PÄÄTÖKSET

Langettava 7675/UL/21
Karjalainen

Tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe, virheen korjaus, lähdekritiikki, totuudenmukainen tiedonvälitys, samanaikainen kuuleminen, yleisön tuottama aineisto

Lehti uutisoi tutkintapyynnöstä tietämättä, että esitutkinta asiasta oli jo edellisellä viikolla lopetettu. Vanhentuneen tiedon päätyminen juttuun johtui siitä, ettei lehti tarkistanut tietoja tutkintapyynnöstä muusta lähteestä kuin sen tekijältä ja tämän asianajajalta. Jutussa lueteltiin myös syytä epäillä -tutkintanimikkeitä, joista poliisi ei tosiasiassa ollut edes kirjannut rikosilmoitusta. Lehti ei korjannut juttua Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Vapauttava 7663/UL/21
Iltalehti

Uhrin ihmisarvo ja hienotunteinen kohtelu

Iltalehti julkaisi kuvan kuolleesta George Floydista sairasautossa. Uhri oli kuvassa tunnistettavissa. Kuva liittyi meneillään olevaan oikeudenkäyntiin, jossa syytettiin poliisia Floydin surmasta. Kuvan julkaisu oli sen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi perusteltavissa.
 

Langettava 7661/PL/21
Östnyland

Yksityisyyden suoja

Lehti julkaisee säännöllisesti tietoja kaikista tietyillä alueilla tehdyistä vähintään 150 000 euron arvoisista kiinteistönluovutuksista, joista se hankkii Maanmittauslaitokselta tiedot. Lehti julkaisee ostajien ja myyjien nimet, kiinteistön tarkan osoitteen ja kauppahinnan. Lehden valitsema hintaraja ei yksinään ollut riittävä journalistinen peruste asuinkiinteistön ostaneen yksityishenkilön nimen julkaisemiseen yhdessä osoitteen kanssa.

Vapauttava 7656/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, kielteinen julkisuus, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, uutisen seuranta

Yle liitti Suojelupoliisin uhka-arvioita käsitteleviin juttuihin poliitikkojen puheiden arviointia. Supon uhkakuvat ja Ylen huomiot esiintyivät rinnan, mutta niitä ei samaistettu harhaanjohtavasti. Kyse oli tavanomaisesta poliittisen toiminnan arvioinnista, eikä se synnyttänyt kantelijalle oikeutta samanaikaiseen kuulemiseen tai omaan kannanottoon.

Langettava 7619/UL/21
Helsingin Uutiset

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanavien toimivuudesta ja siitä, että niiden viestit tarkistetaan riittävän huolellisesti.

Vapauttava 7618/YLE/21
Yle

Virheen korjaus, otsikko

Ylen kolumnissa esitettiin kärjekkäitä ja tulkinnanvaraisia väitteitä lääketeollisuuden osuudesta koronapandemian pitkittymiseen. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikolle löytyi kate jutusta. 

Langettava 7610/SMF/21
Nelonen

Journalistinen päätösvalta

Energiayhtiö rahoitti ilmastopäästöjä käsittelevää tv-ohjelmasarjaa. Vaikka ohjelma oli journalistinen ja käsitteli yhtiötä myös kriittisesti, sponsori on yhteistyökuvion vuoksi käytännössä vaikuttanut ohjelmasarjan ideointiin ja tekijätahon valintaan.
Kokonaisuus oli omiaan heikentämään yleisön luottamusta journalismin riippumattomuuteen, etenkin kun energiayhtiön edustajat olivat ohjelmasarjassa vahvasti edustettuina.

Vapauttava 7605/YLE/21
Yle

Nimi rikosuutisissa, kielteinen julkisuus

Yle kertoi professuurihankkeen rahoitukseen liittyvästä esitutkinnasta. Kantelija mainittiin nimeltä uutisessa, joka oli osa pitkään kestänyttä saman asiakokonaisuuden seurantaa. Kantelijan nimen mainitseminen oli perusteltua hänen ammatillisen ja paikallisen asemansa sekä tapauksen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi.

Langettava 7601/UL/21
Mikkelin Kaupunkilehti

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, konserniyhteys

Päätoimittaja käsitteli kirjoituksissaan asiaa, jonka yhteen osapuoleen hänellä oli sidonnaisuus. Lehti ei kertonut sidonnaisuudesta juttujen yhteydessä.
    

