PÄÄTÖKSET

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

Vapauttava 7543/A/20
Suomen Kuvalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet

Erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta paikallispoliitikkoa kuultiin jutussa niukasti, mutta riittävästi. Lehdellä ei ollut velvollisuutta siteerata kantelijan tutkintavankeudesta lähettämää viestiä laajemmin. Jutusta kävi ilmi, että se perustui suurelta osin kantelijan kanssa tekemisissä olleiden ihmisten kokemuksiin ja tulkintoihin. Jutussa oli myös perusteltu nimeämättömien lähteiden käyttö uskottavasti, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7542 & 7604/PL/21
Ruovesi-lehti

Yksityisyydensuoja

Lehti julkaisi koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteenissa olleiden kunnan johtoryhmän jäsenten nimet. Se ei loukannut heidän yksityisyyttään.

Vapauttava 7525/A/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Julkisuuden henkilön puolison verotietojen julkaiseminen ei loukannut hänen yksityisyyttään. Puolison yksityisyydensuoja oli mediahuomion myötä kaventunut ja tulotietojen julkaisulle oli journalistiset perusteet.

Vapauttava 7521/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle teki nettijuttunsa otsikossa journalistisen tulkinnan tieteellisen tutkimuksen tuloksesta. Vaikka otsikko oli kärjistetty, kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe. Jutussa tarkentui, mihin otsikon tulkinta perustui.

Vapauttava 7511/UL/20
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus

Lehti arvosteli jutussaan seurakunnan asettaman toimikunnan roolia. Toimikunnan jäsenet eivät olleet jutusta laajemmin tunnistettavissa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7510/R/20
Radio Suomipop

Lainaaminen

Radion aamuohjelma käsitteli lehdistökatsauksessaan päivän uutisaiheita. Muiden tiedotusvälineiden uutisilla oli ohjelmassa niin keskeinen rooli, että lähteet olisi pitänyt mainita.

Langettava 7498/AL/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Lehti kertoi, että julkisuuden henkilö oli raskaana. Kantelija ei ollut kaventanut omalla toiminnallaan yksityisyydensuojaansa siinä määrin, että hänen raskautensa alkuvaiheesta olisi voinut kertoa ilman hänen suostumustaan.  

Vapauttava 7495/PL/20
Ylöjärven Uutiset

Kielteinen julkisuus, jälkikäteen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Julkisuus ei kuitenkaan ollut kantelijan aseman huomioon ottaen niin kielteistä, etteikö sitä olisi voinut korjata jälkeenpäin kuulemisella. Kantelija kutenkin kieltäytyi jälkikäteisestä kuulemisesta.

Langettava 7477/YLE/20
Yle

Yksityisyydensuoja, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Päihtynyt kantelija oli tunnistettavissa koronapandemiaan liittyvän Ylen tv-uutisjutun kuvituksena olleesta videosta. Se loukkasi hänen yksityisyyttään.
 

Langettava 7469/SL/20
Savon Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, tietojen tarkistaminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki

Jutun otsikossa väitettiin, että jalkapalloseuran toimihenkilö olisi altistanut koko helsinkiläisjoukkueen, vaikka lehden tiedossa oli, että tartuntatautilääkärin selvityksen mukaan joukkueessa ei ollut tapahtunut altistumisia. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai asiasta perustellun korjauspyynnön.

Vapauttava 7460/SL/20
Helsingin Sanomat

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus, oma kannanotto

Lehti sai kertoa kantelijan ja hänen yrityksensä tunnistetiedot jutussa, jossa kerrottiin siivousalan työntekijöiden hyväksikäytöstä. Kantelija ja hänen yrityksensä joutuivat jutussa kielteiseen julkisuuteen, ja lehti yritti kuulla kantelijaa samassa yhteydessä, mutta kantelija ei vastannut lehden yhteydenottoihin. 

Vapauttava 7457/SL/20
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Päihdehoitoa kriittisesti käsitelleessä jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä eivätkä tosiasiat sekoittuneet mielipiteisiin. Kyseessä oli kiistanalainen aihe, josta eri toimijat toivat esille omia mielipiteitään, mikä kävi selkeästi ilmi jutusta.

