2015 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6016/SL/15, 6025/SL/15, 6028/SL/15
Helsingin Sanomat

Oikeat tiedot, virheen korjaus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa kirjoittaja käsitteli ilmastonmuutosta. Tekstissä ei ollut olennaisia asiavirheitä, vaan kyse oli kiistanalaisista näkemyksistä.

Lausuma 5980/L/15
Posti Group Oyj

Sananvapauden rajoittaminen

Vapauttava 5883/SL/15
Pohjolan Sanomat

Virheen korjaus

Lehti julkaisi pakinatyylisessä kirjoituksessaan tulkinnanvaraisen kommentin, joka ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe. Kantelijan oikaisupyynnön julkaiseminen mielipidekirjoituksena osoitti huonoa harkintaa, mutta lukija sai siitä mahdollisuuden punnita asiaa myös toisesta näkökulmasta.

Vapauttava 5872/SL/15
Ilta-Sanomat

Nimen suoja

Lehden uutisessa käsiteltiin tapausta, jossa koira puri tyttöä ja määrättiin lopetettavaksi. Lehti kertoi jutussaan kantelijan saamasta käräjäoikeuden sakkotuomiosta. Kantelijan nimi ja virka-asema mainittiin jutussa.

Vapauttava 5864/SL/15
Ilta-Sanomat

Oikeat tiedot, konserniyhteys

Kolumnistin maininta siitä, että Venäjä kieltää ulkomaalaisomisteisen median, ei ollut olennainen asiavirhe. Konserniyhteyden mainitseminen Venäjän mediavaikuttamista käsitelleessä kolumnissa ei ollut välttämätöntä. Eriävä mielipide päätöksen perusteluista.

Langettava 5861/SL/15
Hufvudstadsbladet

Virheen korjaus ja yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä pyynnöstä huolimatta. 

Vapauttava 5860/SL/15
Salonjokilaakso

Piilomainonta, henkilökohtainen hyötyminen

Lehti julkaisi yhden miehen näytelmästä arvostelun, jonka oli kirjoittanut salolaisen harrastajateatterin johtaja. Hän mainitsi, että sama tunnettu helsinkiläisnäyttelijä saapuu esiintymään Saloon puolen vuoden kuluttua. Asian mainitsemisesta ei koitunut kirjoittajalle henkilökohtaista hyötyä eikä se ollut piilomainontaa.

Vapauttava 5858/SL/15
Sisä-Suomen Lehti

Yksityisyyden suoja

Lehti kertoi uutisessa Äänekosken kaupungin aikomuksesta vaatia kouluverkkopäätöksestä tehdyn valituksen kumoamista. Uutisessa käsiteltiin Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen sisältöä ja kaupungin ehdotettua vastinetta valitukseen. Uutisessa mainittiin valituksen tekijät nimeltä.

Vapauttava 5855/SL/15
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen Korjaus

Pääkirjoituksessa oli epätarkkuus, jonka lehti oikaisi kantelijan pyynnöstä. Korjaus jäi tekemättä netissä. Kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 5843/PL/15
Joutsan Seutu

Erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Joutsan kunnan kotihoidon johtamisjärjestelyjä käsitelleessä jutussa kohdistettiin kovaa kritiikkiä selvästi tunnistettavissa olevaa henkilöä kohtaan. Kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen, eikä häntä kuultu jutussa.

Vapauttava 5841/SL/15
Digitoday

Konserniyhteys

Verkkolehti kertoi tv-ohjelmien tallentamiseen liittyvästä oikeudenkäynnistä. Konserniyhteys kerrottiin jutun lopussa vakiintuneen tavan mukaisesti. Kantelija ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen. Yhtiö ei myöskään vaatinut oman kannanoton julkaisemista.

Langettava 5835/SL/15, 5836/SL/15
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti julkaisi kartan, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti korjasi virheen seuraavan päivän lehdessä lyhyellä oikaisutekstillä. Korjaus oli tulkinnanvarainen eikä sen huomioarvo vastannut virheen vakavuutta.

