2017 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6654/AL/17
Seiska

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden erosta sekä sen mahdollisesta syystä eli toisen puolison mahdollisesta kumppanista. Erosta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä 42 minuuttia aikaisemmin. Lehti mainitsi ensin asiasta kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma, uusia tietoja ja se perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 6653/AL/17
Seiska

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan presidentin hautajaisohjelmassa olleesta virheestä. Sama tieto oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä 25 minuuttia aikaisemmin. Lehti mainitsi ensin asiasta kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan hautajaisissa.

Vapauttava 6652/AL/17
Seiska

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilön yhteistyösopimuksen päättymisestä. Sama tieto oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä kaksi ja puoli tuntia aikaisemmin. Lehti mainitsi ensin asiasta kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä juttu perustui lehden itsenäiseen tiedonhankintaan.

Langettava 6650/Yle/17
Yle

Lainaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Yle kertoi verkkosivuillaan ja pääuutislähetyksessään puna-armeijan kouluttaneen hirviä taistelutarkoituksiin. Jutuissa oli olennaisia asiavirheitä. Tiedot oli saatu uudesta turisteille suunnatusta museosta, mutta niiden alkuperäisenä lähteenä oli venäläisen lehden aprillipila. Yle korjasi noin kuukautta myöhemmin tv-uutisten virheitä pääuutislähetyksessään, mutta korjausta ei tehty Journalistin ohjeiden mukaisesti viipymättä. Lisäksi Yle teki aiheesta verkkosivuilleen jatkojutun, jossa alkuperäisen jutun tiedot todettiin kiistanalaisiksi. Verkkosivuilla julkaistun alkuperäisen jutun virheitä ei kuitenkaan korjattu Journalistin ohjeiden mukaisesti ja korjausten jälkeenkin Yle käytti jutussa manipuloitua kuvaa kertomatta siitä yleisölle. Jatkojuttu perustui kuitenkin Ylen omaan tiedonhankintaan, joten siinä ei ollut tarpeen mainita muita lähteitä.

Langettava 6649/SL/17
Iltalehti

Lainaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki, kuvan harhaanjohtava käyttö, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi printtilehdessä ja kahdessa verkkosivuillaan julkaistussa puna-armeijan kouluttaneen hirviä taistelutarkoituksiin. Jutuissa oli olennaisia asiavirheitä. Tiedot oli saatu uudesta turisteille suunnatusta museosta, mutta niiden alkuperäisenä lähteenä oli venäläisen lehden aprillipila. Lehti teki aiheesta printtilehteen ja verkkosivuilleen jatkojutut, mutta ei korjannut alkuperäisten juttujen virheitä Journalistin ohjeiden mukaisesti. Jatkojutut perustuivat lehden omaan tiedonhankintaan, joten niissä ei ollut tarpeen mainita muita lähteitä. Lisäksi lehti käytti jutuissa manipuloituja kuvia kertomatta siitä yleisölle. 

Langettava 6648/SL/17
Iltalehti

Lainaaminen

Iltalehti kertoi lööpissä, lehden kannessa ja jutussa julkisuuden henkilön elämäntapahtumista. Juttu perustui kokonaan toisessa tiedotusvälineessä julkaistuun blogiin. Lähde mainittiin ensimmäisen kerran jutun alussa. Juttu perustui niin selvästi toisen tiedotusvälineen aineistoon, että lähteenä ollut tiedotusväline olisi pitänyt mainita jo lööpissä, kannessa sekä jutun otsikossa.

Langettava 6646/SL/17
Iltalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekriittisyys, olennainen asiavirhe

Lehti kertoi verkkosivuillaan tarinan pastorista, joka joutui krokotiilien syömäksi yritettyään kävellä veden päällä. Juttu perustui verkossa levinneeseen sepitteelliseen kertomukseen. Lehti ei oikaissut virhettään asianmukaisesti, kun se poisti jutun verkkosivuiltaan kertomatta siitä yleisölle. 

