2018 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6883/SL/18
Keskipohjanmaa

Ihmisarvon kunnioittaminen

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Vapauttava 6878/SL/18
Kouvolan Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6875/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, samanaikainen kuuleminen

Ylen MOT esitti televisio-ohjelman, joka käsitteli kriittisesti psykoterapia-alan koulutusta antavaa yritystä. Yle julkaisi verkossa ohjelman käsikirjoituksen ja aiheeseen liittyvän jutun. Yle suhtautui nimettömiin lähteisiin riittävän kriittisesti ja pyrki haastattelemaan opiskelijoita monipuolisesti. Jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä eivät velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia jokaiselta opiskelijalta.

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6864/PALE/18
Tekijä

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kantelijan maahantuoman autonostimen olevan luovutuskiellossa. Lehti oli tarkistanut tietojaan laajasti eikä jutussa ollut olennaista asiavirhettä, jota lehti ei olisi oikaissut. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Kantelija ei ole kuitenkaan neuvotellut lehden kanssa muusta kuin jutun oikaisemisesta.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 >> 

Vapauttava 6913/PL/18

Vastaaja: Loviisan Sanomat

Asia: Ihmisarvon kunnioittaminen

Ratkaistu: 21.11.2018

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Kantelu 25.6.2018

Kantelu kohdistuu Loviisan Sanomien verkkosivuillaan 16.6.2018 julkaisemaan juttuun Maailmankansalaisen elämä kahdessa kerroksessa. 

http://www.loviisansanomat.net/maailmankansalaisen-elama-kahdessa-kerroksessa/ 

Kantelun mukaan jutussa loukataan Loviisan kaupungin kulttuurityöntekijöiden ihmisarvoa, kun jutussa esiintyvä taiteilija sanoo: ”Väliportaan pomot voisi puolestaan upottaa vaikka saman tien Svartholman taakse”.

Kantelu koskee myös kulttuurityöntekijöiden samanaikaista kuulemista ja totuudenmukaista tiedonvälitystä, mutta kantelun yhteydessä ei ole toimitettu asianomistajien suostumusta, eikä kantelija ole kertonut pyytäneensä lehdeltä virheen korjausta, joten kantelua ei käsitellä niiden osalta.


Päätoimittajan vastaus 8.10.2018

Loviisan Sanomien päätoimittaja Arto Henrikssonin mukaan jutussa käsitellyn näyttelyn ympärille syntyneessä ja kärjistyneessä kiistassa on tunnetun taiteilijan lisäksi osapuolina useita Loviisan kaupungin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä ylimmästä johdosta aina kulttuuritoimen viranhaltijoihin saakka. Kantelun kohteena oleva juttu on osa laajempaa juttujen ja mielipidekirjoitusten vyyhtiä, jossa on päätoimittajan mukaan debatissa osapuolina olevien päättäjien ja taiteilijan kesken käytetty värikästä kieltä puolin ja toisin. Päätoimittajan mukaan kantelussa esille nostetun sitaatin arvostelu kohdistuu yleisellä tasolla nimeltä mainitsemattomien kaupungin johtavien viranhaltijoiden ja poliitikkojen virkatoimiin päätöksentekijöinä kohuttuun taidenäyttelyyn liittyvässä asiassa.

Päätoimittajan mukaan taiteilijan esittämä kritiikki oli poikkeuksellisen kovasanaista, josta kokonaisuudesta Loviisan Sanomat julkaisi selvästi lievennetyn koosteen sekä mm. kantelussa mainitun sitaatin. Päätoimittajan mukaan sitaatti kuvasti havainnollisella tavalla lehdistötilaisuuden kireitä tunnelmia ja taiteilijan persoonallista tuohtumusta sekä hänen Loviisan kaupungin päättäjiin ja kunnalliseen päätöksentekoon kohdistaman arvostelun luonnetta.

