2020 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7440/SL/20
Kouvolan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, että paikallisessa lukiossa annetaan osa opetuksesta etäyhteydellä henkilökunnan jäsenten mahdollisen koronavirusaltistumisen vuoksi. Kyseiset henkilökunnan jäsenet oli mahdollista tunnistaa jutussa kerrottujen tietojen perusteella, mutta heidän mahdollisesta altistumisestaan kertominen ei loukannut heidän yksityisyyden suojaansa.

Vapauttava 7420/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki

Marjanpoiminnasta kertoneesta jutusta saattoi saada harhaanjohtavan kuvan siitä, kuinka suuri osa Suomessa poimituista luonnonmarjoista on ulkomaisten poimijoiden keräämiä. Jutun kokonaisuudesta kävi kuitenkin riittävästi ilmi, että prosenttiosuudella viitattiin myyntiin kerättyihin marjoihin. Jutussa ei siten ollut olennaista asiavirhettä. Äänestyspäätös 11–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Lainaaminen

Uutistoimisto lähetti asiakkailleen jutun, jossa lukiot asetettiin paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkintotulosten perusteella. Juttu perustui kokonaisuudessaan toisen tiedotusvälineen työhön, minkä olisi pitänyt käydä jutusta yksiselitteisesti ilmi. Lähde olisi pitänyt mainita jo otsikossa tai selvästi heti jutun alussa.

Vapauttava 7400/SL/20
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto

Nettijutun kommentti ei loukannut ihmisarvoa, joten lehden ei ollut välttämätöntä poistaa sitä lukijan ilmiannon perusteella.

Langettava 7398/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen

Liikenteen vaaranpaikkoja käsitelleestä lehtijutusta sai harhaanjohtavan käsityksen pyöräilijää koskevista väistämissäännöistä. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt korjata. Tiedotusvälineiden tulisi olla erityisen huolellisia käsitellessään turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Langettava 7397/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Nettijutussa kerrottiin muutoksista koronapandemian vuoksi tehtyihin matkustusrajoituksiin. Jutusta sai virheellisen käsityksen siitä, että hallitus olisi rajoittanut kansalaisten liikkumisvapautta. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut pyynnöstä huolimatta. Äänestyspäätös 10–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7396/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Ansiosidonnaisen päivärahan rahoittamista käsittelevästä netti- ja televisiouutisesta saattoi saada osin epätarkan kuvan työttömyysturvan rahoitusvirroista. Jutuissa ei kuitenkaan ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7391/YLE/20
Svenska Yle

Yksityisyyden suoja, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Svenska Yle kertoi erään yrityksen henkilökunnan jäsenellä todetusta koronavirustartunnasta. Tartunnasta ja sen vuoksi tehdyistä toimenpiteistä kertomisella oli paikallisesti poikkeuksellista merkitystä. Tartunnan saanut henkilö oli jutusta tunnistettavissa korkeintaan niiden ihmisten piirissä, jotka tiesivät hänen sairauslomastaan.

Langettava 7389/SL/20
Helsingin Sanomat

Tosiasiat ja mielipiteet, olennainen asiavirhe

Lehti esitti tulkintansa sitaattina oikeudenkäyntiuutisessaan. Tulkinnasta sai harhaanjohtavan käsityksen tuomitun esittämästä väitteestä. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut. Äänestyspäätös 8 – 1.

Vapauttava 7387/YLE/20
Yle

Virheen korjaus

Yle TV1:n kello 17:n ja kello 20.30:n uutislähetyksissä oli virhe jutussa, joka käsitteli miehen kuolemaan johtanutta välikohtausta poliisin kanssa Yhdysvalloissa. Yle korjasi virheen seuraavana päivänä kello 17:n uutislähetyksessä ja aihetta käsitelleessä nettiuutisessa. Virhe tuli riittävästi korjatuksi, vaikka sitä ei erikseen korjattu iltauutislähetyksessä.

