2015 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6016/SL/15, 6025/SL/15, 6028/SL/15
Helsingin Sanomat

Oikeat tiedot, virheen korjaus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa kirjoittaja käsitteli ilmastonmuutosta. Tekstissä ei ollut olennaisia asiavirheitä, vaan kyse oli kiistanalaisista näkemyksistä.

Lausuma 5980/L/15
Posti Group Oyj

Sananvapauden rajoittaminen

Vapauttava 5883/SL/15
Pohjolan Sanomat

Virheen korjaus

Lehti julkaisi pakinatyylisessä kirjoituksessaan tulkinnanvaraisen kommentin, joka ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe. Kantelijan oikaisupyynnön julkaiseminen mielipidekirjoituksena osoitti huonoa harkintaa, mutta lukija sai siitä mahdollisuuden punnita asiaa myös toisesta näkökulmasta.

Vapauttava 5872/SL/15
Ilta-Sanomat

Nimen suoja

Lehden uutisessa käsiteltiin tapausta, jossa koira puri tyttöä ja määrättiin lopetettavaksi. Lehti kertoi jutussaan kantelijan saamasta käräjäoikeuden sakkotuomiosta. Kantelijan nimi ja virka-asema mainittiin jutussa.

Vapauttava 5864/SL/15
Ilta-Sanomat

Oikeat tiedot, konserniyhteys

Kolumnistin maininta siitä, että Venäjä kieltää ulkomaalaisomisteisen median, ei ollut olennainen asiavirhe. Konserniyhteyden mainitseminen Venäjän mediavaikuttamista käsitelleessä kolumnissa ei ollut välttämätöntä. Eriävä mielipide päätöksen perusteluista.

Langettava 5861/SL/15
Hufvudstadsbladet

Virheen korjaus ja yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä pyynnöstä huolimatta. 

Vapauttava 5860/SL/15
Salonjokilaakso

Piilomainonta, henkilökohtainen hyötyminen

Lehti julkaisi yhden miehen näytelmästä arvostelun, jonka oli kirjoittanut salolaisen harrastajateatterin johtaja. Hän mainitsi, että sama tunnettu helsinkiläisnäyttelijä saapuu esiintymään Saloon puolen vuoden kuluttua. Asian mainitsemisesta ei koitunut kirjoittajalle henkilökohtaista hyötyä eikä se ollut piilomainontaa.

Vapauttava 5858/SL/15
Sisä-Suomen Lehti

Yksityisyyden suoja

Lehti kertoi uutisessa Äänekosken kaupungin aikomuksesta vaatia kouluverkkopäätöksestä tehdyn valituksen kumoamista. Uutisessa käsiteltiin Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen sisältöä ja kaupungin ehdotettua vastinetta valitukseen. Uutisessa mainittiin valituksen tekijät nimeltä.

Vapauttava 5855/SL/15
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen Korjaus

Pääkirjoituksessa oli epätarkkuus, jonka lehti oikaisi kantelijan pyynnöstä. Korjaus jäi tekemättä netissä. Kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 5843/PL/15
Joutsan Seutu

Erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Joutsan kunnan kotihoidon johtamisjärjestelyjä käsitelleessä jutussa kohdistettiin kovaa kritiikkiä selvästi tunnistettavissa olevaa henkilöä kohtaan. Kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen, eikä häntä kuultu jutussa.

Vapauttava 5841/SL/15
Digitoday

Konserniyhteys

Verkkolehti kertoi tv-ohjelmien tallentamiseen liittyvästä oikeudenkäynnistä. Konserniyhteys kerrottiin jutun lopussa vakiintuneen tavan mukaisesti. Kantelija ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen. Yhtiö ei myöskään vaatinut oman kannanoton julkaisemista.

Langettava 5835/SL/15, 5836/SL/15
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti julkaisi kartan, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti korjasi virheen seuraavan päivän lehdessä lyhyellä oikaisutekstillä. Korjaus oli tulkinnanvarainen eikä sen huomioarvo vastannut virheen vakavuutta.

Langettava 5830/R/15
Radio Suomipop

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radion aamuohjelmassa arvosteltiin Suomen jääkiekkomaajoukkueen käyntiä Auschwitzin keskistysleirillä. Ohjelmassa vähäteltiin keskitysleirille joutuneiden juutalaisten kärsimyksiä ja naureskeltiin niille.

