2019 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 7178/SL/19
Helsingin Sanomat

Oma kannanotto, jälkikäteinen kuuleminen, tosiasiat ja mielipiteet

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen, jonka mukaan kirjoituksessa mainittu mediakeskustelija on ”kalibroinut moraalisen kompassinsa uudelleen”. Kyseessä oli tavanomainen kulttuurikritiikki ja yhteiskunnallinen arviointi, joka ei edellyttänyt jälkikäteistä kuulemista.

Vapauttava 7171/SL/19
Helsingin Sanomat

Toimittajan tiedonhankinta, haastateltavan oikeudet, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli kieltäytynyt haastattelusta. Tämä oli perusteltua jutun aiheen ja kantelijan aseman vuoksi. Jutussa esitetty tulkinta kieltäytymisen perusteluista saattoi olla epätarkka, mutta siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7169/SL/19
Keskipohjanmaa

Yksityisyyden suoja, nimi rikosuutisissa

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä.

Vapauttava 7165/PL/19
Akaan Seutu

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi kaksi paikalliseen kouluväkivaltatapaukseen liittyvää juttua. Jutuissa kerrottiin, miten paikallinen kuntapoliitikko oli ottanut aiheeseen kantaa sosiaalisessa mediassa. Häntä ei ollut tarpeen erikseen haastatella jutuissa.

Langettava 7159, 7167, 7170/SL/19
Iltalehti

Otsikko, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi poliitikon haastattelun ja teki otsikkoon tulkinnan haastattelun sisällöstä. Tulkinta oli virheellinen, eikä otsikolle löytynyt jutusta katetta. Äänestyspäätös 7–2.

Langettava 7147/SL/19
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ulkomaisiin lähteisiin perustuvan jutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa käytettiin laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen työtä. Tämä olisi pitänyt mainita jutussa. 

Vapauttava 7146/PL/19
Kotiseudun Sanomat

olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnan muuttuneista koulukyytikäytännöistä. Jutussa ei ollut välttämätöntä kertoa poikkeusjärjestelyistä, joten siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7145/AL/19
Suomen Kuvalehti

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa viitattiin aiemmin toisessa mediassa julkaistuun haastatteluun. Siinä kantelija kertoi parantuneensa kroonisesta kivusta rukouksen avulla. Haastattelun sisällöstä kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Vapauttava 7137/SL/19
Iltalehti

Nimi rikosuutisissa, yksityisyyden suoja, olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli veropetosepäilyihin liittyvää tuomiota. Lehdellä oli perusteet kertoa syytteestä vapautetun liikemiehen henkilöllisyys, eikä hänen asumisjärjestelyistään kertominen rikkonut yksityisyyden suojaa.    

Vapauttava 7134/YLE/19
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, tosiasiat ja mielipiteet

Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli suomenruotsalaisten maastamuuton syitä tuoreen tutkimuksen perusteella. Jutussa ei ollut asiavirhettä. 

Vapauttava 7133/SL/19
Itä-Savo

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin samana päivänä tapahtuneesta hukkumisonnettomuudesta. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7124/SL/19
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto, ihmisarvon kunnioittaminen

Uutista seuranneella kommenttipalstalla julkaistu viesti ei loukannut  seksuaalivähemmistön ihmisarvoa. 

Langettava 7121/YLE/19
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen televisiouutisissa oli olennainen asiavirhe, jota Yle ei korjannut saatuaan virheestä tiedon palautelomakkeen kautta.

Langettava 7120/YLE/19
Yle

Uhrin hienotunteinen kohtelu, ihmisarvon kunnioittaminen, journalistinen päätösvalta

Yle Kioski julkaisi YouTubessa ja Yle Areenassa henkirikosta käsittelevän videon. Käsittelytapa loukkasi rikoksen uhrin ihmisarvoa eikä täyttänyt uhrin hienotunteisen kohtelun vaatimuksia.

