2016 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6374/SL/16
Sunnuntaisuomalainen

Haastattelu

Sunnuntaisuomalaisen jutun näkökulma ja haastateltavat tarkentuivat ensimmäisen haastattelun tekemisen jälkeen. Se ei muuttanut lausumien asiayhteyttä eikä antanut oikeutta haastattelun perumiseen. 

Vapauttava 6350/SL/16
Kaleva

Yksityisyyden suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

Lehti kertoi vakavasta rikoksesta ja julkaisi tietoja epäillyn taustasta ja yhteiskunnallisesta asemasta. Tietojen julkaiseminen oli perusteltua, eikä lehti antanut syytä yhdistää niitä maassa asuvaan henkilöön, koska jutussa todettiin useita kertoja, että epäilty on ulkomailla.

Vapauttava 6348/YLE/16
Yle Uutiset

Ihmisarvon kunnioittaminen

Yleisradio kertoi verkkosivuillaan poliisin kiinni ottamien henkilöiden etnisen taustan. Se oli tässä tapauksessa asiaankuuluvaa, koska kyseessä oli alueellisesti merkittävä ilmiö.

Vapauttava 6343/YLE/16
Yle

Virheen korjaus

Yle julkaisi jutun, jossa listattiin valemedioita. Jutussa ei oikaisun jälkeen ollut asiavirheitä.

Vapauttava 6335/TV/16
MTV

Yksityisyyden suoja, lasten esiintyminen mediassa, lainaaminen

MTV käytti julkisuuden henkilön Instagram-kuvaa osana verkkojuttuaan. Se ei loukannut kantelijan eikä hänen lapsensa yksityisyyden suojaa, ja kuvan lähde oli mainittu asianmukaisesti.

Vapauttava 6331/SL/16
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietolähteiden käyttö

Verkkolehti teki lukijaäänestyksen Yhdysvaltojen presidentinvaalien voittajasta. Nettiäänestys saattoi joutua manipuloinnin kohteeksi.

Vapauttava 6321/YLE/16
Yle Svenska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, virheen korjaus

Svenska Yle julkaisi verkkosivuillaan kulttuurikolumnin. Kolumnista poistettiin arvailuja, mutta siinä ei ollut asiavirheitä.

Vapauttava 6320/YLE/16
Svenska Yle

Haastateltavan oikeudet

Svenska Yle lähetti haastattelun uutislähetyksessään keskusteluohjelman ennakkojuttuna. Haastattelun käyttämisestä saman tiedotusvälineen verkkosivulla ei ollut välttämätöntä mainita ennakkoon, koska haastateltavan voi olettaa tunteneen median käytäntöjä.

Langettava ja vakava huomautus 6319/R/16
Radio Suomipop

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radion aamujuontajat soittivat Välimereltä pelastetuista Eurooppaan pyrkijöistä kertovan uutisähkeen tehosteena Mikki Hiiri merihädässä -lastenlaulua ja vitsailivat asiasta. Tämä loukkasi Eurooppaan pyrkijöiden ihmisarvoa.

Langettava 6316/R/16
Radio Suomipop

Totuudenmukainen tiedonvälitys, ihmisarvon kunnioittaminen

Vahvasti päihtynyttä julkisuuden henkilöä haastateltiin suorassa radiolähetyksessä. Hänen ihmisarvoaan ei kunnioitettu, eikä yleisö voinut erottaa tosiasioita sepitteestä.

Langettava 6300/SL/16
Iltalehti

Rikosepäillyn tunnistaminen

Iltalehti kertoi rikoksesta epäillyn henkilön tunnistetiedot niin tarkasti, että se johti hänen tunnistamiseensa. 

Vapauttava 6298/SL/16
Ilta-Sanomat

Virheen korjaus, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti kertoi pahoinpitelystä, jonka tekijä on kuollut. Jutussa ei ollut virheitä, ja se käsitteli kuollutta pahoinpitelijää riittävän hienotunteisesti, koska hänen henkilöllisyyttään ei kerrottu.

Langettava 6295/SL/16
Helsingin Sanomat

Totuudellinen tiedonvälitys, virheen korjaus

Lehti kertoi, että tutkimuslaitos on aloittamassa uuden selvityksen tiedevilpistä. Jutussa käytettiin virheellisesti termiä ”läpimurtotapaus”, joka antoi väärän kuvan jutussa käsitellystä tutkimuksesta. Lehti ei pyydettäessä oikaissut tietoja.

