2018 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6883/SL/18
Keskipohjanmaa

Ihmisarvon kunnioittaminen

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Vapauttava 6878/SL/18
Kouvolan Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6875/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, samanaikainen kuuleminen

Ylen MOT esitti televisio-ohjelman, joka käsitteli kriittisesti psykoterapia-alan koulutusta antavaa yritystä. Yle julkaisi verkossa ohjelman käsikirjoituksen ja aiheeseen liittyvän jutun. Yle suhtautui nimettömiin lähteisiin riittävän kriittisesti ja pyrki haastattelemaan opiskelijoita monipuolisesti. Jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä eivät velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia jokaiselta opiskelijalta.

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6864/PALE/18
Tekijä

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kantelijan maahantuoman autonostimen olevan luovutuskiellossa. Lehti oli tarkistanut tietojaan laajasti eikä jutussa ollut olennaista asiavirhettä, jota lehti ei olisi oikaissut. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Kantelija ei ole kuitenkaan neuvotellut lehden kanssa muusta kuin jutun oikaisemisesta.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 >> 

Langettava 6940/AL/18

Vastaaja: Seiska

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Ratkaistu: 19.12.2018

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Kantelu 14.8.2018

Kantelu kohdistuu Seiskan verkkosivuillaan 6.7.2018 julkaisemaan juttuun "Täyttä tuskaa! Tomi Metsäkedon festarikäytös kiinnitti sivullisten huomion: Käännytettiin backstagelta – 'Kyllä me sitä touhua ihmettelimme'".

https://www.seiska.fi/Uutiset/Taytta-Tuskaa-Tomi-Metsakedon-festarikaytos-kiinnitti-sivullisten-huomion-kaannytettiin

Kantelun mukaan Seiska on julkaissut olennaisia asiavirheitä sisältävän jutun perustaen väitteensä nimeämättömän lukijansa havaintoihin sekä lukijan ottamaan kuvaan. Kantelun mukaan jutusta välittyy mielikuva, jonka mukaan kantelija kiertelisi eri festivaaleilla öykkäröimässä satunnaisessa naisseurassa vaatien erioikeuksia itselleen.

Kantelija on eritellyt jutussa virheellisenä pitämänsä väitteet seuraavasti: ”Lehden julkaisema kuva ei ole perjantailta vaan lauantailta. En edes ollut paikalla festivaaleilla perjantaina. Minulla ei ole kuvassa ’vaaleaa naisseuraa’ vaan kyseessä on sisareni. Kyseinen henkilö, jonka kanssa keskustelemme, ei ole järjestyksenvalvoja vaan festivaalin ravintolapalveluissa työskennellyt sisareni mies. Meillä ei ollut mitään syytä käydä hänen kanssaan ’kovaäänistä keskustelua’, joten näin ei myöskään ole tapahtunut. Tapaamispaikkamme ei ollut backstagen kulkuväylä, vaan siitä oli käynti ravintolapalveluiden takatiloihin. Minulla ei ollut minkäänlaista aikomusta mennä festivaalin backstagelle, joten en ollut sinne edes pyrkimässä.”

Kantelija on lähettänyt lehdelle oikaisupyynnön. Lehti ilmoitti olevansa valmis korjaamaan ainoastaan päivämäärää koskevan virheen ja muutoin se ilmoitti voivansa julkaista jatkojutun tai vastineen. Lehti julkaisi oikaisupyynnön sisällön vastineena.

Kantelun mukaan lehden olisi pitänyt olla kantelijaan yhteydessä ennen jutun julkaisemista, koska kantelija katsoo joutuvansa jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen ja koska lehti olisi voinut samalla tarkistaa juttunsa tiedot. Kantelun mukaan lehti ei ole myöskään suhtautunut tietolähteisiinsä kriittisesti erityisesti siksi, koska lähteellä olisi ollut hyötymistarkoitus ja jopa vahingoittamistarkoitus välittäessään kantelijaan kohdistuneita virheellisiä ja negatiivisia tietoja. Kantelija huomauttaa, että Seiska ilmoittaa maksavansa vinkkaajilleen julkaistuista kuvista ja juoruista.


