2015 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6016/SL/15, 6025/SL/15, 6028/SL/15
Helsingin Sanomat

Oikeat tiedot, virheen korjaus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa kirjoittaja käsitteli ilmastonmuutosta. Tekstissä ei ollut olennaisia asiavirheitä, vaan kyse oli kiistanalaisista näkemyksistä.

Lausuma 5980/L/15
Posti Group Oyj

Sananvapauden rajoittaminen

Vapauttava 5883/SL/15
Pohjolan Sanomat

Virheen korjaus

Lehti julkaisi pakinatyylisessä kirjoituksessaan tulkinnanvaraisen kommentin, joka ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe. Kantelijan oikaisupyynnön julkaiseminen mielipidekirjoituksena osoitti huonoa harkintaa, mutta lukija sai siitä mahdollisuuden punnita asiaa myös toisesta näkökulmasta.

Vapauttava 5872/SL/15
Ilta-Sanomat

Nimen suoja

Lehden uutisessa käsiteltiin tapausta, jossa koira puri tyttöä ja määrättiin lopetettavaksi. Lehti kertoi jutussaan kantelijan saamasta käräjäoikeuden sakkotuomiosta. Kantelijan nimi ja virka-asema mainittiin jutussa.

Vapauttava 5864/SL/15
Ilta-Sanomat

Oikeat tiedot, konserniyhteys

Kolumnistin maininta siitä, että Venäjä kieltää ulkomaalaisomisteisen median, ei ollut olennainen asiavirhe. Konserniyhteyden mainitseminen Venäjän mediavaikuttamista käsitelleessä kolumnissa ei ollut välttämätöntä. Eriävä mielipide päätöksen perusteluista.

Langettava 5861/SL/15
Hufvudstadsbladet

Virheen korjaus ja yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä pyynnöstä huolimatta. 

Vapauttava 5860/SL/15
Salonjokilaakso

Piilomainonta, henkilökohtainen hyötyminen

Lehti julkaisi yhden miehen näytelmästä arvostelun, jonka oli kirjoittanut salolaisen harrastajateatterin johtaja. Hän mainitsi, että sama tunnettu helsinkiläisnäyttelijä saapuu esiintymään Saloon puolen vuoden kuluttua. Asian mainitsemisesta ei koitunut kirjoittajalle henkilökohtaista hyötyä eikä se ollut piilomainontaa.

Vapauttava 5858/SL/15
Sisä-Suomen Lehti

Yksityisyyden suoja

Lehti kertoi uutisessa Äänekosken kaupungin aikomuksesta vaatia kouluverkkopäätöksestä tehdyn valituksen kumoamista. Uutisessa käsiteltiin Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen sisältöä ja kaupungin ehdotettua vastinetta valitukseen. Uutisessa mainittiin valituksen tekijät nimeltä.

Vapauttava 5855/SL/15
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen Korjaus

Pääkirjoituksessa oli epätarkkuus, jonka lehti oikaisi kantelijan pyynnöstä. Korjaus jäi tekemättä netissä. Kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 5843/PL/15
Joutsan Seutu

Erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Joutsan kunnan kotihoidon johtamisjärjestelyjä käsitelleessä jutussa kohdistettiin kovaa kritiikkiä selvästi tunnistettavissa olevaa henkilöä kohtaan. Kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen, eikä häntä kuultu jutussa.

Vapauttava 5841/SL/15
Digitoday

Konserniyhteys

Verkkolehti kertoi tv-ohjelmien tallentamiseen liittyvästä oikeudenkäynnistä. Konserniyhteys kerrottiin jutun lopussa vakiintuneen tavan mukaisesti. Kantelija ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen. Yhtiö ei myöskään vaatinut oman kannanoton julkaisemista.

Langettava 5835/SL/15, 5836/SL/15
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti julkaisi kartan, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti korjasi virheen seuraavan päivän lehdessä lyhyellä oikaisutekstillä. Korjaus oli tulkinnanvarainen eikä sen huomioarvo vastannut virheen vakavuutta.

Langettava 5830/R/15
Radio Suomipop

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radion aamuohjelmassa arvosteltiin Suomen jääkiekkomaajoukkueen käyntiä Auschwitzin keskistysleirillä. Ohjelmassa vähäteltiin keskitysleirille joutuneiden juutalaisten kärsimyksiä ja naureskeltiin niille.

Vapauttava 5829/PL/15
Mäntyharjun-Pertunmaan Pitäjänuutiset

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen

Lehti esitti kantelijoista kiistanalaisia väitteitä uutisessaan, joka käsitteli paikallisen motellin tilannetta. Kantelijat saivat esittää oman kommenttinsa jatkojutussa samana päivänä.

Langettava 5825/AL/15
Tekniikan Maailman

Piilomainonta

Lehti kertoi uudesta pelikoneesta. Juttu oli tehty valmistajan ehdoilla ja se oli mainosmainen.