Vapauttava 6287/SL/16
Helsingin Sanomat

Yksityisyyden suoja, lasten esiintyminen mediassa, otsikko

Lehti käsitteli tunnettua rokotusten vastustajaa, vaikka tämä ei suostunut haastatteluun. Juttu ei loukannut hänen tai hänen lapsensa yksityiselämän suojaa. Lapsesta julkaistiin mahdollisimman vähän tunnistamiseen johtavia tietoja. Tiedoilla oli suuri yhteiskunnallinen merkitys.

Vapauttava 6283/SL/16
Iltalehti

Erittäin kielteinen julkisuus

Lehti kuvaili kauppakeskuksen muslimeille suunnattua ramadan-juhlaa vastustanutta mielenosoitusta otsikossaan ”rasistiseksi”. Kantelija ei joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 6278/SL/16
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti kertoi televisiossa esitettävästä dokumentista. Jutussa oli epätarkkuus, jonka lehti oikaisi verkkosivuillaan mutta ei printtilehdessä. Kyse ei kuitenkaan ollut olennaisesta asiavirheestä.

Langettava 6277/SL/16
Helsingin Sanomat

Totuudellinen tiedonvälitys

Lehti kertoi tiedevilppiä selvittäneistä raporteista. Lehti antoi lukijoilleen virheellisen kuvan selvitysten sisällöstä, eikä oikaissut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, haastateltavan oikeudet

Lehti julkaisi reportaasijutun uskonnollisesta yhteisöstä ja sen pastorista. Lehti kyseenalaisti pastorin kertomia ihmekokemuksia. 

Langettava 6271/SL/16
Kauppalehti

Piilomainonta, toimittajan asema

Lehti julkaisi blogitekstin yrittäjän tietoturvasta. Blogin kirjoittaja oli mukana yrityksessä, joka myy tietoturvatuotteita. Teksti oli mainosmainen, ja siinä oli kaksi linkkiä yrityksen verkkosivuille. 

Vapauttava 6268/SL/16
Iltalehti

Virheen korjaus

Lehti kuvaili kauppakeskuksen muslimeille suunnattua ramadan-juhlaa vastustanutta mielenosoitusta sanalla ”rasistinen”.

<< 1 2 3 4 5 6 >> 

Vapauttava 6348/YLE/16

Vastaaja: Yle Uutiset

Asia: Ihmisarvon kunnioittaminen

Ratkaistu: 14.12.2016

Yleisradio kertoi verkkosivuillaan poliisin kiinni ottamien henkilöiden etnisen taustan. Se oli tässä tapauksessa asiaankuuluvaa, koska kyseessä oli alueellisesti merkittävä ilmiö.

Kantelu 7.10.2016

Kantelu kohdistuu Yle Uutisten verkkosivullaan 3.10.2016 julkaisemaan juttuun ”Poliisi tyhjensi romanien leiripaikan Tampereella”.

 http://yle.fi/uutiset/3-9206125

Kantelijan mielestä uutisessa on tuotu tarpeettomasti esiin kiinni otettujen rikoksesta epäiltyjen etninen tausta. Yle rikkoo kantelijan mielestä Journalistin ohjeiden kohtaa 26, jossa kielletään tuomasta asiaankuulumattomasti tai halventavasti esiin etnistä alkuperää tai kansalaisuutta. 

Kantelijan mukaan kiinni otettujen romaniuden esiin tuominen on erityisen vahingollista, sillä romanit kohtaavat nykyisin huomattavasti syrjintää ja ennakkoluuloja. Kantelijan mielestä tällainen uutisointi leimaa sekä suomalaisia että ulkomaalaisia romaneja entisestään. Uutisesta ei käy kantelijan mielestä myöskään selville mitään erityistä seikkaa, jonka vuoksi romaniuden julkituomiselle olisi ollut painava syy, esimerkiksi se, että poliisi olisi tarvinnut vihjeitä rikoksesta epäiltyjen kiinni saamiseksi.

Yleisradion vastaus 2.11.2016

Päätoimittaja Atte Jääskeläinen vastaa kanteluun seuraavasti:

”Yle Tampere julkaisi verkkosivuillaan, radiossa ja televisiossa uutisen Tampereen Sulkavuoressa sijaitsevan Romanian romanien asuttaman leirin tyhjennyksestä ja leirin asukkaisiin kohdistuvista rikosepäilyistä. 

