PÄÄTÖKSET

Langettava 7619/UL/21
Helsingin Uutiset

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanavien toimivuudesta ja siitä, että niiden viestit tarkistetaan riittävän huolellisesti.

Vapauttava 7605/YLE/21
Yle

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus

Yle kertoi professuurihankkeen rahoitukseen liittyvästä esitutkinnasta. Kantelija mainittiin nimeltä uutisessa, joka oli osa pitkään kestänyttä saman asiakokonaisuuden seurantaa. Kantelijan nimen mainitseminen oli perusteltua hänen ammatillisen ja paikallisen asemansa sekä tapauksen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

Langettava 7601/UL/21
Mikkelin Kaupunkilehti

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, konserniyhteys

Päätoimittaja käsitteli kirjoituksissaan asiaa, jonka yhteen osapuoleen hänellä oli sidonnaisuus. Lehti ei kertonut sidonnaisuudesta juttujen yhteydessä.
    

Vapauttava 7600/UL/21
Turun Sanomat

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi juttuja uimahallissa tapahtuneesta välikohtauksesta ja sen vuoksi tehdystä korvausvaatimuksesta ja muista toimenpiteistä. Ensimmäisessä jutussa taustalla olleista uimahallin tapahtumista oli kerrottu virheellisesti, mutta lehti korjasi virheen pikaisesti. Myöhemmissä seurantajutuissa tapahtumat oli kerrottu osin epätarkasti, mutta jutuista kävi ilmi, että kyseessä ei ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista, eikä jutuissa ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 7590/PL/21
Tejuka

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että koronavirusta ei olisi eristetty eikä siten todennettu. Lehti ei korjannut tätä olennaista asiavirhettä pyynnöstä huolimatta. Myös lehden harjoittama lähdekritiikki oli moitittavan vähäistä.
    

Vapauttava 7582/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen ulkomaanuutisessa oli kerrottu kiistanalaisesta asiasta rajatusta näkökulmasta, mutta kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe vaan epätarkkuus.

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

Vapauttava 7560/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen esittämässä suomalaisia ikimetsiä käsittelevässä dokumentissa ei ollut olennaisia asiavirheitä eivätkä mielipiteet ja tosiasiat sekoittuneet siinä toisiinsa. Tiedotusvälineillä on oikeus valita näkökulmansa, tulkintansa ja ilmaisunsa.

Vapauttava 7543/A/20
Suomen Kuvalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet

Erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta paikallispoliitikkoa kuultiin jutussa niukasti, mutta riittävästi. Lehdellä ei ollut velvollisuutta siteerata kantelijan tutkintavankeudesta lähettämää viestiä laajemmin. Jutusta kävi ilmi, että se perustui suurelta osin kantelijan kanssa tekemisissä olleiden ihmisten kokemuksiin ja tulkintoihin. Jutussa oli myös perusteltu nimeämättömien lähteiden käyttö uskottavasti, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7542 & 7604/PL/21
Ruovesi-lehti

Yksityisyydensuoja

Lehti julkaisi koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteenissa olleiden kunnan johtoryhmän jäsenten nimet. Se ei loukannut heidän yksityisyyttään.

Vapauttava 7525/A/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Julkisuuden henkilön puolison verotietojen julkaiseminen ei loukannut hänen yksityisyyttään. Puolison yksityisyydensuoja oli mediahuomion myötä kaventunut ja tulotietojen julkaisulle oli journalistiset perusteet.

Vapauttava 7521/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle teki nettijuttunsa otsikossa journalistisen tulkinnan tieteellisen tutkimuksen tuloksesta. Vaikka otsikko oli kärjistetty, kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe. Jutussa tarkentui, mihin otsikon tulkinta perustui.

Vapauttava 7511/UL/20
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus

Lehti arvosteli jutussaan seurakunnan asettaman toimikunnan roolia. Toimikunnan jäsenet eivät olleet jutusta laajemmin tunnistettavissa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Langettava 7510/R/20
Radio Suomipop

Lainaaminen

Radion aamuohjelma käsitteli lehdistökatsauksessaan päivän uutisaiheita. Muiden tiedotusvälineiden uutisilla oli ohjelmassa niin keskeinen rooli, että lähteet olisi pitänyt mainita.

Langettava 7498/AL/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Lehti kertoi, että julkisuuden henkilö oli raskaana. Kantelija ei ollut kaventanut omalla toiminnallaan yksityisyydensuojaansa siinä määrin, että hänen raskautensa alkuvaiheesta olisi voinut kertoa ilman hänen suostumustaan.  

Vapauttava 7495/PL/20
Ylöjärven Uutiset

Kielteinen julkisuus, jälkikäteen kuuleminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Julkisuus ei kuitenkaan ollut kantelijan aseman huomioon ottaen niin kielteistä, etteikö sitä olisi voinut korjata jälkeenpäin kuulemisella. Kantelija kutenkin kieltäytyi jälkikäteisestä kuulemisesta.

