2019 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7178/SL/19
Helsingin Sanomat

Oma kannanotto, jälkikäteinen kuuleminen, tosiasiat ja mielipiteet

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jonka mukaan kirjoituksessa mainittu mediakeskustelija on ”kalibroinut moraalisen kompassinsa uudelleen”. Kyseessä oli tavanomainen kulttuurikritiikki ja yhteiskunnallinen arviointi, joka ei edellyttänyt jälkikäteistä kuulemista.

Vapauttava 7171/SL/19
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli kieltäytynyt haastattelusta. Tämä oli perusteltua jutun aiheen ja kantelijan aseman vuoksi. Jutussa esitetty tulkinta kieltäytymisen perusteluista saattoi olla epätarkka, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7169/SL/19
Keskipohjanmaa

Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä.

Vapauttava 7165/PL/19
Akaan Seutu

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi kaksi paikalliseen kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikallinen kuntapoliitikko oli ottanut aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Häntä ei ollut tarpeen erikseen haastatella jutuissa.

Langettava 7159, 7167, 7170/SL/19
Iltalehti

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi poliitikon haastattelun ja teki otsikkoon tulkinnan haastattelun sisällöstä. Tulkinta oli virheellinen, eikä otsikolle löytynyt jutusta katetta. Äänestyspäätös 7–2.

Langettava 7147/SL/19
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ulkomaisiin lähteisiin perustuvan jutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa käytettiin laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen työtä. Tämä olisi pitänyt mainita jutussa. 

Vapauttava 7146/PL/19
Kotiseudun Sanomat

olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnan muuttuneista koulukyytikäytännöistä. Jutussa ei ollut välttämätöntä kertoa poikkeusjärjestelyistä, joten siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7145/AL/19
Suomen Kuvalehti

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa viitattiin aiemmin toisessa mediassa julkaistuun haastatteluun. Siinä kantelija kertoi parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Haastattelun sisällöstä kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Vapauttava 7137/SL/19
Iltalehti

Nimi rikosuutisissa, yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli veropetosepäilyihin liittyvää tuomiota. Lehdellä oli perusteet kertoa syytteestä vapautetun liikemiehen henkilöllisyys, eikä hänen asumisjärjestelyistään kertominen rikkonut yksityisyyden suojaa.    

Vapauttava 7134/YLE/19
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet

Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli suomenruotsalaisten maastamuuton syitä tuoreen tutkimuksen perusteella. Jutussa ei ollut asiavirhettä. 

Vapauttava 7133/SL/19
Itä-Savo

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin samana päivänä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7124/SL/19
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto, ihmisarvon kunnioittaminen

Uutista seuranneella kommenttipalstalla julkaistu viesti ei loukannut  seksuaalivähemmistön ihmisarvoa. 

Langettava 7121/YLE/19
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen televisiouutisissa oli olennainen asiavirhe, jota Yle ei korjannut saatuaan virheestä tiedon palautelomakkeen kautta.

Langettava 7120/YLE/19
Yle

Uhrin hienotunteinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, journalistinen päätösvalta

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa henkirikosta käsittelevän videon. Käsittelytapa loukkasi rikoksen uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt uhrin hienotunteisen kohtelun vaatimuksia.

Vapauttava 7112, 7118/SL/19
Maaseudun Tulevaisuus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi kolumnin, joka oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan. Kolumnissa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7100/SL/19
Aamulehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, joka käsitteli kouluväkivaltatapausta. Jutussa esiintynyt terveydenhoitaja saattoi olla paikkakunnallaan tunnistettavissa. Häneen kohdistunut julkisuus ei kuitenkaan ollut niin kielteistä, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt.

Vapauttava 7093/SL/19
Satakunnan Kansa

tietojen tarkistaminen, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi urheiluseuran junioritoiminnan ongelmia käsittelevän jutun. Jutussa kerrottiin alaikäisen joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi, mutta tapauksesta kerrottiin niin vähän, ettei julkaiseminen laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tunsivat tapauksen entuudestaan. Tiedot oli tarkistettu riittävän hyvin.

Langettava 7092/R/19
Järviradio

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radiokanava soitti kappaleen, joka ei yksinään olisi ollut etnistä alkuperää halventava. Juontajan lukemat saatesanat tekivät kokonaisuudesta ihmisarvoa loukkaavan. Äänestyspäätös 11–1.

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7088/SL/19
Savon Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet, nimi rikosuutisissa, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, joka käsitteli erimielisyyksiä Kuopion tennispiireissä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, ja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista rikosepäilyistä oli perusteltua kertoa.

<< 1 2 3 >> 

Vapauttava 7145/AL/19

Vastaaja: Suomen Kuvalehti

Asia: Yksityisyyden suoja

Ratkaistu: 30.10.2019

Lehti julkaisi jutun, jossa viitattiin aiemmin toisessa mediassa julkaistuun haastatteluun. Siinä kantelija kertoi parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Haastattelun sisällöstä kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Kantelu 20.8.2019

Kantelu kohdistuu Suomen Kuvalehden printtilehdessään 9.8.2019 julkaisemaan juttuun ”Kipupoliklinikoille kritiikkiä”.

Kantelija on juttuun haastateltu kipupoliklinikan vastuulääkäri. Jutussa kerrottiin, että kantelija oli kertonut aiemmin toiselle medialle antamassaan radiohaastattelussa parantuneensa itse kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Kantelun mukaan lehti ei olisi saanut tuoda jutussa esiin kantelijan uskonnollista vakaumusta, koska kyseessä on kantelijan mielestä yksityiselämään kuuluva erityisen arkaluonteinen seikka. Kantelun mukaan asialla ei ollut poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä.