Vapauttava 5829/PL/15
Mäntyharjun-Pertunmaan Pitäjänuutiset

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen

Lehti esitti kantelijoista kiistanalaisia väitteitä uutisessaan, joka käsitteli paikallisen motellin tilannetta. Kantelijat saivat esittää oman kommenttinsa jatkojutussa samana päivänä.

Langettava 5825/AL/15
Tekniikan Maailman

Piilomainonta

Lehti kertoi uudesta pelikoneesta. Juttu oli tehty valmistajan ehdoilla ja se oli mainosmainen.

Vapauttava 5815/TV/15
MTV, Huomenta Suomi

Toimittajan asema

Tv-ohjelmassa esiintyneen toimitusjohtajan yritys ja ohjelman juontaja ovat olleet liikesuhteessa keskenään. Suhde ei heijastunut ohjelman sisältöön eikä ole näyttöä, että siitä olisi koitunut ainakaan välitöntä hyötyä toimittajalle. Äänestyspäätös 10–1. Eriävä mielipide. 

Langettava 5814, 5856/AL/15
Image

Kielteinen julkisuus, oma kannanotto, asiattomasta sisällöstä ilmoittaminen

Lehti julkaisi kantelijan vastineen blogiin nettisivullaan, mutta ei linkittänyt sitä blogipostaukseen. Lehti julkaisi bloggaajan asiattomat kommentit kantelijan omaan kannanottoon. Lehden blogisivulla ei ollut mahdollisuutta ilmoittaa asiattomasta sisällöstä.

Langettava 5809/AL/15
Suomen Kuvalehti

Haastateltavan oikeudet, Virheen korjaus

Lehti julkaisi laajan henkilöhaastattelun, jota kantelija ei saanut tarkastaa ajoissa. Lehti ei suostunut kantelijan vaatimiin oikaisuihin.

Vapauttava 5807/YLE/15
Yleisradio

Virheen korjaus

Yleisradion uutisreportaasissa esiteltiin pienpuolueiden eduskuntavaalikampanjointia. Muutos 2011 -puolueen luonnehtiminen EU- ja eurovastaiseksi ei ollut virhe. Oikaisuvelvoitetta ei syntynyt.

Vapauttava 5806/TV/15
MTV

Piilomainonta

Tv-kanava kertoi verkossa julkaisemissaan uutisessa ja videojutussa laitteesta sekä kännykkäsovelluksesta, joiden avulla voi jäljittää esimerkiksi varastettua autoa. Kyse ei ollut piilomainonnasta, vaan uutuustuotteen testauksesta.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 5829/PL/15

Vastaaja: Mäntyharjun-Pertunmaan Pitäjänuutiset

Asia: Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen

Ratkaistu: 16.12.2015

Lehti esitti kantelijoista kiistanalaisia väitteitä uutisessaan, joka käsitteli paikallisen motellin tilannetta. Kantelijat saivat esittää oman kommenttinsa jatkojutussa samana päivänä.

Kantelu 5.5.2015

Kantelu kohdistuu Mäntyharjun-Pertunmaan Pitäjänuutisissa 17.4.2015 julkaistuun juttuun ”Vääntö motellista jatkuu kun tunteet jäähtyvät” ja sen samana päivänä julkaistuun lyhennettyyn nettiversioon:

http://www.pitajanuutiset.fi/Etusivu/15282325.html

Kantelijoiden mukaan he joutuivat jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, joka mustasi heidän mainettaan ja haittasi liiketoimintaa. 

Kantelijoiden mukaan tietolähteeseen ei suhtauduttu kriittisesti; jutussa haastateltiin henkilöä, joka ei ollut asianomistaja, joten hänellä ei voinut olla tietoa asioiden todenperäisyydestä. Kantelijoiden mukaan lehden olisi myös pitänyt selvittää viranomaisilta kiinteistön tilanne, olihan motelliravintolan toiminta loppunut jo neljä kuukautta aikaisemmin.

Kantelijat huomauttavat, että jutun otsikolle ja ingressille ei löytynyt katetta jutussa. Vääntöä ei heidän mukaansa ole motellista vaan vuokrasopimuksesta ja vuokrarästejä ei ollut.

Jutussa oli kantelijoiden mukaan olennaisia asiavirheitä, joiden korjaamista he pyysivät päätoimittajalta. Toimitus teki uuden jutun, mutta korjasi netissä ollutta alkuperäistä juttuaan vasta kuuden päivän kuluttua sen julkaisemisesta. Kantelijat huomauttavat myös, että lehti ei linkittänyt juttuja toisiinsa.

