2018 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6883/SL/18
Keskipohjanmaa

Ihmisarvon kunnioittaminen

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Vapauttava 6878/SL/18
Kouvolan Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6875/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, samanaikainen kuuleminen

Ylen MOT esitti televisio-ohjelman, joka käsitteli kriittisesti psykoterapia-alan koulutusta antavaa yritystä. Yle julkaisi verkossa ohjelman käsikirjoituksen ja aiheeseen liittyvän jutun. Yle suhtautui nimettömiin lähteisiin riittävän kriittisesti ja pyrki haastattelemaan opiskelijoita monipuolisesti. Jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä eivät velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia jokaiselta opiskelijalta.

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6864/PALE/18
Tekijä

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kantelijan maahantuoman autonostimen olevan luovutuskiellossa. Lehti oli tarkistanut tietojaan laajasti eikä jutussa ollut olennaista asiavirhettä, jota lehti ei olisi oikaissut. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Kantelija ei ole kuitenkaan neuvotellut lehden kanssa muusta kuin jutun oikaisemisesta.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 >> 

Vapauttava 6878/SL/18

Vastaaja: Kouvolan Sanomat

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 21.11.2018

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Kantelu 15.5.2018

Kantelu kohdistuu Kouvolan Sanomien juttuun, joka on julkaistu verkossa 18.2.2018 otsikolla Uutisen takaa: Villien ja sairaiden kissojen hoito jakaa Kouvolassa eläinsuojelijat kahteen leiriin — Katso videolta leikatun kissan hoitoyritystä ja printtilehdessä 18.2.2018 otsikolla Rääkkäyksen on päätyttävä.

https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/860013c4-622e-40eb-9404-30b58511a3a0

Kantelun on laatinut Kouvolan seudun eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja yhdistyksen nimissä. Kantelun tekemiselle on yhdistyksen hallituksen suostumus.

Kantelun mukaan juttu perustuu nimettömänä pysyttelevien henkilöiden kuvitteellisiin kertomuksiin, joita Kouvolan Sanomat ei ole tarkistanut. Kantelussa epäillään, että juttuun haastatellut henkilöt eivät ole käyneet tutustumassa kotihoidossa oleviin kissoihin, ja että he eivät ole päteviä arvioimaan asiaa. Kantelun mukaan lehti ei ole tarkistanut juttunsa tietoja kissojen kotihoitajilta itseltään.

Kantelun mukaan Kouvolan Sanomia on pyydetty oikaisemaan juttuaan. Kantelun mukaan jutussa väitetään, että vain yksi kahdestakymmenestä kotihoidossa olleesta kissasta kesyyntyisi. Kantelun mukaan väitetty suhde on väärä ja yhdistyksellä on paljon todisteita siitä, että kotihoidossa olleet vaikeatkin kissat ovat kesyyntyneet ja niille on löytynyt koti. Kanteluun on liitetty yhdistyksen hallituksen jäsenten ja lehden päätoimittajan välillä käytyä kirjeenvaihtoa.

Kantelussa ei mainita Journalistin ohjeiden kohtaa 21, mutta siinä väitetään, että kissojen kotihoitajat joutuivat jutussa kielteiseen julkisuuteen ilman samanaikaista kuulemista. Kantelu on kuitenkin tehty yhdistyksen eikä kissojen kotihoitoa tekevien henkilöiden puolesta, joten kantelua ei käsitellä samanaikaisen kuulemisen näkökulmasta. 

Kantelun mukaan Kouvolan Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 10, 11, 12 ja 14. Kantelun on tulkittu koskevan lisäksi Journalistin ohjeiden kohtaa 20.


Päätoimittajan vastaus 2.8.2018

Kouvolan Sanomien päätoimittaja Petri Karjalaisen mukaan juttua varten oli haastateltu useita yhdistyksen entisiä ja nykyisiä jäseniä sekä työntekijöitä. Lisäksi lehti haastatteli viranhaltijoita ja tutkijaa. Jutun yhtenä pääasiallisena lähteenä käytettiin yhdistyksestä tehtyä eläinsuojeluilmoitusta, jonka Kouvolan Sanomat oli saanut haltuunsa. Eläinsuojeluilmoituksen tekijät olivat yhdistyksen jäseniä ja työntekijöitä. 

