PÄÄTÖKSET

Langettava 8045/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus, oma kannanotto, haastateltavan oikeudet, lähdekritiikki

Kantelija joutui MOT-ohjelmassa erittäin kielteiseen julkisuuteen. Kantelijaa oli kuultu samassa yhteydessä mutta rajatusti ja eri näkökulmasta. Kantelija ei kuitenkaan saanut kommentoida toimintaansa kohdistettua vakavaa epäilyä eikä kantelijan omaa kannanottoa julkaistu.

Vapauttava 8044/A/22
Seiska

Yksityisyyden suoja

Lehti ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa siteeraamalla hänen sosiaalisen median päivitystään. Julkisuudessa toimivat henkilöt eivät voi itse määrittää rajoja sille, mitkä mediat saavat käsitellä heitä journalismissaan.

Vapauttava 8043/UL/22
Helsingin Sanomat

Yksityisyyden suoja, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto, olennainen asiavirhe

Vanhemman yksityisyyttä ei loukattu jutussa, jossa haastateltava kertoi oman huostaanottonsa taustoista. Tietoja ei kohdistettu yksittäiseen henkilöön. Vanhempi ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen, jonka takia häntä olisi ollut välttämätöntä kuulla.

Langettava 8034/PL/22
Luoteis-Lappi

Oma kannanotto

Lehti julkaisi kantelijan oman kannanoton, mutta lisäsi sen yhteyteen päätoimittajan kirjoituksen, joka vähensi kannanoton uskottavuutta.

Vapauttava 8023/UL/22
Lapin Kansa

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden seurantajutun etusivunostossa oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi heti netissä ja seuraavana päivänä lehden printtiversiossa. Korjauksen julkaiseminen lehden oikaisuille tarkoitetussa osiossa oli huomioarvoltaan riittävä suhteessa virheen vakavuuteen. Vakavuutta lievensi se, että asia oli kerrottu oikein lehden sisäsivun jutussa ja aikaisemmassa uutisoinnissa.

Vapauttava 8018/UL/22
Helsingin Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti julkaisi valokuvia Ukrainan sodassa kuolleiden ihmisten ruumiista. Julkaisemisella oli painavat journalistiset perusteet ja yhteiskunnallinen merkitys. Se ei rikkonut Journalistin ohjeiden hienotunteisuusvaatimusta.
    

Vapauttava 8016/PL/22
Meän Tornionlaakso

Tietojen tarkistaminen, erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteen kuuleminen, oma kannanotto

Lehti esitti kunnanjohtajan toiminnasta kiistanalaisia tulkintoja. Asemansa takia kunnanjohtajan täytyy sietää työnsä kärkevääkin julkista arviointia. Jutussa referoitiin myös kantelijan näkemyksiä, eikä julkisuus ollut niin kielteistä, että häntä olisi tullut kuulla samassa yhteydessä laajemmin.

Vapauttava 8015/UL/22
Turun Sanomat

Uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehden verkkojutussa kerrottiin kuolemaan johtaneesta liikenneonnettomuudesta. Uhri ei ollut jutusta tunnistettavissa. Jutun nopealla julkaisemisella oli paikallista merkitystä, eikä lehdellä ollut tiedossaan sellaisia syitä, joiden vuoksi jutun julkaisemista olisi ollut syytä viivyttää. Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeiden vaatimusta uhrin hienotunteisesta kohtelusta.

Vapauttava 7999/UL/22
Helsingin Sanomat

Konserniyhteys

Lehti puolusti pääkirjoituksessaan iltapäivälehtien sotauutisointia. Pääkirjoituksessa ei ollut välttämätöntä mainita, että siinä esimerkkinä mainittu iltapäivälehti kuuluu pääkirjoituksen julkaisseen lehden kanssa samaan konserniin. Lehti käsitteli aihetta yksittäistä mediaa yleisemmällä tasolla sanan- ja lehdistönvapauden ja yleisön tiedonsaantioikeuden näkökulmasta.