Langettava 7446/SL/20
Vasabladet

Yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi koronatartunnan vuoksi tehohoitoon joutuneesta ystävästään. Tämän sairauden kulkua käsiteltiin jutussa niin laajasti ja yksityiskohtaisesti, että tarinan kertominen olisi edellyttänyt asianomaisen suostumuksen.

Vapauttava 7445/SL/20
Hämeen Sanomat

Rikosepäillyn tunnistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi kaupunginvaltuutetun olevan epäiltynä muun muassa ympäristörikosepäilyn käsittävässä kokonaisuudessa. Yleisöllä on oikeus saada tietää asioista, joilla voi olla vaikutusta luottamushenkilön uskottavuuteen. Valtuutettu sai myös kertoa oman näkemyksensä asiasta jutussa.

Vapauttava 7440/SL/20
Kouvolan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, että paikallisessa lukiossa annetaan osa opetuksesta etäyhteydellä henkilökunnan jäsenten mahdollisen koronavirusaltistumisen vuoksi. Kyseiset henkilökunnan jäsenet oli mahdollista tunnistaa jutussa kerrottujen tietojen perusteella, mutta heidän mahdollisesta altistumisestaan kertominen ei loukannut heidän yksityisyyden suojaansa.

Vapauttava 7438/SL/20
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen

Nyt-liitteen menot-sivuilla julkaistuissa näyttelyn aukioloajoissa oli virhe kahtena perättäisenä viikkona. Lehti julkaisi korjauksen saatuaan tiedon virheestä.

Vapauttava 7434/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, otsikko, yksityisyyden suoja

Lehti kertoi toista tiedotusvälinettä lainaten lööpissään, että julkisuuden henkilö kärsi koronan jälkitaudista. Nettijutun otsikossa taas todettiin, että hänellä oli aistiharhoja. Lehdellä oli riittävät perusteet otsikoissa käyttämilleen ilmaisuille, ja niille myös löytyi jutuista kate.

Vapauttava 7420/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki

Marjanpoiminnasta kertoneesta jutusta saattoi saada harhaanjohtavan kuvan siitä, kuinka suuri osa Suomessa poimituista luonnonmarjoista on ulkomaisten poimijoiden keräämiä. Jutun kokonaisuudesta kävi kuitenkin riittävästi ilmi, että prosenttiosuudella viitattiin myyntiin kerättyihin marjoihin. Jutussa ei siten ollut olennaista asiavirhettä. Äänestyspäätös 11–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7397/SL/20

Vastaaja: Iltalehti

Asia: Olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 4.11.2020

Nettijutussa kerrottiin muutoksista koronapandemian vuoksi tehtyihin matkustusrajoituksiin. Jutusta sai virheellisen käsityksen siitä, että hallitus olisi rajoittanut kansalaisten liikkumisvapautta. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut pyynnöstä huolimatta. Äänestyspäätös 10–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Kantelu 21.7.2020

Kantelu kohdistuu Iltalehden 12.7.2020 julkaisemaan nettijuttuun "Suomi höllentää huomenna matkustusrajoituksia 28 maahan".

 https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/a95cd52d-b340-43dc-87b1-2008b22f9032

Kantelun mukaan journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Kantelun kohteena olevassa jutussa ei kantelun mukaan edes pyritty totuudenmukaisuuteen, vaan se oli kauttaaltaan valheellinen. 

Kantelun mukaan Suomen perustuslaki takaa jokaiselle suomalaiselle oikeuden lähteä maasta,eikä ole edes mahdollista kieltää suomalaisilta kategorisesti mihinkään tiettyyn maahan matkustamista. 

Kantelun mukaan Iltalehden jutusta sai yksiselitteisesti valheellisen käsityksen, että matkustaminen muihin kuin jutussa lueteltuihin maihin olisi kielletty. 

