2018 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6963/SL/18 ja 6966/SL/18
Helsingin Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, ihmisarvon kunnioittaminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi sukupuolen moninaisuuteen liittyvän jutun, jota lehti kuvaili pakinatyyliseksi. Juttu oli monitulkintainen, mutta se ei ollut ihmisarvoa loukkaava.

Langettava 6962/SL/18
Etelä-Saimaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin muun muassa uudesta Laatokan rannalle sijoittuvasta kansallispuistosta. Jutussa todettiin, että Valamon alue kuuluisi uuteen kansallispuistoon. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut.

Vapauttava 6953/PL/18
Koillissanomat

Samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kritisoitiin nimeltä mainittua valvontaeläinlääkäriä tämän virkatoimien hoitamisesta. Julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, etteikö jälkikäteinen kuuleminen olisi riittänyt. Lehden olisi ollut syytä julkaista vastine tai linkki siihen myös Facebook-tilillään, mutta tässä tapauksessa lehti täytti jälkikäteisen kuulemisen perusvaatimukset.

Langettava 6940/AL/18
Seiska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa esitettiin julkisuuden henkilön käytöksestä kielteisiä arvioita lukijavinkin perusteella tarkistamatta asiaa mitenkään. Jutussa oli olennaisia asiavirheitä, mutta virheiden korjaamisen sijaan lehti ainoastaan julkaisi jutun kohteen vastineen.

Vapauttava 6931/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa se käytti kuvituskuvana kuvaa leikkausta tekevästä kirurgista. Jutusta kävi selvästi ilmi, että kuva ei liittynyt jutussa käsiteltyihin potilasvahinkoihin.

Vapauttava 6928/SL/18
Iltalehti

Kuvan harhaanjohtava käyttö

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin ravintolapäällikön syyllistyneen syrjintään. Jutusta kävi ilmi, että lehden käyttämä tunnistamatonta järjestyksenvalvojaa esittävä kuvituskuva ei liittynyt tapaukseen.

Vapauttava 6923/SL/18
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti käsitteli jutussaan julkisuuden henkilön kymmenen vuoden avoliittoa ja eron taustoja. Lehden kannen ja lööpin otsikoissa ei ollut välttämätöntä mainita erosta ensimmäisenä kertonutta tiedotusvälinettä, koska juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6914/SL/18
Suomenmaa

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, oma kannanotto

Lehti julkaisi pääkirjoituksen, jossa käsiteltiin luonnonsuojelujärjestöjen kampanjaviestintää. Kirjoitus saattoi olla yksipuolisuudessaan harhaanjohtava, mutta siinä ei ollut olennaisia asiavirheitä. Kantelijalle ei syntynyt oikeutta omaan kannanottoon, koska kyseessä oli poliittinen arviointi.

Vapauttava 6913/PL/18
Loviisan Sanomat

Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun, jossa taiteilija käytti kärjekästä ilmaisua kaupungin kulttuuripäättäjistä. Ilmaisu oli kuvaannollinen, eikä se loukannut kulttuuripäättäjien ihmisarvoa.

Vapauttava 6907/AL/18
Sanansaattaja

Journalistinen päätösvalta, oma kannanotto


Lehti ei julkaissut toimittajansa tekemää juttua, jossa kielteiseen julkisuuteen joutunut henkilö tuli samanaikaisesti kuulluksi. Sen sijaan lehti julkaisi aiheesta toisen jutun, jossa häntä ei kuultu. Lehti kuitenkin julkaisi henkilön oman kannanoton heti kun se oli mahdollista. Tapauksessa on viitteitä journalistisen päätösvallan luovuttamisesta toimituksen ulkopuolisille, mutta neuvosto ei pysty saamansa materiaalin perusteella vakuuttumaan siitä.
 

Langettava 6899/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin järjestön rahoittavan tapahtumaa, jonka oli edellisvuonna epäilty olleen osa Venäjän propagandaa. Järjestö joutui jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, mutta Yle ei kuullut sitä samanaikaisesti eikä jälkikäteen.

Vapauttava 6896/SL/18
Iltalehti

Asiavirhe, virheen korjaaminen, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti kertoi verkkosivuillaan remonttipalveluiden kotimyyntiin liittyvistä ongelmista. Jutussa oli olennainen asiavirhe, mutta lehti korjasi sen Journalistin ohjeiden mukaisesti tarkistettuaan asian. Jutussa käsiteltyyn yritykseen kohdistunut julkisuus oli kielteistä, mutta ei niin kielteistä, että se olisi edellyttänyt samanaikaista kuulemista. 