Langettava 7477/YLE/20
Yle

Yksityisyydensuoja, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Päihtynyt kantelija oli tunnistettavissa koronapandemiaan liittyvän Ylen tv-uutisjutun kuvituksena olleesta videosta. Se loukkasi hänen yksityisyyttään.
 

Langettava 7469/SL/20
Savon Sanomat

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, tietojen tarkistaminen, mielipiteet ja tosiasiat, lähdekritiikki

Jutun otsikossa väitettiin, että jalkapalloseuran toimihenkilö olisi altistanut koko helsinkiläisjoukkueen, vaikka lehden tiedossa oli, että tartuntatautilääkärin selvityksen mukaan joukkueessa ei ollut tapahtunut altistumisia. Lehti ei korjannut virhettä, vaikka se sai asiasta perustellun korjauspyynnön.

Vapauttava 7460/SL/20
Helsingin Sanomat

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus, oma kannanotto

Lehti sai kertoa kantelijan ja hänen yrityksensä tunnistetiedot jutussa, jossa kerrottiin siivousalan työntekijöiden hyväksikäytöstä. Kantelija ja hänen yrityksensä joutuivat jutussa kielteiseen julkisuuteen, ja lehti yritti kuulla kantelijaa samassa yhteydessä, mutta kantelija ei vastannut lehden yhteydenottoihin. 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7289/SL/20

Vastaaja: Talouselämä

Asia: Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, lainaaminen

Ratkaistu: 16.6.2020

Nettijutussa oli olennainen asiavirhe. Lehden juttuun tekemät päivitykset eivät täyttäneet Journalistin ohjeiden vaatimusta olennaisen asiavirheen korjaamisesta, eikä jutusta käynyt riittävän selväksi, että sen alkuperäisessä versiossa oli yksiselitteinen virhe.

Kantelu 19.2.2020

Kantelu kohdistuu Talouselämän 10.2.2020 julkaisemaan nettijuttuun, jonka alkuperäinen otsikko oli ”Nyt kalpenevat jo Venäjän oligargitkin: Bill Gates tuli, näki ja voitti – Maailman toiseksi rikkain mies tilasi lähes 600 miljoonan euron vetykäyttöisen huvijahdin”.

https://www.talouselama.fi/uutiset/te/798eacf7-dd60-478b-9ec1-56a9114e2a86

Kantelija arvioin Talouselämän perustaneen tietonsa The Telegraph -lehden juttuun, mutta jutussa ei mainittu sen lähdettä. Kantelun mukaan lähteen mainitseminen olisi ollut hyvän tavan mukaista, jotta lukijalle syntyy oikea kuva asiasta. Kantelussa viitataan Journalistin ohjeeseen 7, jonka mukaan lähde on mainittava, kun käytetään toisen työtä.

Lisäksi juttu rikkoi kantelun mukaan Journalistin ohjeita 8, 10 ja 20, koska siinä oli olennainen asiavirhe eikä lehti ollut tarkistanut jutun kannalta olennaisia taustatietoja vaan kirjoitti huhujen perusteella.

Kantelija kertoo huomanneensa suunnitteluyritys Sinotin sivuilta, ettei Gates ollut tilannut jutussa mainittua vetyjahtia. Hän soitti toimitukseen jutun julkaisupäivän iltana ja pyysi oikaisemaan lehden verkkosivuilla olleen virheen. Myöhemmin kantelija oli vielä sähköpostitse yhteydessä Talouselämän päätoimittajaan ja toimituspäällikköön, joista jälkimmäinen lupasi kantelun mukaan oikaista alkuperäisen uutisen.

Kantelun mukaan Talouselämän alkuperäinen juttu oli ns. valeuutinen, mutta lehti ei myöntänyt toistaneensa muiden tiedotusvälineiden virheellistä uutista eikä korjannut juttuaan, kuten olisi kuulunut. Lehti nimesi juttuun tekemänsä muutokset ”päivitykseksi” ja julkaisi uuden jutun, jossa kerrottiin BBC:n tietoihin perustuen, ettei Bill Gates ollut ostamassa vetyjahtia. 


Päätoimittajan vastaus 19.5.2020

Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki toteaa vastauksessaan, että kimmokkeen uudenlaisen vetykäyttöisen huvijahdin esittelyyn antoi ulkomaisista viestimistä, kuten The Daily Mailista ja The Guardianista, poimittu tieto, jonka mukaan miljardööri Bill Gates olisi tilannut yhden kappaleen kyseistä huvijahtimallia. Uutinen oli linkitetty lehden omaan aiempaan juttuun, jossa kerrottiin, että kyseinen huvijahti oli esitelty Monacon venenäyttelyssä syksyllä 2019. 

Tieto Gatesin hankinnasta osoittautui vääräksi jutun julkaisupäivänä. Uutisdeskin iltavuorolaisilla ei päätoimittajan mukaan ollut yksityiskohtaista tietoa siitä, mitä kaikkea aineistoa oli aamupäivällä julkaistu.

