PÄÄTÖKSET

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

Vapauttava 7543/A/20
Suomen Kuvalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet

Erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta paikallispoliitikkoa kuultiin jutussa niukasti, mutta riittävästi. Lehdellä ei ollut velvollisuutta siteerata kantelijan tutkintavankeudesta lähettämää viestiä laajemmin. Jutusta kävi ilmi, että se perustui suurelta osin kantelijan kanssa tekemisissä olleiden ihmisten kokemuksiin ja tulkintoihin. Jutussa oli myös perusteltu nimeämättömien lähteiden käyttö uskottavasti, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7542 & 7604/PL/21
Ruovesi-lehti

Yksityisyydensuoja

Lehti julkaisi koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteenissa olleiden kunnan johtoryhmän jäsenten nimet. Se ei loukannut heidän yksityisyyttään.

Vapauttava 7525/A/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Julkisuuden henkilön puolison verotietojen julkaiseminen ei loukannut hänen yksityisyyttään. Puolison yksityisyydensuoja oli mediahuomion myötä kaventunut ja tulotietojen julkaisulle oli journalistiset perusteet.

Vapauttava 7521/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle teki nettijuttunsa otsikossa journalistisen tulkinnan tieteellisen tutkimuksen tuloksesta. Vaikka otsikko oli kärjistetty, kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe. Jutussa tarkentui, mihin otsikon tulkinta perustui.

Vapauttava 7511/UL/20
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus

Lehti arvosteli jutussaan seurakunnan asettaman toimikunnan roolia. Toimikunnan jäsenet eivät olleet jutusta laajemmin tunnistettavissa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7510/R/20
Radio Suomipop

Lainaaminen

Radion aamuohjelma käsitteli lehdistökatsauksessaan päivän uutisaiheita. Muiden tiedotusvälineiden uutisilla oli ohjelmassa niin keskeinen rooli, että lähteet olisi pitänyt mainita.

Langettava 7498/AL/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Lehti kertoi, että julkisuuden henkilö oli raskaana. Kantelija ei ollut kaventanut omalla toiminnallaan yksityisyydensuojaansa siinä määrin, että hänen raskautensa alkuvaiheesta olisi voinut kertoa ilman hänen suostumustaan.  

Vapauttava 7495/PL/20
Ylöjärven Uutiset

Kielteinen julkisuus, jälkikäteen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Julkisuus ei kuitenkaan ollut kantelijan aseman huomioon ottaen niin kielteistä, etteikö sitä olisi voinut korjata jälkeenpäin kuulemisella. Kantelija kutenkin kieltäytyi jälkikäteisestä kuulemisesta.

Langettava 7477/YLE/20
Yle

Yksityisyydensuoja, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Päihtynyt kantelija oli tunnistettavissa koronapandemiaan liittyvän Ylen tv-uutisjutun kuvituksena olleesta videosta. Se loukkasi hänen yksityisyyttään.
 

Langettava 7469/SL/20
Savon Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, tietojen tarkistaminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki

Jutun otsikossa väitettiin, että jalkapalloseuran toimihenkilö olisi altistanut koko helsinkiläisjoukkueen, vaikka lehden tiedossa oli, että tartuntatautilääkärin selvityksen mukaan joukkueessa ei ollut tapahtunut altistumisia. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai asiasta perustellun korjauspyynnön.

Vapauttava 7460/SL/20
Helsingin Sanomat

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus, oma kannanotto

Lehti sai kertoa kantelijan ja hänen yrityksensä tunnistetiedot jutussa, jossa kerrottiin siivousalan työntekijöiden hyväksikäytöstä. Kantelija ja hänen yrityksensä joutuivat jutussa kielteiseen julkisuuteen, ja lehti yritti kuulla kantelijaa samassa yhteydessä, mutta kantelija ei vastannut lehden yhteydenottoihin. 

Vapauttava 7457/SL/20
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Päihdehoitoa kriittisesti käsitelleessä jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä eivätkä tosiasiat sekoittuneet mielipiteisiin. Kyseessä oli kiistanalainen aihe, josta eri toimijat toivat esille omia mielipiteitään, mikä kävi selkeästi ilmi jutusta.

