2018 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6883/SL/18
Keskipohjanmaa

Ihmisarvon kunnioittaminen

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Vapauttava 6878/SL/18
Kouvolan Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6875/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, samanaikainen kuuleminen

Ylen MOT esitti televisio-ohjelman, joka käsitteli kriittisesti psykoterapia-alan koulutusta antavaa yritystä. Yle julkaisi verkossa ohjelman käsikirjoituksen ja aiheeseen liittyvän jutun. Yle suhtautui nimettömiin lähteisiin riittävän kriittisesti ja pyrki haastattelemaan opiskelijoita monipuolisesti. Jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä eivät velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia jokaiselta opiskelijalta.

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6864/PALE/18
Tekijä

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kantelijan maahantuoman autonostimen olevan luovutuskiellossa. Lehti oli tarkistanut tietojaan laajasti eikä jutussa ollut olennaista asiavirhettä, jota lehti ei olisi oikaissut. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Kantelija ei ole kuitenkaan neuvotellut lehden kanssa muusta kuin jutun oikaisemisesta.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 >> 

Vapauttava 6953/PL/18

Vastaaja: Koillissanomat

Asia: Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Ratkaistu: 19.12.2018

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Kantelu 10.9.2018

Kantelu kohdistuu Koillissanomien 31.8.2018 printtiversiossaan julkaisemaan mielipidekirjoitukseen Käytettyjen kalalaatikoiden käyttökielto rasittaa kalankäsittelijöitä sekä Koillissanomien mielipidekirjoituksen verkkoversiosta Facebook-tilillään tekemään päivitykseen ja vastineen, eli oman kannanoton, julkaisemistapaan.

Kantelija on kirjoituksessa kritisoitu, nimeltä mainittu, kunnan valvontaeläinlääkäri. Lehti julkaisi hänen vastineensa, eli oman kannanoton, sekä printtilehdessä että verkkosivuillaan 5.9.2018.

Kantelun mukaan kantelija joutui kuitenkin mielipidekirjoituksessa niin kielteiseen julkisuuteen, ettei viisi päivää myöhemmin julkaistu vastine korjaa asiaa. Kantelija pitää mielipidekirjoituksen julkaisemista kunnianloukkauksena yksittäistä viranhaltijaa kohtaan. Kantelun mukaan kunnan elintarvikevalvonta henkilöityi kirjoituksessa yhteen siinä kritisoituun viranhaltijaan. Kantelun mukaan kantelija joutui viranhaltijana myöskin pysyttelemään vastineessaan yleisellä tasolla eikä pystynyt puolustautumaan yksityiskohtaisesti. 

Kantelun mukaan lehti ei ole julkaissut Facebookissa kantelijan vastinetta, vaan se on ainoastaan poistanut aiemmasta mielipidekirjoituksesta tekemänsä Facebook-päivityksen kantelijan pyydettyä sitä kahdesti. Kantelun kohteena olevan mielipidetekstin oheen lehti oli Facebookissa kirjoittanut kantelun mukaan provosoivasti: ”Kalaviljelijä arvioi, että Koillismaan kalastajat häviävät yhteensä ’vähintään 30 000 euroa’ vuodessa, kun eivät saa käyttää uudelleen kalalaatikoita, kuten Oulussa hänen mukaansa tehdään.” 

Kantelun mukaan kirjoituksessa esitetään valheellisia väitteitä kantelijasta. Näitä ovat kantelun mukaan ”syytös syrjinnästä, toimijoihin kohdistetusta paikkaansapitämättömästä elintarvikelain mukaisesta kiellosta ja syytös toimijoiden tiedotuksen puutteesta sekä merkittävästä ansionmenetyksestä”. Kantelussa on mainittu myös Journalistin ohjeiden kohta 20, mutta kantelija ei ole pyytänyt lehdeltä virheen korjaamista, joten kantelua ei käsitellä sen osalta.


Päätoimittajan vastaus 6.11.2018

Koillissanomien päätoimittaja Petri Karjalaisen mukaan kantelija on Kuusamon kaupungin johtava viranhaltija, jolla on valta tehdä päätöksiä, joilla on ratkaiseva vaikutus mielipidekirjoituksen kirjoittaneen kalanviljelijän toimeentuloon.

