2019 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7178/SL/19
Helsingin Sanomat

Oma kannanotto, jälkikäteinen kuuleminen, tosiasiat ja mielipiteet

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jonka mukaan kirjoituksessa mainittu mediakeskustelija on ”kalibroinut moraalisen kompassinsa uudelleen”. Kyseessä oli tavanomainen kulttuurikritiikki ja yhteiskunnallinen arviointi, joka ei edellyttänyt jälkikäteistä kuulemista.

Vapauttava 7171/SL/19
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli kieltäytynyt haastattelusta. Tämä oli perusteltua jutun aiheen ja kantelijan aseman vuoksi. Jutussa esitetty tulkinta kieltäytymisen perusteluista saattoi olla epätarkka, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7169/SL/19
Keskipohjanmaa

Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä.

Vapauttava 7165/PL/19
Akaan Seutu

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi kaksi paikalliseen kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikallinen kuntapoliitikko oli ottanut aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Häntä ei ollut tarpeen erikseen haastatella jutuissa.

Langettava 7159, 7167, 7170/SL/19
Iltalehti

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi poliitikon haastattelun ja teki otsikkoon tulkinnan haastattelun sisällöstä. Tulkinta oli virheellinen, eikä otsikolle löytynyt jutusta katetta. Äänestyspäätös 7–2.

Langettava 7147/SL/19
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ulkomaisiin lähteisiin perustuvan jutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa käytettiin laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen työtä. Tämä olisi pitänyt mainita jutussa. 

Vapauttava 7146/PL/19
Kotiseudun Sanomat

olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnan muuttuneista koulukyytikäytännöistä. Jutussa ei ollut välttämätöntä kertoa poikkeusjärjestelyistä, joten siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7145/AL/19
Suomen Kuvalehti

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa viitattiin aiemmin toisessa mediassa julkaistuun haastatteluun. Siinä kantelija kertoi parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Haastattelun sisällöstä kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Vapauttava 7137/SL/19
Iltalehti

Nimi rikosuutisissa, yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli veropetosepäilyihin liittyvää tuomiota. Lehdellä oli perusteet kertoa syytteestä vapautetun liikemiehen henkilöllisyys, eikä hänen asumisjärjestelyistään kertominen rikkonut yksityisyyden suojaa.    

Vapauttava 7134/YLE/19
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet

Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli suomenruotsalaisten maastamuuton syitä tuoreen tutkimuksen perusteella. Jutussa ei ollut asiavirhettä. 

Vapauttava 7133/SL/19
Itä-Savo

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin samana päivänä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7124/SL/19
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto, ihmisarvon kunnioittaminen

Uutista seuranneella kommenttipalstalla julkaistu viesti ei loukannut  seksuaalivähemmistön ihmisarvoa. 

Langettava 7121/YLE/19
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen televisiouutisissa oli olennainen asiavirhe, jota Yle ei korjannut saatuaan virheestä tiedon palautelomakkeen kautta.

Langettava 7120/YLE/19
Yle

Uhrin hienotunteinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, journalistinen päätösvalta

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa henkirikosta käsittelevän videon. Käsittelytapa loukkasi rikoksen uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt uhrin hienotunteisen kohtelun vaatimuksia.

Vapauttava 7112, 7118/SL/19
Maaseudun Tulevaisuus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi kolumnin, joka oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan. Kolumnissa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7100/SL/19
Aamulehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, joka käsitteli kouluväkivaltatapausta. Jutussa esiintynyt terveydenhoitaja saattoi olla paikkakunnallaan tunnistettavissa. Häneen kohdistunut julkisuus ei kuitenkaan ollut niin kielteistä, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt.

Vapauttava 7093/SL/19
Satakunnan Kansa

tietojen tarkistaminen, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi urheiluseuran junioritoiminnan ongelmia käsittelevän jutun. Jutussa kerrottiin alaikäisen joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi, mutta tapauksesta kerrottiin niin vähän, ettei julkaiseminen laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tunsivat tapauksen entuudestaan. Tiedot oli tarkistettu riittävän hyvin.

Langettava 7092/R/19
Järviradio

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radiokanava soitti kappaleen, joka ei yksinään olisi ollut etnistä alkuperää halventava. Juontajan lukemat saatesanat tekivät kokonaisuudesta ihmisarvoa loukkaavan. Äänestyspäätös 11–1.

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7088/SL/19
Savon Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet, nimi rikosuutisissa, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, joka käsitteli erimielisyyksiä Kuopion tennispiireissä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, ja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista rikosepäilyistä oli perusteltua kertoa.

<< 1 2 3 >> 

Vapauttava 7169/SL/19

Vastaaja: Keskipohjanmaa

Asia: Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Ratkaistu: 4.12.2019

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä.