Vapauttava 6887/SL/18
Kauppalehti

Virheen korjaus, journalistinen päätösvalta

Lehti julkaisi verkkosivujensa yritystietosivulla tietoja yrityksestä. Tiedot päivittyivät sivuille viranomaislähteistä. Vaikka kyse oli toimituksellisesta aineistosta, tiedotusvälineen oli perusteltua ohjata korjauspyyntö ensisijaisesti viranomaiselle. Tässä tapauksessa lehden verkkosivulla ei ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 6883/SL/18
Keskipohjanmaa

Ihmisarvon kunnioittaminen

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Vapauttava 6878/SL/18
Kouvolan Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi jutun, jossa arvioitiin kriittisesti eläinsuojeluyhdistyksen toimintaa. Nimettömiä lähteitä käytettiin monipuolisesti ja lähdekritiikki oli riittävää. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä. 

Vapauttava 6875/YLE/18
YLE

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, lähdesuoja, samanaikainen kuuleminen

Ylen MOT esitti televisio-ohjelman, joka käsitteli kriittisesti psykoterapia-alan koulutusta antavaa yritystä. Yle julkaisi verkossa ohjelman käsikirjoituksen ja aiheeseen liittyvän jutun. Yle suhtautui nimettömiin lähteisiin riittävän kriittisesti ja pyrki haastattelemaan opiskelijoita monipuolisesti. Jutuissa esitetyt kriittiset mielipiteet opiskelijaryhmästä eivät velvoittaneet Yleä kysymään kommenttia jokaiselta opiskelijalta.

Vapauttava 6872/SL/18
Satakunnan Kansa

Toimittajan asema, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, sepitteellinen aineisto, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, yksityisyyden suoja

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin, että yksityishenkilön hevosesta oli tehty ilmoituksia valvontaeläinlääkärille. Juttu ei loukannut perheen yksityisyyden suojaa. Lehti kuuli kantelijaa samanaikaisesti, kun se julkaisi samassa yhteydessä tämän haastattelun. Lehti oikaisi jutussa olleen virheen puutteellisesti, mutta riittävän hyvin.

Vapauttava 6868/SL+PL/18
Kalajokilaakso, KP24.fi, Nivala-lehti

Yksityisyyden suoja

Kaksi lehteä ja verkkosivusto julkaisivat jutun, jossa kerrottiin käräjäoikeudessa korvauksiin tuomitun nimi ja virka-asema. Nimen julkaiseminen oli perusteltua eikä se rikkonut yksityiselämän suojaa.

Vapauttava 6864/PALE/18
Tekijä

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kantelijan maahantuoman autonostimen olevan luovutuskiellossa. Lehti oli tarkistanut tietojaan laajasti eikä jutussa ollut olennaista asiavirhettä, jota lehti ei olisi oikaissut. Kantelija joutui jutussa kielteiseen julkisuuteen. Kantelija ei ole kuitenkaan neuvotellut lehden kanssa muusta kuin jutun oikaisemisesta.

Vapauttava 6858/YLE/18
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 >> 

Vapauttava 6858/YLE/18

Vastaaja: Yle

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, olennainen asiavirhe

Ratkaistu: 24.10.2018

Yle julkaisi jutun, jossa kerrottiin apulaisoikeusasiamiehen antaneen huomautuksen Oulun kaupungin sivistyspalveluille. Yle ei suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi, eikä jutussa ollut olennaisia asiavirheitä.

Kantelu 23.4.2018

Kantelu kohdistuu Ylen 4.4.2018 verkkosivuillaan julkaisemaan juttuun Peruskoululle moite uskonnollisista aamunavauksista – Rehtori: "Hyvin paljon ihmetellään, eikö meillä ole tässä maassa suurempia asioita huolehdittavana".

 https://yle.fi/uutiset/3-10144902 

Kantelun mukaan jutussa rikotaan Journalistin ohjeiden kohtia 8, 12 ja 20.

Kantelija on henkilö, joka on tehnyt jutun aiheena olevan viranomaiskantelun koulun toiminnasta yhdistyksensä nimissä.