 

Langettava 6630/YLE/17
Yle

Journalistinen päätösvalta, piilomainonta

Ylen paikallistoimituksen Instagram-tilillä vieraili viikonloppuisin toimituksen ulkopuolisia henkilöitä. He saivat julkaista sisältöjä täysin itsenäisesti Ylen paikallistoimituksen tilillä. Tämä oli journalistisen päätösvallan luovuttamista. Vieraiden julkaisemat sisällöt eivät kuitenkaan olleet mainosmaisia.

Langettava 6623/AL/17
Kaksplus

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen

Lehti julkaisi Facebook-tilillään blogitekstin, jossa esitettiin lähdekritiikittömiä ja tarkistamattomia väitteitä rokottamisesta. Kirjoittaja toi tekstissä esille, ettei hän ollut pyrkinyt lähdekritiikkiin tai totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen, eikä tarkistanut tietoja. Yleisö ei voinut erottaa tosiasioita sepitteestä. 

Langettava 6615/SL/17
Iltalehti

Piilomainonta, konserniyhteys

Lehti julkaisi verkkosivuillaan jutun erikoisesta ajoneuvosta. Juttu oli tehty journalistisin perustein ja konserniyhteys jutun lopussa mainittuun automyyntipalveluun oli merkitty asianmukaisesti. Jutun sisällä oleva linkki ja kehotus siirtyä automyyntipalveluun oli kuitenkin piilomainontaa.

Vapauttava 6604/SL/17
Savon Sanomat

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen.

Kantelija joutui Savon Sanomien jutussa kielteiseen julkisuuteen. Julkisuus ei kuitenkaan ollut erittäin kielteistä eikä lehdellä ollut velvollisuutta kuulla häntä samanaikaisesti. 

Langettava 6599/MTV/17
MTV

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, totuudenmukainen tiedonvälitys

MTV kertoi jutussa käräjäoikeuden tuomiosta. Jutusta sai käsityksen, että kantelija oli osallistunut erittäin epäasiallisiin keskusteluihin Whatsapp-viestiryhmässä. Tämä oli olennainen asiavirhe, eikä kantelijaa ollut yritetty kuulla samassa yhteydessä. Tiedotusväline ei korjannut juttuaan kantelijan oikaisupyynnön jälkeen. Julkisuus oli niin kielteistä, ettei edes oma kannanotto olisi sitä korjannut.

Langettava 6598/SL/17
Ilta-Sanomat

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti kertoi jutussa käräjäoikeuden tuomiosta. Jutusta sai käsityksen, että kantelija oli osallistunut erittäin epäasiallisiin keskusteluihin Whatsapp-viestiryhmässä. Tämä oli olennainen asiavirhe, eikä kantelijaa ollut yritetty kuulla samassa yhteydessä. Lehti poisti kantelijan nimen jutusta, mutta ei kertonut korjauksesta Journalistin ohjeiden mukaisesti yleisölle. Julkisuus oli niin kielteistä, ettei edes oma kannanotto olisi sitä korjannut.

Langettava 6597/SL/17
Iltalehti

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, totuudenmukainen tiedonvälitys

Lehti kertoi kahdessa jutussa käräjäoikeuden tuomiosta. Jutuista sai käsityksen, että kantelija oli osallistunut erittäin epäasiallisiin keskusteluihin Whatsapp-viestiryhmässä. Tämä oli olennainen asiavirhe, eikä kantelijaa ollut yritetty kuulla samassa yhteydessä. Lehti korjasi virheensä asianmukaisesti, mutta se ei riittänyt poistamaan juttujen perusteella syntynyttä erittäin kielteistä julkisuutta. Julkisuus oli niin kielteistä, ettei edes oma kannanotto olisi sitä korjannut.

Langettava 6593/YLE/17
Yle

Totuudenmukainen tiedonvälitys, virheen korjaus, tietojen tarkistaminen

Ylen verkkojutussa tulkittiin virheellisesti kantelijan tekstiä, joka oli julkaistu nimettömänä kansanedustajan Facebook-sivulla. Yle ei oikaissut juttuaan kantelijan pyynnöstä huolimatta. Langettava äänin 8-2. Lopussa eriävä mielipide.