Langettava 7382/SL/20
Turun Sanomat

Yksityisyydensuoja, arkaluonteisen rikoksen uhrin henkilöllisyyden paljastuminen, alaikäisen uhrin suojeleminen

Lehti kertoi törkeistä seksuaalirikoksista tuomitun nimen. Tekojen kuvailuun yhdistettynä se mahdollisti erityisen arkaluonteisen rikoksen alaikäisen uhrin henkilöllisyyden paljastumisen.

Langettava 7374/R/20
Radio City

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radio Cityn aamuohjelmassa käytettiin sosiaalisesta mediasta lainattua pakkovalintapeliä kolmen julkisuuden henkilöiden arvioimiseen. Humoristiseksi tarkoitettu puhe tappamisesta loukkasi ihmisarvoa.

Langettava 7354/YLE/20
Yle

Samanaikainen kuuleminen, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, yksityisyyden suoja

Ylen nettiuutinen käsitteli koronapandemian aikaista rajavalvontaa. Kantelija joutui jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti tai hänen tunnistetietojensa julkaisemisesta olisi pitänyt pidättäytyä.

Vapauttava 7350/SL/20
Keskisuomalainen

Konserniyhteys, piilomainonta

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa se esitteli samaan konserniin kuuluvaa uutta radiokanavaa. Konserniyhteys kävi kirjoituksesta riittävästi ilmi.

Langettava 7336/YLE/20
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, kuvan harhaanjohtava käyttö, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe

Ylen MOT käytti haastattelulausumia harhaanjohtavalla tavalla koostaessaan toimittajan esittämään suoraan kysymykseen irrallisia pätkiä haastateltavan eri kysymyksiin antamista vastauksista. Äänestyspäätös 10–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.
 

Vapauttava 7332 & 7394/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. Asia oli osittain tulkinnanvarainen. Lehti julkaisi aiheesta täydentävän jatkojutun kantelijan otettua yhteyttä lehteen.

Langettava 7323/SL/20
Verkkouutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko

Kuntapoliitikon rikosepäilystä kertoneesta jutusta sai harhaanjohtavan käsityksen siitä, miksi syytettä ei nostettu. Tämä oli olennainen asiavirhe, jonka korjaamisesta olisi pitänyt kertoa selvästi lukijoille. Lehti käytti lähteenään ainoastaan epäiltyä itseään eikä pyrkinyt tarkistamaan tältä saamiaan tietoja. Tosiasiat ja mielipiteet sekoittuivat jutussa. 

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7315/YLE/20
Yle

Lainaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Koronapandemiaan liittyviä liikkumisrajoituksia käsittelevä juttu ei perustunut toisen työlle siten, että ulkomainen uutissivusto olisi pitänyt mainita lähteenä. Jutusta kävi riittävästi ilmi, että siinä esitetyssä simulaatiossa oli kyse kuvitteellisesta esimerkistä.

Vapauttava 7311/SL/20
Etelä-Suomen Sanomat

Piilomainonta, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Lehdellä oli journalistiset perusteet kertoa siitä, että paikallisesti kiinnostava ja historiallisesti merkittävä rakennus on myynnissä. Juttu ei ollut piilomainontaa, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 >> 

Langettava 7288/SL/20

Vastaaja: Helsingin Sanomat

Asia: Olennainen asiavirhe, otsikko, haastateltavan oikeudet, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, vastine

Ratkaistu: 26.8.2020

Juttu käsitteli kriittisesti maahanmuuttajanuorten kotouttamiseen tähtäävää hanketta. Jutusta sai harhaanjohtavan kuvan hankkeen tavoitteista, mikä oli olennainen asiavirhe. Otsikossa esitetylle tulkinnalle ei löytynyt sisällöstä katetta.

Kantelu 19.2.2020

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomien 17.12.2019 julkaisemaan nettijuttuun ”Maahanmuuttaja¬nuorten kotouttamiseen jaettu jättisumma suli puuhasteluksi: Vantaa sai EU-rahoilla aikaan vain kahden kilometrin juoksukisan”.

https://www.hs.fi/kaupunki/vantaa/art-2000006345067.html

Kantelun mukaan jutussa esitettiin siinä haastateltujen projektisuunnittelijan ja liikuntapäällikön toiminnasta kielteiseen julkisuuteen johtaneita argumentteja ilman, että heillä olisi ollut todellista mahdollisuutta esittää oma näkemyksensä jutun yhteydessä. Kantelun mukaan tähän vaikutti etenkin se, ettei haastateltaville missään vaiheessa kerrottu, millaisessa asiayhteydessä heidän lausumiaan käytettäisiin.