Päätoimittajan mukaan jutulla on yhteiskunnallista merkitystä. Kouvolan kaupunki ostaa lakisääteisiä talteenottopalveluita kantelun tehneeltä yhdistykseltä. Päätoimittajan mukaan kantelun kohteena oleva uutisanalyysi oli jatkoa Kouvolan Sanomien 1.2.2018 julkaisemalle uutiselle, jossa kerrottiin kaupungin antaneen yhdistykselle kirjallisen huomautuksen sopimusrikkeestä.
 
Päätoimittajan mukaan jutussa avattiin yhdistyksen sisäistä kiistaa ja haastatelluille annettiin mahdollisuus esiintyä nimettöminä, koska haastatellut eivät halunneet mahdollisten henkilöristiriitojen takia nimiään julki. Päätoimittajan mukaan yhdistyksen sisällä oli erimielisyyttä toimintatavoista, minkä eläinsuojeluilmoituksen tekeminenkin osoittaa.

Päätoimittajan mukaan Kouvolan Sanomilta ei ole pyydetty oikaisua. Päätoimittajan mukaan kummassakaan kantelun liitteenä olevassa viestissä ei osoiteta täsmällisesti, että jokin jutun tieto olisi virheellinen eikä kummassakaan pyydetä lehdeltä oikaisua. Päätoimittajan mukaan viestit ovat palautteita, joihin päätoimittaja on vastannut ja tarjonnut toisessa vastauksessa eläinsuojeluyhdistyksen silloiselle varapuheenjohtajalle (nykyinen pj.) mahdollisuutta kertoa oma kantansa mielipidekirjoituksessa. 
 
Päätoimittajan mukaan lisäksi yhdistyksen edustaja on soittanut lehteen, mutta ei osoittanut täsmällisesti virheitä, vaan keskittyi lähinnä haukkumaan juttua ja tivaamaan tietoa jutun lähteistä. Näitä hänelle ei lähdesuojaan vedoten annettu. Päätoimittajan mukaan soittajalle tarjottiin mahdollisuutta vastata jutussa esitettyyn kritiikkiin mielipidepalstalla. 
 
Päätoimittajan mukaan Kouvolan Sanomille ei ole toimitettu vastinetta. Yksi yhdistyksen jäsen on kirjoittanut asiaa sivuavan mielipidekirjoituksen, joka on julkaistu 3.3.2018.

Päätoimittaja on liittänyt kanteluunsa myös jutun tehneen toimittajan selvityksen. Toimittajan mukaan hän on puhunut haastateltaviensa kanssa lukuisia kertoja puhelimessa, ja valtaosaa heistä hän kertoo tavanneensa myös kasvotusten. Toimittaja kertoo myös haastatelleensa alan asiantuntijoita ja käyttäneensä laajaa kirjallista tausta-aineistoa. Toimittajan mukaan on ainoastaan kantelun tekijöiden omaa päätelmää, ettei haastateltavien joukossa olisi myös kotihoitajia.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 14: Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu. 

Jos yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julkisuutta, toimituksen on suotavaa avata yleisölle, miten nimettömän lähteen ja siltä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Kouvolan Sanomat julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun, jossa kerrottiin, että paikallisesta eläinsuojeluyhdistyksestä oli tehty eläinsuojeluilmoitus. Jutussa nimeämättömät lähteet kritisoivat sitä, että yhdistys lähettää kissoja kotihoitoon niiden lopettamisen sijaan.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä sitaatissa, jossa haastateltava kysyy ”onko se sen väärti, että hoidat 20 kissaa ja saat niistä yhden normaaliksi”. Neuvosto toteaa, että haastateltava kertoo näkemyksensä hoidon tehottomuudesta ja käyttää numeroita ainoastaan kuvaannollisessa mielessä.

Neuvosto toteaa, että lehti perustelee jutussaan uskottavasti, miksi sillä on ollut tarve käyttää nimettömiä lähteitä. Lehti on käyttänyt lähteitä monipuolisesti, suhtautunut niihin kriittisesti ja tarkistanut tietonsa useista lähteistä. Jutusta käy selvästi ilmi, milloin siinä esitetyt väitteet ovat haastateltavien näkemyksiä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kouvolan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Riitta Korhonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Paula Paloranta, Kaisa Ylhäinen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Aija Pirinen, Sinikka Tuomi ja Johanna Vehkoo.

Tämä päätös on avattu 4217 kertaa