Vapauttava 7112, 7118/SL/19
Maaseudun Tulevaisuus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi kolumnin, joka oli kärjistävän yksipuolinen ja antoi siksi asioista epätarkan kuvan. Kolumnissa ei kuitenkaan ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7100/SL/19
Aamulehti

totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, joka käsitteli kouluväkivaltatapausta. Jutussa esiintynyt terveydenhoitaja saattoi olla paikkakunnallaan tunnistettavissa. Häneen kohdistunut julkisuus ei kuitenkaan ollut niin kielteistä, ettei jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt.

Vapauttava 7093/SL/19
Satakunnan Kansa

tietojen tarkistaminen, yksityisyyden suoja, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi urheiluseuran junioritoiminnan ongelmia käsittelevän jutun. Jutussa kerrottiin alaikäisen joutuneen pahoinpitelyn kohteeksi, mutta tapauksesta kerrottiin niin vähän, ettei julkaiseminen laajentanut niiden ihmisten piiriä, jotka tunsivat tapauksen entuudestaan. Tiedot oli tarkistettu riittävän hyvin.

Langettava 7092/R/19
Järviradio

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radiokanava soitti kappaleen, joka ei yksinään olisi ollut etnistä alkuperää halventava. Juontajan lukemat saatesanat tekivät kokonaisuudesta ihmisarvoa loukkaavan. Äänestyspäätös 11–1.

Langettava 7089/SL/19
Verkkouutiset

Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Vapauttava 7088/SL/19
Savon Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet, nimi rikosuutisissa, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi juttukokonaisuuden, joka käsitteli erimielisyyksiä Kuopion tennispiireissä. Jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä, ja seuran puheenjohtajaan kohdistuvista rikosepäilyistä oli perusteltua kertoa.

<< 1 2 3 >> 

Langettava 7089/SL/19

Vastaaja: Verkkouutiset

Asia: Olennainen asiavirhe, yleisön tuottama aineisto

Ratkaistu: 18.6.2019

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Kantelu 9.4.2019

Kantelu kohdistuu Verkkouutisten 6.3.2019 julkaisemaan blogikirjoitukseen ”Punavihreä valtamedia”.

https://www.verkkouutiset.fi/punavihrea-valtamedia/ 

Kantelun mukaan kirjoituksen ingressissä väitetään, että ”Ylen ja Hesarin toimittajista on kaksi kolmasosaa vasemmistolaisia ja vihreitä”, mutta kirjoituksesta ei käy lainkaan ilmi, mihin tieto perustuu. Kirjoituksessa ainoastaan viitataan tarkemmin määrittelemättömään tutkimukseen, kun siinä väitetään, että ”tutkittu fakta on, että nämä juuri valmistuneet toimittajat ovat vasemmistolaisia ja vihreitä 70-80-prosenttisesti”, mutta ei perustella, kuinka tästä voidaan johtaa ingressin väite.

Kantelija kertoo pyytäneensä lehdeltä virheen korjaamista ja on liittänyt toimitukselle lähettämänsä sähköpostiviestin kanteluunsa. Kantelun mukaan kirjoituksesta ei myöskään käy riittävästi ilmi, että se olisi juttutyypiltään mielipidekirjoitus.

 

Päätoimittajan vastaus 10.6.2019

Verkkouutisten päätoimittaja Alberto Claramuntin vastaus kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Verkkouutisilla on toimituksen ulkopuolisia blogisteja yli 70. Heille perustetaan oma blogitili. He kirjoittavat säännöllisesti ja itsenäisesti omakohtaisia yhteiskunnallisia kirjoituksia. Blogisteina on päättäjiä ja yhteiskunnallisesti valveutuneita tavallisia kansalaisia. Tuotokset ovat kirjoittajansa näköisiä mielipidekirjoituksia. Ne siis eroavat jo tyyliltään Verkkouutisten uutisaineistosta hyvin selvällä tavalla. Sen takia kirjoitukset on sijoitettu omaan blogiosastoonsa, joka on erillinen osa ja löydettävissä Verkkouutisten etusivulta yläpalkista. 

