman hänen suostumustaan.  

Vapauttava 7495/PL/20
Ylöjärven Uutiset

Kielteinen julkisuus, jälkikäteen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Julkisuus ei kuitenkaan ollut kantelijan aseman huomioon ottaen niin kielteistä, etteikö sitä olisi voinut korjata jälkeenpäin kuulemisella. Kantelija kutenkin kieltäytyi jälkikäteisestä kuulemisesta.

Langettava 7477/YLE/20
Yle

Yksityisyydensuoja, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Päihtynyt kantelija oli tunnistettavissa koronapandemiaan liittyvän Ylen tv-uutisjutun kuvituksena olleesta videosta. Se loukkasi hänen yksityisyyttään.
 

Langettava 7469/SL/20
Savon Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, tietojen tarkistaminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki

Jutun otsikossa väitettiin, että jalkapalloseuran toimihenkilö olisi altistanut koko helsinkiläisjoukkueen, vaikka lehden tiedossa oli, että tartuntatautilääkärin selvityksen mukaan joukkueessa ei ollut tapahtunut altistumisia. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai asiasta perustellun korjauspyynnön.

Vapauttava 7460/SL/20
Helsingin Sanomat

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus, oma kannanotto

Lehti sai kertoa kantelijan ja hänen yrityksensä tunnistetiedot jutussa, jossa kerrottiin siivousalan työntekijöiden hyväksikäytöstä. Kantelija ja hänen yrityksensä joutuivat jutussa kielteiseen julkisuuteen, ja lehti yritti kuulla kantelijaa samassa yhteydessä, mutta kantelija ei vastannut lehden yhteydenottoihin. 

Vapauttava 7457/SL/20
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Päihdehoitoa kriittisesti käsitelleessä jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä eivätkä tosiasiat sekoittuneet mielipiteisiin. Kyseessä oli kiistanalainen aihe, josta eri toimijat toivat esille omia mielipiteitään, mikä kävi selkeästi ilmi jutusta.

Langettava 7446/SL/20
Vasabladet

Yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi koronatartunnan vuoksi tehohoitoon joutuneesta ystävästään. Tämän sairauden kulkua käsiteltiin jutussa niin laajasti ja yksityiskohtaisesti, että tarinan kertominen olisi edellyttänyt asianomaisen suostumuksen.

Vapauttava 7445/SL/20
Hämeen Sanomat

Rikosepäillyn tunnistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi kaupunginvaltuutetun olevan epäiltynä muun muassa ympäristörikosepäilyn käsittävässä kokonaisuudessa. Yleisöllä on oikeus saada tietää asioista, joilla voi olla vaikutusta luottamushenkilön uskottavuuteen. Valtuutettu sai myös kertoa oman näkemyksensä asiasta jutussa.

Vapauttava 7440/SL/20
Kouvolan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, että paikallisessa lukiossa annetaan osa opetuksesta etäyhteydellä henkilökunnan jäsenten mahdollisen koronavirusaltistumisen vuoksi. Kyseiset henkilökunnan jäsenet oli mahdollista tunnistaa jutussa kerrottujen tietojen perusteella, mutta heidän mahdollisesta altistumisestaan kertominen ei loukannut heidän yksityisyyden suojaansa.

Vapauttava 7438/SL/20
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen

Nyt-liitteen menot-sivuilla julkaistuissa näyttelyn aukioloajoissa oli virhe kahtena perättäisenä viikkona. Lehti julkaisi korjauksen saatuaan tiedon virheestä.

Vapauttava 7434/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, otsikko, yksityisyyden suoja

Lehti kertoi toista tiedotusvälinettä lainaten lööpissään, että julkisuuden henkilö kärsi koronan jälkitaudista. Nettijutun otsikossa taas todettiin, että hänellä oli aistiharhoja. Lehdellä oli riittävät perusteet otsikoissa käyttämilleen ilmaisuille, ja niille myös löytyi jutuista kate.

