2016 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6374/SL/16
Sunnuntaisuomalainen

Haastattelu

Sunnuntaisuomalaisen jutun näkökulma ja haastateltavat tarkentuivat ensimmäisen haastattelun tekemisen jälkeen. Se ei muuttanut lausumien asiayhteyttä eikä antanut oikeutta haastattelun perumiseen. 

Vapauttava 6350/SL/16
Kaleva

Yksityisyyden suoja, rikosepäillyn tunnistaminen

Lehti kertoi vakavasta rikoksesta ja julkaisi tietoja epäillyn taustasta ja yhteiskunnallisesta asemasta. Tietojen julkaiseminen oli perusteltua, eikä lehti antanut syytä yhdistää niitä maassa asuvaan henkilöön, koska jutussa todettiin useita kertoja, että epäilty on ulkomailla.

Vapauttava 6348/YLE/16
Yle Uutiset

Ihmisarvon kunnioittaminen

Yleisradio kertoi verkkosivuillaan poliisin kiinni ottamien henkilöiden etnisen taustan. Se oli tässä tapauksessa asiaankuuluvaa, koska kyseessä oli alueellisesti merkittävä ilmiö.

Vapauttava 6343/YLE/16
Yle

Virheen korjaus

Yle julkaisi jutun, jossa listattiin valemedioita. Jutussa ei oikaisun jälkeen ollut asiavirheitä.

Vapauttava 6335/TV/16
MTV

Yksityisyyden suoja, lasten esiintyminen mediassa, lainaaminen

MTV käytti julkisuuden henkilön Instagram-kuvaa osana verkkojuttuaan. Se ei loukannut kantelijan eikä hänen lapsensa yksityisyyden suojaa, ja kuvan lähde oli mainittu asianmukaisesti.

Vapauttava 6331/SL/16
Ilta-Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietolähteiden käyttö

Verkkolehti teki lukijaäänestyksen Yhdysvaltojen presidentinvaalien voittajasta. Nettiäänestys saattoi joutua manipuloinnin kohteeksi.

Vapauttava 6321/YLE/16
Yle Svenska

Totuudenmukainen tiedonvälitys, virheen korjaus

Svenska Yle julkaisi verkkosivuillaan kulttuurikolumnin. Kolumnista poistettiin arvailuja, mutta siinä ei ollut asiavirheitä.

Vapauttava 6320/YLE/16
Svenska Yle

Haastateltavan oikeudet

Svenska Yle lähetti haastattelun uutislähetyksessään keskusteluohjelman ennakkojuttuna. Haastattelun käyttämisestä saman tiedotusvälineen verkkosivulla ei ollut välttämätöntä mainita ennakkoon, koska haastateltavan voi olettaa tunteneen median käytäntöjä.

Langettava ja vakava huomautus 6319/R/16
Radio Suomipop

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radion aamujuontajat soittivat Välimereltä pelastetuista Eurooppaan pyrkijöistä kertovan uutisähkeen tehosteena Mikki Hiiri merihädässä -lastenlaulua ja vitsailivat asiasta. Tämä loukkasi Eurooppaan pyrkijöiden ihmisarvoa.

Langettava 6316/R/16
Radio Suomipop

Totuudenmukainen tiedonvälitys, ihmisarvon kunnioittaminen

Vahvasti päihtynyttä julkisuuden henkilöä haastateltiin suorassa radiolähetyksessä. Hänen ihmisarvoaan ei kunnioitettu, eikä yleisö voinut erottaa tosiasioita sepitteestä.

Langettava 6300/SL/16
Iltalehti

Rikosepäillyn tunnistaminen

Iltalehti kertoi rikoksesta epäillyn henkilön tunnistetiedot niin tarkasti, että se johti hänen tunnistamiseensa. 

Vapauttava 6298/SL/16
Ilta-Sanomat

Virheen korjaus, uhrin hienotunteinen kohtelu

Lehti kertoi pahoinpitelystä, jonka tekijä on kuollut. Jutussa ei ollut virheitä, ja se käsitteli kuollutta pahoinpitelijää riittävän hienotunteisesti, koska hänen henkilöllisyyttään ei kerrottu.

