2015 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6016/SL/15, 6025/SL/15, 6028/SL/15
Helsingin Sanomat

Oikeat tiedot, virheen korjaus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa kirjoittaja käsitteli ilmastonmuutosta. Tekstissä ei ollut olennaisia asiavirheitä, vaan kyse oli kiistanalaisista näkemyksistä.

Lausuma 5980/L/15
Posti Group Oyj

Sananvapauden rajoittaminen

Vapauttava 5883/SL/15
Pohjolan Sanomat

Virheen korjaus

Lehti julkaisi pakinatyylisessä kirjoituksessaan tulkinnanvaraisen kommentin, joka ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe. Kantelijan oikaisupyynnön julkaiseminen mielipidekirjoituksena osoitti huonoa harkintaa, mutta lukija sai siitä mahdollisuuden punnita asiaa myös toisesta näkökulmasta.

Vapauttava 5872/SL/15
Ilta-Sanomat

Nimen suoja

Lehden uutisessa käsiteltiin tapausta, jossa koira puri tyttöä ja määrättiin lopetettavaksi. Lehti kertoi jutussaan kantelijan saamasta käräjäoikeuden sakkotuomiosta. Kantelijan nimi ja virka-asema mainittiin jutussa.

Vapauttava 5864/SL/15
Ilta-Sanomat

Oikeat tiedot, konserniyhteys

Kolumnistin maininta siitä, että Venäjä kieltää ulkomaalaisomisteisen median, ei ollut olennainen asiavirhe. Konserniyhteyden mainitseminen Venäjän mediavaikuttamista käsitelleessä kolumnissa ei ollut välttämätöntä. Eriävä mielipide päätöksen perusteluista.

Langettava 5861/SL/15
Hufvudstadsbladet

Virheen korjaus ja yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä pyynnöstä huolimatta. 

Vapauttava 5860/SL/15
Salonjokilaakso

Piilomainonta, henkilökohtainen hyötyminen

Lehti julkaisi yhden miehen näytelmästä arvostelun, jonka oli kirjoittanut salolaisen harrastajateatterin johtaja. Hän mainitsi, että sama tunnettu helsinkiläisnäyttelijä saapuu esiintymään Saloon puolen vuoden kuluttua. Asian mainitsemisesta ei koitunut kirjoittajalle henkilökohtaista hyötyä eikä se ollut piilomainontaa.

Vapauttava 5858/SL/15
Sisä-Suomen Lehti

Yksityisyyden suoja

Lehti kertoi uutisessa Äänekosken kaupungin aikomuksesta vaatia kouluverkkopäätöksestä tehdyn valituksen kumoamista. Uutisessa käsiteltiin Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen sisältöä ja kaupungin ehdotettua vastinetta valitukseen. Uutisessa mainittiin valituksen tekijät nimeltä.

Vapauttava 5855/SL/15
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen Korjaus

Pääkirjoituksessa oli epätarkkuus, jonka lehti oikaisi kantelijan pyynnöstä. Korjaus jäi tekemättä netissä. Kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 5843/PL/15
Joutsan Seutu

Erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Joutsan kunnan kotihoidon johtamisjärjestelyjä käsitelleessä jutussa kohdistettiin kovaa kritiikkiä selvästi tunnistettavissa olevaa henkilöä kohtaan. Kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen, eikä häntä kuultu jutussa.

Vapauttava 5841/SL/15
Digitoday

Konserniyhteys

Verkkolehti kertoi tv-ohjelmien tallentamiseen liittyvästä oikeudenkäynnistä. Konserniyhteys kerrottiin jutun lopussa vakiintuneen tavan mukaisesti. Kantelija ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen. Yhtiö ei myöskään vaatinut oman kannanoton julkaisemista.

Langettava 5835/SL/15, 5836/SL/15
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti julkaisi kartan, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti korjasi virheen seuraavan päivän lehdessä lyhyellä oikaisutekstillä. Korjaus oli tulkinnanvarainen eikä sen huomioarvo vastannut virheen vakavuutta.