Vapauttava 5815/TV/15
MTV, Huomenta Suomi

Toimittajan asema

Tv-ohjelmassa esiintyneen toimitusjohtajan yritys ja ohjelman juontaja ovat olleet liikesuhteessa keskenään. Suhde ei heijastunut ohjelman sisältöön eikä ole näyttöä, että siitä olisi koitunut ainakaan välitöntä hyötyä toimittajalle. Äänestyspäätös 10–1. Eriävä mielipide. 

Langettava 5814, 5856/AL/15
Image

Kielteinen julkisuus, oma kannanotto, asiattomasta sisällöstä ilmoittaminen

Lehti julkaisi kantelijan vastineen blogiin nettisivullaan, mutta ei linkittänyt sitä blogipostaukseen. Lehti julkaisi bloggaajan asiattomat kommentit kantelijan omaan kannanottoon. Lehden blogisivulla ei ollut mahdollisuutta ilmoittaa asiattomasta sisällöstä.

Langettava 5809/AL/15
Suomen Kuvalehti

Haastateltavan oikeudet, Virheen korjaus

Lehti julkaisi laajan henkilöhaastattelun, jota kantelija ei saanut tarkastaa ajoissa. Lehti ei suostunut kantelijan vaatimiin oikaisuihin.

Vapauttava 5807/YLE/15
Yleisradio

Virheen korjaus

Yleisradion uutisreportaasissa esiteltiin pienpuolueiden eduskuntavaalikampanjointia. Muutos 2011 -puolueen luonnehtiminen EU- ja eurovastaiseksi ei ollut virhe. Oikaisuvelvoitetta ei syntynyt.

Vapauttava 5806/TV/15
MTV

Piilomainonta

Tv-kanava kertoi verkossa julkaisemissaan uutisessa ja videojutussa laitteesta sekä kännykkäsovelluksesta, joiden avulla voi jäljittää esimerkiksi varastettua autoa. Kyse ei ollut piilomainonnasta, vaan uutuustuotteen testauksesta.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 5883/SL/15

Vastaaja: Pohjolan Sanomat

Asia: Virheen korjaus

Ratkaistu: 22.10.2015

Lehti julkaisi pakinatyylisessä kirjoituksessaan tulkinnanvaraisen kommentin, joka ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe. Kantelijan oikaisupyynnön julkaiseminen mielipidekirjoituksena osoitti huonoa harkintaa, mutta lukija sai siitä mahdollisuuden punnita asiaa myös toisesta näkökulmasta.

Kantelu 8.5.2015  

Kantelu kohdistuu Pohjolan Sanomien mielipideaukeamalla 24.4.2015 julkaistuun PS.-kirjoitukseen ja lehden menettelyyn, kun se julkaisi asiavirheen korjauspyynnön mielipidekirjoituksena. PS.-kirjoituksessa käsiteltiin Kokoomuksen nuorten liiton puheenjohtajien nousua eduskuntaan. Tässä yhteydessä lehti kirjoitti, että ”Puolueitten nuorisojärjestöt ovat yleensä emopuoluetta radikaalimpia, mutta kokoomuksen nuorisojärjestö on aina luokiteltu konservatiivisemmaksi kuin arkipolitiikkaa tekevä emopuolue”.  

Kantelun mukaan väite oli perätön ja antoi lukijoille väärän kuvan järjestön aatehistoriasta. Kantelija lähetti 26.4.2015 toimitukselle sähköpostiviestin, joka oli otsikoitu asiavirhettä koskevaksi korjauspyynnöksi. Korjauspyynnössään hän viittasi omaan kokemukseensa KNL:n tiedotussihteerinä ja kahteen tutkimukseen, joiden perusteella Kokoomuksen Nuorten Liitto on ollut emopuoluetta vasemmistolaisempi.  

Pohjolan Sanomat ei kantelun mukaan korjannut virhettä. Sen sijaan toimitus julkaisi kantelijan tietämättä ja häneltä lupaa kysymättä korjauspyynnön tekstin 28.4.2015 ilmestyneen lehden yleisön osastossa.  

Pohjolan Sanomien vastaus 9.6.2015

Päätoimittaja Maria Jauho vastaa, että Pohjolan Sanomat julkaisee mielipidesivun yläreunassa, pääkirjoitussivun vieressä maailmaa kepeästi käsittelevää PS-palstaa. Ilmaisumuoto palstalla on pääkirjoituksia vapaampaa ja epämuodollisempaa. Kantelun kohteena olevassa tekstissä viitataan muun muassa Ilkka Kanervaan sanoilla ”isähahmo” ja käytetään hänestä nimeä Ilkka Ike Kanerva.  

Kantelun kohteena oleva PS-kirjoitus käsitteli päätoimittajan mukaan kokoomuksen tuoreiden kansanedustajien joukosta löytyviä entisiä Kokoomuksen nuorten liiton puheenjohtajia ja heidän runsasta osuuttaan uusissa edustajissa. Kantelija oli sunnuntaina yhteydessä sähköpostilla toimitukseen. Pohjolan Sanomat ei tuolloin ilmestynyt maanantaisin ja sunnuntaimiehityksen ohuuden takia viestiin reagoitiin maanantaina.  