HS Vantaa ei myöskään julkaissut Vantaan liikuntapalveluiden vastinetta, joka sittemmin julkaistiin Vantaan kaupungin verkkosivuilla. Jutun herättämä kielteinen julkisuus jäi näin ollen kantelun mukaan elämään ja johti muun muassa siihen, että projektipäällikkö ja liikuntapäällikkö saivat jopa henkilökohtaisten kanavien kautta erittäin negatiivista palautetta. Tämä liittyi jutun aiheuttamaan käsitykseen, että hankebudjettia olisi käytetty heidän palkkakuluihinsa ja seminaarimatkoihinsa. 

Lisäksi HS Vantaa rikkoi kantelun mukaan Journalistin ohjeiden kohtaa 18, jossa todetaan, että haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista tulee suostua, jos julkaisuaikataulu sen mahdollistaa. Kantelun mukaan haastateltavat pyysivät tekstiä luettavaksi ja toimittaja lupasi lähettää jokaiselle heidän omat kommenttinsa nähtäviksi. Kantelun mukaan projektipäällikkö ei kuitenkaan saanut tarkistaa kommenttejaan eikä liikuntapäällikkö tiennyt kommenttiensa asiayhteyttä.

Kantelun mukaan jutun otsikossa esitetty väite, jonka mukaan ”Vantaa sai EU-rahoilla aikaan vain kahden kilometrin juoksukisan”, ei pidä paikkaansa, vaan rahoilla on saatu aikaan myös seminaaritapaamisia, tutkimustyötä ja yhteistyön suunnittelua (mikä käy ilmi myöhemmin artikkelissa), ja hanke myös jatkuu edelleen. Jutun julkaisuhetkellä hankekausi oli puolivälissä, ja alustavasta hankebudjetista oli käytetty vasta noin puolet.

Myöskään jutun ingressissä esitetty väite siitä, että avustusrahoilla ”oli määrä järjestää maahanmuuttajataustaisille nuorille liikuntahankkeita”, ei pitänyt kantelun mukaan paikkaansa, sillä projektin tarkoituksena ei suinkaan ole järjestää uusia hankkeita.

Niin ikään väite siitä, että ”Vantaan koordinoima hanke sai EU:lta maksimiavustuksen eli 400 000 euroa” on kantelun mukaan harhaanjohtava, sillä hankkeelle myönnetty rahoitus täsmentyy sen aikana ja määräytyy lopulta hankkeen lopputuotosten ja raportoinnin perusteella.


Päätoimittajan vastaus 10.6.2020

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi toteaa vastauksessaan, että maahanmuuttajanuorten kotouttamiseen tähtäävään hankkeen EU:lta saamaa 400 000 euron rahoitusta pidettiin toimituksessa verrattain suurena summana, ja HS ryhtyi selvittämään, mitä hankkeessa on saatu aikaan. Kun selvitystyö edistyi, alkoi valjeta, ettei konkreettisia toimia juurikaan ollut syntynyt. Jutun näkökulma kääntyi muun muassa hallinnollisten kulujen tarkasteluun. 
 
Päätoimittajan mukaan jutussa pyrittiin esittämään, mihin maahanmuuttajanuorten kotouttamiseen tarkoitetut rahat olivat menneet. Otsikkoteemaksi nostettiin hankkeen tuottama konkreettinen tapahtuma. Päätoimittaja pitää otsikkonostoa hyvin perusteltuna, sillä hänen tulkintansa mukaan otsikossa mainittu juoksutapahtuma oli suhteessa hankkeen alkuperäisiin tavoitteisiin ainoa esille tullut konkreettinen, kohderyhmää tavoittava tilaisuus. Jutussa todettiin myös, että juoksutapahtuman ohella oli järjestetty seminaaritapaamisia, tutkimustyötä ja yhteistyön suunnittelua, ja että hanke jatkui edelleen.  
 