Kantelun mukaan Ylen jutussa ei pyritty totuudenmukaisuuteen, sillä rehtorin annettiin pitkästi puolustella toimintaansa ilman että vastapuolelle oli annettu mahdollisuus selostaa tapahtunutta. Kantelun mukaan Ylen juttua kirjoitettaessa oltiin yhteydessä ainoastaan kantelutapauksen toiseen osapuoleen, rehtoriin ja kaupungin sivistysjohtajaan, vaikka toimittajien on täytynyt tietää, että kantelun viranomaiselle oli tehnyt Uskonnottomat Suomessa ry.

Kantelun mukaan jutussa haastateltuun rehtoriin ei ole suhtauduttu kriittisesti juttua kirjoitettaessa. Kantelija kertoo kirjoittaneensa jutun nähtyään sen tekijöille, että jutusta sai virheellisen käsityksen tapahtumista. ”Ennen kantelun tekemistä olin keskustellut rehtorin ja tämän esimiehen kanssa ja kertonut heille, että koulu toimi lainvastaisesti. Kantelu tehtiin siksi, ettei rehtori tai esimies luvannut korjata toimintaa jatkossa.”

Kantelun mukaan yksi jutun kirjoittajista pyysi häneltä asiasta lisätietoja, jotka kantelija tälle lähetti. Tämän jälkeen jutun kirjoittaja ei ollut enää yhteydessä kantelijaan, mutta Yle julkaisi vielä toisen jutun, jossa kirjoitettiin: ”Ylen aiemmassa jutussa koulun rehtori sanoi, että koulussa ei ymmärretty, että toiminnassa oli jotain väärää. Rehtori kummasteli päätöstä.” Kantelun mukaan Yle siis vahvisti kuvaa siitä, että rehtori olisi viaton. Tämän jälkeen kantelija pyysi Yleltä vielä jutun tietojen korjaamista, mutta Yle ei reagoinut viestiin.

Kantelun mukaan rehtori varmaankin puolusteli toimintaansa sillä, ettei kukaan huoltaja ollut ollut yhteydessä häneen asiaan liittyen, mutta Ylen jutussa kirjoitettiin kantelijan mukaan, ettei kukaan olisi ollut yhteydessä rehtoriin, eikä tietoa korjattu, vaikka kantelija oli kertonut Ylelle keskustelleensa asiasta rehtorin kanssa ennen kantelun tekemistä.


Päätoimittajan vastaus 11.6.2018

Ylen vastaavan päätoimittajan Jouko Jokisen mukaan kantelijan väitteet siitä, että jutussa ei olisi pyritty totuudenmukaisuuteen tai ettei rehtoriin olisi suhtauduttu kriittisesti, eivät pidä paikkaansa.

Päätoimittajan mukaan juttua varten on tehty huolellista uutishankintaa ja sekä moitteen antajaa että saajaa on kuultu. Yle on tutustunut tarkkaan oikeusasiamiehen päätökseen ja haastatellut päätöksen esittelijää. Asiamiehen päätös ja sen perusteet tuodaan jutussa monipuolisesti esiin jutun otsikosta sekä ingressistä lähtien.

Päätöksen perusteita avataan myös jutun faktaboksissa ja jälleen jutun viimeisessä osassa, joka on otsikoitu “Selvityspyyntöön ei vastattu kunnolla”. Siinä apulaisoikeusasiamies kuvailee rehtorin vastausta muun muassa ylimalkaiseksi. Koko juttu päättyy lauseeseen, jossa vielä todetaan, että “perustuslakivaliokunta on jo vuodesta 1982 todennut, että kenenkään ei tarvitse osallistua vieraan uskonnon harjoittamiseen”.

Juttua varten on kuultu vastapuolta eli huomautuksen saaneen koulun rehtoria sekä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtajaa. Päätoimittajan mukaan molemmat kommentoivat päätöstä ja sen perusteita omalta kannaltaan. Sivistys- ja kulttuurijohtaja mm. hyväksyy kommentissaan oikeusasiamiehen huomautuksen ja perusteet.

Päätoimittajan mukaan Yle on noudattanut Journalistin ohjeita samanaikaisesta kuulemisesta ja antanut myös rehtorin perustella toimintaansa. Päätoimittajan mukaan rehtori myöntää, että toiminnassa on ollut moitittavaa ja kertoo, miten jatkossa aiotaan toimia. Jutusta käy ilmi, että rehtori on kantelusta harmistunut ja olettaa, että sen takana on jonkun oppilaan huoltaja:

“Joku huoltaja on ilmeisesti ollut tekemisissä valituksen kanssa, mutta meihin kukaan ei ole ollut yhteydessä. Se aiheuttaakin eniten ihmetystä, kun on lähdetty niin sanotusti isolla vaihteella liikkeelle, ilman koulun kanssa keskustelua.” 