Vapauttava 6581/SL/17
Savon Sanomat

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, olennainen asiavirhe, yksityisyyden suoja

Lehti kertoi eläinlääkärin saaneen sakot poliisin vastustamisesta. Häntä epäiltiin myös eläinsuojelurikoksesta, mutta tämä syyte hylättiin. Eläinlääkäri saattoi olla tunnistettavissa jutusta, mutta hän ei joutunut erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi. Jutussa ei ollut asiavirheitä eikä se loukannut yksityisyyden suojaa.

Vapauttava 6569/PL/17
Lauttasaari-Lehti

Virheen korjaus

Lehti lyhensi puolueen nimen kuntavaaligallupista julkaisemassaan taulukossa. Puolueen nimi oli kuitenkin oikein jutussa, johon taulukko liittyi. Kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe. 

Vapauttava 6565/SL/17
Iltalehti

Piilomainonta, konserniyhteys

Iltalehti julkaisi verkkosivuillaan asuntojen hintatasoa käsittelevän jutun. Jutun kuvat ja tiedot olivat peräisin samaan konserniin kuuluvasta asuntoilmoituspalvelusta ja juttu sisälsi linkkejä palvelussa oleviin myyntikohteisiin. Juttu täytti kuitenkin Journalistin ohjeiden minimivaatimukset, koska siihen oli valittu asumissivustolle sopiva journalistinen näkökulma. Lehti mainitsi konserniyhteyden asianmukaisesti.

Langettava 6548/SL/17
Satakunnan Kansa

Erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, lähdekritiikki, otsikko

Lehti kertoi viidessä laajassa jutussa noin kolmen viikon aikana lääkärin määränneen holtittomasti päihdekäyttöön soveltuvia lääkkeitä. Julkisuus oli erittäin kielteistä ja lääkäri oli selvästi tunnistettavissa jutuista. Häntä ei siitä huolimatta kuultu yhdessäkään jutussa, eikä edes pyritty uskottavasti tavoittelemaan. Kantelija sai julkaista oman kannanoton juttusarjan päättymisen jälkeen. Hän joutui kuitenkin niin kielteisen julkisuuden kohteeksi, ettei oma kannanotto riittänyt sitä korjaamaan.

 

Langettava 6547/YLE/17
Yle

Virheen korjaus, olennainen asiavirhe

Yle julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jossa oli olennainen asiavirhe. Virheestä oli tehty kaksi oikaisupyyntöä, mutta Yle korjasi virheen vasta saatuaan tiedon kantelusta.

<< 1 2 3 4 >> 

Vapauttava 6654/AL/17

Vastaaja: Seiska

Asia: Lainaaminen

Ratkaistu: 22.11.2017

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden erosta sekä sen mahdollisesta syystä eli toisen puolison mahdollisesta kumppanista. Erosta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä 42 minuuttia aikaisemmin. Lehti mainitsi ensin asiasta kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma, uusia tietoja ja se perustui lehden omaan tiedonhankintaan.

Kantelu 18.8.2017

Kantelu kohdistuu Seiskan verkkosivuillaan 13.6.2017 julkaisemaan juttuun ”Käsittämätöntä pyörittelyä Martina Aitolehti ja Stefan Therman erosivat taas – oliko syynä tämä mies?”. Kantelija on Ilta-Sanomien päätoimittaja.

https://www.seiska.fi/Uutiset/Kasittamatonta-pyorittelya-Martina-Aitolehti-ja-Stefan-Therman-erosivat-taas-oliko-syyna

Kantelijan mukaan Seiskan jutun sisältöä vastaava uutinen oli julkaistu Ilta-Sanomien verkkosivuilla 13.6.2017 kello 11:10, alle tunti aikaisemmin, otsikolla "Martina Aitolehti ja Stefan Therman: Ero! Molemmilta hämmentävät kommentit' osoitteessa http://www.is.fi/viihde/art2000005252265.html

Kantelijan mukaan IS:n on tavoittanut juttua varten Aitolehti ja Therman -pariskunnan molemmat osapuolet. IS:n jutussa Therman vahvistaa Ilta-Sanomille, että pariskunnan avioero on tosiasia. ”Seiskan jutussa ei ole vahvistusta pariskunnan kummaltakaan osapuolelta. Kantelijan mukaan Seiska ei ole itse selvittänyt, onko tieto erosta totta.”