Vapauttava 7991 & 7992/UL/22
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Pakinassa viitattiin ryssä-sanalla Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin asiayhteydessä, joka ei loukannut venäläisten ihmisarvoa. 

Vapauttava 7988/UL/22
Iltalehti

Yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi verkkojuttunsa keskusteluosiossa kommentin, jossa nimimerkillä esiintynyt keskustelija halvensi toista nimimerkillä esiintynyttä keskustelijaa alatyylisesti. Kommentti oli ymmärrettävissä ylilyönniksi, eikä se loukannut ihmisarvoa tai yksityisyyttä.

Vapauttava 7984/EJ/22
Aamun Koitto

Lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Lehden julkaisemassa sitaatissa ei ollut olennaista asiavirhettä, mutta lehden käyttämillä, sitaattia levittäneillä lähteillä saattoi olla vahingoittamistarkoitus. Ne olivat tehneet sitaatista vääristyneen tulkinnan, joka välittyi myös lehteen. Lehden lähdekritiikki oli moitittavan heikkoa. Lehti kuitenkin pyrki korjaamaan tilanteen kertomalla lähteistään lukijoille selvästi ja niin nopeasti kuin oli mahdollista.

Langettava 7983/UL/22
Kainuun Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehden julkaisemassa mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut korjauspyynnöstä huolimatta. Lehti korjasi virheen vasta saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta.

Vapauttava 7979/MTV/22
MTV

Uutistapahtuman seuraaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat, tietojen tarkistaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, olennainen asiavirhe

MTV:llä ei ollut velvollisuutta seurata oma-aloitteisesti uutistapahtumaa uutisoimalla siitä, että käräjäoikeus peruutti uhkasakon, johon oli viitattu aiemmin kanavan haastattelussa. Kyse oli varsinaisen uutistapahtuman sivujuonteesta.

Vapauttava 7946/YLE/22
Yle

Olennainen asiavirhe, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Jutuissa oli kantelijan irtisanoutumisen ajankohtaan liittyvä virhe, jonka Yle korjasi. Jutuissa ei otettu kantaa siihen, mikä oli kantelijan irtisanoutumisen syy, joten jutuissa ei ollut tältä osin korjausta vaativaa olennaista asiavirhettä. Kantelijaa ei myöskään ollut välttämätöntä kuulla jutuissa, sillä hän ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 7939/UL/22
Helsingin Sanomat

Tietojen tarkistaminen, virheen korjaaminen

Lehti julkaisi virheellisesti lähteytetyn sitaatin. Tieto virheestä ei saanut toimituksen huomiota, sillä se sisältyi viestiin, joka oli otsikoitu mielipidekirjoitukseksi. Lehti korjasi virheen näkyvästi kokonaan uutena juttuna saatuaan siitä tiedon Julkisen sanan neuvostolta. Korjauksen huomioarvo oli riittävä suhteessa virheen vakavuuteen.

Vapauttava 7918/UL/21
Itä-Savo

Journalistinen päätösvalta

Verkkomoderoinnin teettäminen toimituksen ulkopuolella ei ollut journalistisen päätösvallan luovuttamista. Lehti oli hyväksynyt moderointilinjan itse ja sillä oli lopullinen päätösvalta myös yksittäisiin moderointipäätöksiin.

Vapauttava 7906/UL/21
Iltalehti

Ihmisarvo, samanaikainen kuuleminen, jälkikäteinen kuuleminen

Toimittajan kommenttikirjoitus ei ollut ihmisarvoa loukkaava eikä siinä tuotu kansanedustajan adhd:tä esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Mainitsemalla kansanedustajan adhd kirjoituksessa viitattiin siihen, miten kansanedustaja itse on selittänyt sillä käytöstään julkisuudessa. Kyseessä oli kansanedustajan julkisen toiminnan arviointi, joka ei synnyttänyt hänelle oikeutta kannanottoon.