Langettava 5830/R/15
Radio Suomipop

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radion aamuohjelmassa arvosteltiin Suomen jääkiekkomaajoukkueen käyntiä Auschwitzin keskistysleirillä. Ohjelmassa vähäteltiin keskitysleirille joutuneiden juutalaisten kärsimyksiä ja naureskeltiin niille.

Vapauttava 5829/PL/15
Mäntyharjun-Pertunmaan Pitäjänuutiset

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen

Lehti esitti kantelijoista kiistanalaisia väitteitä uutisessaan, joka käsitteli paikallisen motellin tilannetta. Kantelijat saivat esittää oman kommenttinsa jatkojutussa samana päivänä.

Langettava 5825/AL/15
Tekniikan Maailman

Piilomainonta

Lehti kertoi uudesta pelikoneesta. Juttu oli tehty valmistajan ehdoilla ja se oli mainosmainen.

Vapauttava 5815/TV/15
MTV, Huomenta Suomi

Toimittajan asema

Tv-ohjelmassa esiintyneen toimitusjohtajan yritys ja ohjelman juontaja ovat olleet liikesuhteessa keskenään. Suhde ei heijastunut ohjelman sisältöön eikä ole näyttöä, että siitä olisi koitunut ainakaan välitöntä hyötyä toimittajalle. Äänestyspäätös 10–1. Eriävä mielipide. 

Langettava 5814, 5856/AL/15
Image

Kielteinen julkisuus, oma kannanotto, asiattomasta sisällöstä ilmoittaminen

Lehti julkaisi kantelijan vastineen blogiin nettisivullaan, mutta ei linkittänyt sitä blogipostaukseen. Lehti julkaisi bloggaajan asiattomat kommentit kantelijan omaan kannanottoon. Lehden blogisivulla ei ollut mahdollisuutta ilmoittaa asiattomasta sisällöstä.

Langettava 5809/AL/15
Suomen Kuvalehti

Haastateltavan oikeudet, Virheen korjaus

Lehti julkaisi laajan henkilöhaastattelun, jota kantelija ei saanut tarkastaa ajoissa. Lehti ei suostunut kantelijan vaatimiin oikaisuihin.

Vapauttava 5807/YLE/15
Yleisradio

Virheen korjaus

Yleisradion uutisreportaasissa esiteltiin pienpuolueiden eduskuntavaalikampanjointia. Muutos 2011 -puolueen luonnehtiminen EU- ja eurovastaiseksi ei ollut virhe. Oikaisuvelvoitetta ei syntynyt.

Vapauttava 5806/TV/15
MTV

Piilomainonta

Tv-kanava kertoi verkossa julkaisemissaan uutisessa ja videojutussa laitteesta sekä kännykkäsovelluksesta, joiden avulla voi jäljittää esimerkiksi varastettua autoa. Kyse ei ollut piilomainonnasta, vaan uutuustuotteen testauksesta.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Langettava 5843/PL/15

Vastaaja: Joutsan Seutu

Asia: Erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Ratkaistu: 18.11.2015

Joutsan kunnan kotihoidon johtamisjärjestelyjä käsitelleessä jutussa kohdistettiin kovaa kritiikkiä selvästi tunnistettavissa olevaa henkilöä kohtaan. Kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen, eikä häntä kuultu jutussa.

Kantelu 11.5.2015

Kantelu kohdistuu Joutsan Seudussa 25.2.2015 julkaistuun kirjoitukseen ”Kiistelty johtosääntö menossa valtuustoon” ja sen ”Tehyn pääluottamusmies Pasi Rutanen: Poliitikot eivät voi olla tietämättömiä ongelmista” alaotsikkoon. Jutussa mainittu kotihoidon esimies on kantelijan mielestä joutunut erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi.

Jutussa ei mainita henkilöä nimeltä, mutta tekstissä on maininta ”Yksi ongelma on kotihoidon esimiehen koulutustaso. Nykyisellä viranhaltijalla ei ole terveydenhuollon koulutusta, vaikka alaiset ovat pääosin joko lähihoitajia tai sairaanhoitajia.”. Kantelijan mukaan kyseessä oleva kotihoidon esimies on saanut osakseen asiakkaiden osalta uhkailuja ja työntekijöiltä välinpitämätöntä kohtelua. Pienellä paikkakunnalla ihmiset tunnetaan hyvin ja kirjoituksen myötä asiaton kohtelu on lisääntynyt.