Kantelu 26.9.2019

Kantelu kohdistuu Keskipohjanmaan printtiversiossaan 23.8.2019 julkaisemaan juttuun ”Soite antoi yrittäjälle ajokiellon”. Kantelija on jutussa mainittu taksiyrittäjä.

Jutussa kerrottiin, että Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän antaman ajokiellon perusteena oli oikeusprosessi, jossa käräjäoikeus tuomitsi kantelijan seksuaalisesta ahdistelusta.

Kantelun ja sitä täydentävien sähköpostiviestien mukaan lehti loukkasi kantelijan yksityisyydensuojaa julkaistessaan hänen nimensä ajokieltoa käsitelleessä jutussa.


Päätoimittajan vastaus 24.10.2019

Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas toteaa vastauksessaan, että Keskipohjanmaa uutisoi asiasta kantelijan nimellä jo syytevaiheessa huhtikuussa, jolloin kantelija oli ehdolla eduskuntavaaleissa. Tuolloin lehti kertoi, että kantelija oli tuomittu käräjäoikeudessa sakkoihin seksuaalisesta ahdistelusta ja että Soite oli asettanut hänet tämän vuoksi ajokieltoon. Epäily liittyi lehden mukaan vammaispalvelun asiakkaan ahdistelemiseen.

Päätoimittajan mukaan kantelija oli eduskuntavaaliehdokkaana sellaisessa yhteiskunnallisessa asemassa, että nimen julkaiseminen oli perusteltua.

Lehti julkaisi kantelijan nimen jutussaan uudelleen elokuussa, jolloin Soite käsitteli kantelijan saamaa ajokieltoa kokouksessaan. Jutussa kerrottiin, että paikallinen taksiyrittäjä hakee Soitelta saamansa ajokiellon kumoamista. Koska kantelijan saamaa tuomiota oli käsitelty lehdessä aiemmin nimi mainiten, päätoimittajan mukaan oli johdonmukaista, että nimi kerrottiin myöhemmissäkin samaan aiheeseen liittyvissä jutuissa.

Jos Keskipohjanmaa ei olisi kertonut ajokiellon saaneen taksiyrittäjän nimeä, päätoimittajan mukaan olisi saattanut syntyä spekulaatioita siitä, mistä yrityksestä pienehköllä paikkakunnalla oli kyse. Lisäksi ajokiellon sai vain kantelija eivätkä muut yrityksen kuljettajat.

Päätoimittaja toteaa vastauksessaan, että kantelijan nimi oli mainittu Soiten hallituksen kokouksen esityslistalla. Päätoimittajan mukaan kantelija oli myös tietoinen kantelun kohteena olevan jutun sisällöstä ja nimensä julkaisemisesta, koska häntä haastateltiin juttuun ja hän sai lukea sen etukäteen. 

Kantelija kirjoitti jutun julkaisemisen jälkeen lehteen omalla nimellään mielipidekirjoituksen, jossa hän kertoi oman näkemyksensä Soiten ratkaisusta. Päätoimittaja huomauttaa, että kirjoituksessaan kantelija ei kritisoinut Keskipohjanmaan tekemää juttua vaan Soiten ratkaisua.


Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 31: Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.


Keskipohjanmaa kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta, jonka taustalla oli seksuaaliseen ahdisteluun liittyvä rikostuomio. Taksiyrittäjän nimi mainittiin jutussa.

Taksiyrittäjä oli ollut ehdolla eduskuntavaaleissa samaan aikaan, kun häneen kohdistuvia rikossyytteitä käsiteltiin käräjäoikeudessa ja lehti julkaisi ensimmäiset juttunsa aiheesta. Julkisen sanan neuvosto toteaa, ettei pelkkä vaaleissa ehdolle asettuminen tarkoita, että henkilön yksityisyyden suoja on pysyvästi alentunut.

Neuvosto kuitenkin toteaa, että tässä tapauksessa lehdellä oli perusteet kertoa taksiyrittäjän henkilöllisyys jutussaan, sillä tapaus oli paikallisesti merkittävä ja yleisöllä oli oikeus tietää siitä. Juttu kertoi rikoksesta, jonka yrittäjä oli tehnyt ammattiroolissaan, ja ahdistelu oli kohdistunut vammaispalvelun asiakkaaseen. Henkilöllisyyden kertomista puolsi myös se, että kyse oli paikallisesti merkittävän tapahtuman uutisseurannasta. Neuvosto toteaa, ettei tuomitun henkilöllisyyden kertominen ollut hänen asemaansa tai tekoonsa nähden kohtuutonta eikä se rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa.

Lehti kuuli taksiyrittäjää jutussaan ja antoi lisäksi hänelle mahdollisuuden kertoa oman näkemyksensä erillisessä mielipidekirjoituksessa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskipohjanmaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Taina Roth, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Robert Sundman, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Taina Tukia ja Sinikka Tuomi.
 

Tämä päätös on avattu 5865 kertaa