Langettava 7901/MTV/21
MTV

Piilomainonta, konserniyhteys

Juttu perustui valmisruokasarjan markkinointimateriaaliin, eikä lähdettä kerrottu lukijalle muiden kuin kuvien osalta. Lukijalla ei ollut mahdollisuutta esimerkiksi päätellä, etteivät sitaatit olleet haastattelusitaatteja vaan tuotetta markkinoivaa tiedotemateriaalia.

Vapauttava 7885/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe

Toimittajan kommenttikirjoituksessa ei ollut olennaista asiavirhettä, vaan kyseessä oli tulkinta, johon oli perusteet.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava ja vakava huomautus 6373/AL/16

Vastaaja: Terveys-Hymy

Asia: Piilomainonta, lähdekritiikki

Ratkaistu: 25.1.2017

Lehti kertoi mainosmaisesti ja kritiikittömästi itsehoitotuotteista, joiden mainoksia lehdessä julkaistaan. Lehti on peruskonseptiltaan piilomainontaa. Neuvosto on huomauttanut asiasta jo vuonna 2004.

Kantelu 1.11.2016

Kantelu kohdistuu Hymyn Terveys-Hymy-liitteeseen 10/2016. Kantelija on nostanut esiin erityisesti kolme lehdessä ollutta juttua, jotka ovat ”Yksipuolinen ruokavalio syynä – Moni vaiva johtuu entsyymien puutteesta”, ”Sanna-Mari yllättyi: Arbutiini tepsii couperosaan” sekä ”Sadun nivelsäryt helpottivat: ’Halusin kurkumaa syöpähoitojen tueksi!’”

Kantelija epäilee, että jutussa ”Yksipuolinen ruokavalio syynä – Moni vaiva johtuu entsyymien puutteesta” rikotaan Journalistin ohjeiden kohtia 11, 12 ja 16. Kantelijan mukaan jutussa mainostetaan Regulat-tuotetta, jonka kerrotaan auttavan vatsavaivoihin, kiputiloihin, ruusufinniin, vaihdevuosioireisiin, ylipainoon, jalkojen turvotukseen, uniongelmiin, päänsärkyyn, tenniskyynärpäähän, fibromyalgiaan, kohonneeseen kolesteroliin, luunmurtumiin, hilseeseen, ihottumiin, reumatismiin, hermostuneisuuteen, palovammoihin, lasten hyperaktiivisuuteen, hyttysten pistoihin sekä lisäävän kehon soluenergiaa. Kantelijan mukaan juttu ei käsittele yleensä entsyymilisäaineiden mahdollista merkitystä vaan se keskittyy yhden tuotteen markkinointiin. 

Lisäksi kantelija toteaa, että artikkelissa ei ole viittaustakaan tuotteesta tehtyihin tutkimuksiin eikä niiden tuloksiin eikä artikkelissa ole yhtään kriittistä kysymystä. Kantelijan mukaan jutussa haastatellun ravintoterapeutin mielipiteet ja tosiasiat ovat sekaisin. Kantelijan mukaan toimittajan ja lehden olisi tullut huomioida, että Regulat on huomattavan kallis tuote ja jutussa haastatellulla ravintoterapeutilla on myynninedistämisessä oma kaupallinen intressinsä.

Lisäksi kantelija epäilee, että myös kahdessa muussa Hymyn terveysliitteen jutussa on piilomainontaa. Jutussa ”Sanna-Mari yllättyi: Arbutiini tepsii couperosaan” mainostetaan kantelijan mukaan Detria Arbutin Couperosa -tuotetta, ja jutussa ”Sadun nivelsäryt helpottivat: ’Halusin kurkumaa syöpähoitojen tueksi!’” mainostetaan Free Flex -ravintolisää. 

Kantelijan mukaan vaikuttaa siltä, että Hymyn terveysliitteen koko peruskonsepti on mainonta. 

Hymyn vastaus 29.11.2016

Päätoimittaja Mika Lahtosen mukaan Terveys-Hymy on Hymy-lehden terveysliite, joka keskittyy erilaisiin terveyteen liittyviin artikkeleihin. Juttujen painopiste on itsehoidossa ja luontaistuotteissa. Ääneen pääsevät niin tavalliset suomalaiset, lääkärit, muut terveydenhoidon toimijat, sairauksiin sairastuneet ja sairauksista parantuneet.