Vapauttava 7420/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki

Marjanpoiminnasta kertoneesta jutusta saattoi saada harhaanjohtavan kuvan siitä, kuinka suuri osa Suomessa poimituista luonnonmarjoista on ulkomaisten poimijoiden keräämiä. Jutun kokonaisuudesta kävi kuitenkin riittävästi ilmi, että prosenttiosuudella viitattiin myyntiin kerättyihin marjoihin. Jutussa ei siten ollut olennaista asiavirhettä. Äänestyspäätös 11–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7398/SL/20

Vastaaja: Ilkka-Pohjalainen

Asia: Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen

Ratkaistu: 4.11.2020

Liikenteen vaaranpaikkoja käsitelleestä lehtijutusta sai harhaanjohtavan käsityksen pyöräilijää koskevista väistämissäännöistä. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt korjata. Tiedotusvälineiden tulisi olla erityisen huolellisia käsitellessään turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Kantelu 23.7.2020

Kantelu kohdistuu Ilkka-Pohjalaisen 20.7.2020 painetussa lehdessään julkaisemaan juttuun ”Vaasan liikenteen vaaranpaikat löytyvät täältä”.

Liikenteen vaaranpaikoista kertovan jutun yhteydessä olleeseen faktalaatikkoon oli koottu polkupyöräilijöitä koskevia liikennesääntöjä. Yksi kohdista kuului: "Pyöräilijöidenkin pitää väistää oikealta tulevaa liikennettä ja jalankulkijoita." Kantelussa todetaan, että säännölle ei esitetty mitään kontekstia ja jutusta sai sellaisen kuvan, että sääntö pätisi yleisesti pyörällä liikkuessa.

Yleisin pyörän ja auton kohtaamistilanne on kuitenkin kantelun mukaan sellainen, jossa pyöräilijä siirtyy pyörätieltä ajoradalle ja on tällöin väistämisvelvollinen kaikista suunnista tulevaa liikennettä kohtaan. Jalankulkijoita taas koskee väistämisvelvollisuus lähinnä suojatiellä: pyörätietä ylittävällä jalankulkijalla on väistämisvelvollisuus pyöräilijää kohtaan. Kantelun mukaan lehti esitti faktalaatikossaan lain sisällön virheellisesti ja siten, että ohjeen noudattaminen aiheuttaa pahimmillaan hengenvaaran pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Kantelija otti yhteyttä lehden toimitukseen, joka ei kuitenkaan julkaissut korjausta. Toimitus selitti asiaa alkuperäisen jutun tilanpuutteella ja sillä, että kantelussa esiin nostettu jutunkohta oli viittaus Pyöräliiton ja Traficomin laatimiin ohjeisiin. Näissä ohjeissa kyseinen kohta on kuitenkin esitetty kantelijan mukaan oikeassa kontekstissaan: se pätee ainoastaan tasa-arvoisissa risteyksissä ajoradalla pyöräillessä ja pyöräteiden välisissä tasa-arvoisissa risteyksissä.

Kantelija lähetti toimitukselle uuden viestin, jossa painotti asian tärkeyttä: ohjeen noudattaminen aiheuttaa vaaraa pyöräilijöille. Lisäksi hän muistutti myös, että aiemmin muualla julkaistutkin tiedot on aina tarkistettava. Kantelija ei saanut jälkimmäiseen viestiinsä vastausta, eikä lehti julkaissut korjausta.

Lehti rikkoi kantelun mukaan Journalistin ohjeita ensinnäkin julkaisemalla virheellistä tietoa liikennesäännöistä sellaisen jutun yhteydessä, jossa nimenomaan käsiteltiin virheellisten ajotapojen aiheuttamaa vaaraa. Toiseksi lehti vetosi kantelun mukaan muualla julkaistuun tietoon tarkistamatta sitä: kantelijan mukaan väite jalankulkijoiden väistämisestä on väärin alkuperäisessäkin lähteessä, ja jutussa ohje oli irrotettu alkuperäisestä kontekstistaan. Kolmanneksi kantelussa todetaan, että lehti kieltäytyi julkaisemasta oikaisua, vaikka kyseessä oli lakia ja liikennesääntöjä koskeva virheellinen ohje, jonka noudattaminen aiheuttaa vaaratilanteita.