Kantelijoiden mukaan lehti oli raportoinut pitkästä kiistasta aiemmin asiallisesti. Siksi kantelijat epäilevät, että toimittajalla on ollut asiassa vahingoittamistarkoitus.

Kantelijat huomauttavat myös, että Pitäjänuutisten verkkosivulla voi kuka tahansa kirjoittaa ilman tunnistetietoja ja nettikeskustelu on levittänyt erittäin negatiivista julkisuutta.

Mäntyharjun-Pertunmaan Pitäjänuutisten vastaus 9.6.2015 ja 30.10.2015

Päätoimittaja Timo Ruotsalaisen mukaan Pitäjänuutiset on julkaissut useita artikkeleita seudullisen matkailukohteen kosteusongelmista, joissa kantelijat ovat tuoneet julki huolensa motellin tulevaisuudesta. Kun motellin toiminta päättyi, lehti teki jutun selvittääkseen, mitä kiistanalaisille asioille kuuluu. Jutussa kuultiin hänen mukaansa molempien osapuolten edustajia. 

Päätoimittajan mukaan lehti laati uutiselle jatkojutun kantelijoiden otettua yhteyttä toimitukseen. Alkuperäistä juttua täydennettiin päätoimittajan mukaan JSN:n ohjeiden mukaisesti. 

Päätoimittajan mukaan alkuperäinen uutinen oli kirjoitettu asialliseen sävyyn ja siinä on esitetty kummankin osapuolen näkemykset. Näistä seikoista johtuen kantelu on päätoimittajan mielestä perusteeton.

Päätoimittaja kertoo antamassaan lisävastauksessa, että juttuja ei ollut linkitetty toisiinsa, koska lehden julkaisujärjestelmässä linkittäminen ei ole mahdollista. Kun toimitus 22.4.2015 huomasi, etteivät juttujen otsikot enää näy nettilehden etusivulla yhtä aikaa, se päätti liittää kantelijoiden jatkojutussa antamat kommentit alkuperäisen jutun yhteyteen. Päätoimittaja kertoo myös, että samalla alkuperäisen jutun apuotsikko muutettiin muotoon ”Maksamattomasta vuokrasta ja korvauksista näkemyseroa”.

Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä. 

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

Kahdesti viikossa ilmestyvä Mäntyharjun-Pertunmaan Pitäjänuutiset teki jutun motelliravintolan ulkomaisen omistajan ja kiinteistön vuokralaisten välisestä kiistasta viisi kuukautta ravintolayrityksen toiminnan loppumisen jälkeen. Printissä ja netissä julkaistussa jutussa ei kuultu suoraan kumpaakaan osapuolta. Juttu perustui omistajan palkkaaman huoltohenkilön ja kantelijoiden asiamiehenä toimineen henkilön haastatteluille. Jutussa väitettiin, että kantelijoilla oli mm. maksamattomia vuokrarästejä yhden vuoden ajalta. Kantelijoiden edustajan mukaan vuokralaisilla oli perusteet jättää vuokria maksamatta.

Kantelijoiden oltua yhteydessä lehteen toimitus teki asiasta jatkojutun nettiin samana päivänä, kun kantelun kohteena oleva uutinen oli julkaistu sekä printissä että verkossa. Lehti täydensi nettiuutistaan kuusi päivää myöhemmin lisäämällä siihen kantelijalta yhden kommentin, jossa tämä kiisti toisen osapuolen väitteet maksamattomista vuokrista. 

Kantelijoista esitettiin Pitäjänuutisten jutussa kiistanalaisia väitteitä. Lehti teki kuitenkin jatkojutun, jossa kantelijat saivat kertoa oman näkemyksensä. Juttu julkaistiin netissä muutaman tunnin kuluttua alkuperäisen uutisen jälkeen. Painetussa lehdessä jatkojuttu julkaistiin seuraavana ilmestymispäivänä eli viiden päivän kuluttua. 

Pitäjänuutisten toiminta ei ollut kaikilta osin johdonmukaista. Esimerkiksi alkuperäistä uutista olisi pitänyt täydentää netissä samalla, kun jatkojuttu julkaistiin siellä. Neuvosto kehottaa päätoimittajaa huolehtimaan siitä, että lehti voi linkittää jutut tarvittaessa toisiinsa Journalistin ohjeiden mukaan. 

Pitäjänuutisten toiminta täytti kuitenkin Journalistin ohjeiden perusvaatimukset. Lehden uutisoinnissa kaikki osapuolet saivat näkemyksensä esille.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Pitäjänuutiset ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. 

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 5745 kertaa