Kanteluun poimittu sitaatti “Väliportaan pomot voisi puolestaan upottaa vaikka saman tien Svartholman taakse” oli päätoimittajan mukaan paikkatiedolla väritetty versio esimerkiksi fraaseista “päättäjät voisi lähettää vaikka hevonkuuseen” tai “johtaja saa painua alimpaan helvettiin”. Päätoimittajan mukaan se on ehkä rumaa kielenkäyttöä, mutta siinä ei kuitenkaan ole uhkaavaa tai ihmisarvoa loukkaavaa merkitystä tai tarkoitusta.

Päätoimittajan mukaan sitaatti on myös yleisluonteinen ja kuvaannollinen sekä kohdistuu “väliportaan pomojen” ja “porukan” menettelyyn politiikassa sekä virkatehtävissä. Päätoimittajan mukaan julkaistu juttu ja käytetty ilmaisu koskivat myös yleiseltä kannalta merkittävää asiaa eikä sitaatti ylitä sitä, mitä voidaan journalistisesti pitää hyväksyttävänä.

Päätoimittajan mukaan sitaattia ei myöskään pidä nähdä irrallisena, vaan osana laajaa ja monisyistä kiistaa sekä erityisesti taiteilijan räväkän haastattelujutun kokonaisuutta, jossa hän käyttää kautta linjan poikkeuksellisen värikästä ja ehkä provosoivaakin kieltä.

Kantelun kohteena olevan jutun jälkeen eri osapuolet ovat saaneet julkaistua useita omia mielipidekirjoituksiaan ja kulttuurikiistan käsittely on jatkunut sekä laajentunut. Päätoimittajan mukaan ehkä kovimman arvostelun kohteeksi joutunut kulttuurilautakunnan puheenjohtaja on pitänyt syntynyttä debattia hyödyllisenä ja avoimuutta lisäävänä.

Päätoimittajan mukaan julkishallintoa - virkamiehiä ja poliitikkoja - saa ja pitää saada arvostella myös värikkäin sanakääntein ilman, että se tulkitaan kritiikin kohteena olevien päättäjien ihmisarvoa loukkaavaksi Journalistin ohjeiden 26 kohdan tarkoittamalla tavalla.

Päätoimittajan mukaan Loviisan Sanomien journalistisena velvollisuutena oli näyttelyn esittelyn ohella tuoda julkisuuteen kohunäyttelyn ja kulttuuritoimen päättäjien pitkään jatkunut kiista julkisten varojen käytöstä ja siihen liittyvästä päätöksenteosta ja erityisesti sen puutteellisesta läpinäkyvyydestä.

Päätoimittajan mukaan kyseisen jutun julkaiseminen ei loukannut kenenkään kuntapäättäjän ihmisarvoa eikä rikkonut Journalistin ohjeita. Päätoimittajan mukaan kukaan asianosaiseksi itsensä mahdollisesti kokeneista päättäjistä ei lehden tietojen mukaan ole kokenut ihmisarvonsa tulleen loukatuksi Loviisan Sanomien jutun takia.

Ratkaisu

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Loviisan Sanomat julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa taiteilija kritisoi kaupungin kulttuuripäättäjiä.

Taiteilijan kommenttia kaupungin ”väliportaan pomoista” voidaan pitää mauttomana. Julkisen sanan neuvosto ei kuitenkaan ota kantaa makuasioihin vaan Journalistin ohjeisiin, ja sen on tulkinnoissaan puolustettava sananvapautta. Neuvosto toteaa, että kyseessä oli kärjekkäässä kulttuurikeskustelussa esitetty kuvaannollinen ilmaus, joka kertoi puhujan persoonallisuudesta ja puhetavasta. Se ei ylittänyt Journalistin ohjeiden näkökulmasta hyväksyttävän kriittisen keskustelun rajoja eikä loukannut kaupungin kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Loviisan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Riitta Korhonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Paula Paloranta, Kaisa Ylhäinen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Aija Pirinen ja Sinikka Tuomi.
 

Tämä päätös on avattu 4330 kertaa