Langettava 5830/R/15
Radio Suomipop

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radion aamuohjelmassa arvosteltiin Suomen jääkiekkomaajoukkueen käyntiä Auschwitzin keskistysleirillä. Ohjelmassa vähäteltiin keskitysleirille joutuneiden juutalaisten kärsimyksiä ja naureskeltiin niille.

Vapauttava 5829/PL/15
Mäntyharjun-Pertunmaan Pitäjänuutiset

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen

Lehti esitti kantelijoista kiistanalaisia väitteitä uutisessaan, joka käsitteli paikallisen motellin tilannetta. Kantelijat saivat esittää oman kommenttinsa jatkojutussa samana päivänä.

Langettava 5825/AL/15
Tekniikan Maailman

Piilomainonta

Lehti kertoi uudesta pelikoneesta. Juttu oli tehty valmistajan ehdoilla ja se oli mainosmainen.

Vapauttava 5815/TV/15
MTV, Huomenta Suomi

Toimittajan asema

Tv-ohjelmassa esiintyneen toimitusjohtajan yritys ja ohjelman juontaja ovat olleet liikesuhteessa keskenään. Suhde ei heijastunut ohjelman sisältöön eikä ole näyttöä, että siitä olisi koitunut ainakaan välitöntä hyötyä toimittajalle. Äänestyspäätös 10–1. Eriävä mielipide. 

Langettava 5814, 5856/AL/15
Image

Kielteinen julkisuus, oma kannanotto, asiattomasta sisällöstä ilmoittaminen

Lehti julkaisi kantelijan vastineen blogiin nettisivullaan, mutta ei linkittänyt sitä blogipostaukseen. Lehti julkaisi bloggaajan asiattomat kommentit kantelijan omaan kannanottoon. Lehden blogisivulla ei ollut mahdollisuutta ilmoittaa asiattomasta sisällöstä.

Langettava 5809/AL/15
Suomen Kuvalehti

Haastateltavan oikeudet, Virheen korjaus

Lehti julkaisi laajan henkilöhaastattelun, jota kantelija ei saanut tarkastaa ajoissa. Lehti ei suostunut kantelijan vaatimiin oikaisuihin.

Vapauttava 5807/YLE/15
Yleisradio

Virheen korjaus

Yleisradion uutisreportaasissa esiteltiin pienpuolueiden eduskuntavaalikampanjointia. Muutos 2011 -puolueen luonnehtiminen EU- ja eurovastaiseksi ei ollut virhe. Oikaisuvelvoitetta ei syntynyt.

Vapauttava 5806/TV/15
MTV

Piilomainonta

Tv-kanava kertoi verkossa julkaisemissaan uutisessa ja videojutussa laitteesta sekä kännykkäsovelluksesta, joiden avulla voi jäljittää esimerkiksi varastettua autoa. Kyse ei ollut piilomainonnasta, vaan uutuustuotteen testauksesta.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Lausuma 5980/L/15

Vastaaja: Posti Group Oyj

Asia: Sananvapauden rajoittaminen

Ratkaistu: 18.11.2015

Päätös 5980/L/15

Lausumapyyntö 18.10.2015

Pyyntö kohdistuu Posti Group Oyj:n ja sen antamaan varoitukseen Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n Lapin alueen pääluottamusmiehelle. Pääluottamusmiestä haastateltiin Lapin Kansassa, netissä 6.10. ja printissä 7.10.2015.

Lausuman pyytäjä on Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, ja sen perusteena on sananvapauden rajoittaminen.

PAU:n mukaan Posti rajoittaa pääluottamusmiehen sananvapautta antamalla tälle varoituksen Lapin Kansasta julkaistussa haastattelusta. Haastattelussa ei kerrottu mitään liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tai valheellista tietoa. 

Lausumapyynnön mukaan Posti pyrkii varoituksella hiljentämään niin työntekijät, kuin edunvalvojat, jotta kukaan ei uskaltaisi lausua julkisesti mitään Postin nykyisistä jakeluongelmista, jotka johtuvat alimitoitetusta resurssista. 

PAU muistuttaa, että Posti hoitaa lakisääteistä yleispalvelua ja sen tulee sietää arvostelua, jos se epäonnistuu lakisääteisen palvelun hoitamisessa. 