Poliisin operaatio oli alueellisesti merkittävä uutinen, ja siitä raportoivat myös muut Tampereen alueelle sijaitsevat mediat. 
Ylen julkaisema uutinen perustui paikalle lähetetyn toimittajan raportointiin ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen antamiin tietoihin. 

Kantelussa viitataan journalistin ohjeen kohtaan 26, jonka mukaan jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava, eikä etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. 

Yle kiistää väitteen, jonka mukaan leirin asukkaiden etninen tausta olisi jutuissa tuotu esiin halventavasti tai asiaankuulumattomasti. 
Lähtökohtana leirin asukkaiden etnisen taustan kertomiselle oli totuudenmukainen ja tarkka kuva tapahtumista. Pelkkä leirin asukkaista puhuminen olisi jättänyt epäselväksi minkälaisesta leiristä oli kyse, keitä leiristä löytyneiden tavaroiden anastajiksi epäillään ja keiden maassaolon edellytyksiä viranomaiset ryhtyvät selvittämään. 

Kiinni otettujen ulkomaalaistausta tulee jutussa esille, kun poliisi kertoo selvittävänsä kiinniotettujen maassaolon edellytyksiä. Tieto on kokonaisuuden kannalta merkityksellinen ja kiinnostava, joten sen pois jättäminen kiinni otettujen ulkomaalaistaustan salaamiseksi ei ollut perusteltua. Maassaolon edellytysten selvittämisen mainitseminen on hankalaa ilman, että kiinni otettujen ulkomaalaistausta tulee ilmi. 

Pelkästään maininta leirin tyhjentämisestä olisi synnyttänyt lukuisia kysymyksiä ja heittänyt epäilyksen varjon koskemaan useita eri ryhmiä tai kansallisuuksia. Oliko kyse esimerkiksi pakolaisleiristä tai partioleiristä? 

Halusimme uutisen muotoilulla välttää kaikkien romanitaustaisten leimautumisen. Sen vuoksi oli perusteltua tuoda esiin kiinni otettujen ulkomaalaistausta. Täsmällinen uutisointi varmisti sen, että suomalaista syntyperää olevat romanit eivät tulisi yhdistetyksi uutiseen, jonka kanssa heillä ei ollut mitään tekemistä. 

Romaniryhmistä ja romanileireistä on uutisoitu Pirkanmaalla jo useamman vuoden ajan ja oli perusteltua liittää nyt tapahtunut aiempaan kontekstiin. Sulkavuoressa tehty etsintäoperaatio liittyi poliisin mukaan Tampereen ydinkeskustassa ja muualla Pirkanmaalla tapahtuneisiin varkauksiin, joten asialla on myös laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Leirin alueelta löytyi varastetuksi epäiltyä omaisuutta, joten epäiltyjen tekijöiden kuvailu voi olla tarpeen myös rikosten selvittämiseksi. 

Journalismin yksi keskeinen ominaisuus on avoimuus ja peittelemättömyys. Jaetun tiedon tulee olla faktoihin perustuvaa. Yleisön johtaminen harhaan kertomalla vain osittain tapahtumien kulusta tai osapuolista on vääränlaista varovaisuutta. Avoin informaatio, asiallinen raportointi ja neutraalit sanavalinnat ovat tiedonvälityksen voimavara silloinkin, kun uutinen synnyttää voimakkaita mielipiteitä. 

Näillä perusteilla katson, ettei Yleisradio ole rikkonut hyvää lehtimiestapaa.”

Ratkaisu

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Yle Tampere julkaisi verkkosivuillaan uutisen Tampereella sijainneen Romanian romanien asuttaman leirin tyhjennyksestä ja leirin asukkaisiin kohdistuvista rikosepäilyistä sekä heidän maassaolonsa edellytysten selvittämisestä. Uutinen perustui Ylen omaan tiedonhankintaan ja poliisin tiedotteeseen.

Uutinen käsitteli alueella toimivaa rikollisryhmää, joka on merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö. Kiinni otettujen etnisen taustan kertomisella oli merkitystä myös uutisessa käsitellyn keskeneräisen rikostutkimuksen kannalta. Etnisen taustan kertominen oli perusteltua myös siksi, että sen avulla vältettiin leimaamasta muita mahdollisia ryhmiä. 

Kukaan kiinni otetuista henkilöistä ei ollut jutusta tunnistettavissa eikä siinä tuotu esille heidän etnistä taustaansa halventavasti. Neuvoston mukaan etnisen taustan esille tuominen ei tässä yhteydessä ollut asiaankuulumatonta. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo. 

Tämä päätös on avattu 5340 kertaa