Kantelun mukaan Suomi tai Suomen hallitus eivät ole voineet jutun kirjoittamisajankohtana "sallia" sellaista, joka on ollut sallittua ja vieläpä perustuslaissa turvattu perusoikeus. Kantelun mukaan kysymys on periaatteellisesti hyvin iso. Perusoikeuksia ei voi vapaan tiedonvälityksen oikeusvaltiossa yrittää tehdä tyhjäksi valheellisella tiedottamisella. 

Lehti ei ole kantelijan pyynnöstä huolimatta korjannut juttuaan.


Päätoimittajan vastaus 29.9.2020

Päätoimittaja Erja Yläjärven mukaan kanteluun vastaaminen oli poikkeuksellisen vaikeaa, koska IL:n on mahdotonta tietää, miksi kantelijalle on muodostunut mielikuva, jonka mukaan IL:n uutisessa ”annetaan ymmärtää”, että matkustaminen Suomesta olisi kiellettyä muihin kuin jutussa mainittuihin maihin. Päätoimittajan mukaan kantelija ei yksilöinyt IL:n toimitukseen lähettämässään viestissä, mitä virheitä IL:n uutisessa oli ja mistä hänelle syntyi tällainen käsitys. 

Päätoimittajan mukaan on mahdollista, että kantelun kohteena olevan yksittäisen uutisen sijaan kantelu kohdistuukin hallituksen viestintälinjaan, mihin viittaa myös kantelun viimeinen, ”valheelliseen tiedottamiseen” liittyvä virke. 

Päätoimittajan mukaan hallituksen viestintää matkustusrajoituksista kritisoitiin laajalti, kun keväällä 2020 koronaviruksesta johtuvien matkustusrajoitusten annettiin ymmärtää olevan absoluuttisia kieltoja ylittää esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välinen maaraja. Tuolloin IL, samoin kuin kaikki muut uutismediat, uutisoi rajoituksista virheellisesti. Päätoimittaja korostaa, että heinäkuussa matkustusrajoitusten höllentyessä kaikki mediat uutisoivat niistä samaan tapaan kuin kantelun kohteena olevassa IL:n uutisessa. 

Päätoimittaja toteaa, että koska oikaisupyynnössä ei täsmennetty, mitä olennaisia asiavirheitä uutisessa on, vastauksessa käsitellään oikaisupyyntöä virke virkkeeltä.

Oikaisupyyntö: ”Jutussa annetaan täysin virheellisesti ymmärtää, että matkustaminen Suomesta muihin kuin jutussa mainittuihin maihin olisi kiellettyä”.

Päätoimittajan vastaus: IL:n uutisessa ei sanottu, että matkustaminen olisi kiellettyä. IL:n uutisessa todettiin, että hallitus ”suosittelee karttamaan välttämätöntä matkustusta maihin, joiden rajavalvonnasta ei ole luovuttu”.

Oikaisupyyntö: ”Eikä ole missään vaiheessa ollutkaan, eikä perustuslakimme tällaisia matkustuskieltoja edes mahdollista”

Päätoimittajan vastaus: IL:n uutisessa ei mitenkään oteta kantaa menneisiin matkustusrajoituksiin tai siihen, mahdollistaako perustuslaki niitä.

Oikaisupyyntö: ”Käytännön rajoituksia voi seurata vain siitä, että jotkut maat eivät välttämättä salli suomalaisille maahanpääsyä.”

Päätoimittajan vastaus: Tämä todetaan myös IL:n uutisessa, jossa sanotaan, että ”Ulkoministeriö muistuttaa verkkosivuillaan, että vaikka Suomen kansalaisella olisikin oikeus matkustaa pois Suomesta, voivat muut maat evätä suomalaisen maahan pääsyn.”
Oikaisupyyntö: ”Suomen hallitus ei voi tietenkään jutussa mainitulla tavalla nyt ”sallia” sellaista toimintaa, mikä ei missään vaiheessa ole ollutkaan kiellettyä. Tai kieltää matkustamista esimerkiksi Espanjaan, joka ei tuolla maalistalla ole. Me elämme oikeusvaltiossa, ja lain mukaan sallittua toimintaa ei voida välttää kielletyksi.”
 
