PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7440/SL/20
Kouvolan Sanomat

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi uutisen, jossa kerrottiin, että paikallisessa lukiossa annetaan osa opetuksesta etäyhteydellä henkilökunnan jäsenten mahdollisen koronavirusaltistumisen vuoksi. Kyseiset henkilökunnan jäsenet oli mahdollista tunnistaa jutussa kerrottujen tietojen perusteella, mutta heidän mahdollisesta altistumisestaan kertominen ei loukannut heidän yksityisyyden suojaansa.

Vapauttava 7420/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki

Marjanpoiminnasta kertoneesta jutusta saattoi saada harhaanjohtavan kuvan siitä, kuinka suuri osa Suomessa poimituista luonnonmarjoista on ulkomaisten poimijoiden keräämiä. Jutun kokonaisuudesta kävi kuitenkin riittävästi ilmi, että prosenttiosuudella viitattiin myyntiin kerättyihin marjoihin. Jutussa ei siten ollut olennaista asiavirhettä. Äänestyspäätös 11–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Langettava 7418/IL/20
Nyhetsbyrån SPT

Lainaaminen

Uutistoimisto lähetti asiakkailleen jutun, jossa lukiot asetettiin paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkintotulosten perusteella. Juttu perustui kokonaisuudessaan toisen tiedotusvälineen työhön, minkä olisi pitänyt käydä jutusta yksiselitteisesti ilmi. Lähde olisi pitänyt mainita jo otsikossa tai selvästi heti jutun alussa.

Vapauttava 7400/SL/20
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto

Nettijutun kommentti ei loukannut ihmisarvoa, joten lehden ei ollut välttämätöntä poistaa sitä lukijan ilmiannon perusteella.

Langettava 7398/SL/20
Ilkka-Pohjalainen

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen

Liikenteen vaaranpaikkoja käsitelleestä lehtijutusta sai harhaanjohtavan käsityksen pyöräilijää koskevista väistämissäännöistä. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt korjata. Tiedotusvälineiden tulisi olla erityisen huolellisia käsitellessään turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Langettava 7397/SL/20
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Nettijutussa kerrottiin muutoksista koronapandemian vuoksi tehtyihin matkustusrajoituksiin. Jutusta sai virheellisen käsityksen siitä, että hallitus olisi rajoittanut kansalaisten liikkumisvapautta. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut pyynnöstä huolimatta. Äänestyspäätös 10–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 7396/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Ansiosidonnaisen päivärahan rahoittamista käsittelevästä netti- ja televisiouutisesta saattoi saada osin epätarkan kuvan työttömyysturvan rahoitusvirroista. Jutuissa ei kuitenkaan ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7391/YLE/20
Svenska Yle

Yksityisyyden suoja, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Svenska Yle kertoi erään yrityksen henkilökunnan jäsenellä todetusta koronavirustartunnasta. Tartunnasta ja sen vuoksi tehdyistä toimenpiteistä kertomisella oli paikallisesti poikkeuksellista merkitystä. Tartunnan saanut henkilö oli jutusta tunnistettavissa korkeintaan niiden ihmisten piirissä, jotka tiesivät hänen sairauslomastaan.

Langettava 7389/SL/20
Helsingin Sanomat

Tosiasiat ja mielipiteet, olennainen asiavirhe

Lehti esitti tulkintansa sitaattina oikeudenkäyntiuutisessaan. Tulkinnasta sai harhaanjohtavan käsityksen tuomitun esittämästä väitteestä. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut. Äänestyspäätös 8 – 1.

Vapauttava 7387/YLE/20
Yle

Virheen korjaus

Yle TV1:n kello 17:n ja kello 20.30:n uutislähetyksissä oli virhe jutussa, joka käsitteli miehen kuolemaan johtanutta välikohtausta poliisin kanssa Yhdysvalloissa. Yle korjasi virheen seuraavana päivänä kello 17:n uutislähetyksessä ja aihetta käsitelleessä nettiuutisessa. Virhe tuli riittävästi korjatuksi, vaikka sitä ei erikseen korjattu iltauutislähetyksessä.

Langettava 7382/SL/20
Turun Sanomat

Yksityisyydensuoja, arkaluonteisen rikoksen uhrin henkilöllisyyden paljastuminen, alaikäisen uhrin suojeleminen

Lehti kertoi törkeistä seksuaalirikoksista tuomitun nimen. Tekojen kuvailuun yhdistettynä se mahdollisti erityisen arkaluonteisen rikoksen alaikäisen uhrin henkilöllisyyden paljastumisen.

Langettava 7374/R/20
Radio City

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radio Cityn aamuohjelmassa käytettiin sosiaalisesta mediasta lainattua pakkovalintapeliä kolmen julkisuuden henkilöiden arvioimiseen. Humoristiseksi tarkoitettu puhe tappamisesta loukkasi ihmisarvoa.