Vapauttava 7600/UL/21
Turun Sanomat

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen

Lehti julkaisi juttuja uimahallissa tapahtuneesta välikohtauksesta ja sen vuoksi tehdystä korvausvaatimuksesta ja muista toimenpiteistä. Ensimmäisessä jutussa taustalla olleista uimahallin tapahtumista oli kerrottu virheellisesti, mutta lehti korjasi virheen pikaisesti. Myöhemmissä seurantajutuissa tapahtumat oli kerrottu osin epätarkasti, mutta jutuista kävi ilmi, että kyseessä ei ollut tyhjentävä kuvaus tapahtumista, eikä jutuissa ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava 7590/PL/21
Tejuka

Virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Mielipidekirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että koronavirusta ei olisi eristetty eikä siten todennettu. Lehti ei korjannut tätä olennaista asiavirhettä pyynnöstä huolimatta. Myös lehden harjoittama lähdekritiikki oli moitittavan vähäistä.
    

Vapauttava 7582/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe

Ylen ulkomaanuutisessa oli kerrottu kiistanalaisesta asiasta rajatusta näkökulmasta, mutta kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe vaan epätarkkuus.

Langettava 7577/EJ/21
Kirkko ja kaupunki

Journalistinen päätösvalta, sananvapaus

Päätoimittajan päätös poistaa laajaa yhteiskunnallista keskustelua aikaansaanut kolumni hankaloitti yleisön mahdollisuutta käyttää sananvapauteen kuuluvaa tiedonsaantioikeuttaan. Poistamiseen ei ollut riittäviä journalistisia perusteita.

Langettava 7576/UL/21
Ilta-Sanomat

Lainaaminen

Lehti julkaisi netti- ja printtiversioissaan jutun, joka perustui sen omasta tiedonhankinnasta huolimatta selvästi toisen tiedotusvälineen skuuppiin. Lehti mainitsi lähteen puutteellisesti ja vain jutun leipätekstissä. Lähde olisi pitänyt mainita myös nettijutun otsikossa ja printtilehden kansinostossa.

Vapauttava 7560/YLE/21
Yle

Olennainen asiavirhe, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen esittämässä suomalaisia ikimetsiä käsittelevässä dokumentissa ei ollut olennaisia asiavirheitä eivätkä mielipiteet ja tosiasiat sekoittuneet siinä toisiinsa. Tiedotusvälineillä on oikeus valita näkökulmansa, tulkintansa ja ilmaisunsa.

Vapauttava 7543/A/20
Suomen Kuvalehti

Olennainen asiavirhe, samanaikainen ja jälkikäteinen kuuleminen, lähdekritiikki, tietojen tarkistaminen, tosiasiat ja mielipiteet

Erittäin kielteiseen julkisuuteen joutunutta paikallispoliitikkoa kuultiin jutussa niukasti, mutta riittävästi. Lehdellä ei ollut velvollisuutta siteerata kantelijan tutkintavankeudesta lähettämää viestiä laajemmin. Jutusta kävi ilmi, että se perustui suurelta osin kantelijan kanssa tekemisissä olleiden ihmisten kokemuksiin ja tulkintoihin. Jutussa oli myös perusteltu nimeämättömien lähteiden käyttö uskottavasti, eikä siinä ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7542 & 7604/PL/21
Ruovesi-lehti

Yksityisyydensuoja

Lehti julkaisi koronavirukselle altistumisen vuoksi karanteenissa olleiden kunnan johtoryhmän jäsenten nimet. Se ei loukannut heidän yksityisyyttään.

Vapauttava 7525/A/20
Seiska

Yksityisyydensuoja

Julkisuuden henkilön puolison verotietojen julkaiseminen ei loukannut hänen yksityisyyttään. Puolison yksityisyydensuoja oli mediahuomion myötä kaventunut ja tulotietojen julkaisulle oli journalistiset perusteet.

Vapauttava 7521/YLE/20
Yle

Olennainen asiavirhe, otsikko, totuudenmukainen tiedonvälitys

Yle teki nettijuttunsa otsikossa journalistisen tulkinnan tieteellisen tutkimuksen tuloksesta. Vaikka otsikko oli kärjistetty, kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe. Jutussa tarkentui, mihin otsikon tulkinta perustui.

Vapauttava 7511/UL/20
Turun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkastaminen, olennainen asiavirhe, kielteinen julkisuus

Lehti arvosteli jutussaan seurakunnan asettaman toimikunnan roolia. Toimikunnan jäsenet eivät olleet jutusta laajemmin tunnistettavissa. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 5895/SL/15

Vastaaja: Kouvolan Sanomat

Asia: Haastattelu, yksityiselämän suoja

Ratkaistu: 27.1.2016

Toimittaja osallistui kunnan työntekijöiden koulutustilaisuuteen, jossa kantelija esiintyi kokemusasiantuntijana. Lehti julkaisi tietoja kantelijan kokemuksista haastatteluna tämän tietämättä ja vailla tarkastamismahdollisuutta. Juttu paljasti arkaluontoisia ja tunnistettavia tietoja kantelijan yksityiselämästä. Lehti rikkoi tiedonhankinnan avoimuutta, haastattelun pelisääntöjä ja yksityiselämän suojaa.