Päätoimittajan vastaus: On täysin totta, että perustuslain 9§:n mukaan ”jokaisella on oikeus lähteä maasta”. Käytännössä hallitus on rajoittanut kansalaisten matkailua erilaisilla matkustusohjeilla, karanteenimääräyksillä ja karanteenisuosituksilla.

Päätoimittajan mukaan jutussa todettiin, että ”rajat avataan 17 eurooppalaiselle maalle ja matkustus sallitaan 11 Euroopan ulkopuoliseen maahan”. Rajojen avaaminen tarkoittaa EU:n sisärajatarkastusten lopettamista, salliminen taas aiemmin mainittujen matkustusohjeiden ja karanteenimääräysten lopettamista.

Päätoimittajan mukaan jutussa ei väitetty, että Espanjaan tai muihin maihin matkustaminen olisi kiellettyä. Päinvastoin uutisessa todetaan, että hallitus ”suosittelee karttamaan välttämätöntä matkustusta maihin, joiden rajavalvonnasta ei ole luovuttu”.

Päätoimittajan mukaan juttu oli kuvitettu videotallenteella sisäministeri Maria Ohisalon tiedotustilaisuudesta. Tallenteella Ohisalo kertoo täsmällisesti ohjeista. Lisäksi uutisesta oli linkki muihin Iltalehden uutisiin, joissa matkustusmääräyksistä on kerrottu seikkaperäisesti.

Lopuksi päätoimittaja toteaa, ettei monimutkaisen rajavalvonta- ja matkustussuositusvyyhdin jokaista kiemuraa ole mahdollista eikä etenkään tarkoituksenmukaista kirjoittaa auki jokaisessa asiaa koskevassa uutisessa. 

Päätoimittajan mukaan jutussa kerrottiin kuitenkin riittävän selvästi, mitä matkustusrajoitusten höllentäminen ja laajemman matkustamisen salliminen tarkoittaa. IL:lle toimitetussa oikaisupyynnössä ei esitetty sellaisia olennaisia asiavirheitä, jotka IL:n olisi pitänyt korjata.  IL on päätoimittajan mukaan pyrkinyt matkustusrajoitusten uutisoinnissa totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen eikä siten ole rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 8.

Päätoimittajan mukaan alkuperäisessä jutussa tai sen otsikossa ei ollut Journalistin ohjeiden kohdan 20 tarkoittamia olennaisia asiavirheitä, jotka olisi pitänyt korjata.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Iltalehden nettijutussa kerrottiin muutoksista koronapandemian vuoksi tehtyihin matkustusrajoituksiin. Jutussa todettiin useaan otteeseen, että Suomi sallii kansalaisilleen matkustamisen jutussa lueteltuihin maihin 13.7.2020 lähtien. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutusta välittyi virheellisesti käsitys, että matkustaminen kyseisiin maihin olisi ollut aiemmin kiellettyä. Liikkumisvapaus on kuitenkin suomalaisten perustuslaillinen oikeus eikä hallitus voi pandemian perusteella kieltää ketään matkustamasta ulkomaille. 

Neuvoston mukaan kyseessä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut pyynnöstä huolimatta. Jo ennen jutun julkaisuhetkeä hallituksen mahdollisuuksista rajoittaa liikkumisvapautta oli käyty runsaasti keskustelua, ja tiedotusvälineissä esiintyneet virheelliset tulkinnat asiasta oli pääosin korjattu julkisuudessa. Neuvosto toteaa, että tiedotusvälineiltä pitää voida vaatia näin olennaisessa periaatekysymyksessä täsmällistä ilmaisua, joka ei johda lukijoita harhaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut Journalistin ohjeita 8 ja 20 ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Langettavan puolesta äänestivät: Eero Hyvönen (pj), Taina Roth, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Pentti Mäkinen, Henrik Rydenfelt, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen ja Taina Tukia.

Vapauttavan puolesta äänestivät: Ismo Siikaluoma ja Jukka Ruukki.
Heidän eriävä mielipiteensä: Jutusta saa riittävän selkeän käsityksen siitä, että rajoituksia on olemassa. Kyseessä on ainoastaan epätarkkuus, toimitus saa valita näkökulmansa.

Tämä päätös on avattu 2349 kertaa