Posti Group Oyj:n vastaus 6.11.2015

Vastauksensa aluksi Posti Group Oyj toteaa, että se ei kuulu Julkisen sanan neuvoston itsesääntelyn piiriin eikä pääluottamusmiehelle annetulla varoituksella ei ole mitään tekemistä sananvapauden kanssa. Postin mukaan pääluottamusmies on itse rajoittanut sananvapauttaan allekirjoittamalla salassapitovelvollisuuden sisältävän työsopimuksen. Siten pääluottamusmies on sitoutunut työsopimuslain 3 luvun 4 pykälän vaatimukseen, jonka mukaan työntekijä ei saa käyttää hyödykseen tai ilmaista muille työnantajan ammatti- tai liikesalaisuuksia.

Postin mukaan työntekijän sananvapautta rajoittaa myös työsopimuslain 3 luvun 1 pykälän lojaliteettivelvollisuus, jonka mukaan työnantajan julkinen arvosteleminen ja loukkaaminen on lojaliteettivelvoitteen rikkomista.

Posti väittää, että pääluottamusmies olisi saanut haastattelussa kertomansa tiedot luvattomin keinoin.

Lausuma

Julkisen sanan neuvoston tehtävänä on tulkita perussopimuksensa mukaan paitsi hyvää journalistista tapaa myös puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Perussopimus antaa neuvostolle myös valtuudet käsitellä pyrkimyksiä rajoittaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. JSN haluaa tällä kannanotollaan kiinnittää huomiota yrityksiin rajoittaa perustuslaissa turvattua sananvapautta.

Julkisen sanan neuvosto on puuttunut aiemminkin sananvapauden loukkauksiin muun muassa kahdessa lausumassaan:

http://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-sananvapaudesta-2013/ 

http://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-sananvapautta-koskevassa-asiassa--virkamiehen-sananvapaus--/

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n Lapin alueen pääluottamusmies kertoi haastattelussaan Lapin Kansassa 7.10.2015 Postin jakeluongelmista alueellaan. Pääluottamusmiehen mukaan jakeluongelmien syynä eivät olleet työnantajan julkisuudessa väittämät sairauslomat vaan työnantajan päätös vähentää resursseja. Pääluottamusmiehen mukaan Lapin alueen kaikista toimipaikoista on poistettu noin 20 prosenttia työvuoroista. 

Pääluottamusmies perusteli näkemystään työntekijä- ja ylityömäärillä sekä vuosilomien sijoittamisella samaan ajankohtaan. Hänen mukaansa järjestelyt ovat aiheuttaneet katastrofin, koska joinakin päivinä hänen alueellaan ei ole ehditty jakaa postia ollenkaan.

Posti antoi pääluottamusmiehelle haastattelussa esitettyjen kommenttien vuoksi kirjallisen varoituksen. Posti perusteli varoitusta työsopimuslain 3 luvun 4 pykälän salassapitovelvoitteella ja saman lain 3 luvun 1 pykälän lojaliteettivelvoitteella.

Julkisen sanan neuvosto painottaa, että jokaisella on perustuslaillinen oikeus sananvapauteen ja kenenkään ennalta estämättä ilmaista mielipiteensä julkisuudessa. Tämä periaate on demokraattisen sivistysvaltion perusta. 

Posti hoitaa lakisääteistä yleispalvelua ja sen tulee sietää itseensä kohdistuvaa julkista arvostelua. Pääluottamusmiehen haastattelussa kerrottiin Postin jakeluongelmien syistä. Neuvoston mielestä haastattelussa ei tullut esiin arkaluonteista tietoa Postin toiminnasta. Haastattelussa kerrottiin asioita, joilla on yleistä yhteiskunnallista merkitystä. Kansalaisten kuuluu saada tietää, miksi posti ei kulje luvatulla tavalla.

Varoituksen antaminen pääluottamusmiehelle oli sananvapauteen kohdistuva toimenpide, joka on omiaan kaventamaan kansalaisten ja median tiedonsaantimahdollisuuksia.

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 12533 kertaa