Päätoimittajan mukaan Vantaan kaupungin liikuntajohtaja närkästyi jutusta ja kommentoi sitä ensin sosiaalisessa mediassa. Somekirjoituksessaan liikuntajohtaja puolusteli Vantaan maahanmuuttajatyön tuloksia, mutta viittasi konkreettisten tulosten osalta aivan toiseen hankkeeseen kuin mihin tarkastelu jutussa kohdistui. Päätoimittajan mukaan kyse oli tavanomaisesta journalistisesta aiheen rajauksesta. 
 
Liikuntajohtaja lähetti HS:lle vastineensa, mutta lehti totesi, ettei vastineoikeus täyttynyt. Päätoimittaja huomauttaa, että kyse oli julkisen tahon toiminnasta ja jutunteossa oli jo noudatettu Journalistin ohjeiden edellyttämää samanaikaisen kuulemisen periaatetta. Jutussa kuultiin esimiesasemassa Vantaalla ollutta liikuntapäällikköä, jonka vastuualueeseen kyseinen hanke kuului. Liikuntajohtajan vastineesta ei päätoimittajan mukaan käynyt ilmi, että jutussa olisi ollut oikaisua vaativia olennaisia asiavirheitä.
 
Samalla sovittiin kuitenkin, että HS tekee aiheesta jatkojuttua, ja liikuntajohtajalle tarjottiin haastattelua. Hän vastasi haastattelupyyntöön kertomalla, että haastattelu on mahdollista vain kasvokkain, kaupungin viestinnän edustajan läsnä ollessa.  Ensimmäinen mahdollinen tapaamisaika olisi järjestynyt noin kolme viikkoa myöhemmin, mikä oli HS:n mielestä liian pitkän ajan päästä. HS:n toimittaja ehdotti liikuntajohtajalle edelleen puhelinhaastattelua, mutta tähän ei suostuttu.

Vantaa julkaisi vastineensa omilla verkkosivuilla kaksi päivää sen jälkeen, kun kantelun kohteena oleva juttu oli julkaistu. HS puolestaan julkaisi seuraavana päivänä aiheesta jatkojutun, johon sisällytettiin liikuntajohtajan vastineessaan esittämiä näkemyksiä osana laajempaa kontekstia. 
 
Päätoimittajan mukaan kantelun kohteena oleva juttu edustaa tavanomaista tutkivaa paikallisjournalismia, jonka ytimenä on veronmaksajien etujen puolustaminen ja sen selvittäminen, onko julkisten varojen käyttö ollut tarkoituksenmukaista. Päätoimittajan tulkinnan mukaan selvitystyön lopputulema ei selvästikään miellyttänyt Vantaan kaupungin virkamiesjohtoa, vaikka kaupungilla oli mahdollisuus tarjota etukäteen HS:lle tarvittava informaatio. Oikaisua vaativia olennaisia asiavirheitä jutusta ei lehden mukaan ole osoitettu, ja myös otsikolle ja ingressille löytyi hänen mukaansa jutun sisällöstä kate.

Päätoimittajan mukaan HS:n juttu selvitti, mitä konkretiaa hanke oli saanut aikaan, koska konkretia on juuri se, joka näkyisi maahanmuuttajanuorten arjessa. Pysäytyskuvana siinä hetkessä, kun juttua tehtiin, otsikossakin mainittu juoksukisa oli ainoa hankkeen nimissä toteutettu liikunnallinen konkretia.
Päätoimittajan tulkinnan mukaan liikuntajohtajan näkemys siitä, ettei käytännön toimenpiteiden toteuttaminen ole hankkeen pääasiallinen tarkoitus, on ristiriidassa alkuperäisen hankelupauksen kanssa. Tämä tukee päätoimittajan mielestä osaltaan jutun ydinsanomaa.