Päätoimittajan mukaan terveysliitteen kantavana voimana ovat nimenomaan tavallisten ihmisten haastattelut, joissa he kertovat terveysasioihin liittyvistä kokemuksistaan. Hänen mukaansa on enemmän kuin luonnollista, että koska aihepiiri on tämä, myös erilaisia luontaistuotteita maahantuovat tai myyvät yritykset ovat kiinnostuneita Terveys-Hymystä. Vertailun vuoksi: kun joku julkaisee metsästyslehteä, siinä todennäköisesti julkaistaan myös aseisiin liittyviä mainoksia. 

Päätoimittajan mukaan kantelijan väite piilomainonnasta on perätön ja loukkaava. Hymy-lehti on julkaissut terveyteen pohjautuvaa liitettä lukuisia vuosia samalla periaatteella, eli lehti antaa puheenvuoron tavallisille ihmisille ja mahdollisuuden kertoa sairastumisistaan, vaivoistaan ja terveydestään. Jos joku on sitä mieltä, että hänen vaivoihinsa auttoi kävely, lehti antaa haastateltavan olla sitä mieltä. Yhtä lailla lehti hyväksy haastateltavan mielipiteen jonkin luontaistuotteen positiivisesta vaikutuksesta, päätoimittaja sanoo. Hymy-lehden tapana ei ole sensuroida haastateltavien kommentteja ja mielipiteitä – ellei se ole välttämätöntä juridisen tai muun tärkeän seikan takia – eikä niin toimita myöskään terveysliitteen toimittamisessa, päätoimittaja sanoo.

Päätoimittajan mukaan huomioitavaa on, että Terveys-Hymyssä on julkaistu myös luontaistuotteisiin ja itsehoitoon kriittisesti suhtautuvien lääkäreiden kommentteja sekä heidän kirjoituksiaan. Näin ollen myös ”toinen puoli” on päässyt ääneen.


Päätoimittajan täydentävät vastaukset 3.1.2017 ja 9.1.2017

JSN:n sihteeri kysyi myöhemmin päätoimittajalta, onko Terveys-Hymyssä Regulatiin, Detria Arbutin Couperosaan tai Free Flexiin liittyviä mainoksia, esimerkiksi näiden tuotteiden tai niiden valmistajien mainoksia, ovatko näihin tuotteisiin liittyvät toimijat maksaneet mainonnasta ja onko lehdellä muuten ollut yhteistyötä, joka liittyisi näihin tuotteisiin.

Päätoimittajan mukaan Terveys-Hymyssä on aiemmissa numeroissa julkaistu muun muassa näiden tuotteiden mainoksia ja niihin liittyvät toimijat ovat maksaneet mainonnasta aivan kuten kaikki muutkin ilmoittajat. Muuta yhteistyötä näiden toimijoiden kanssa ei ole ollut.


Kantelijan kommentti päätoimittajan vastaukseen 12.12.2016

Kantelija ei pidä päätoimittajan selitystä kansalaisten omista kokemuksista ja mielipiteistä pätevänä. Hän toteaa, että esimerkiksi entsyymivalmistetta esittelevässä jutussa haastateltava kertoo, että hän ja hänen asiakkaansa käyttävät tuotetta joihinkin vaivoihin, mutta jutun faktalaatikossa silti kerrotaan tuotteen auttavan moniin muihinkin vaivoihin. Kantelija epäilee, että väitteet ovat joko valmistajan tai maahantuojan markkinointimateriaaleista.

Kantelijan mukaan päätoimittaja ei edes yritä selittää, miksi artikkeleissa esitellään aina tietty tuotemerkki. On yksi asia kertoa vaikkapa magnesiumin merkityksestä lihaskramppien ehkäisyssä, ja aivan toinen asia väittää, että kaikista kymmenistä magnesiumtuotteista XX on se, joka auttaa.