Päätoimittajan mukaan rehtorin ihmetys on looginen, sillä hän olettaa, että kantelun on tehnyt huoltaja - ei Uskonnottomat Suomessa ry. Päätoimittajan mukaan kommentista saa siis käsityksen, että rehtori tarkoittaa yhteydessä olemisella huoltajaa, ei muuta tahoa. Tämä rehtorin sitaatti ei siis ole päätoimittajan mukaan ristiriidassa sen tiedon kanssa, että varsinainen kantelun tekijä oli ollut rehtoriin ennalta yhteydessä. 

Kantelija väittää, että kirjoitti välittömästi jutun nähtyään sen tekijöille ja kertoi, että jutusta sai virheellisen käsityksen tapahtumista. Päätoimittajan mukaan väite ei pidä paikkaansa, sillä kantelija laittoi jutun kirjoittajille viestin, josta ei mitenkään käynyt ilmi, että jutussa olisi kantelijan mukaan virhettä tai siitä saisi virheellisen tiedon. 

Päätoimittajan mukaan kantelija ei kertonut, että jutussa olisi mitään korjattavaa. Viesti tulkittiin toimituksessa lisätiedoksi aiheeseen. Toimitus harkitsi päätoimittajan mukaan lisätietojen jälkeen olisiko aihetta syytä vielä jatkaa ja pyysi kantelijan yhteystiedot varmuuden vuoksi. Haastattelulle ei kuitenkaan tullut päätoimittajan mukaan tarvetta, koska jutun jatkokulmaksi valikoitui uutinen siitä, että kaupunki muuttaa käytäntöjään. 

Päätoimittaja toteaa, että toimituksella on oikeus valita haastateltavat ja näkökulmat juttuihinsa, kunhan käsittelyssä ei ole asiavirheitä. 

Päätoimittajan mukaan tästä kokonaisuudesta tehdyissä jutuissa ei ollut virheitä. Haastateltavien ja näkökulman valinta oli perusteltua: kaksi jutun kohteen osapuolta, asiasta päätöksen tehnyt viranomainen sekä päätöksen kohteeksi joutunut taho.

Päätoimittajan mukaan ensimmäinen viesti, jossa kantelija ilmaisee tyytymättömyyttään juttuun on osoitettu toimituksen päällikölle ja lähetetty vasta jatkojutun julkaisun jälkeen. Kantelijan 16.4.2018 lähettämä viesti on päätoimittajan mukaan jäänyt valitettavasti toimitukselta havaitsematta ja siten vastaamatta inhimillisistä syistä johtuen. Jutussa ei kuitenkaan ollut virhettä, jolloin tältä osin vastaamattomuudella ei ole merkitystä itse asiassa, päätoimittaja kirjoittaa.

Näillä perustein päätoimittaja katsoo, että Yle Oulu on pyrkinyt totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen, tiedot on tarkistettu mahdollisimman hyvin eikä niissä ole ollut virheitä. Yle ei siis ole rikkonut kantelussa mainittuja Journalistin ohjeita.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Yle julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden saaneen apulaisoikeusasiamieheltä huomautuksen, koska oululainen koulu lähetti uskonnollisia aamunavauksia ilman vaihtoehtoista tekemistä. Jutussa koulun rehtori kommentoi huomautusta.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että juttu oli epätarkka siltä osin, että siitä saattoi saada käsityksen, jonka mukaan kukaan ei olisi huomauttanut rehtorille koulun käytännöstä ennen viranomaiselle kantelemista. Tämä ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe, koska jutusta kävi riittävän hyvin ilmi, että kyse oli siitä, että rehtori painotti, ettei kukaan huoltaja ollut yhteydessä kouluun ennen kantelun tekemistä.

Neuvosto toteaa, että Yle on käyttänyt jutussaan monipuolisesti eri lähteitä, eikä se ole suhtautunut jutussa haastateltuun rehtoriin kritiikittömästi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisun tekivät:
Antti Kokkonen (1. vpj.), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Taina Tukia, Juha Honkonen.

Tämä päätös on avattu 3106 kertaa