Kantelu 29.6.2015

Kantelu kohdistuu Kouvolan Sanomissa 29.3.2015 julkaistuun juttuun ”Rahapeliriippuvuudesta kärsinyt nainen kävi pohjalla ennen hoitoa”.  Juttu julkaistiin laajempana versiona painetussa lehdessä samana päivänä otsikolla ”Pelihelvetin ja häpeän vangit”. Kantelu perustuu Journalistin ohjeiden kohtiin, joissa käsitellään haastateltavan oikeuksia ja yksityiselämän suojaa.

Kantelija oli Kouvolan kaupungintalolla rahapeliseminaarissa kertomassa peliriippuvuudesta. Kouvolan Sanomien toimittaja teki hänestä jutun lehteen lupaa kysymättä, haastattelematta tai minulle tekstiä etukäteen esittämättä. Kantelija katsoo, että sukulaiset ja ystävät ovat tunnistaneet hänet jutusta. Kukaan sukulaisistani eikä ystävistä Kouvolan seudulla ei tiennyt peliongelmasta, mutta nyt sen tietävät kaikki. Myös kantelijan psyykkinen hyvinvointi sekä rikostuomio on selkeästi tuotu tekstissä esiin. Peliongelma on erittäin arkaluontoinen asia.

Kantelijan nimeä on muutettu tekstissä yhdellä kirjaimella, jutussa on kerrottu musikaalinen tausta, hänen soittamansa instrumentti, ikä, muutto Kouvolasta nykyiselle asuinpaikalle sekä työpaikka. Kouvolalaisia musiikkiluokkalaisia on vain yksi luokallinen kyseistä ikäpolvea, saatikka luokalla olevia tietyn instrumentin soittajia, jotka asuvat Etelä-Karjalassa ja työskentelevät jutussa mainitulla alalla. Tällä perusteella sukulaiset ja ystävät ovat osanneet laskea yhteen 1+1=2. Jopa kantelijan iäkäs äiti on ollut hätää kärsimässä sukulaisten udellessa häneltä jutussa mainitusta henkilöstä.

Kantelija kokee jutun aiheuttaneen ahdistusta ja häpeää. Työpaikan menetys on piste iin päälle. Teksti ei kantelijan mukaan todellakaan auta hänen toipumistaan peliongelmasta, vaan se on lisännyt unettomia öitä ja häpeää liikkua Kouvolan seudulla. Kantelija on erittäin pettynyt toimittajan tapaan kirjoittaa teksti hänestä ilman lupaa – saatikka, että hän olisi tekstiä missään vaiheessa ennen julkaisua nähnyt. Kantelija kertoo antaneensa kyseisestä aiheesta haastatteluja ja toimineensa myös kokemuskouluttajana, mutta koskaan ei häntä ole näin räikeästi kohdeltu. Hän kertoo aina saaneensa vaikuttaa tekstin sisältöön ja tarvittaessa sitä oikaista.

Kouvolan Sanomien vastaus 14.9.2015

Päätoimittaja Pekka Lakka vastaa, että Kouvolan Sanomat teki sunnuntailukemistoonsa raportin peliriippuvuudesta. Peliriippuvuus on merkittävä ilmiö, ja se kiinnostaa aiheena laajasti. Juttuidea syntyi, kun Kouvolan kaupunki otti yhteyttä Kouvolan Sanomien toimitukseen. Kaupunki oli järjestämässä henkilökunnalleen koulutustilaisuutta peliriippuvuudesta. Toimituksessa päätettiin tarttua aiheeseen. Samalla toimituksesta otettiin yhteyttä tilaisuuden järjestäjään ja kerrottiin juttusuunnitelmasta. Jutun tehnyt toimittaja kertoi päätoimittajan mukaan järjestäjille, että tilaisuudessa journalistinen kiinnostus kohdistuu nimenomaan peliriippuvaisen omakohtaiseen kertomukseen. Lisäksi juttuun päätettiin haastatella asiantuntijoita, ja juttuun päätettiin hakea toinen anonyymi tarina peliriippuvuudesta.

Kantelija vetoaa siihen, että hänet on tunnistettu jutusta ja että hän ei ole tiennyt roolistaan ennen jutun julkaisemista. Jutussa kantelijan nimi on muutettu. Häntä ei päätoimittaja Lakan mukaan ole haastateltu juttuun, vaan hänen tarinansa on referaatti hänen puheenvuorostaan Kouvolan kaupungin tilaisuudessa. Kantelijan tarina kerrottiin jutussa yhdessä toisen peliriippuvuudesta kärsineen henkilön tarinan kanssa. Molempien nimet muutettiin. Kantelijan musiikkiharrastuksen kertomisella jutussa haluttiin osoittaa, että tasapainoinen lapsuus ja hyvät kotiolot eivät suojaa peliriippuvuudelta.