Myös Verkkouutisten toimittajat bloggaavat, mutta kirjoittajan henkilötiedoista lukija näkee heti, onko kyseessä vieraileva kirjoittaja vai toimituksen oma blogisti. Teemme, kuten Uusi Suomi, blogeista joskus uutisnostoja. Ne ovat osa toimituksellista prosessia – uutisia, jotka perustuvat vaikkapa yhteiskunnallisesti merkittävässä asemaassa olevan bloggaajan kirjoitukseen. Kantelun kohteena oleva blogi jäi tietenkin ilman uutisnostoa – se oli puhtaasti hänen oma mielipidekirjoituksensa. Tästä uutisnoston ja blogin välisestä erosta on myös Uuden Suomen päätoimittaja luonnehtinut vastauksessaan JSN:lle (Vapauttava 4408/IL/10).

Blogit voivat olla luonteeltaan ironisia ja viiltäviäkin yhteiskunnallisia analyysejä, ja niistä kirjoittajan mielipiteiden ja arvojen tuleekin näkyä. Kantelun kohteena oleva ex-maanviljelijän blogi on hänen näköisensä tuotos, joka pureutuu yhteen yhteiskunnalliseen vallankäyttäjätahoon, toimittajiin eli näkyvään ammattikuntaan. Kirjoittaja ei esimerkiksi nimeä ketään erikseen vaan puhuu yleisesti ammattikunnasta.

Toimituksen ulkopuoliset bloggaajat ovat Verkkouutisten mielipidekirjoittajia. Heidän tuleekin antaa persoonallinen panoksensa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kantelun kohteena oleva blogi ei ole millään muotoa asiaton, vaikka onkin asenteellinen. 

Kantelun kohteena oleva blogi on siis verkkolehden mielipidekirjoitus, joka on sijoitettu eri osastoon kuin uutisaineisto. 

Luotamme siihen, mitä JSN on itse sanonut blogeista. Suora sitaatti päätöksestä 5787/AL/15: ’Blogit ovat uusi ja yhä suuntaansa hakeva ilmaisumuoto. Neuvosto rinnastaa ne mielipideaineistoon, jossa kirjoittajilla on suhteellisen vapaat kädet ilmaista käsityksiään ja kirjoittaa myös hyvin henkilökohtaisista asioista.’”


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Journalistin ohjeiden liite: Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla, kohta 5.

Verkkouutiset julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kirjoittaja esitti näkemyksiään median puolueellisuudesta. Kirjoittaja väitti, että kaksi kolmasosaa Ylen ja Helsingin Sanomien toimittajista on vasemmistolaisia ja vihreitä, ja perusteli väitettään sillä, että tutkittu fakta olisi, että juuri valmistuneet toimittajat ovat vasemmistolaisia ja vihreitä 70-80-prosenttisesti.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineiden julkaisemat blogit ja muut mielipidekirjoitukset ovat lähtökohtaisesti toimituksellista aineistoa, jonka tulee noudattaa Journalistin ohjeita kaikilta osin. Mikäli tiedotusväline julkaisee yleisön tuottamaa aineistoa, Journalistin ohjeiden liite edellyttää, että toimituksellisen aineiston ja yleisölle varattujen palstojen raja pidetään selvänä tiedotusvälineen verkkosivuilla. Kantelun kohteena olevaa mielipidekirjoitus oli julkaistu osastossa, jota ei ollut eroteltu mitenkään lehden muusta toimituksellisesta aineistosta, joten neuvosto tulkitsee myös sen olevan toimituksellista aineistoa. 

Neuvosto toteaa, että jutusta kävi riittävästi ilmi, että kyseessä oli mielipidekirjoitus eikä uutisjuttu ja jutun ingressi vastasi sen sisältöä. Olennaiset asiavirheet tulee kuitenkin korjata myös mielipidekirjoituksista. Tässä tapauksessa lehti esitti varmana tietona kiistanalaisen väitteen, jota se perusteli ainoastaan tutkimuksella, joka käsitteli eri kohderyhmää kuin mihin väitteellä viitattiin. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka lehden olisi pitänyt korjata saatuaan siitä tiedon. Lehti ei kuitenkaan korjannut kirjoitusta, eikä se perustellut ratkaisuaan kantelijalle tai neuvostolle.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Verkkouutiset on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 11 ja 20 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Taina Roth, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung ja Tuomas Rantanen.
 

Tämä päätös on avattu 10121 kertaa