Langettava 7354/YLE/20
Yle

Samanaikainen kuuleminen, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, yksityisyyden suoja

Ylen nettiuutinen käsitteli koronapandemian aikaista rajavalvontaa. Kantelija joutui jutussa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti tai hänen tunnistetietojensa julkaisemisesta olisi pitänyt pidättäytyä.

Vapauttava 7350/SL/20
Keskisuomalainen

Konserniyhteys, piilomainonta

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa se esitteli samaan konserniin kuuluvaa uutta radiokanavaa. Konserniyhteys kävi kirjoituksesta riittävästi ilmi.

Langettava 7336/YLE/20
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, kuvan harhaanjohtava käyttö, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe

Ylen MOT käytti haastattelulausumia harhaanjohtavalla tavalla koostaessaan toimittajan esittämään suoraan kysymykseen irrallisia pätkiä haastateltavan eri kysymyksiin antamista vastauksista. Äänestyspäätös 10–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.
 

Vapauttava 7332 & 7394/SL/20
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. Asia oli osittain tulkinnanvarainen. Lehti julkaisi aiheesta täydentävän jatkojutun kantelijan otettua yhteyttä lehteen.

Langettava 7323/SL/20
Verkkouutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, otsikko

Kuntapoliitikon rikosepäilystä kertoneesta jutusta sai harhaanjohtavan käsityksen siitä, miksi syytettä ei nostettu. Tämä oli olennainen asiavirhe, jonka korjaamisesta olisi pitänyt kertoa selvästi lukijoille. Lehti käytti lähteenään ainoastaan epäiltyä itseään eikä pyrkinyt tarkistamaan tältä saamiaan tietoja. Tosiasiat ja mielipiteet sekoittuivat jutussa. 

Vapauttava 7320/SL/20
Mikkelin Kaupunkilehti

Jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi uutisen paikallispoliittisen kiistan uusimmasta käänteestä. Jutussa ei ollut kantelijan väittämää olennaista asiavirhettä, vaan kyse oli lehden valitsemasta näkökulmasta. Jutussa esitetyt tiedot eivät asettaneet kantelijaa niin kielteiseen julkisuuteen, että häntä olisi pitänyt kuulla.

Vapauttava 7315/YLE/20
Yle

Toisen työn käyttäminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen

Koronapandemiaan liittyviä liikkumisrajoituksia käsittelevä juttu ei perustunut toisen työlle siten, että ulkomainen uutissivusto olisi pitänyt mainita lähteenä. Jutusta kävi riittävästi ilmi, että siinä esitetyssä simulaatiossa oli kyse kuvitteellisesta esimerkistä.

Vapauttava 7311/SL/20
Etelä-Suomen Sanomat

Piilomainonta, olennainen asiavirhe, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki

Lehdellä oli journalistiset perusteet kertoa siitä, että paikallisesti kiinnostava ja historiallisesti merkittävä rakennus on myynnissä. Juttu ei ollut piilomainontaa, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 7268/AL/20

Vastaaja: Koiramme

Asia: Olennainen asiavirhe, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, piilomainonta

Ratkaistu: 16.6.2020

Lehdessä oli olennainen asiavirhe, jonka se korjasi printtiversiossaan. Lehti ei julkaissut korjausta verkkosivuillaan.

Kantelu 28.1.2020

Kantelu kohdistuu Koiramme-lehden 12.12.2019 printtiversiossaan julkaisemaan juttuun ”Englantilaiset Suomen huipulla”.
 
Kantelijan mukaan jutussa on useampia totuudenvastaisia väitteitä, joista merkittävin on väite, että jutussa haastateltu metsästäjä olisi Utsjoen ainoa metsästysopas, jolla on seisovat koirat asiakkaiden apuna. Kantelijan mukaan muitakin oppaita löytyy ja hän on itsekin pitkäaikainen utsjokinen metsästysopas, jolla on seisovat koirat ja alkavalle kevätmetsästyskaudelle 2020 on tilauksia.  Kantelun mukaan juttu haittaa muiden metsästysoppaiden toimintaa ja antaa ansaitsematonta hyötyä yhdelle toimijalle. 

Kantelun mukaan tarjolla olevista palvelujen tuottajista annetaan kuluttajille totuuden vastaista tietoa.

Kantelun mukaan jutussa kerrotaan harhaanjohtavasti haastatellun metsästysoppaan koirien koetuloksista ja kerrotaan, että kokeessa käymiset ovat jääneet vähiin. Kantelun mukaan lehti olisi helposti voinut tarkistaa koirien koetiedot Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä. Kantelun mukaan esimerkiksi metsästysoppaan toinen koira on käynyt syksyn ja talven kokeissa seitsemän kertaa ja aina nolla-tuloksin. 