Langettava 6295/SL/16
Helsingin Sanomat

Totuudellinen tiedonvälitys, virheen korjaus

Lehti kertoi, että tutkimuslaitos on aloittamassa uuden selvityksen tiedevilpistä. Jutussa käytettiin virheellisesti termiä ”läpimurtotapaus”, joka antoi väärän kuvan jutussa käsitellystä tutkimuksesta. Lehti ei pyydettäessä oikaissut tietoja.

Vapauttava 6287/SL/16
Helsingin Sanomat

Yksityisyyden suoja, lasten esiintyminen mediassa, otsikko

Lehti käsitteli tunnettua rokotusten vastustajaa, vaikka tämä ei suostunut haastatteluun. Juttu ei loukannut hänen tai hänen lapsensa yksityiselämän suojaa. Lapsesta julkaistiin mahdollisimman vähän tunnistamiseen johtavia tietoja. Tiedoilla oli suuri yhteiskunnallinen merkitys.

Vapauttava 6283/SL/16
Iltalehti

Erittäin kielteinen julkisuus

Lehti kuvaili kauppakeskuksen muslimeille suunnattua ramadan-juhlaa vastustanutta mielenosoitusta otsikossaan ”rasistiseksi”. Kantelija ei joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Vapauttava 6278/SL/16
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti kertoi televisiossa esitettävästä dokumentista. Jutussa oli epätarkkuus, jonka lehti oikaisi verkkosivuillaan mutta ei printtilehdessä. Kyse ei kuitenkaan ollut olennaisesta asiavirheestä.

Langettava 6277/SL/16
Helsingin Sanomat

Totuudellinen tiedonvälitys

Lehti kertoi tiedevilppiä selvittäneistä raporteista. Lehti antoi lukijoilleen virheellisen kuvan selvitysten sisällöstä, eikä oikaissut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 6274/SL/16
Österbottens Tidning

Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, haastateltavan oikeudet

Lehti julkaisi reportaasijutun uskonnollisesta yhteisöstä ja sen pastorista. Lehti kyseenalaisti pastorin kertomia ihmekokemuksia. 

Langettava 6271/SL/16
Kauppalehti

Piilomainonta, toimittajan asema

Lehti julkaisi blogitekstin yrittäjän tietoturvasta. Blogin kirjoittaja oli mukana yrityksessä, joka myy tietoturvatuotteita. Teksti oli mainosmainen, ja siinä oli kaksi linkkiä yrityksen verkkosivuille. 

Vapauttava 6268/SL/16
Iltalehti

Virheen korjaus

Lehti kuvaili kauppakeskuksen muslimeille suunnattua ramadan-juhlaa vastustanutta mielenosoitusta sanalla ”rasistinen”.

<< 1 2 3 4 5 6 >> 

Vapauttava 6274/SL/16

Vastaaja: Österbottens Tidning

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, lähdekritiikki, haastateltavan oikeudet

Ratkaistu: 19.10.2016

Lehti julkaisi reportaasijutun uskonnollisesta yhteisöstä ja sen pastorista. Lehti kyseenalaisti pastorin kertomia ihmekokemuksia. 

Kantelu 29.6.2016

Kantelu kohdistuu Österbottens Tidningin verkkosivuillaan 19.6.2016 julkaisemaan juttuun ”Pastorn som väcker känslor”. Laajassa reportaasissa esitellään paikallista Uskon Sana -seurakuntaa ja sen pastorin toimintaa. 

http://online.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/105912

Kantelijan mukaan Österbottens Tidningissä julkaistussa jutussa rikotaan Journalistin ohjeiden kohtia 8, 11 ja 12. Kantelija viittaa kantelunsa liitteessä myös siihen, ettei olisi saanut ennakkoon tietää, että juttu julkaistaisiin myös Vasabladetissa. Kantelija on jutussa esitelty pastori.

