2020 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7440/SL/20
Kouvolan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, että paikallisessa lukiossa annetaan osa opetuksesta etäyhteydellä henkilökunnan jäsenten mahdollisen koronavirusaltistumisen vuoksi. Kyseiset henkilökunnan jäsenet oli mahdollista tunnistaa jutussa kerrottujen tietojen perusteella, mutta heidän mahdollisesta altistumisestaan kertominen ei loukannut heidän yksityisyyden suojaansa.

Vapauttava 7420/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki

Marjanpoiminnasta kertoneesta jutusta saattoi saada harhaanjohtavan kuvan siitä, kuinka suuri osa Suomessa poimituista luonnonmarjoista on ulkomaisten poimijoiden keräämiä. Jutun kokonaisuudesta kävi kuitenkin riittävästi ilmi, että prosenttiosuudella viitattiin myyntiin kerättyihin marjoihin. Jutussa ei siten ollut olennaista asiavirhettä. Äänestyspäätös 11–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Lainaaminen

Uutistoimisto lähetti asiakkailleen jutun, jossa lukiot asetettiin paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkintotulosten perusteella. Juttu perustui kokonaisuudessaan toisen tiedotusvälineen työhön, minkä olisi pitänyt käydä jutusta yksiselitteisesti ilmi. Lähde olisi pitänyt mainita jo otsikossa tai selvästi heti jutun alussa.

Vapauttava 7400/SL/20
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto

Nettijutun kommentti ei loukannut ihmisarvoa, joten lehden ei ollut välttämätöntä poistaa sitä lukijan ilmiannon perusteella.

Langettava 7398/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen

Liikenteen vaaranpaikkoja käsitelleestä lehtijutusta sai harhaanjohtavan käsityksen pyöräilijää koskevista väistämissäännöistä. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt korjata. Tiedotusvälineiden tulisi olla erityisen huolellisia käsitellessään turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Langettava 7397/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Nettijutussa kerrottiin muutoksista koronapandemian vuoksi tehtyihin matkustusrajoituksiin. Jutusta sai virheellisen käsityksen siitä, että hallitus olisi rajoittanut kansalaisten liikkumisvapautta. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut pyynnöstä huolimatta. Äänestyspäätös 10–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7396/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Ansiosidonnaisen päivärahan rahoittamista käsittelevästä netti- ja televisiouutisesta saattoi saada osin epätarkan kuvan työttömyysturvan rahoitusvirroista. Jutuissa ei kuitenkaan ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7391/YLE/20
Svenska Yle

Yksityisyyden suoja, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Svenska Yle kertoi erään yrityksen henkilökunnan jäsenellä todetusta koronavirustartunnasta. Tartunnasta ja sen vuoksi tehdyistä toimenpiteistä kertomisella oli paikallisesti poikkeuksellista merkitystä. Tartunnan saanut henkilö oli jutusta tunnistettavissa korkeintaan niiden ihmisten piirissä, jotka tiesivät hänen sairauslomastaan.

Langettava 7389/SL/20
Helsingin Sanomat

Tosiasiat ja mielipiteet, olennainen asiavirhe

Lehti esitti tulkintansa sitaattina oikeudenkäyntiuutisessaan. Tulkinnasta sai harhaanjohtavan käsityksen tuomitun esittämästä väitteestä. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut. Äänestyspäätös 8 – 1.

Vapauttava 7387/YLE/20
Yle

Virheen korjaus

Yle TV1:n kello 17:n ja kello 20.30:n uutislähetyksissä oli virhe jutussa, joka käsitteli miehen kuolemaan johtanutta välikohtausta poliisin kanssa Yhdysvalloissa. Yle korjasi virheen seuraavana päivänä kello 17:n uutislähetyksessä ja aihetta käsitelleessä nettiuutisessa. Virhe tuli riittävästi korjatuksi, vaikka sitä ei erikseen korjattu iltauutislähetyksessä.

Langettava 7382/SL/20
Turun Sanomat

Yksityisyydensuoja, arkaluonteisen rikoksen uhrin henkilöllisyyden paljastuminen, alaikäisen uhrin suojeleminen

Lehti kertoi törkeistä seksuaalirikoksista tuomitun nimen. Tekojen kuvailuun yhdistettynä se mahdollisti erityisen arkaluonteisen rikoksen alaikäisen uhrin henkilöllisyyden paljastumisen.