Kantelun mukaan syksyn lopulla valkoiseksi muuttuvan riekon käyttäytymistä rauhoittaa mustan maan peittyminen lumivaippaan, toisin kuin jutussa kerrotaan. Kantelun mukaan jutussa kerrotaan metsästysoppaan koirien haun laajuus hyvänä ominaisuutena. 

Kantelun mukaan laaja haku ei ole erityisen hyvä ominaisuus  ja koiran tulee myös pitää metsästäjään yhteyttä. 

Kantelun mukaan väite riekonpyyntiajan loppumisesta käytännössä lokakuun puolivälin tienoilla päivänvalon vähetessä on väärä. Kantelun mukaan kevätmetsästys helmi- ja maaliskuussa on suosittua ja Metsähallituksen lupakiintiö on loppuun myyty. Maaliskuussa on Utsjoella myös metsästyskokeita, joihin toinen metsästysoppaan koiristakin on osallistunut.  

Kantelija kertoo soittaneensa jutun kirjoittaneelle toimittajalle 19.12.2019 ja kertoneensa jutussa olevista virheistä. Toimittaja kertoi saaneensa haastateltavaltaan tiedon, että tämä olisi ainoa kanakoirilla toimiva metsästysopas Utsjoella. Kantelijan mukaan jutusta ei käy ilmi, että se perustuu yrittäjän antamiin tietoihin. Kantelun mukaan jutussa ei ole arvioitu kriittisesti elinkeinonharjoittajan esittämiä väitteitä eikä niiden sisältöä ole pyritty tarkistamaan. Kantelun mukaan jutussa keskitytään yhden nimeltä mainitun 
oppaan toiminnan esittelyyn, ja tekstissä annetaan yksiselitteisen myönteinen kuva toiminnasta. Kantelun mukaan juttu on mainosmainen ja omiaan edistämään kyseisen oppaan liiketoimintaa. 

Kantelija on pyytänyt lehteä korjaamaan juttuaan. Kantelija on myös kirjoittanut 7.1.2020 kommentin Koiramme-lehden www.koiramme.fi sivustolle  ja lehden Facebook-seinälle jutussa olleista virheistä. 


Päätoimittajan vastaus 31.3.2020 

Päätoimittaja Tapio Eerola toteaa, että kantelija esittää kantelussaan jutussa olleen useita totuudenvastaisia väitteitä. Päätoimittajan mukaan se ei pidä paikkaansa. 
Päätoimittajan mukaan jutussa on yksi selvä virhe: ”Jarmo on Utsjoen ainoa metsästysopas, jolla on seisovat koirat”. Kuten kantelija kertoo englanninsettereitä käyttäviä eräoppaita on Utsjoella muitakin. Tämä virhe on oikaistu Koiramme-lehden numerossa 3/2020. 

Päätoimittajan mukaan kantelija  lähetti sähköpostia toimitukselle jutun johdosta 20.12.2019, mutta ei vaatinut vastinetta. Päätoimittajan mukaan kantelija ilmoitti sähköpostilla 2.1.2020 vaativansa oikaisua, mutta oikaisu ei ehtinyt tammikuun numeroon 1-2. Helmikuussa Koiramme ei ilmestynyt ja maaliskuun numerossa virhe oikaistiin.

Päätoimittaja toteaa, että muita kantelijan virheinä pitämistä väitteistä voidaan perustellusti pitää mielipide-eroina. ”Toinen jutussa mainituista koirista oli käynyt vuosina 2017-19 kokeissa seitsemän kertaa, toinen kerran. Kantelijan mukaan on virhe, kun metsästäjäjutussa sanoo kokeissa käymisen jäävän vähiin. On mielipidekysymys, pitääkö kahden koiran yhteensä kahdeksaa koekäyntiä kolmen koekauden aikana vähäisenä vai runsaampana; keskimäärin metsästysoppaan koirat kävivät kokeissa 1,33 kertaa vuodessa. Se ei ole paljon.” Päätoimittajan mukaan kokeiden tuloksista jutussa ei 
mainittu mitään – sen sijaan kantelija kommentoi niitä kantelussaan. Jutussa ei siis päätoimittajan mukaan anneta koirista harhaanjohtavaa tietoa.