Tehyn pääluottamusmies esittää jutussa, että kotihoidon esimiehen virkaan siirrettäisiin henkilö, jolla olisi riittävä koulutus sekä näkemystä kotihoidon kehittämisestä. Toisena vaihtoehtona on poistaa niin sanottuun väliportaaseen kuuluva virka tarpeettomana ja jakaa tehtäviä uudelleen. Kantelijan mielestä asia voidaan esittää myös niin, että ketään ei aseteta kielteiseen julkisuuteen. Arvostelun sietämisen osalta kantelija toteaa, että kyseinen kotihoidon esimies ei ole kunnan johtavia virkamiehiä, vaan keskijohdon esimies. Näin ollen hän ei ole asemassa, jonka seurauksena hänen pitäisi joutua sietämään arvostelua.

Luottamusmies työskentelee jutussa mainitun kotihoidon esimiehen kanssa osin samassa yksikössä, jolloin hänen lausumaansa on kantelijan mukaan suhtauduttava tietolähteenä kriittisesti. Vaikutukset ja työntekoon ja yhteistyöhön ovat tuskin positiiviset.

Joutsan Seudun vastaus 5.8.2015

Päätoimittaja Markku Parkkosen mukaan uutisoinnissa ja kantelussa mainitussa Superin mielipidekirjoituksessa ei esitetä kotihoidon esimiehestä tietoja, jotka asettavat hänet erittäin kielteiseen julkisuuteen. Ainoa jutussa esitetty tieto liittyy hänen koulutustasoonsa, jonka ei voi katsoa asettavan henkilöä erittäin kielteiseen julkisuuteen. Tehyn pääluottamusmiehen esittämä kritiikki kohdistuu jutussa esiteltyyn kunnan luottamushenkilöiden tekemään päätökseen.

Päätoimittaja toteaa, että pääluottamusmies voi asemansa puolesta antaa lausuntoja edustamansa ammattiosaston puolesta. Näin ollen pääluottamusmiehen kantaa asiaan voidaan pitää luotettavana tietolähteenä. Kunnan virkamiesjohdon näkemys siitä, että organisaatiomuutoksiin ei ole tarvetta, on tuotu jutussa esille. Mikään taho ei ole ilmoittanut, että kantelun kohteena olevissa jutuissa olisi esitetty totuudenvastaisia tietoja. Mikään taho ei ole myöskään pyytänyt kannanottonsa julkaisua jälkikäteen.

Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeenpäin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

Joutsan Seudun jutussa käsiteltiin vanhustenhuollon ja kotihoidon organisaatiomuutoksia ja haastateltiin Tehyn pääluottamusmiestä, jonka lausunnot asettivat kotihoidon esimiehen erittäin kielteiseen julkisuuteen. Jutussa ei mainittu esimiestä nimeltä, mutta hän oli selvästi tunnistettavissa siitä.    

Kotihoidon esimies joutui haastattelussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, kun siinä asetettiin täysin kyseenalaiseksi hänen kykynsä johtaa yksikköään. Hänen katsottiin jopa vaarantavan potilasturvallisuuden. Kotihoidon esimiehelle ei annettu tilaisuutta kommentoida väitteitä omalta kannaltaan samassa jutussa. Lisäksi toimituksen olisi pitänyt ottaa huomioon myös lähdekritiikki käsitellessään kiistanalaista asiaa. Luottamusmies työskenteli osin samassa yksikössä kotihoidon esimiehen kanssa, mikä saattoi vaarantaa hänen puolueettomuutensa kommenttien esittäjänä tässä asiassa.

Neuvoston mielestä julkisuus oli niin kielteistä, että esimiehen oma kannanotto jälkeenpäin ei olisi korjannut hänelle aiheutunutta vahinkoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Joutsan Seutu on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 4923 kertaa