Kantelijan näkemyksen mukaan PS-kirjoituksen lause ”kokoomuksen nuorisojärjestö on aina luokiteltu konservatiivisemmaksi kuin arkipolitiikkaa tekevä emopuolue” oli perätön. Toimituksen mielestä oikaisutarvetta ei kuitenkaan ollut, koska esimerkiksi aina-käsitteen sisältö riippuu tilanteesta ja katsojasta. Kuten PS-kirjoitus kertoo, ”puolueitten nuorisojärjestöt ovat yleensä emopuoluetta radikaalimpia”. Historiaa voi Jauhon mukaan tietysti tarkastella monenlaisilla aikajänteillä ja monenlaisella otteella.  

Kantelija kiinnittää huomiota ajanjaksoon, josta hän mainitsee yhden tutkijan ja yhden graduntekijän sekä oman kokemusperäisen tietonsa siitä, että kokoomuksen nuorisojärjestö on halunnut haastaa liian oikeistolaiseksi koetun emopuolueen. Historian syövereistä voi päätoimittajan mukaan löytyä joitakin poikkeusaikoja, joten toimituksen mielestä PS-palstan ilmaisu ei ollut kokonaisuuteen nähden oikaisua vaativa niin sanottu olennainen asiavirhe.  

Pohjolan Sanomat halusi kuitenkin tuoda julki kantelijan esittämän näkemyksen aiheesta. Siksi kirjoitus julkaistiin mielipidesivuilla. Päätoimittaja Jauhon vastauksen mukaan olisi toki voinut olla paikallaan kertoa kantelijalle kirjoituksen sijoittamisesta yleisönosastoon. Hyvää journalistista tapaa ei Jauhon mukaan kuitenkaan rikottu, koska kirjoituksen julkaisemisella kantelijan toive toteutui: hänhän toivoi saman sisältöistä oikaisua lukijoille tiedoksi. Pohjolan Sanomat ei ole julkaissut mielipidesivun lukijan kirjoituksia verkossa. Lukijoiden mielipiteet siirtyivät verkkoon vasta kesäkuussa 2015 verkkouudistuksen myötä.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Pohjolan Sanomat julkaisi PS.-palstallaan lehden oman mielipiteen. Siinä todettiin, että ”Puolueitten nuorisojärjestöt ovat yleensä emopuoluetta radikaalimpia, mutta kokoomuksen nuorisojärjestö on aina luokiteltu konservatiivisemmaksi kuin arkipolitiikkaa tekevä emopuolue”. Tämän jälkeen lehti julkaisi kantelijan oikaisupyynnön mielipidekirjoituksena, jossa tämä perusteli kahden tutkimuksen ja aikalaistodistuksen perusteella, että väite oli väärä. Kantelijaa ei informoitu julkaisusta.  

Pohjolan Sanomien PS.-palstan teksti oli pakinanomainen ja lyhyt heitto päivänpolitiikasta – tuolla kertaa Kokoomuksen nuorten liiton entisten puheenjohtajien runsaasta määrästä uudessa eduskunnassa. Kantelija tarkastelee olennaiseksi asiavirheeksi kokemaansa väitettä irrottamalla sen kokonaisuudesta. Teksti loppuu letkautukseen isähahmo-Ikestä eli Ilkka Kanervasta, ”joka voi ohjata myöhäiset seuraajansa politiikan reaaliraiteille”. Esimerkiksi tuo lause osoittaa tekstin poleemisen luonteen.  

Kantelijan mukaan väite kokoomuksen nuorisojärjestön konservatiivisuudesta ei pidä paikkaansa esimerkiksi 1960–70 -luvuilla. Kevyehkössä tekstissä sitä ei kuitenkaan voi pitää olennaisena asiavirheenä, joka olisi pitänyt korjata. Lehti kommentoi kirjoituksessaan pääosin kevään 2015 eduskuntavaaleja, jolloin monet kokoomuksen nuoret poliitikot esittivät yhteiskunnan uudistamisesta emopuoluetta huomattavasti oikeistolaisempia linjauksia.  

Lehti kyseenalaisti PS.-kirjoituksen väitteen julkaisemalla kantelijan oikaisupyynnön mielipidekirjoituksena. Tällöin lukijat saivat asiasta myös toisenlaista informaatiota. Neuvosto kuitenkin kiinnittää päätoimittajan huomiota siihen, että kirjoituksen julkaisusta olisi etukäteen pitänyt sopia kirjoittajan kanssa. Teksti ei kuitenkaan sisältänyt arkaluontoista tietoa eikä ollut millään tavalla loukkaava. Tämän vuoksi neuvosto pitää toimituksen laiminlyöntiä vähäisenä.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Pohjolan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisu tehty:21.10.2015  

Ratkaisun tekivät: Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Katariina Anttila, Jyrki Huotari, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Niklas Vainio, Veera Ristikartano, Venla Mäntysalo ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 6084 kertaa