Langettava 7446/SL/20
Vasabladet

Yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa haastateltava kertoi koronatartunnan vuoksi tehohoitoon joutuneesta ystävästään. Tämän sairauden kulkua käsiteltiin jutussa niin laajasti ja yksityiskohtaisesti, että tarinan kertominen olisi edellyttänyt asianomaisen suostumuksen.

Vapauttava 7445/SL/20
Hämeen Sanomat

Rikosepäillyn tunnistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi kaupunginvaltuutetun olevan epäiltynä muun muassa ympäristörikosepäilyn käsittävässä kokonaisuudessa. Yleisöllä on oikeus saada tietää asioista, joilla voi olla vaikutusta luottamushenkilön uskottavuuteen. Valtuutettu sai myös kertoa oman näkemyksensä asiasta jutussa.

Vapauttava 7440/SL/20
Kouvolan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, että paikallisessa lukiossa annetaan osa opetuksesta etäyhteydellä henkilökunnan jäsenten mahdollisen koronavirusaltistumisen vuoksi. Kyseiset henkilökunnan jäsenet oli mahdollista tunnistaa jutussa kerrottujen tietojen perusteella, mutta heidän mahdollisesta altistumisestaan kertominen ei loukannut heidän yksityisyyden suojaansa.

Vapauttava 7438/SL/20
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen

Nyt-liitteen menot-sivuilla julkaistuissa näyttelyn aukioloajoissa oli virhe kahtena perättäisenä viikkona. Lehti julkaisi korjauksen saatuaan tiedon virheestä.

Vapauttava 7434/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, otsikko, yksityisyyden suoja

Lehti kertoi toista tiedotusvälinettä lainaten lööpissään, että julkisuuden henkilö kärsi koronan jälkitaudista. Nettijutun otsikossa taas todettiin, että hänellä oli aistiharhoja. Lehdellä oli riittävät perusteet otsikoissa käyttämilleen ilmaisuille, ja niille myös löytyi jutuista kate.

Vapauttava 7420/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki

Marjanpoiminnasta kertoneesta jutusta saattoi saada harhaanjohtavan kuvan siitä, kuinka suuri osa Suomessa poimituista luonnonmarjoista on ulkomaisten poimijoiden keräämiä. Jutun kokonaisuudesta kävi kuitenkin riittävästi ilmi, että prosenttiosuudella viitattiin myyntiin kerättyihin marjoihin. Jutussa ei siten ollut olennaista asiavirhettä. Äänestyspäätös 11–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7295 & 7309/SL/20

Vastaaja: Ilta-Sanomat

Asia: Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Ratkaistu: 26.8.2020

Lehti julkaisi uutisen, jossa se referoi Yhdysvaltain presidentin pitämää puhetta. Otsikko antoi harhaanjohtavan kuvan puheen ja jutun sisällöstä. Otsikolle ei siten löytynyt sisällöstä katetta.

Kantelut kohdistuvat Ilta-Sanomien 29.2.2020 julkaisemaan nettijuttuun, joka käsitteli Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kampanjatilaisuudessaan pitämää puhetta, ja jonka alkuperäinen otsikko oli Trump: koronavirus on demokraattien huijaus ja maahanmuuttajien syytä.


Kantelu 7295/SL/20, 29.2.2020

Kantelun mukaan Ilta-Sanomat vääristeli otsikossaan Trumpin sanomisia. Kantelun mukaan lehti irrotti asian kontekstistaan ja antoi lukijalle täysin väärän kuvan asiasta. Se, mitä Trump sanoi, olisi ollut tarkistettavissa itse puheesta. 

Kantelija kirjoittaa: ”Trump sanoi, että tämä on demokraattien uusi yritys keksiä uusia valheita, koska he syyttivät, ettei Trumpin hallinto ollut varautunut virukseen. Trump ei missään kohdin maininnut, että itse virus on valetta, vaikka IS näin otsikoi.” Kantelun mukaan Ilta-Sanomat väitti samana päivänä toisen juttunsa otsikossa ristiriitaisesti, että ”Trump syyttää demokraatteja viruksen leviämisestä”.