Kantelija soitti Talouselämän painetun lehden tuotannosta vastaavalle uutispäällikölle, jolla ei ollut tarkkaa tietoa kyseisestä uutisesta, mutta hän välitti työajan ulkopuolella tiedon asiasta heti tuottajalle ja kehotti korjaamaan virheen. Korjaus jäi kuitenkin puolitiehen eli korjaavan uutisen julkaisuun. Tuottaja ei ollut julkaissut alkuperäistä juttua, joten hän ei hahmottanut tilanteen kokonaiskuvaa.

Kantelijan korjauspyyntö tavoitti Talouselämän toimituspäällikön ja päätoimittajan jutun julkaisupäivän iltana kello 20.30 eli vakiintuneen työajan päätyttyä. Viestin sisältö avautui päätoimittajan mukaan vaikeaselkoisesti, koska siitä puuttuivat linkki alkuperäiseen uutiseen sekä selostus siitä, mistä oli kyse.

Toimituspäällikkö vastasi kantelijalle varhain seuraavana aamuna nähtyään tämän viestin. Vastauksessaan hän totesi, että korjaava uutinen oli jo julkaistu, minkä lisäksi alkuperäistä uutista korjattaisiin siten, että virheellinen tieto Gatesin huvijahtitilauksesta poistetaan. Toimituspäällikkö antoi ohjeet korjauksesta uutisdeskiin, missä tuottaja teki korjaukset ja lisäsi juttuun maininnan, että kirjoituksesta on korjattu virheellinen Gatesia koskeva tieto.

Päätoimittajan vastauksen mukaan Talouselämä ei pystynyt reagoimaan asiaan reaaliaikaisesti, koska lehden uutisdeskissä työntekijöitä on paikalla kello 07:n ja 20:n välisenä aikana. Kun tieto tavoitti toimituspäällikön, asiaan reagoitiin jo ennen varsinaisen työajan alkua. Virhe siis korjattiin ja lisäksi erillinen alkuperäisen tiedon korjanneesta uutisesta kertonut uutinen julkaistiin niin pian kuin se oli mahdollista.

Tämä tapauksen jälkeen Talouselämässä on päätoimittajan mukaan lisätty ja parannettu oikaisuihin ja tiedonkulkuun liittyvää ohjeistusta.


Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. [---] Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.
 
Talouselämä julkaisi nettisivuillaan kansainvälisiin uutislähteisiin perustuvan jutun, jonka mukaan miljardööri Bill Gates olisi tilannut vetykäyttöisen huvijahdin. Juttu osoittautui virheelliseksi julkaisupäivän kuluessa. Jahtia suunnittelevan yrityksen mukaan kyse oli huhusta, jolla ei ollut todellisuuspohjaa. Kantelija viittasi Talouselämälle lähettämässään korjauspyynnössä yhtiön tiedotteeseen, josta asia kävi ilmi. Lehti julkaisi jatkojutun, jossa aiemmin esitetyt tiedot kyseenalaistettiin, ja lisäsi alkuperäisen jutun loppuun merkinnän: ”Juttua päivitetty 11.2.2020 kello 7.17. Lisätty BBC:n tietoa, ettei Bill Gates olisi aluksen ostaja.”

Neuvosto toteaa, että jutussa oli olennainen asiavirhe, joka oli jutun otsikon ja näkökulman kannalta keskeinen. Virheen myöntämisen ja yksiselitteisen korjauksen sijaan lehti kuitenkin päivitti juttuaan siten, ettei lukijalle käynyt täysin selväksi, että alkuperäisessä jutussa oli selvä virhe, vaan itse asia vaikutti kiistanalaiselta.

Neuvosto suosittaa, että tiedotusvälineet käyttäisivät olennaisia asiavirheitä korjatessaan yksiselitteisiä ilmaisuja ”korjaus” tai ”oikaisu”. Lisäksi virheet tulee korjata selvästi siinä yhteydessä, jossa ne ovat alun perin olleet. Tässä tapauksessa alkuperäistä juttua ja sen tiedot kyseenalaistanutta jatkojuttua ei ollut edes linkitetty toisiinsa.

Lisäksi neuvosto muistuttaa, että tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin myös silloin, kun ne on aikaisemmin julkaistu. Journalistin ohjeiden mukaan lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja. Tässä tapauksessa kyse oli kuitenkin niin laajasti kansainvälisessä mediassa käsitellystä aiheesta, että sen voitiin katsoa muuttuneen niin sanotuksi yleiseksi tiedoksi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Talouselämä on rikkonut Journalistin ohjeita 8, 10 ja 20 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj.), Ilkka Ahtiainen, Kyösti Karvonen, Pentti Mäkinen, Niko Nurminen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia, Sinikka Tuomi, Tuomo Törmänen

Tämä päätös on avattu 3050 kertaa