2019 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7178/SL/19
Helsingin Sanomat

Oma kannanotto, jälkikäteinen kuuleminen, tosiasiat ja mielipiteet

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jonka mukaan kirjoituksessa mainittu mediakeskustelija on ”kalibroinut moraalisen kompassinsa uudelleen”. Kyseessä oli tavanomainen kulttuurikritiikki ja yhteiskunnallinen arviointi, joka ei edellyttänyt jälkikäteistä kuulemista.

Vapauttava 7171/SL/19
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli kieltäytynyt haastattelusta. Tämä oli perusteltua jutun aiheen ja kantelijan aseman vuoksi. Jutussa esitetty tulkinta kieltäytymisen perusteluista saattoi olla epätarkka, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7169/SL/19
Keskipohjanmaa

Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä.

Vapauttava 7165/PL/19
Akaan Seutu

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi kaksi paikalliseen kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikallinen kuntapoliitikko oli ottanut aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Häntä ei ollut tarpeen erikseen haastatella jutuissa.

Langettava 7159, 7167, 7170/SL/19
Iltalehti

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi poliitikon haastattelun ja teki otsikkoon tulkinnan haastattelun sisällöstä. Tulkinta oli virheellinen, eikä otsikolle löytynyt jutusta katetta. Äänestyspäätös 7–2.

Langettava 7147/SL/19
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ulkomaisiin lähteisiin perustuvan jutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa käytettiin laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen työtä. Tämä olisi pitänyt mainita jutussa. 

Vapauttava 7146/PL/19
Kotiseudun Sanomat

olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnan muuttuneista koulukyytikäytännöistä. Jutussa ei ollut välttämätöntä kertoa poikkeusjärjestelyistä, joten siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7145/AL/19
Suomen Kuvalehti

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa viitattiin aiemmin toisessa mediassa julkaistuun haastatteluun. Siinä kantelija kertoi parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Haastattelun sisällöstä kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Vapauttava 7137/SL/19
Iltalehti

Nimi rikosuutisissa, yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli veropetosepäilyihin liittyvää tuomiota. Lehdellä oli perusteet kertoa syytteestä vapautetun liikemiehen henkilöllisyys, eikä hänen asumisjärjestelyistään kertominen rikkonut yksityisyyden suojaa.    

Vapauttava 7134/YLE/19
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet

Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli suomenruotsalaisten maastamuuton syitä tuoreen tutkimuksen perusteella. Jutussa ei ollut asiavirhettä. 

Vapauttava 7133/SL/19
Itä-Savo

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin samana päivänä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7124/SL/19
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto, ihmisarvon kunnioittaminen

Uutista seuranneella kommenttipalstalla julkaistu viesti ei loukannut  seksuaalivähemmistön ihmisarvoa. 

Langettava 7121/YLE/19
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen televisiouutisissa oli olennainen asiavirhe, jota Yle ei korjannut saatuaan virheestä tiedon palautelomakkeen kautta.

Langettava 7120/YLE/19
Yle

Uhrin hienotunteinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, journalistinen päätösvalta

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa henkirikosta käsittelevän videon. Käsittelytapa loukkasi rikoksen uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt uhrin hienotunteisen kohtelun vaatimuksia.

Vapauttava 7112, 7118/SL/19
Maaseudun Tulevaisuus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi kolumnin, joka oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan. Kolumnissa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7100/SL/19
Aamulehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, joka käsitteli kouluväkivaltatapausta. Jutussa esiintynyt terveydenhoitaja saattoi olla paikkakunnallaan tunnistettavissa. Häneen kohdistunut julkisuus ei kuitenkaan ollut niin kielteistä, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt.

Vapauttava 7093/SL/19
Satakunnan Kansa

tietojen tarkistaminen, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi urheiluseuran junioritoiminnan ongelmia käsittelevän jutun. Jutussa kerrottiin alaikäisen joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi, mutta tapauksesta kerrottiin niin vähän, ettei julkaiseminen laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tunsivat tapauksen entuudestaan. Tiedot oli tarkistettu riittävän hyvin.

Langettava 7092/R/19
Järviradio

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radiokanava soitti kappaleen, joka ei yksinään olisi ollut etnistä alkuperää halventava. Juontajan lukemat saatesanat tekivät kokonaisuudesta ihmisarvoa loukkaavan. Äänestyspäätös 11–1.

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7088/SL/19
Savon Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet, nimi rikosuutisissa, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, joka käsitteli erimielisyyksiä Kuopion tennispiireissä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, ja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista rikosepäilyistä oli perusteltua kertoa.

<< 1 2 3 >> 

Langettava 7120/YLE/19

Vastaaja: Yle

Asia: Uhrin hienotunteinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, journalistinen päätösvalta

Ratkaistu: 25.9.2019

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa henkirikosta käsittelevän videon. Käsittelytapa loukkasi rikoksen uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt uhrin hienotunteisen kohtelun vaatimuksia.