Kantelijan mielestä kansalaiset eivät pysty uutisoinnin vuoksi muodostamaan todellista kuvaa Yhdysvaltain tilanteesta. Kantelun mukaan kyse on otsikolla rahastamisesta, ja se tulee asettamaan ihmiset vastakkain: heihin, jotka ottavat itse asioista selvää ja ymmärtävät koko kuvan ja heihin, jotka tyytyvät virheellisiin uutisiin. Kantelun mukaan otsikon virhe on tuotu lehden tietoon lehden Twitter-päivitykseen kirjoitetuissa kommenteissa.


Kantelu 7309/SL/20, 23.3.2020

Kantelun mukaan Trump ei ole sanonut otsikossa väitettyä asiaa. Kantelun mukaan Trump sanoi, että demokraatit käyttävät koronaepidemiaa poliittisena aseena, ja näin tämä on samanlainen huijaus (englanniksi "hoax") kuin mitä demokraattipuolue on aiemminkin tehnyt. Kantelija kertoo pyytäneensä lehteä korjaamaan otsikon lähettämällä viestin lehden nettisivujen palautelomakkeella.


Päätoimittajan vastaus 17.6.2020

Vastaavan päätoimittajan Johanna Lahden mukaan, kuten jutun lopussa seisovista lähdemerkinnöistä käy ilmi, IS:n artikkeli perustuu arvostettujen Guardian ja Politico -tiedotusvälineiden juttuihin. Esimerkiksi Politico on otsikoinut oman artikkelinsa näin: ”Trump rallies his base to treat coronavirus as a ‘hoax’”.

JSN:n yhteydenoton jälkeen Ilta-Sanomat on pyrkinyt huolella perehtymään siihen, mitä presidentti todella kyseisessä, 28.2. pidetyssä tilaisuudessa sanoi. Ohessa suora sitaatti kyseisessä tilaisuudessa pidetystä puheesta, jossa Trump mainitsee huijauksen: ”Now the Democrats are politicizing the coronavirus, you know that right? Coronavirus, they’re politicizing it. We did one of the great jobs. You say, “How’s President Trump doing?” They go, “Oh, not good, not good.” They have no clue. They don’t have any clue. They can’t even count their votes in Iowa. They can’t even count. No, they can’t. They can’t count their votes. --- One of my people came up to me and said, “Mr. President, they tried to beat you on Russia, Russia, Russia.” That didn’t work out too well. They couldn’t do it. They tried the impeachment hoax. That was on a perfect conversation. They tried anything. They tried it over and over. They’d been doing it since you got in. It’s all turning. They lost. It’s all turning. Think of it. Think of it. And this is their new hoax.” 

Päätoimittajan mukaan Trump siis julistaa, että koronavirus on politisoitu ja että ”tämä on heidän (demokraattien) uusi huijauksensa”. Trump käsittelee koronaa myös myöhemmin puheessaan ja keskittyy sekä arvostelemaan demokraatteja että korostamaan Trumpin hallinnon toimia koronaviruksen kukistamiseksi. Hän kuitenkin tekee päätoimittajan mukaan selväksi, että virus on olemassa ja lähtenyt liikkeelle Kiinasta: ”My administration has taken the most aggressive action in modern history to prevent the spread of this illness in the United States. We are ready. We are ready. Totally ready. On January 31st, I ordered the suspension of foreign nationals who have recently been in China from entering the United States. An action which the Democrats loudly criticized and protested and now everybody’s complimenting me saying, ‘Thank you very much. You were 100% correct.’ Could’ve been a whole different story. But I say, so let’s get this right. A virus starts in China, bleeds its way into various countries all around the world, doesn’t spread widely at all in the United States because of the early actions that myself and my administration took against a lot of other wishes, and the Democrats’ single talking point, and you see it, is that it’s Donald Trump’s fault, right? It’s Donald Trump’s fault. No, just things that happened.”