Kantelijan mukaan se, että Hymy on erikoistunut niin sanottuihin luontaistuotteisiin ei millään tavalla muuta journalismin periaatteita. Luontaistuotteet eivät voi olla journalismin vapaamatkustajia. Pikemminkin niihin pitäisi suhtautua erityisen kriittisesti, kantelija toteaa. Hän huomauttaa, että niiden kauppiailla on suuri intressi saada journalismiksi naamioitua piilomainontaa.

Kantelijan mukaan päätoimittajan vertaus metsästysalan lehtiin on asiaton. Metsästysalan lehdissä epäilemättä on aseiden mainoksia, mutta ongelma eivät olekaan mainokset, vaan piilomainonta. 

Kantelijan mukaan todentamaton väite joskus julkaistuista ”toisen puolen” näkemyksistä ei millään tavalla poista kanteluun otettujen artikkeleiden piilomainontaa.

Ratkaisu

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Hymyn Terveys-Hymy-liitteessä 10/2016 kerrottiin laajasti itsehoitotuotteista, joiden väitetään auttaneen haastateltavien tai heidän lemmikkiensä terveysvaivoihin. 

Lehden jutut olivat kritiikittömiä ja mainosmaisia käsitellessään itsehoitotuotteita ainoastaan positiivisten käyttäjäkokemusten kautta. Ainakin osa haastateltavista on löydetty tuotteita markkinoivien yritysten kautta. 

Lehdessä julkaistuilla jutuilla ja mainoksilla oli selvä yhteys. Lähes kaikista Terveys-Hymyssä 10/2016 mainostetuista tuotteista on ollut juttu joko edeltävässä tai seuraavassa Terveys-Hymyn numerossa. 

Terveys-Hymyn syksyn 2016 numeroita tarkastelemalla kävi ilmi, että lehden jutut käsittelevät lähes poikkeuksetta tuotteita, joiden mainoksia lehdessä julkaistaan. Vastaavasti lehdessä ei näytä olevan juuri lainkaan mainoksia yrityksiltä, joiden tuotteita ei olisi esiintynyt lehden journalistisessa sisällössä, lukuun ottamatta lehden kustantajan Otavan omia tuotteita. 

Piilomainontaan viittaa myös se, että Terveys-Hymyssä sama henkilö vastaa sekä juttujen kirjoittamisesta että ilmoitusten myynnistä.

Neuvoston mukaan on ilmeistä, että Terveys-Hymy on peruskonseptiltaan mainontaa. Neuvosto muistuttaa, että lehdessä mainostettujen tuotteiden toistuva yksipuolisen myönteinen, mainosmainen ja kritiikitön käsitteleminen journalistisissa sisällöissä heikentää lukijoiden luottamusta lehden riippumattomuuteen. Tämä on omiaan heikentämään kaiken journalismin uskottavuutta yleisön silmissä.

Julkisen sanan neuvosto on jo vuonna 2004 antanut lausuman Terveys-Hymystä. Lausuman mukaan  
Terveys-Hymyn kirjoitukset sisälsivät numerossa 10/2003 pitkälle meneviä ja kritiikittömiä väitteitä tuotteiden terveyttä edistävistä vaikutuksista. Kokonaisuutena arvioiden jutut olivat mainosmaisia. Juttujen teossa ei ollut lähdetty journalistisista perusteista. Toimituksellinen ja kaupallinen aineisto sekoittuvat Terveys-Hymyssä neuvoston arvion mukaan tavalla, joka oli omiaan heikentämään lukijoiden luottamusta tiedotusvälineiden riippumattomuuteen.

Neuvosto pitää vakavana sitä, että toiminta on ollut jatkuvaa eikä Terveys-Hymy ole huomioinut neuvoston samasta aiheesta antamaa aiempaa lausumaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Terveys-Hymy on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 11, 12 ja 16, ja antaa lehdelle vakavan huomautuksen. 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Lauri Haapanen, Jyrki Huotari, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Niklas Vainio, Tapio Nykänen, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Maria Swanljung ja Juha Honkonen. 

Tämä päätös on avattu 5325 kertaa