Päätoimittajan mukaan mielipidekirjoituksen kritiikki kohdistuu viranomaistoimintaan ja kantelijan toimintaan johtavana viranhaltijana. Kirjoittaja ei mene henkilökohtaisuuksiin, eikä esitä perättömiä väitteitä. Päätoimittajan mukaan kirjoittaja esittää julkisia kysymyksiä ja mielipiteitä liiketoimintaansa liittyvistä asioista, joilla on yleistä merkitystä koko toimialalle.

Päätoimittajan mukaan lehti on julkaissut kalanviljelijän kirjoituksen, koska aiheella on yleistä merkitystä. Päätoimittajan mukaan kantelija ei joudu mielipidekirjoituksessa erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi. Kyseessä on päätoimittajan mukaan normaalia viranomaistoiminnan arviointia, johon kansalaisilla on täysi oikeus. Päätoimittajan mukaan mielipidekirjoituksessa ei ollut myöskään mitään korjattavia virheitä. Kyseessä on mielipidekirjoitus, jossa kalanviljelijä esittää mielipiteensä. Johtavana viranhaltijana kantelijalla on päätoimittajan mukaan velvollisuus sietää elintarvikevalvontaan ja työhönsä kohdistuvaa kritiikkiä etenkin, kun kantelija käyttää merkittävää yhteiskunnallista ja taloudellista valtaa suhteessa kirjoittajaan.

Koillissanomat julkaisi kantelijan vastineen viivytyksettä. Mielipidekirjoitus julkaistiin perjantaina 31.8.2018. Kantelija toimitti vastauksena maanantaina 3.9. klo 15.47. Koska seuraavan lehden mielipidesivu oli jo painolla, vastine julkaistiin printtilehdessä keskiviikkona 5.9. ja samana aamuna myös lehden verkkosivuilla. Päätoimittajan mukaan kyseessä oli tavanomainen viranomaisen esittämä vastaus kansalaisen mielipidekirjoitukseen.

Päätoimittajan mukaan kantelijan väite siitä, että mielipidekirjoitus olisi julkaistu Koillissanomien Facebook-sivustolla ei pidä paikkaansa. Päätoimittaja katsoo, että lehden Facebookissa on julkaistu ainoastaan linkki mielipidekirjoitukseen.


Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

Julkisen sanan neuvoston periaatelausuma ”Vastine 1978”. http://www.jsn.fi/periaatelausumat/vastine-1978/ 

Koillissanomat julkaisi printtilehdessään mielipidekirjoituksen, jossa paikallinen kalanviljelijä kritisoi nimeltä mainittua kunnan valvontaeläinlääkäriä tämän virkatehtävien hoitamisesta. Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen myös verkkosivuillaan ja siihen johtavan linkin ja esittelytekstin Facebook-tilillään.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kantelija joutui mielipidekirjoituksessa kielteiseen julkisuuteen. Kirjoituksessa esitetty arvostelu kohdistui kuitenkin kantelijan virkatehtävien hoitamiseen eikä häneen henkilönä. Neuvosto toteaa, että julkisuus ei ollut niin kielteistä, etteikö oman kannanoton, eli vastineen, julkaiseminen jälkikäteen olisi riittänyt.

Neuvosto muistuttaa, että tiedotusvälineiden omissa nimissään omilla sosiaalisen median tileillään julkaisemat sisällöt ovat toimituksellista aineistoa, jonka tulee noudattaa Journalistin ohjeita kaikilta osin. Lisäksi neuvosto on jo vuonna 1978 todennut vastineen julkaisemista käsittelevässä periaatelausumassaan, että milloin vastinepyyntö on perusteltu, vastine on julkaistava viipymättä ja sellaisella tavalla, että alkuperäisen tiedon saaneet voivat sen helposti havaita.

Neuvosto toteaa, että lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai siihen johtava linkki myös Facebook-tilillään. Neuvosto kuitenkin toteaa, että tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset riittävästi. Päätoimittajalla oli perusteet tulkita kantelijan vastinepyyntöä siten, että tämä oli rajannut Facebook-julkaisun vastinepyyntönsä ulkopuolelle, koska kantelija pyysi ainoastaan mielipidekirjoituksen poistamista Facebookista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Koillissanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Leena Kevätkylä, Taina Tukia, Nina Stenros ja Johanna Vehkoo.


 

Tämä päätös on avattu 4335 kertaa