Kantelu 27.6.2019

Kantelu kohdistuu Yle Kioskin 18.6.2019 YouTubessa ja Yle Areenassa julkaisemaan videoon, joka on osa TLDRDEEP-juttusarjaa. Kantelu kohdistuu jutun osaan, jossa käsiteltiin Seinäjoella vuonna 2015 tapahtunutta henkirikosta. 

Kantelun mukaan juttu rikkoi Journalistin ohjetta 28, joka edellyttää, että rikosten uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta. Kantelussa todetaan, että erityistä hienotunteisuutta olisi tullut noudattaa, koska sekä tekijä että uhri olivat 15-vuotiaita. Kantelun mukaan kyseessä oli kepeä viihteenomainen jutustelu traagisesta tapahtumasta.

Kanteluun on lisätty Journalistin ohjeiden kohdat 2 ja 26, koska sen on tulkittu kohdistuvan myös niihin.


Päätoimittajan vastaus 30.8.2019

Ylen Julkaisujen vastaava toimittaja Ismo Silvo toteaa, että TLDRDEEP-juttusarjassa noudatetaan samaa journalistista prosessia kuin muidenkin Ylen sisältöjen tekemisessä ja julkaisemisessa. Sarjan tekijä on Yle Kioskin toimittaja, ja videot ja ohjelmat käsikirjoitetaan ja julkaistaan yhteistyössä toimittajien ja tuottajien kesken.

Ylen vastauksen mukaan sarjan toimittaja ja sitä tekevä toimitus ovat hyvin tietoisia journalismin etiikasta, Ylen omista eettisistä ohjeistuksista ja lainsäädännöstä. Yleisradio noudattaa Journalistin ohjeita myös julkaistessaan sisältöä niin sanotuilla kolmansien osapuolten alustoilla kuten YouTubessa.

Vastaavan toimittajan mukaan TLDRDEEP-sarjan pääasiallista kohderyhmää ovat 18–25-vuotiaat nuoret miehet. Sarjan tekijä ja tyyli on mietitty tarkkaan tämän mukaan, ja sisältöä tehdään kohderyhmän näköisesti kuitenkaan unohtamatta journalismin etiikkaa. Sarjaa tekevän toimittajan esiintyminen ja kielenkäyttö ovat omanlaistaan, ja tyylin voi tulkita monella tavalla. Sisällön ja tyylin hyvyyden arvioivat vastaavan toimittajan mukaan sen katselijat. Ylen vastauksessa todetaan, että tällaisenkin sisällön esille tuonti on tärkeää sananvapauden kannalta.

Ideoita juttusarjan aiheista pyydetään videokanavan seuraajilta, ja ne toteutetaan journalistista itsenäisyyttä noudattaen. Tässä tapauksessa tarkoituksena oli vastaavan toimittajan mukaan suhtautua kriittisesti rikoksen tekijään, ei sen uhriin. Molempien nimet muutettiin heidän yksityisyytensä suojelemiseksi, eikä videolla kerrottu teosta mitään sellaista uutta, mitä ei olisi jo tuotu julkisuuteen muualla vastuullisessa mediassa.

Jutun noustua laajempaan julkisuuteen toimitus päätti poistaa sen YouTubesta edut ja haitat puntaroiden. Tällä haluttiin vastaavan toimittajan mukaan varmistaa, ettei videon julkaisua käsitetä väärin, kun se irrotetaan asiayhteydestään ja kokonaisuudesta osana Yle Kioskin alaista YouTube-kanavaa. Videon poistamisella Yle halusi myös viestiä noudattavansa tiukkaa linjaa herkkäluontoisiakin asioita, kuten alaikäisen tekemää surmatyötä, käsitellessään silloinkin, kun ilmaisumuoto- ja kieli ovat uutta ja kokeilevaa. Toimitus teki poistopäätöksen harkiten ja itsenäisesti, ja siitä kerrottiin avoimesti yleisölle.


Ratkaisu

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

JO 28: Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa videon, jossa käsiteltiin henkirikosta. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineiden on onnettomuuksien ja rikosten uhreja käsitellessään noudatettava hienotunteisuutta. Videossa pilailtiin mauttomaan sävyyn henkirikoksella, jonka uhri ja tekijä olivat alaikäisiä. Käsittelytapa loukkasi uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Tapauksessa ei ollut viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta. Vastaavan toimittajan vastauksen perusteella julkaisupäätös oli tehty Ylen normaalin journalistisen prosessin mukaisesti.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 26 ja 28 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Anna Anttila, Ulla Virranniemi, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Tuomas Rantanen ja Taina Tukia.
 

Tämä päätös on avattu 8151 kertaa