Päätoimittajan mukaan Trump myös myöhemmin vahvasti vihjaa, että demokraatit ovat syyllisiä viruksen leviämiseen löyhän maahanmuuttopolitiikan kautta. Mutta missään vaiheessa Trump ei päätoimittajan mukaan suoraan väitä, että itse virus sinänsä olisi huijausta ja/tai valhetta, kuten IS:n jutun otsikon saattaa voida käsittää. Otsikko on siten päätoimittajan mukaan huonosti muotoiltu ja kantelijat ovat tässä oikeassa. 

Päätoimittaja toteaa kantelijoiden mainitsemista korjauspyynnöistä seuraavaa: ”Kantelijoista toinen sanoo lähettäneensä IS:lle sähköpostia. Valitettavasti tästä ei näy mitään jälkeä IS:n tiedostoissa: olemme hakeneet ko. sähköpostia sekä kantelijan nimellä että Trumpin nimellä, eikä niillä tai millään muullakaan haulla löydy kyseistä viestiä saapuneista, poistetuista tai välitetyistä. On mahdollista, että sähköposti ei ole tullut läpi tai mennyt roskapostiin, mikä on tietenkin kovin harmillista, jos näin on käynyt. Toinen kantelijoista puolestaan sanoo ilmoittaneensa virheestä Twitterissä. Twitter ei kuitenkaan ole oikea kanava oikaisupyyntöjen lähettämiseksi. Sosiaalisen median kanavia on tiedotusvälineissä mahdoton seurata siten, että lukijoiden kommentit sieltä varmuudella kaikki huomattaisiin. Eikä tällaista voida tiedotusvälineiltä edellyttääkään.”

Ilta-Sanomat on korjannut jutun otsikkoa saatuaan virheestä tiedon JSN:ltä ja tarkistettuaan puheen tarkan muotoilun. Uusi otsikko on: ”Trump syyttää koronaviruskritiikkiä demokraattien huijaukseksi” ja tieto korjauksesta löytyy jutun lopusta. Ilta-Sanomat kiittää kantelijoita tarkkaavaisuudesta ja pahoittelee sekä virhettä että sitä, että IS:lle sähköpostia lähettänyt kantelija ei ole saanut vastausta viestiin, jonka hän on sanonut IS:lle lähettäneensä.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Ilta-Sanomat julkaisi netissä ulkomaisten tiedotusvälineiden julkaisemiin tietoihin perustuvan uutisen, joka käsitteli Yhdysvaltain presidentin pitämää puhetta. Uutisen otsikko oli ”Trump: koronavirus on demokraattien huijaus ja maahanmuuttajien syytä”. Jutun leipätekstissä taas luki muun muassa: ”Trump pitää demokraatteja syypäänä koronaviruksen leviämiseen Yhdysvalloissa. Trumpin mukaan koronavirus on seurausta demokraattien avoimesta maahanmuuttopolitiikasta. (---) Trumpin mukaan rajan yli ei tule ainoastaan virus vaan muitakin ongelmia. (---) Trump syytti samalla demokraatteja koronaviruksen politisoimisesta. Trump kutsui koronavirusta demokraattien uudeksi huijausyritykseksi Venäjä-tutkintojen ja virkasyytteen jälkeen. Tiedotusvälineiden Trump puolestaan väitti lietsovan ilmiötä.”

Saatuaan tiedon kantelusta lehti korjasi otsikon muotoon ”Trump syyttää koronaviruskritiikkiä demokraattien huijaukseksi”. Koska kantelumateriaalin perusteella ei ole osoitettavissa, että lehti olisi saanut asiasta korjauspyynnön, neuvosto ei käsittele asiaa virheen korjaamisen näkökulmasta. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että jutun alkuperäinen otsikko antoi lukijoille harhaanjohtavan kuvan puheen ja jutun sisällöstä. Itse jutussa Trumpin esittämä väite huijauksesta oli sidottu kontekstiin, jossa Trump sen puheessaan sanoi. Otsikolle ei siten löytynyt jutun sisällöstä katetta. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8 ja 15 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Ilkka Ahtiainen, Heta Heiskanen, Kyösti Karvonen, Pentti Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Aija Pirinen, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Nina Stenros ja Tuomo Törmänen.

Tämä päätös on avattu 3170 kertaa