Päätoimittajan vastaus 15.11.2018

Seiskan vastaava päätoimittaja Sami Hernesahon mukaan ainoa varsinainen asiavirhe jutussa oli erehdys päivämäärässä: artikkelissa on puhuttu perjantaista 29.6., kun kantelija oli ollut tapahtumapaikalla ilmeisesti vasta lauantaina 30.6. Päätoimittajan mukaan Seiska lupautui oikaisemaan kyseisen, vähäisenä pitämänsä virheen, mutta kantelija esitti oikaisupyynnössään neljä muutakin näkemystä asiasta, jotka lehti tulkitsi lähinnä omaksi kannanotoksi, joten lehti päätyi julkaisemaan kantelijan vastineen. Julkaistu vastineteksti on sanasta sanaan kantelijan ”Oikaisu” -otsikolla lähettämä sähköposti. Alkuperäisessä jutussa on linkki vastineeseen. Päätoimittajan mukaan on huomattava, että kantelija halusi julkaistavaksi oman tekstinsä, joka oli julkaistavissa vain vastineena, ei oikaisuna, sillä oikaisut laatii toimitus, ei jutun kohde.

Päätoimittaja on kommentoinut vastauksessaan kantelijan virheiksi väittämiä kohtia. Päätoimittajan mukaan kysymys oli lähinnä käytetyistä sanamuodoista ja termeistä sekä kantelijan ja lähteen subjektiivisista näkemyseroista.

Päätoimittajan mukaan kantelija lienee oikeassa siinä, että kuva ei ole perjantailta vaan lauantailta. Päätoimittajan mukaan virhe on kuitenkin täysin merkityksetön, eikä se aiheuta mitään vahinkoa kenellekään. Oikea päivämäärä ilmenee julkaistusta vastineesta. Päätoimittajan mukaan myös se, että kuvassa on kantelijan sisar, pitänee paikkansa. Päätoimittajan mukaan jutussa ei kuitenkaan ole virhettä, sillä kantelijan sisar näyttää valokuvan perusteella olevan vaaleahiuksinen. 
Päätoimittajan mukaan myös kantelijan ilmoitus siitä, että kuvassa ei ole järjestyksenvalvoja vaan ravintolapalveluissa työskennellyt kantelijan sisaren mies, voi pitää paikkansa. Päätoimittajan mukaan henkilö on kuitenkin ollut festivaalien henkilökuntaan kuuluva työntekijä, eikä hänen tittelillään tai asemallaan ole asiassa ole mitään, saati olennaista merkitystä. Päätoimittajan mukaan jutussa ei myöskään väitetä keskustelun olleen kovaäänistä, vaan intensiivistä. Päätoimittajan mukaan keskustelun äänenvoimakkuus ei ole objektiivisesti todennettava asia eikä sellaisena voi myöskään olla asiavirhe.

Lisäksi päätoimittajan mukaan on täysin merkityksetöntä uutisoinnin kannalta, oliko tapahtumapaikka artistien backstagen kulkuväylä vai ravintolapalveluiden takatiloihin vievä kulkuväylä. Päätoimittajan mukaan jutussa oli kyse siitä, että kantelija oli keskustellut henkilökunnan edustajan kanssa yleisöltä suljetun alueen kulkuväylän kohdalla. Lehden käsityksen mukaan saman portin kautta olisi päässyt sisään molempiin. Lisäksi backstage-termillä voitaneen päätoimittajan mukaan viitata myös henkilökunnan takatilaan. Päätoimittajan mukaan jutussa on kerrottu, että lehden lähteen vaikutelmana on ollut se, että kantelija ”taisi yrittää päästä sisälle backstage-alueelle”. Päätoimittajan mukaan kantelussa ei edes kiistetä sitä, etteikö kantelija olisi pyrkinyt sisäänpääsyyn yleisöltä suljetulle alueelle. 