Kantelijan mukaan Seiskan juttu julkaistiin 42 minuuttia IS:n juttua myöhemmin. ”Seiskan otsikon uutiskärki ja Seiskan jutun sisältö olivat hyvin samanlaiset IS:n jutun otsikon ja uutiskärjen kanssa. IS:n juttu on Ilta-Sanomien oma uutinen ja skuuppi. IS:n juttu on ollut selkeästi kimmoke Seiskalle tehdä sama juttu, jossa ei ole käytännössä ollut mitään Seiskan omaan tiedonhankintaan perustuvaa uutta tietoa, mitä IS:n jutussa ei olisi jo kerrottu yleisölle. IS:n jutun sisällöllä on hallitseva rooli Seiskan jutussa.”

Kantelijan mukaan Seiskan olisi pitänyt kertoa IS:n jutun lainaamisesta jo juttunsa otsikossa. ”Seiska mainitsee Ilta-Sanomat vain jutussa, ja linkittää alkuperäiseen IS:n juttuun.”
 

Päätoimittajan vastaus 28.9.2017

Päätoimittaja Joni Soilan vastauksen mukaan Seiskan nettiuutisessa on asianmukaisesti mainittu, että asiasta on ensin kertonut IS. 
 
Vastauksen mukaan IS:n kantelussa sivuutetaan se tosiasia, että ko. julkkispariskunnan eroista ja yhteen palaamisista oli uutisoitu useita kertoja jo aiemmin sekä Seiskassa että muissakin medioissa. IS:n omassa artikkelissakin sinänsä viitataan jo alussa aivan oikein Seiskan (ja Iltalehden) aikaisempaan uutisointiin ko. aiheesta. Eroasiaan liittyvät tiedot ovat alun perin olleet peräisin Martina Aitolehden yksityiseltä Facebook-tililtä sekä tämän blogikirjoituksista, joilta Seiskan toimittajatkin ovat tiedon aikanaan itse saaneet.
 
Vastauksen mukaan ko. pariskunta on eronnut ja palannut yhteen tiettävästi useita kertoja ja nyt puheena olevan IS:n nettiuutisen aiheena on Thermanin some-tilin parisuhdestatuksen vaihtuminen ”sinkuksi”. IS on tavoittanut Aitolehden, joka ei ole kommentoinut asiaa lainkaan, mutta Therman vahvisti eron olevan totta. Muu IS:n artikkelin sisältö on aikaisempien uutisointien kertaamista.
 
Vastauksen mukaan Seiska on uutisoinut em. tavoin aiheesta useita kertoja aikaisemminkin. Näihin aikaisempiin juttuihin liittyvät linkit ovat kantelun kohteena olevan jutun sisällä. Kantelun kohteena olevassa uutisoinnissa Seiskan jutun kärkenä ei ole – jo otsikostakin ilmenevin tavoin – asianosaisten ero sinänsä, vaan sen sijaan tämänkertaisen eron syiden arviointi. Seiskan artikkelissa kerrotaan täysin omana sisältönään tietoja Aitolehden yhteyksistä kolmanteen henkilöön, josta IS:n jutussa ei ole mainittu mitään.
Vastauksen mukaan kyse ei siten ollut siitä, että Seiska olisi julkaissut ilman omaa tiedonhankintaa IS:n ensin julkaiseman uutisen sellaisenaan. Thermanin Facebook-päivitys erosta oli Seiskan toimittajien tiedossa jo ennen IS:n jutun julkaisua. Ko. uusimman Facebook-päivityksen ehti ensimmäisenä julkaista IS ja tämä kerrotaan Seiskan ko. jutussa varsin selvästi ja näkyvästi heti jutun alussa. Jutun alussa on myös linkki IS:n kyseiseen juttuun. Vastauksen mukaan ainoa IS:n jutussa ollut yhteinen tieto onkin ko. Thermanin some-päivitystä koskeva tieto ja lähde on tältä osin asianmukaisesti mainittu.
 