Päätoimittajan vastaus 28.9.2020

Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila toteaa vastauksessaan Ilkka-Pohjalaisen katsovan, ettei se ole rikkonut Journalistin ohjeita seuraavin perustein:

Pyöräilijöiden pitää väistää oikealta tulevaa liikennettä ja jalankulkijoita. Kantelijan mukaan sääntö pätee vain tasa-arvoisissa risteyksissä ajoradalla pyöräillessä ja pyöräteiden tasa-arvoisissa risteyksissä. Kantelija ei kuitenkaan päätoimittajan mukaan kerro, mitä muita mahdollisuuksia jää jäljelle, jolloin väitetyn virheen suuruuden arviointi on hänen mukaansa mahdotonta. Päätoimittaja huomauttaa, että alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä jalkakäytävillä ja muut eivät, vaikka heillä olisi autokoulu tai muu ajo-opetus saamatta, joissa opetettaisiin risteyksen ajo-oikeusjärjestys. Päätoimittajan mukaan tieto ei ole välttämättä väärä sen vuoksi, että siitä puuttuu jokin osa.

Toiseksi kantelija ei päätoimittajan mukaan kerro, mihin perustuu hänen esittämänsä väite siitä, että yleisin pyörän ja auton kohtaamistilanne on sellainen, ”jossa pyöräilijä siirtyy pyörätieltä ajoradalle”.

Kolmanneksi päätoimittajan mukaan on itsestäänselvyys, että suojatietä koskevaa jalankulkijaa on väistettävä. Pyörätietä ylittävällä jalankulkijalla taas on pyöräilijää kohtaan väistämisvelvollisuus. Tämä menee päätoimittajan mielestä jo saivarteluksi ja irtoaa kokonaan alkuperäisestä kantelusta.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Ilkka-Pohjalainen käsitteli painetussa lehdessään Vaasan kaupunkiliikenteen vaaranpaikkoja. Jutussa olleeseen faktalaatikkoon oli koottu polkupyöräilijän sääntöjä. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutussa oli olennainen asiavirhe, joka lehden olisi pitänyt korjata saatuaan siitä kantelijalta pyynnön. Jutussa kerrottiin, että pyöräilijöidenkin pitää väistää oikealta tulevaa liikennettä ja jalankulkijoita. Ohjeen saattoi tulkita pyöräilijää koskevaksi yleissäännöksi, vaikka tosiasiassa se pätee vain tietyissä tilanteissa eli tasa-arvoisissa risteyksissä poljettaessa ajoradalla tai pyöräteillä. Jutusta sai siten todellista yksinkertaisemman kuvan pyöräilijää koskevista väistämissäännöistä.

Neuvosto huomauttaa, että tiedotusvälineiden tulee olla erityisen huolellisia käsitellessään turvallisuuteen liittyviä aiheita. Tässä tapauksessa jutussa esitetyn väistämissäännön noudattaminen yleispätevänä saattaisi aiheuttaa liikenteessä vaaratilanteita. Vaikka faktalaatikossa ei voi käydä läpi kaikkia väistämissääntöjä, lukijalla oli syy odottaa täsmällistä tietoa jo siksikin, että juttu käsitteli nimenomaan liikenteen vaaranpaikkoja. Siinä muun muassa todettiin, että polkupyöräilijöiden liikennesäännöt ovat monella autoilijalla ja pyöräilijällä hukassa, mikä aiheuttaa liikenteessä vaaratilanteita. 

Vaikka jutussa oli virhe, tapauksessa ei kuitenkaan ole viitteitä siitä, että lehti olisi laiminlyönyt aiemmin muualla julkaistujen tietojen tarkistamisen. Lehden lähteenään käyttämissä Pyöräilijän liikennesäännöissä ei ollut neuvoston selvitysten mukaan kantelussa väitettyä kävelijöitä koskevaa virhettä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilkka-Pohjalainen on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8 ja 20 ja antaa sille huomautuksen.
 

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj.), Pentti Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Taina Roth, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma ja Taina Tukia.

Tämä päätös on avattu 2417 kertaa