Päätoimittajan mukaan minkään uutisen tietoja ei ole myöskään velvollisuutta välttämättä tarkistaa jutun kohteelta itseltään. Seiska on haastatellut tilanteessa paikan päällä ollutta henkilöä, joka on tehnyt omat havaintonsa suoraan lähietäisyydeltä. Päätoimittajan mukaan lähteeltä saadut tiedot ovat olleet uskottavia, ja niitä on tukenut myös paikan päältä otettu valokuva. Päätoimittajan mukaan lehti on suhtautunut lähdekritiikkiin normaalisti ja huolellisesti.

Päätoimittajan mukaan kantelija ei myöskään joudu jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, sillä Seiska on uutisoinut täysin tavanomaisesta ja harmittomasta tilanteesta varsin neutraaliin sävyyn. Kyseessä on päätoimittajan mukaan neutraali kuvaus julkisella paikalla tapahtuneesta julkisuuden henkilön toiminnasta, joka ei ole ollut jutun mukaan mitenkään moitittavaa tai muutoinkaan negatiivista.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

Seiska julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se kertoi nimettömän lukijalähteen havaintoihin viitaten, että kantelija olisi pyrkinyt rockfestivaaleilla ”vaaleassa naisseurassa” artistien backstagelle ja päätynyt ”kovaan ja intensiiviseen keskusteluun” portilla olleen järjestyksenvalvojan kanssa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutussa kuvailtu tilanne oli tulkittu väärin. Kantelijan mukaan hän oli ainoastaan keskustellut sisarensa ja tämän miehen kanssa, joka ei ollut backstagelle kulkua valvonut järjestyksenvalvoja. Päätoimittaja ei pysty vastauksessaan osoittamaan, että jutussa esitetyt arviot olisivat tältä osin pitäneet paikkansa. Lisäksi jutussa oli mainittu väärä päivämäärä, jona kantelijan väitettiin vierailleen festivaaleilla. Tilanteen väärä tulkitseminen ja jutussa mainittu päivämäärä olivat olennaisia asiavirheitä, jotka lehden olisi pitänyt korjata saatuaan oikaisupyynnön.

Neuvosto huomauttaa, että vastine ja oikaisu ovat eri asioita, eikä oikaisua pyytäviltä pitäisi vaatia vastineita siinä tarkoituksessa, että lehti saisi itselleen jatkojuttuja. Neuvosto muistuttaa, että tiedotusvälineiden tulee korjata jutuissaan olevat olennaiset asiavirheet. Omassa kannanotossa, eli vastineessa, on taas kyse erittäin kielteiseen julkisuuteen joutuneen kuulemisesta, eikä sitä voi käyttää olennaisten asiavirheiden korjaamiseen.

Neuvosto toteaa, että tiedotusvälineiden on tarkistettava tietonsa mahdollisimman hyvin. Tässä tapauksessa juttu perustui yhden, nimeämättömän lukijalähteen kertomukseen. Lisäksi neuvosto toteaa, että vinkkipalkkioita tavoittelevien nimettömien lähteiden tietoihin on syytä suhtautua erityisen lähdekriittisesti. Lehti ei kuitenkaan ollut tarkistanut tietojaan mitenkään.

Neuvosto toteaa, että juttujen kohteisiin liittyviä tietoja ei ole välttämätöntä tarkistaa henkilöiltä itseltään, kunhan tiedot ovat oikein. Tässä tapauksessa kantelija joutui kuitenkin kielteiseen julkisuuteen virheellisten tietojen perusteella. Mikäli jutun tiedot olisivat pitäneet paikkansa, julkisuus ei olisi ollut niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Tässä tapauksessa samanaikaisen kuulemisen laiminlyöminen johti kuitenkin osaltaan jutun virheellisyyteen. Samalla lähdekritiikin ja tietojen tarkistamisen puute vahvisti jutun aiheuttamaa erittäin kielteistä julkisuutta, joten neuvosto toteaa kokonaisarviona, että julkisuus oli niin kielteistä, ettei jälkikäteinen kuuleminen riittänyt.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Seiska on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 10, 12, 20 ja 21 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Paula Paloranta, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Leena Kevätkylä, Taina Tukia, Nina Stenros ja Johanna Vehkoo.

Tämä päätös on avattu 6389 kertaa