Vastauksen mukaan puheena olevassa tapauksessa kaikki muu Seiskan ko. jutun sisältö on omaa tiedonhankintaa ja koskee eron syitä ja asiaan liittyvää kolmatta henkilöä. Jo Seiskan jutun otsikosta selviää, että jutun kärkenä oli – toisin kuin IS:n jutussa – eron syiden pohdinta (”…erosivat taas – oliko syynä tämä mies?”). Vastauksen mukaan IS:n jutussa ei mainita sanallakaan näitä seikkoja, vaan siinä käsitellään ainoastaan eropäivitystä, ei eron syitä. Väite siitä, ettei Seiskalla olisi ollut asiassa lainkaan omaa tiedonhankintaa ei pidäkään paikkaansa. Vastauksen mukaan Seiskan jutussa hallitsevassa roolissa olevat tiedot eron syistä ja taustoista ovat puhtaasti Seiskan omaa tiedonhankintaa ja sisältöä.

Vastauksen mukaan Seiska on saanut tiedon Thermanin Facebook-päivityksestä omien toimittajiensa havainnon kautta seurattuaan ko. pariskuntaa ja heidän parisuhdetilannettaan jo pitkään ja useissa eri jutuissaan sekä julkaissut jutussaan lisäksi täysin omana sisältönään tietoja eron mahdollisista syistä, joita IS:n jutussa ei lainkaan ole.

Vastauksen mukaan mitään journalistin ohjeiden rikkomusta ei käsillä olevassa tapauksessa ole yllä kerrotuin perustein tapahtunut. 


Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta (2010): http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen/

Seiska julkaisi verkkosivuillaan jutun julkisuuden henkilöiden erosta. Ilta-Sanomat oli kertonut erosta omilla verkkosivuillaan 42 minuuttia aikaisemmin. Seiska mainitsi Ilta-Sanomien uutisen juttunsa alussa mutta ei jutun otsikossa tai ingressissä. Seiskan jutussa kerrottiin lisäksi uutena tietona muun muassa julkisuuden henkilön mahdollisesta uudesta miesystävästä.

Julkisen sanan neuvoston periaatelausuma lainaamisesta edellyttää, että lähde on mainittava jo otsikossa tai jutun alussa, jos juttu ei sisällä omaa tiedonhankintaa tai lähdemateriaalilla on jutussa hallitseva rooli. 

Päätoimittajan vastauksen mukaan Seiskan tiedot perustuivat lehden omaan itsenäiseen tiedonhankintaan. Seiskan toimittaja oli seurannut kyseistä paria pitkään ja tehnyt aiheesta runsaasti juttuja. Kantelun kohteena olevani Seiskan jutun aihe erosi Ilta-Sanomien jutusta näkökulmaltaan ja lisäksi Seiska kertoi täysin uusia tietoja asiasta.

Neuvosto toteaa, että Seiskan jutun aihe ja tiedot eivät olleet peräisin Ilta-Sanomien uutisesta, vaan lehti oli kerännyt ne itsenäisesti julkisuuden henkilöiden some-tileiltä ja muista lähteistä. Neuvosto toteaa, että Seiskan juttu perustui lehden omaan tiedonhankintaan, joten lehden ei ollut välttämätöntä kertoa jutun otsikossa, että toinen tiedotusväline oli aiemmin julkaissut osittain samaa aihetta käsittelevän jutun.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Seiska ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisu tehty:
22.11.2017

Ratkaisun tekivät:
Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Lauri Haapanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Pasi Kivioja, Robert Sundman, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo, Tapio Nykänen, Paula Paloranta ja Maria Swanljung.

Tämä päätös on avattu 9001 kertaa