Päätoimittajan mukaan juttuun haastatellulta liikuntapäälliköltä voi kaupungin viranhaltijana asemansakin puolesta odottaa kokemusta ja osaamista tiedotusvälineiden kanssa toimimisesta. Liikuntapäällikkö sai sitaattinsa luettavakseen, ja hän lähetti sähköpostitse omat täsmennyksensä lausumiinsa. Päätoimittajan mukaan liikuntapäällikkö oli hyvin perillä jutun tilannekuvasta, mikä käy ilmi hänen kriittisestä lausunnostaan ohjelman rakennetta kohtaan. Toimittaja lähetti haastateltavalleen jopa sitaattien välissä olevat lauseet viitekehyksen ymmärtämiseksi.

Kantelun tehnyt projektisuunnittelija ei jutun tehneen toimittajan muistikuvan mukaan pyytänyt sitaatteja nähtäväkseen. Päätoimittajan mukaan hänen kaksi sitaattiaan eivät liity suoraan hankkeen kriittisiin kysymyksiin. Projektipäällikkö oli myös osassa toimituksen ja liikuntapäällikön välistä viestinvaihtoa mukana, joten päätoimittaja uskoo, että hänkin on varmasti ollut perillä keskustelun sävystä.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 17: Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. 

JO 18: Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on syytä suostua, jos julkaisuaikataulu sen mahdollistaa. Tarkastamisoikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. 

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 23: Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä.

Helsingin Sanomien nettijuttu käsitteli maahanmuuttajanuorten kotouttamiseen liikunnan avulla tähtäävää hanketta. Jutussa tarkasteltiin kriittisesti sitä, mitä Vantaan kaupungin koordinoimassa ja EU:n rahoittamassa kansainvälisessä hankkeessa oli saatu aikaan. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että julkisten varojen käytön arvioiminen on yksi journalismin ydintehtävistä. Lehdellä oli perusteet arvostella sitä, että huomattavasta avustussummasta vain hyvin pieni osa oli käytetty käytännön liikuntahankkeisiin. Neuvosto kuitenkin toteaa, että tässä tapauksessa jutusta sai harhaanjohtavan kuvan siitä, mitä hankkeella oli alun perin tavoiteltu.

Neuvosto toteaa, että jutusta sai sen käsityksen, että hankkeen tarkoituksena olisi ollut alun perin järjestää enemmän käytännön liikuntatapahtumia, mutta lopulta rahat käytettiin muuhun. Tämä oli olennainen asiavirhe, sillä jutussa ei mitenkään perusteltu, miten alkuperäisistä suunnitelmista olisi poikettu. Harhaanjohtavaa vaikutelmaa korosti otsikossa esitetty tulkinta siitä, että hankkeen saama huomattava avustussumma olisi ”sulanut” puuhasteluksi. Tälle ei löytynyt jutusta katetta.

Neuvosto toteaa, että hankkeen edustajia kuultiin riittävästi jo alkuperäisessä jutussa, jossa he saivat vastata kritiikkiin. Siten lehdellä ei ollut velvollisuutta julkaista kaupungin liikuntajohtajan lehdelle tarjoamaa vastinetta, jonka Vantaan kaupunki julkaisi sittemmin omilla sivuillaan. Vastineesta poimittuja näkemyksiä lainattiin lehden samaa aihetta käsitelleessä jatkojutussa.

Neuvosto toteaa myös, että haastateltavat saivat tietää lausumiensa asiayhteyden riittävän tarkasti. Koska osapuolten kertomukset ovat keskenään ristiriitaiset, neuvosto ei voi ottaa kantaa siihen, oliko tarkistusmahdollisuudesta sovittu yhden haastateltavan kanssa. Kantelussa ei myöskään tuoda esiin, että haastateltavan lausumissa olisi ollut asiavirheitä tai väärinkäsityksiä, jollaisten ehkäisemiseksi tarkistusmahdollisuus on Journalistin ohjeissa. Näin ollen lehti ei rikkonut haastateltaviensa oikeuksia.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeita 8, 15 ja 20, ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisu tehty:
26.8.2020

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Ilkka Ahtiainen, Heta Heiskanen, Kyösti Karvonen, Pentti Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Aija Pirinen, Tuomas Rantanen, Henrik Rydenfelt ja Nina Stenros.

Tämä päätös on avattu 3280 kertaa