2018 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6883/SL/18
Keskipohjanmaa

Ihmisarvon kunnioittaminen

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Vapauttava 6878/SL/18
Kouvolan Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6875/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, samanaikainen kuuleminen

Ylen MOT esitti televisio-ohjelman, joka käsitteli kriittisesti psykoterapia-alan koulutusta antavaa yritystä. Yle julkaisi verkossa ohjelman käsikirjoituksen ja aiheeseen liittyvän jutun. Yle suhtautui nimettömiin lähteisiin riittävän kriittisesti ja pyrki haastattelemaan opiskelijoita monipuolisesti. Jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä eivät velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia jokaiselta opiskelijalta.

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6864/PALE/18
Tekijä

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kantelijan maahantuoman autonostimen olevan luovutuskiellossa. Lehti oli tarkistanut tietojaan laajasti eikä jutussa ollut olennaista asiavirhettä, jota lehti ei olisi oikaissut. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Kantelija ei ole kuitenkaan neuvotellut lehden kanssa muusta kuin jutun oikaisemisesta.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 >> 

Langettava 6962/SL/18

Vastaaja: Etelä-Saimaa

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 19.12.2018

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Kantelu 28.9.2018

Kantelu kohdistuu Etelä-Saimaan verkkosivuillaan 18.8.2018 julkaisemaan juttuun Parikkalassa ollaan tosissaan avaamassa rajaa — yrittäjät ovat valmiita perustamaan yhtiön rakentamaan rajanylityspaikkaa kansainväliselle liikenteelle, suurin hyötyjä olisi matkailuala. 

Kantelijan mukaan jutussa kerrottiin virheellisesti, että ”Venäjän federaatio päätti viime vuonna perustaa 122 000 hehtaarin Laatokan luodot -kansallispuiston Laatokan länsirannalle Hiitolan, Lahdenpohjan ja Sortavalan sekä Valamon alueelle”. 
Kantelun mukaan kyseinen Laatokan luodot -kansallispuisto sijoittuu todellisuudessa Luoteis-Laatokalle Pitkärannan, Sortavalan ja Lahdenpohjan piireihin, eikä puisto ulotu Valamon alueelle. 
Kantelija on pyytänyt Messenger-viesteillä jutun kirjoittanutta toimittajaa korjaamaan jutun tiedot. Hän on lähettänyt toimittajalle myös sähköpostiviestin sekä linkkejä oikeisiin tietoihin kansallispuistoalueen sijoittumisesta. Lehti ei oikaissut juttuaan.
Kantelija viittaa myös Journalistin ohjeiden kohtiin 8, 10 ja 12 mutta ei perustele kantelussaan, miten niitä olisi rikottu.

Päätoimittajan vastaus 20.11.2018

Etelä-Saimaan päätoimittajan Eeva Sederholmin mukaan Etelä-Saimaa on toiminut hyvän journalistisen tavan ja Journalistin ohjeiden mukaisesti. 
Päätoimittajan mukaan juttu kertoo parikkalalaisyrittäjien halusta saada seudun rajanylityspaikka auki henkilöliikenteelle. Kirjoituksen lopussa mainitaan Venäjälle perustettu kansallispuisto, jonka sijaintitietoon kantelija puuttuu. Kantelija korostaa, että alue ei sijaitse Laatokan länsipuolella vaan Laatokan länsi- ja pohjoispuolella. 
 
Päätoimittajan mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole olennainen asiavirhe. Päätoimittajan mukaan jutusta tulee hyvin ilmi kansallispuiston suuri mittakaava 122 000 hehtaaria. Siinä myös sijoitetaan se Laatokan länsipuolelle. Päätoimittajan mukaan ilmaus pitää paikkansa, kun järveä tarkastellaan länsi–itä -jaottelulla. Jutussa tarkennetaan puiston sijainniksi Hiitolanjoen, Lahdenpohjan ja Sortavalan sekä Valamon alueet. Kantelija huomauttaa, että kansallispuisto sijoittuu Pitkärannan, Sortavalan ja Lahdenpohjan piireihin. Jutussa puhutaan kuitenkin Laatokkaa ympäröivistä alueista, ei piireistä. Hiitolanjoen suisto todellakin kuuluu kansallispuiston alueeseen, joten on perusteltua kirjoittaa, että puisto sijaitsee Hiitolanjoen alueella. 

Päätoimittajan mukaan Valamon osalta jutussa on epätarkkuutta, koska se jää alueena kansallispuiston ulkopuolelle. Päätoimittajan mukaan virhe on hyvin vähäinen, koska jutun aiheena on Parikkalan rajanylityspaikan avaaminen, ja rajan takana avattu kansallispuisto mainitaan jutun lopussa yhtenä esimerkkinä matkailuun liittyen. Päätoimittajan mukaan rajanylityskeskustelun kannalta on merkityksetöntä, sijaitseeko Valamo luonnonsuojelualueella vai sen ulkopuolella.

Päätoimittajan mukaan kantelija ei ole missään vaiheessa esittänyt oikaisupyyntöä Etelä-Saimaalle. Päätoimittajan mukaan kantelija, joka on entinen Etelä-Saimaan toimittaja, on ottanut yhteyttä entiseen kollegaansa yksityisviestintään tarkoitetussa Facebookin Messenger-palvelussa ja sivuaa aihetta henkilökohtaisen viestin lomassa, kuten kantelun liitteenä olevasta keskustelusta käy ilmi. Päätoimittajan mukaan kantelija ei myöskään esitä oikaisupyyntöä myöhemmin lähettämässään sähköpostipostiviestissä.  
 
Päätoimittajan mukaan kantelijalla on ollut tapana pitää yhteyttä entiseen kollegaansa yllämainitussa viestipalvelussa, joten keskustelu on näyttäytynyt kirjoittajalle entisten kollegoiden välisenä epävirallisena kanssakäymisenä. Päätoimittajan mukaan on syytä olettaa, että kantelija kokeneena journalistina olisi osannut esittää virallisen oikaisupyynnön toimittajalle, tämän esimiehelle tai päätoimittajalle, joka viimekädessä toimitusorganisaatiossa oikaisuista päättää.
Päätoimittaja toteaa, että kantelija kirjoittaa kantelussaan lähettäneensä tiedotusvälineelle aiheesta oman kannanottonsa eli ”vastineensa”. Käsityksemme mukaan tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Tällaista kannanottoa Etelä-Saimaaseen ei ole tullut. 

Yllä mainituin perustein päätoimittaja katsoo, että Etelä-Saimaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa, ja kantelu on siten hylättävä. 


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Etelä-Saimaa julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, kun siinä kerrottiin, että kansallispuisto sijaitsee Laatokan länsirannalla. Sen sijaan jutussa oli virhe, kun siinä todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka lehden olisi pitänyt korjata saatuaan siitä tiedon. 

Neuvosto toteaa, että virhe oli tullut lehden tietoon, kun kantelija oli ilmoittanut siitä jutun kirjoittaneelle toimittajalle ja pyytänyt korjaamaan juttua. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Etelä-Saimaa on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Paula Paloranta, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Leena Kevätkylä, Taina Tukia, Nina Stenros, Johanna Vehkoo.

Tämä päätös on avattu 4300 kertaa