Kantelijan mukaan tiedonvälitys jutussa ei ole totuudenmukaista, vaan ”spekuloivaa ja jopa kunnianloukkauksen määritelmän täyttävää, kun vihjailu kantelijan mielenterveyden kyseenalaistamisesta kulkee koko tekstin läpi”. 

Kantelijan mukaan jutussa on myös ”sekoitettu täysin asiantuntijat sekä maallikot”. 

Kantelijan mukaan ”pieni tutkimustyö osoittaa kenelle tahansa, että esimerkiksi artikkelissa haastateltu Martin Kantola käyttää huomattavan määrän aikaa päivittäin Uskon Sanan työn kritisoimiseen ja tekee myös laittomia pilavideoita Uskon Sanan toiminnasta”. Tällä perusteella Kantolalla on kantelijan mukaan jutussa vahingoittamistarkoitus, eikä häntä olisi pitänyt haastatella. 

Kantelija sai lukea sitaattinsa jutusta ennen sen julkaisemista, mutta hän olisi halunnut koko jutun tarkistettavakseen. Siihen lehti ei suostunut. 

Kantelija sanoo myös, että hänelle ei kerrottu, että jutussa haastatellaan seurakunnan ulkopuolisia henkilöitä, jotka arvostelevat seurakuntaa. Kantelijan mukaan haastattelutilanteessa ei myöskään kerrottu, että juttu julkaistaan sekä Österbottens Tidningissä että Vasabladetissa.

Österbottens Tidningin vastaus 13.9.2016

Kanteluun on vastannut jutun julkaisuajankohtana Österbottens Tidningin päätoimittajana työskennellyt Sonja Finholm. 

Päätoimittajan mukaan Journalistin ohjeiden kohdan 8 mukaan journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Päätoimittaja toteaa, että kaikki jutussa esitetyt tiedot ovat oikeita. Tätä vahvistaa myös se, että kantelija eikä kukaan muukaan ole pyytänyt oikaisua jutun julkaisemisen jälkeen. 

Päätoimittajan mukaan tosiasiat erottuvat mielipiteistä Journalistin ohjeiden 11 kohdan mukaisesti. Jutussa ei ole osoitettu olleen virheitä ja eri henkilöiden esittämät mielipiteet on esitetty jutussa sitaateissa, eli lainauksina.

Päätoimittajan mukaan ”Pastorn som väcker känslor” on reportaasi, jossa haastateltavat puhuvat uskostaan. Päätoimittajan mukaan tällaisessa juttutyypissä annetaan haastateltavan kertoa tarinansa ilman, että kirjoittaja voisi tai edes saisi ottaa tarinaan kantaa. Päätoimittajan mukaan näin on toimittu myös kantelun alaisessa jutussa. Suurin osa jutusta keskittyy päätoimittajan mukaan siihen, että kantelija ja hänen seurakuntansa esittelevät toimintaansa ja uskoaan. 

Päätoimittaja mukaan Journalistin ohjeiden kohta 12 velvoittaa journalistin suhtautumaan kriittisesti tietolähteisiinsä. Tämä on päätoimittajan mukaan erityisen tärkeää, kun kyseessä ovat kiistanalaiset asiat. Päätoimittajan mukaan jutun tärkeimmät ja eniten käytetyt lähteet ovat kantelija ja hänen seurakuntansa jäsenet. Siksi valtaosa reportaasista keskittyy päätoimittajan mukaan kantelijan ja hänen seurakuntansa jäsenten haastatteluihin ja seurakunnan jumalanpalveluksen kuvaukseen, jossa lehdellä oli lupa olla paikalla. 