Langettava 7374/R/20
Radio City

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radio Cityn aamuohjelmassa käytettiin sosiaalisesta mediasta lainattua pakkovalintapeliä kolmen julkisuuden henkilöiden arvioimiseen. Humoristiseksi tarkoitettu puhe tappamisesta loukkasi ihmisarvoa.

Langettava 7354/YLE/20
Yle

Samanaikainen kuuleminen, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, yksityisyyden suoja

Ylen nettiuutinen käsitteli koronapandemian aikaista rajavalvontaa. Kantelija joutui jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti tai hänen tunnistetietojensa julkaisemisesta olisi pitänyt pidättäytyä.

Vapauttava 7350/SL/20
Keskisuomalainen

Konserniyhteys, piilomainonta

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa se esitteli samaan konserniin kuuluvaa uutta radiokanavaa. Konserniyhteys kävi kirjoituksesta riittävästi ilmi.

Langettava 7336/YLE/20
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, kuvan harhaanjohtava käyttö, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe

Ylen MOT käytti haastattelulausumia harhaanjohtavalla tavalla koostaessaan toimittajan esittämään suoraan kysymykseen irrallisia pätkiä haastateltavan eri kysymyksiin antamista vastauksista. Äänestyspäätös 10–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.
 

Vapauttava 7332 & 7394/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. Asia oli osittain tulkinnanvarainen. Lehti julkaisi aiheesta täydentävän jatkojutun kantelijan otettua yhteyttä lehteen.

Langettava 7323/SL/20
Verkkouutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko

Kuntapoliitikon rikosepäilystä kertoneesta jutusta sai harhaanjohtavan käsityksen siitä, miksi syytettä ei nostettu. Tämä oli olennainen asiavirhe, jonka korjaamisesta olisi pitänyt kertoa selvästi lukijoille. Lehti käytti lähteenään ainoastaan epäiltyä itseään eikä pyrkinyt tarkistamaan tältä saamiaan tietoja. Tosiasiat ja mielipiteet sekoittuivat jutussa. 

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7315/YLE/20
Yle

Lainaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Koronapandemiaan liittyviä liikkumisrajoituksia käsittelevä juttu ei perustunut toisen työlle siten, että ulkomainen uutissivusto olisi pitänyt mainita lähteenä. Jutusta kävi riittävästi ilmi, että siinä esitetyssä simulaatiossa oli kyse kuvitteellisesta esimerkistä.

Vapauttava 7311/SL/20
Etelä-Suomen Sanomat

Piilomainonta, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Lehdellä oli journalistiset perusteet kertoa siitä, että paikallisesti kiinnostava ja historiallisesti merkittävä rakennus on myynnissä. Juttu ei ollut piilomainontaa, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 >> 

Vapauttava 7387/YLE/20

Vastaaja: Yle

Asia: Virheen korjaus

Ratkaistu: 4.11.2020

Yle TV1:n kello 17:n ja kello 20.30:n uutislähetyksissä oli virhe jutussa, joka käsitteli miehen kuolemaan johtanutta välikohtausta poliisin kanssa Yhdysvalloissa. Yle korjasi virheen seuraavana päivänä kello 17:n uutislähetyksessä ja aihetta käsitelleessä nettiuutisessa. Virhe tuli riittävästi korjatuksi, vaikka sitä ei erikseen korjattu iltauutislähetyksessä.

Kantelu 4.7.2020

Kantelu kohdistuu Ylen TV1-kanavalla 14.6.2020 kello 17 ja 20.30 lähetetyissä uutislähetyksissä olleen virheen korjaamiseen.

Yhdysvaltain Atlantan levottomuuksia käsitelleessä uutisjutussa toimittaja kertoi: ”Raivostuneet asukkaat sytyttivät tuleen pikaruokaketjun ravintolan. Sen henkilökunta oli soittanut paikalle poliisin, sillä musta mies Rayshard Brooks nukkui autossaan ja oli tukkinut autokaistan. Valkoiset poliisit kävivät toimeen, Brooks raastettiin ulos autosta. Syntyi nujakka, joka päättyi poliisin ampumaan laukaukseen ja Brooksin kuolemaan.”

Kantelun mukaan uutisjutussa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että Brooks raastettiin ulos autosta. Kantelija on ollut yhteydessä Yleen pyytäen virheen korjaamista. Kantelija on viitannut tilanteesta kuvattuun videoon, jossa näkyy, kuinka Brooks nousee autosta rauhallisesti poliisin käskystä.