Päätoimittaja toteaa, että kantelija kirjoittaa kantelussaan seuraavasti: ”Syksyn lopulla valkoiseksi muuttuvan riekon käyttäytymistä rauhoittaa mustan maan peittyminen lumivaippaan, toisin kuin artikkelissa kerrotaan.” Päätoimittajan mukaan jutussa ei ole tällaista kirjoitettu. Sen sijaan on kirjoitettu: ”Linnut kerääntyvät yleensä isompiin porukoihin talven tullessa. Se tekee metsästyksestä haasteellista.” Päätoimittaja arvioi, että mitä ilmeisimmin sekä kantelija että jutun kirjoittaja ovat oikeassa. ”Jutussa vaan ei kirjoiteta mitään riekkojen rauhallisuudesta/rauhattomuudesta lumentulon yhteydessä. Lintujen herkkyyden annetaan ymmärtää johtuvan niiden parveutumisesta – parvessa joku huomaa lähestyvän ihmisen tai koiran nopeammin kuin yksi lintu yksin huomaisi – siksi ne parveutuvat.”

Päätoimittaja toteaa, että koiran haun laajuuden hyödyllisyydestä/haitallisuudesta jutussa haastatellulla metsästysoppaalla ja kantelijalla on selvästikin eri näkemys. Päätoimittaja toteaa, että kumpaakaan näkemystä ei voi yksiselitteisesti osoittaa oikeaksi tai vääräksi. Päätoimittaja toteaa, että lisäksi koiratoiminnassa on usein niin, että yhden laaja on toisen suppea; näkemysten välillä ei kenties ole ristiriitaa lainkaan 
tai korkeintaan adjektiiville annetun merkityksen tasolla. Juttu ei siis päätoimittajan mukaan ole  tältäkään osin Journalistin ohjeiden vastainen.

Päätoimittajan mukaan mitä tulee metsästyskauden pituuteen, jutussa kyllä mainitaan pyynnin päättyvän maaliskuun lopussa. ”Pienenä epätarkkuutena voi pitää jutussa mainittua käytännön metsästyksen loppumista lokakuun puolivälissä (kaamoksen myötä) – päättyä-verbiä tarkempi olisi ollut keskeytyä-verbi.”  

Päätoimittajan mukaan juttu ”Englantilaiset Suomen huipulla” ei ole pyrkinytkään olemaan yleisesittely kanakoirien käytöstä tunturialueella. Juttu perustuu yhden metsästysoppaan kanssa tehtyyn metsästysretkeen. Tämä tapa toteuttaa artikkeleita ei ole mediassa poikkeuksellinen. Juttu ei ole mainosmainen, suurin osa tekstistä käsittelee aivan muita asioita – erityisesti olosuhteita tuntureilla; säätä, maisemaa, eläimistöä - kuin metsästysoppaan yritystoimintaa, joka hyvin ohimennen mainitaan. Kantelijan esittämät väitteet virheistä on yhtä lukuun ottamatta edellä perustelujen kera kiistetty. Koiramme-lehden mielestä kantelu on aiheeton.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu. 

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus. 

JO 16:  Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa 
tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. [---] Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu. 

Koiramme-lehti julkaisi printtiversiossaan reportaasin riekonmetsästyksestä Lapissa. Jutussa oli haastateltu paikallista metsästysopasta, jonka koirilla metsästettiin. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutussa oli olennainen asiavirhe, kun siinä kerrottiin, että haastateltu oli Utsjoen ainoa seisovilla kanakoirilla metsästävä opas.

Neuvosto toteaa, että lehti ei korjannut jutussa ollutta olennaista asiavirhettä Journalistin ohjeiden mukaisesti, kun se korjasi sen ainoastaan painetussa lehdessä lähes kolmen kuukauden viiveellä. Tässä tapauksessa virheen korjaus olisi pitänyt julkaista viipymättä lehden nettisivuilla, koska asian korjaaminen riittävän nopeasti printissä ei ollut mahdollista. 

Vaikka jutusta saattoi myös nopealla lukemisella saada käsityksen, että riekonpyynti päättyisi lokakuun puolivälissä, kyse oli korkeintaan epätarkkuudesta. Metsästysajan todellinen päättymisajankohta oli kerrottu jo aiemmin samassa kappaleessa. 

Muut kantelijan jutussa virheinä pitämät asiat olivat mielipide-eroja. Neuvosto muistuttaa, että tiedotusvälineillä on oikeus valita näkökulmansa. 

Koiramme-lehden juttu oli tehty journalistisin perustein. Lehti korjasi jutussaan olleen ainoan asiavirheen, joten neuvosto katsoo, ettei lehden lähdekritiikki pettänyt. Jutussa ei ollut piilomainontaa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Koiramme on rikkonut Journalistin ohjetta 20 ja antaa sille huomautuksen.


Ratkaisun tekivät: 

Eero Hyvönen (pj), Ilkka Ahtiainen, Niko Nurminen, Kyösti Karvonen, Jukka Ruukki, Pentti Mäkinen, Henrik Rydenfelt, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Tuomo Törmänen, Tuomas Rantanen, Taina Tukia, Sinikka Tuomi.

Tämä päätös on avattu 2351 kertaa