Kantelijan henkilöllisyyden suojaamiseksi jutussa ei päätoimittajan vastauksen mukaan kerrottu hänen nykyistä asuin- tai työpaikkaansa. Sen sijaan puhuttiin muutosta Etelä-Karjalaan ja toimimisesta hoitoalalla. Näin yleisen kuvailun perusteella ei Lakan mukaan henkilöys selviä. Toisaalta alan kertominen on jutun sisällön kannalta perusteltua. Kouvolan Sanomien päätoimittajana Lakka kertoo esittäneensä kantelijalle pahoittelut jutun aiheuttamasta mielipahasta. 

Kouvolan Sanomien toimittajan vastaus 14.9.2015

Jutun kirjoittanut toimittaja kertoo osallistuneensa Kouvolassa 19.3.2015 järjestettyyn tilaisuuteen, jossa oli noin 50 kaupungin työntekijää pääasiassa terveydenhoitoalalta. Kyse oli kaupungin henkilökunnalle järjestetystä koulutustilaisuudesta, jossa muun muassa kokemusasiantuntija eli kantelija puhui.

Kaupungin edustaja oli toimitukseen yhteydessä koulutustilaisuuden järjestämisestä. Toimittaja kertoo olleensa ennen tilaisuutta järjestäjään puhelimitse yhteydessä ja puhuneensa Kouvolan Sanomiin tulossa olevasta sunnuntaijutusta peliriippuvuudesta. Samassa yhteydessä toimittaja kertoi, että nimenomaan kokemusasiantuntijan tarina kiinnostaa. Lisäksi toimittaja sopi järjestäjän kanssa puhelimessa, että menee tilaisuuteen nimenomaan kuullakseen tämän kokemusasiantuntijan tarinan käyttääkseen sitä jutussa.

Kantelijan tarina kerrottiin toisen peliriippuvaisen tarinan kanssa. Molempien henkilöiden etunimet muutettiin. Lapsuus- ja nuoruusvuosista kertominen oli myös asiayhteyden kannalta perusteltua ja oleellista. Kantelijan henkilöllisyyden suojaamiseksi jutussa ei kerrottu hänen asuin- tai työpaikkaansa. 

Ratkaisu

 

JO 9: Työtä tehdessään journalistin on suositeltavaa ilmoittaa ammattinsa. Tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti. Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja ei voida muutoin selvittää, journalisti voi tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja myös tavallisuudesta poikkeavilla keinoilla.

JO 17: Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Kouvolan Sanomien toimittaja oli mukana kaupungin henkilökunnan koulutusseminaarissa, jossa käsiteltiin peliriippuvuutta. Toimittaja kirjoitti kantelijan seminaarialustuksen haastatteluksi, joka julkaistiin sekä printissä että verkossa. Jutussa ei erikseen kerrottu, että ”haastateltu henkilö” oli esiintynyt seminaarissa kokemusasiantuntijana. Kantelijasta käytettiin muutettua etunimeä. Hän sai tietää jutusta vasta sen julkaisun jälkeen.

Julkisen sanan neuvosto korostaa tiedonhankinnan avoimuutta. Journalistin ohjeiden mukaan tiedot on normaalioloissa pyrittävä hankkimaan avoimesti. Tässä tapauksessa ei ollut perusteltua syytä poiketa avoimuudesta, koska kyse ei ollut yhteiskunnallisesti merkittävistä tiedoista, joita ei muutoin olisi saanut hankituksi. 

Haastattelun pelisääntöjen mukaan haastateltavalla on oikeus ennakolta saada tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen haastatteluaan käytetään. Haastateltavalle on myös henkilöhaastatteluissa perusteltua myöntää tavallista laajempi tarkastamismahdollisuus. Tässä tapauksessa kantelija ei edes tiennyt olevansa haastateltu. Hänellä ei siten ollut mahdollisuutta edes pyytää jutun tarkastamista, vaikka teksti käsitteli erittäin intiimejä elämänalueita kuten avioeroa ja henkilökohtaista terveyttä.

Neuvoston mielestä Kouvolan Sanomat laiminlöi sekä tiedonhankinnan avoimuuden vaatimuksia että haastateltavan oikeuksia. Neuvosto pitää myös todennäköisenä, että kantelijan henkilöllisyys paljastui ainakin hänen lähipiirilleen ja mahdollisesti sitä laajemminkin. Tämä yhdessä muiden laiminlyöntien kanssa loukkasi kantelijan yksityiselämän suojaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kouvolan Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Niklas Vainio, Maria Kaisa Aula, Paula Paloranta, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo. 

Tämä päätös on avattu 3652 kertaa