Päätoimittajan mukaan kysymys menestysteologisista liikkeistä nostettiin esiin Kokkolan ruotsinkielisen seurakunnan työntekijöiden keskuudessa pari viikkoa ennen jutun julkaisemista. Päätoimittajan mukaan seurakunnan jäsenet olivat huolissaan paikkakunnalla esiintyvästä hurmahenkisyydestä. Päätoimittaja kertoo, että seurakunnassa järjestettiin asian johdosta yleinen ja kaikille avoin kokous, johon osallistui noin 60 henkilöä. Päätoimittajan mukaan oli tavanomaista journalistista toimintaa haastatella myös muita lähteitä kantelijasta ja hänen seurakunnastaan kertovan reportaasin yhteydessä, jotta toimintaa voitiin tarkastella eri näkökulmista.

Päätoimittajan mukaan juttuun haastateltiin kantelijan toimintaan sekä kriittisesti suhtautuvaa Agape-seurakunnan jäsentä Martin Kantolaa että toimintaan myönteisesti suhtautuvaa helluntaiseurakunnan pappia Patrick Hellströmiä. 
Päätoimittajan mukaan kantelijan väite, että Martin Kantola ei olisi luotettava lähde, koska hän kritisoi kantelijan seurakuntaa, ei pidä paikkaansa. Päätoimittaja toteaa, että Kantolan kritiikkiin jutussa yhtyi myös eläkkeellä oleva entinen kirkkoherra ja lahkojen tuntija Karl-­Erik Nylund, jota haastateltiin jutussa. 

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 17: Haastateltavan on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa yhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.

Lehti julkaisi reportaasin, joka käsitteli Uskon Sana -yhteisöä, sen pastoria ja hänen henkilöhistoriaansa. Jutussa kuultiin myös muiden uskonnollisten yhteisöjen edustajien näkemyksiä pastorin ja hänen yhteisönsä toiminnasta.
Kantelija sai tarkastaa ennakkoon jutussa olevat sitaattinsa. Kantelija ei pyytänyt lehdeltä oikaisuja tai oman kannanoton julkaisemista. Lehti julkaisi kuitenkin Uskon Sana -seurakunnan kannanoton juttuun. 

Kantelijan mukaan juttu kyseenalaisti hänen mielenterveytensä. Sillä hän ilmeisesti tarkoittaa jutussa esitettyjä näkemyksiä, joissa kyseenalaistettiin hänen kertomuksiaan uskonnollisista ihmekokemuksista sekä hänen kohtaamastaan uhkailusta ja väkivallasta. Kantelija mukaan jutussa ei myöskään olisi saanut haastatella henkilöä, joka on aiemmin kritisoinut hänen edustamaansa uskonnollista yhteisöä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyseessä oli yhteiskunnallisesti merkityksellinen aihe, josta yleisöllä on oikeus saada tietoa. Tiedotusvälineellä on oikeus kirjoittaa kriittisesti myös uskonnollisista kokemuksista. Kantelijan kertomuksia uskonnollisista kokemuksistaan ja kohtaamastaan väkivallasta oli käsitelty jutussa kriittisesti, mutta kritiikki oli perusteltua ja asiallista. Erilaisten näkemysten esittäminen kiistanalaisista asioista ei ole journalismissa ainoastaan sallittua vaan se on journalismin tärkeimpiä tehtäviä. Myös kantelijan seurakuntaan kriittisesti suhtautuvien henkilöiden haastatteleminen oli perusteltua.

Julkisen sanan neuvosto muistuttaa, että haastateltavalle on kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Neuvosto pitää mahdollisena, ettei kantelija tiennyt Vasabladetin ja Österbottens Tidningin yhteisestä toimituksesta. Yhtä mahdollista on, että toimittaja on kertonut työskentelevänsä molemmille lehdille. Neuvostolla ei ole edellytyksiä ottaa kantaa siihen, mitä haastattelutilanteessa on puhuttu. Neuvosto kuitenkin huomauttaa, että lehtien toimituksellista yhteistyötä ei esitellä esimerkiksi Österbottens Tidningin eikä Vasabladetin verkkosivuilla, mikä olisi luonteva tapa tehdä asia tutuksi yleisölle.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Österbottens Tidning ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Niklas Vainio, Venla Mäntysalo ja Arja Lerssi-Lahdenvesi. 

 

 

Tämä päätös on avattu 4797 kertaa