2018 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6883/SL/18
Keskipohjanmaa

Ihmisarvon kunnioittaminen

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Vapauttava 6878/SL/18
Kouvolan Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6875/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, samanaikainen kuuleminen

Ylen MOT esitti televisio-ohjelman, joka käsitteli kriittisesti psykoterapia-alan koulutusta antavaa yritystä. Yle julkaisi verkossa ohjelman käsikirjoituksen ja aiheeseen liittyvän jutun. Yle suhtautui nimettömiin lähteisiin riittävän kriittisesti ja pyrki haastattelemaan opiskelijoita monipuolisesti. Jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä eivät velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia jokaiselta opiskelijalta.

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6864/PALE/18
Tekijä

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kantelijan maahantuoman autonostimen olevan luovutuskiellossa. Lehti oli tarkistanut tietojaan laajasti eikä jutussa ollut olennaista asiavirhettä, jota lehti ei olisi oikaissut. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Kantelija ei ole kuitenkaan neuvotellut lehden kanssa muusta kuin jutun oikaisemisesta.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 >> 

Vapauttava 6887/SL/18

Vastaaja: Kauppalehti

Asia: Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Ratkaistu: 21.11.2018

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Kantelu 21.5. & 6.7.2018

Kantelu kohdistuu Meidänklinikka Oy:n tietoihin Kauppalehden yritystietosivuilla.

https://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/meidanklinikka+oy/24782879

Kantelun mukaan Kauppalehden sivuilla oli kanteluntekohetkellä virhe, kun siellä väitettiin, että yhtiö olisi aktiivinen, vaikka yhtiö oli poistettu kaupparekisteristä jo tammikuussa 2018. Kantelija on myöhemmin kertonut neuvostolle, että virhe on ollut Kauppalehden sivuilla vielä heinäkuussakin.

Kantelija kertoo huomanneensa virheen, kun Satakunnan Kansa oli julkaissut 12.3.2018 jutun, jossa väitettiin yhtiön olevan aktiivinen. Satakunnan Kansan toimittaja kieltäytynyt aluksi oikaisemasta juttuaan vedoten Kauppalehden sivuilla olleeseen tietoon, mutta oikaisi juttunsa myöhemmin.

Kantelun mukaan kantelija pyysi Kauppalehteä korjaamaan virheellisen tiedon ensimmäisen kerran 25.3., toisen kerran 6.4. ja kolmannen kerran 21.5.2018. Kantelun mukaan Kauppalehdestä vastattiin hänelle vasta toukokuussa ja kerrottiin, että kaikki tietojen muutokset ja korjaukset tulee tehdä alkuperäisrekisteriin, jonka jälkeen tiedot päivittyvät näkymään oikein myös Kauppalehti.fi-sivuilla. 

Kantelun mukaan vastaus on älytön, koska alkuperäisrekisterissä, eli kaupparekisterissä, tieto oli oikein ja Kauppalehden sivulla väärin. Kantelija kertoo toimittaneensa toimitukseen leimalla varustetun virallisen rekisteriotteen. 
Kantelija pyytää Julkisen sanan neuvostoa tutkimaan, rikkooko Kauppalehti Journalistin ohjeita 2 ja 20, kun se kieltäytyy korjaamasta virheellisen tiedon vedoten kolmansien osapuolien päätösvaltaan.


Päätoimittajan vastaus 10.7. & 14.11.2018

Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemen mukaan se, että Meidänklinikka Oy:tä koskevalla Kauppalehden Yrityshaku-tietosivulla todettiin yhtiön olevan aktiivinen johtuu siitä, että Kauppalehden Yritystietosivuille, jonka toimittaa Alma Talent Tietopalvelut, kerätään tietoa useista viranomaislähteistä, kuten verottajalta ja patentti- ja rekisterihallituksesta. Päätoimittajan mukaan data tulee tiedontoimittajilta Kauppalehteen käytännössä automaattisesti, eikä toimitus käsittele sitä ennen julkaisua. Päätoimittaja toteaa vastaavansa kaikesta, mitä Kauppalehden brändin alla julkaistaan ja kantavansa vastuun myös tiedoissa mahdollisesti olevista virheistä.

Päätoimittajan mukaan ei ole täysin yksiselitteistä, voidaanko yrityksen tai y-tunnuksen tulkita olevan aktiivinen tai lakannut. Asia on vähintäänkin tulkinnanvarainen. Patentti- ja rekisterihallitus ei päätoimittajan mukaan tunne käsitettä ”aktiivinen yritys”, joka puolestaan on verohallinnon määrittelemä. Verohallinnon näkökulmasta yritys (/y-tunnus) on aktiivinen niin kauan kuin verottajalla on esimerkiksi jotain saatavia tai muuta vireillä ko. yhteisöltä. Päätoimittajan mukaan siitä, että yrityksen tila on ”aktiivinen” tietokantasivulla ei voi päätellä esimerkiksi sitä, onko se poistanut itseään kaupparekisteristä. Päätoimittajan mukaan kantelija puhuu siis eri asiasta kuin mihin tila ”aktiivinen” viittaa Kauppalehden sivulla.