Kantelija kertoo, ettei ollut sopinut toimittajan kanssa henkilöhaastattelusta, ja siksi kantelijalle tuli yllätyksenä, että toimittaja alkoi selvittää henkilöön liittyviä asioita. Kantelija pyysi toimittajaa ja lehden päätoimittajaa olemaan ottamatta kantelijan uskonnollista vakaumusta esiin jutussa. Kantelun mukaan kantelija ei olisi suostunut koko haastatteluun, jos olisi tiennyt, että artikkelissa otetaan esiin henkilöön liittyviä asioita.


Päätoimittajan vastaus 23.9.2019

Suomen Kuvalehden vt. päätoimittaja Jarmo Raivion mukaan kantelijan vakaumukseen liittyvän asian mainitsemisessa kyseisessä jutussa ei voi olla kyse yksityiselämään kuuluvista arkaluonteisista seikoista, kun henkilö on itse aiemmin kertonut niistä täysin vapaaehtoisesti julkisuudessa.

Kantelija esiintyy vuoden 2017 radio-ohjelmassa omalla nimellään ja ammattiasemansa perusteella. Ohjelman aluksi kuuntelijoille kerrotaan, että ohjelma käsittelee parantumista rukoilemalla. Vieras esitellään kertaamalla hänen työkokemuksensa ja korostamalla hänen oppineisuuttaan lääkärinä. Kuulijalle ei jää epäselväksi, että henkilö on keskustelemassa rukouksen parantavasta voimasta nimenomaan ammattiasemassaan kipupoliklinikan lääkärinä.

Kantelijan mukaan hänen vakaumuksensa ei liity millään tavalla lehden käsittelemään aiheeseen. Väite on vt. päätoimittajan mukaan virheellinen. Vt. päätoimittajan mukaan on selvää, että kipupoliklinikan ylilääkärin julkisuudessa esittämä kokemus, jonka mukaan kivusta voi parantua rukoilemalla, liittyy jutun käsittelemään aiheeseen eli kivunhoitoon. 
 
Jutussa käsitellään potilaiden kokemuksia julkisin varoin toimivista kipupoliklinikoista eri puolella Suomea. Vt. päätoimittajan mukaan kävi ilmi, että runsaasti tyytymättömyyttä kohdistui kipupoliklinikkaan, jota kantelija johtaa, ja kriittisten potilaiden joukossa oli herännyt epäilys, että riittämättömäksi koettu kivunlievitys voisi liittyä ylilääkärin henkilökohtaisiin näkemyksiin.

Tämä kritiikki on vt. päätoimittajan mukaan aiheen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi perusteltua tuoda esiin. Lehti on hyvän journalistisen tavan mukaisesti antanut kantelijalle mahdollisuuden kertoa oma näkemyksensä samanaikaisesti. Kantelija toteaa jutussa: ”Tuolla asialla ei ole mitään tekemistä työni kannalta. Olen täällä uskontoneutraali. Minulla on hengellinen vakaumus, johon minulla on lain suoma vapaus.” 

Vt. päätoimittajan mukaan aiheeseen liittyvien asioiden monipuolinen ja huolellinen selvittäminen on tavanomaista journalistista työtä. Toimittaja ei ole raportoinut jutussa kantelijan yksityiselämän suojan piiriin sisältyviä asioita. Jutussa viitataan vain lyhyesti seikkaan, jonka kantelija on itse halunnut tuoda esiin julkisuudessa. Juttu ei ole henkilöhaastattelu.
 
Vt. päätoimittajan mukaan jutussa ei ole tuotu esille mitään edellä mainittuja asioita asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Jutussa kerrotaan monipuolisesti ja tavanomaisen uutiskerronnan keinoin yhteiskunnallisesti merkityksellisestä asiasta.  
 
Kantelija kertoo kieltäneensä rukouskokemuksen ottamisen esiin jutussa. Vt. päätoimittajan mukaan toimitus on ottanut kantelijan pyynnön huomioon ja pohtinut asiaa huolellisesti, mutta päätynyt lopulta siihen journalistiseen ratkaisuun, että edellä mainituilla perusteilla asia on syytä tuoda esille jutussa. 


Ratkaisu

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

Suomen Kuvalehti julkaisi printtilehdessään jutun, jossa kipupoliklinikoiden lääkärien arvioitiin suhtautuvan aiempaa kielteisemmin voimakkaiden kipulääkkeiden määräämiseen. Kantelijaa haastateltiin jutussa, koska hän on kipupoliklinikan vastuulääkäri. Jutussa mainittiin, että hän oli noin kaksi vuotta aiemmin kertonut radiohaastattelussa parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelijan uskonnolliseen vakaumukseen ja kivunhoitoon liittyvistä kokemuksista kertominen ei rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa. Kantelija oli itse tuonut asian esiin radiohaastattelussa, jossa hän esiintyi ammattiroolissaan. Lehti ei tuonut uskonnollista vakaumusta esiin halventavasti tai asiaankuulumattomasti. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Suomen Kuvalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Riitta Korhonen (2. vpj.), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Ismo Siikaluoma, Sami Koski ja Nina Stenros.
 

Tämä päätös on avattu 6512 kertaa