Yle myönsi virheen ja korjasi sen seuraavana päivänä kello 17:n uutislähetyksessä sekä aihetta käsitelleessä nettijutussa, mutta ei kello 20.30:n uutislähetyksessä. Tämä ei kantelun mukaan ollut riittävä toimenpide. JO 20:n mukaan olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön.


Päätoimittajan vastaus 25.9.2020

Vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen katsoo, että kyseessä oli olennaista pienempi virhe, joka korjattiin silti Journalistin ohjeiden mukaisesti. 

Päätoimittajan mukaan tv-juttu laadittiin sillä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Uutisen kärkenä oli, että poliisi oli ampunut aseettoman, tummaihoisen miehen. Jutun keskivaiheilla toimittaja käytti ilmaisua Brooks “raastettiin” ulos autosta. Kun tapahtumien kulusta saatiin myöhemmin tarkempaa tietoa, huomattiin, että oikeampi ilmaisu olisi “raastamisen” sijaan ollut “käskeä” ulos autosta. Päätoimittajan mukaan, vaikka virheellinen yksityiskohta ei muuta uutista, Yle korjaa myös olennaista pienemmät virheet, kun sellaisia sisällöissään havaitsee. Korjauksen huomioarvo suhteutetaan aina virheen vakavuuteen. Tämän vuoksi Yle Uutiset myönsi alun perin käytetyn ilmaisun virheelliseksi ja korjasi sen mahdollisimman pian, heti seuraavassa vastaavassa tv-uutislähetyksessä klo 17. Virhe korjattiin tv-uutislähetyksessä seuraavasti: “Toisin kuin eilen kerroimme kello 17- ja 20:30-lähetyksissä, poliisi ei raastanut Brooksia autosta, vaan hän nousi autosta vapaaehtoisesti ja nujakka syntyi vasta pidätystilanteessa.”

Päätoimittajan mukaan vastaavaa virhettä ei ollut toimituksen verkkosivuilla, mutta Yle lisäsi tiedon tv-jutun korjauksesta myös verkkojuttuun, jotta oikea tieto saavuttaisi yleisön laajemmin: “Ylen tv-uutisissa 14.6. kerrottiin virheellisesti, että poliisit olisivat raastaneet Brooksin autosta ulos, mistä syntyi nujakka. Brooks kuitenkin nousi autosta vapaaehtoisesti ja nujakka syntyi vasta pidätystilanteessa.”

Jotta tilanteesta syntyi varmasti oikea kuva, Yle käytti korjauksessaan ilmaisua “nousi autosta vapaaehtoisesti” ilmaisun “käskeä” sijaan. Tilanteesta myöhemmin saadun tiedon mukaan molempien ilmaisujen käyttö olisi päätoimittajan mukaan ollut oikein.

Näillä perustein Yle Uutiset on päätoimittajan mukaan noudattanut Journalistin ohjeita ja korjannut virheen ohjeiden mukaisesti. Päätoimittajan mukaan virhe on korjattu viipymättä sen huomaamisesta niin, että korjaus on kattanut virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistu kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. Lisäksi korjaus on julkaistu tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla, vaikka virhettä ei ole ollut itse verkkojutussa. Korjaus on kokonaisuudessaan suhteutettu virheen vakavuuteen.


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Yle uutisoi kello 17:n ja kello 20.30:n televisiouutisissaan Yhdysvaltain Atlantassa puhjenneista levottomuuksista, joiden taustalla oli tummaihoisen miehen kuoleminen poliisin pidätystilanteessa ampumiin luoteihin. Jutun kuvamateriaalissa näytettiin miehen ja poliisien välistä nujakkaa sekä sitä edeltänyttä heidän välistään rauhallista keskustelua. Tätä ennen mies oli noussut autosta rauhallisesti poliisin käskystä, mutta toimittaja väitti juonnossaan, että poliisi olisi raastanut hänet ulos autosta. Yle korjasi raastamista koskeneen virheellisen väitteen seuraavan päivän kello 17:n uutisissa sekä aihetta käsitelleessä nettijutussa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että virhe olisi ollut suotavaa korjata myös pääuutislähetyksessä, koska siten virheen yleisö olisi todennäköisesti tavoitettu kattavammin. Neuvosto kuitenkin katsoo, että uutisissa ollut virhe tuli riittävästi korjatuksi suhteessa sen vakavuuteen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Pentti Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Taina Roth, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma ja Taina Tukia.
 

Tämä päätös on avattu 2712 kertaa