Päätoimittajan mukaan joidenkin elinkeinonharjoittajien kohdalla voi myös olla niin, että toiminta kaupparekisterissä voi olla päättynyt, mutta nämä voivat jatkaa pienimuotoista yritystoimintaa ja siten myös verohallinnon asiakkaina. Näin ollen, mikäli Kauppalehden Yritystieto-sivulla todetaan, että yritys on ”aktiivinen”, tästä ei voida päätoimittajan mukaan yksiselitteisesti päätellä, onko sen toiminta päättynyt vai ei.

Päätoimittaja korostaa, että Meidänklinikka Oy:n kohdalla Kauppalehden Yritystieto-sivulla on ollut – myös Satakunnan Kansan uutisen julkaisemisen aikaan – yhtiön rekisteritieto, jonka mukaan yhtiön rekisteröinti kaupparekisterissä on päättynyt tammikuussa 2018. Tulkinta siitä, oliko yhtiö aktiivinen, oli päätoimittajan mukaan Satakunnan Kansan.

Päätoimittajan mukaan kantelija jättää kantelussaan kertomatta, että Kauppalehden toimitus ryhtyi heti toimenpiteisiin saatuaan kantelijan yhteydenoton 21. toukokuuta. Päätoimittajan mukaan kantelijan pyytämät muutokset on päivitetty tietokantaan. Muutos saatiin tuotantoon 12.7.

Päätoimittajan mukaan Kauppalehti ei ole luovuttanut päätösvaltaa toimituksen ulkopuolisille. Kauppalehti julkaisee yritystietoa digitaalisessa palvelussaan, ja tiedot tulevat eri viranomaislähteistä. Päätoimittajan mukaan Kauppalehden Yritystietopalvelun data on verrannollinen Kauppalehden julkaisemiin pörssikursseihin, uusien yritysten perustamistietoihin tai yritysten maksuhäiriöistä raportoivaan Kauppalehden protestilistaan.

Päätoimittajan mukaan Meidänklinikka Oy:n mainitseminen Yrityshaku-palvelussa aktiiviseksi ei ole olennainen asiavirhe vaan pikemminkin sivuseikka yhtiön kyseenalaisessa historiassa. Päätoimittaja toteaa, että Kauppalehden sisäinen prosessi asian selvittämiseksi ei välttämättä ole sujunut nopeimmalla mahdollisella tavalla, mutta Journalistin ohjeita Kauppalehden toimitus ei ole tässä tapauksessa päätoimittajan mukaan rikkonut.


Ratkaisu

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Kauppalehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille automaattisesti eri viranomaislähteistä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että neuvoston sääntelyn piiriin kuuluvat tiedotusvälineet voivat julkaista vain kahdenlaista sisältöä: toimituksellista aineistoa ja mainoksia. Jos kyseessä on toimituksellinen aineisto, sen tulee noudattaa Journalistin ohjeita kaikilta osin, myös virheen korjaamisen osalta.

Neuvosto toteaa, että toimituksen ulkopuolisista lähteistä päivittyvä tietopalvelu voi olla toimituksellista aineistoa, ja joissakin tapauksissa korjauspyyntöjen ohjaaminen ensisijaisesti tällaisen tiedon lähteelle voi olla perusteltua. Näin on erityisesti tapauksissa, joissa tiedotusvälineen julkaiseman tiedon ydin on se, mitä lähde, esimerkiksi viranomaisrekisteri, toteaa.

Neuvosto toteaa, että Kauppalehti ei luovuttanut journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolisille kehottaessaan kantelijaa tekemään tietopalveluun kohdistuneen korjauspyynnön myös tiedon alkuperäislähteelle, johon Kauppalehden tietopalvelussa viitataan. Kauppalehden tietopalvelussa myös kerrotaan selkeästi, mistä ja millä periaatteilla tiedot kerätään ja miten niihin voi pyytää korjausta. Lisäksi Kauppalehti toimi Journalistin ohjeiden mukaisesti, kun se itsekin selvitti ja tarkensi tietoja. Mikäli kyseessä olisi ollut olennainen asiavirhe, korjaustoimet olisivat kuitenkin olleet Journalistin ohjeiden näkökulmasta liian hitaita.

Neuvosto toteaa, että Kauppalehden yritystietosivulla ei kuitenkaan ollut olennaista asiavirhettä, kun siellä todettiin, että kantelijan edustama yritys oli yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) mukaan ”aktiivinen”, vaikka yritys oli poistettu kaupparekisteristä. YTJ sisältää myös muita, muun muassa verotukseen liittyviä, viranomaistietoja. Lisäksi Kauppalehden yritystietosivulla oli näkyvissä tieto päivämäärästä, jolloin yritys oli poistettu kaupparekisteristä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kauppalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Riitta Korhonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Paula Paloranta, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Aija Pirinen, Sinikka Tuomi ja Johanna Vehkoo.

Tämä päätös on avattu 5557 kertaa