2015 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 6016/SL/15, 6025/SL/15, 6028/SL/15
Helsingin Sanomat

Oikeat tiedot, virheen korjaus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa kirjoittaja käsitteli ilmastonmuutosta. Tekstissä ei ollut olennaisia asiavirheitä, vaan kyse oli kiistanalaisista näkemyksistä.

Lausuma 5980/L/15
Posti Group Oyj

Sananvapauden rajoittaminen

Vapauttava 5883/SL/15
Pohjolan Sanomat

Virheen korjaus

Lehti julkaisi pakinatyylisessä kirjoituksessaan tulkinnanvaraisen kommentin, joka ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe. Kantelijan oikaisupyynnön julkaiseminen mielipidekirjoituksena osoitti huonoa harkintaa, mutta lukija sai siitä mahdollisuuden punnita asiaa myös toisesta näkökulmasta.

Vapauttava 5872/SL/15
Ilta-Sanomat

Nimen suoja

Lehden uutisessa käsiteltiin tapausta, jossa koira puri tyttöä ja määrättiin lopetettavaksi. Lehti kertoi jutussaan kantelijan saamasta käräjäoikeuden sakkotuomiosta. Kantelijan nimi ja virka-asema mainittiin jutussa.

Vapauttava 5864/SL/15
Ilta-Sanomat

Oikeat tiedot, konserniyhteys

Kolumnistin maininta siitä, että Venäjä kieltää ulkomaalaisomisteisen median, ei ollut olennainen asiavirhe. Konserniyhteyden mainitseminen Venäjän mediavaikuttamista käsitelleessä kolumnissa ei ollut välttämätöntä. Eriävä mielipide päätöksen perusteluista.

Langettava 5861/SL/15
Hufvudstadsbladet

Virheen korjaus ja yleisön tuottama aineisto

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä pyynnöstä huolimatta. 

Vapauttava 5860/SL/15
Salonjokilaakso

Piilomainonta, henkilökohtainen hyötyminen

Lehti julkaisi yhden miehen näytelmästä arvostelun, jonka oli kirjoittanut salolaisen harrastajateatterin johtaja. Hän mainitsi, että sama tunnettu helsinkiläisnäyttelijä saapuu esiintymään Saloon puolen vuoden kuluttua. Asian mainitsemisesta ei koitunut kirjoittajalle henkilökohtaista hyötyä eikä se ollut piilomainontaa.

Vapauttava 5858/SL/15
Sisä-Suomen Lehti

Yksityisyyden suoja

Lehti kertoi uutisessa Äänekosken kaupungin aikomuksesta vaatia kouluverkkopäätöksestä tehdyn valituksen kumoamista. Uutisessa käsiteltiin Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen sisältöä ja kaupungin ehdotettua vastinetta valitukseen. Uutisessa mainittiin valituksen tekijät nimeltä.

Vapauttava 5855/SL/15
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen Korjaus

Pääkirjoituksessa oli epätarkkuus, jonka lehti oikaisi kantelijan pyynnöstä. Korjaus jäi tekemättä netissä. Kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 5843/PL/15
Joutsan Seutu

Erittäin kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, oma kannanotto

Joutsan kunnan kotihoidon johtamisjärjestelyjä käsitelleessä jutussa kohdistettiin kovaa kritiikkiä selvästi tunnistettavissa olevaa henkilöä kohtaan. Kantelija joutui erittäin kielteiseen julkisuuteen, eikä häntä kuultu jutussa.

Vapauttava 5841/SL/15
Digitoday

Konserniyhteys

Verkkolehti kertoi tv-ohjelmien tallentamiseen liittyvästä oikeudenkäynnistä. Konserniyhteys kerrottiin jutun lopussa vakiintuneen tavan mukaisesti. Kantelija ei joutunut erittäin kielteiseen julkisuuteen. Yhtiö ei myöskään vaatinut oman kannanoton julkaisemista.

Langettava 5835/SL/15, 5836/SL/15
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti julkaisi kartan, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti korjasi virheen seuraavan päivän lehdessä lyhyellä oikaisutekstillä. Korjaus oli tulkinnanvarainen eikä sen huomioarvo vastannut virheen vakavuutta.

Langettava 5830/R/15
Radio Suomipop

Ihmisarvon kunnioittaminen

Radion aamuohjelmassa arvosteltiin Suomen jääkiekkomaajoukkueen käyntiä Auschwitzin keskistysleirillä. Ohjelmassa vähäteltiin keskitysleirille joutuneiden juutalaisten kärsimyksiä ja naureskeltiin niille.

Vapauttava 5829/PL/15
Mäntyharjun-Pertunmaan Pitäjänuutiset

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen

Lehti esitti kantelijoista kiistanalaisia väitteitä uutisessaan, joka käsitteli paikallisen motellin tilannetta. Kantelijat saivat esittää oman kommenttinsa jatkojutussa samana päivänä.

Langettava 5825/AL/15
Tekniikan Maailman

Piilomainonta

Lehti kertoi uudesta pelikoneesta. Juttu oli tehty valmistajan ehdoilla ja se oli mainosmainen.

Vapauttava 5815/TV/15
MTV, Huomenta Suomi

Toimittajan asema

Tv-ohjelmassa esiintyneen toimitusjohtajan yritys ja ohjelman juontaja ovat olleet liikesuhteessa keskenään. Suhde ei heijastunut ohjelman sisältöön eikä ole näyttöä, että siitä olisi koitunut ainakaan välitöntä hyötyä toimittajalle. Äänestyspäätös 10–1. Eriävä mielipide. 

Langettava 5814, 5856/AL/15
Image

Kielteinen julkisuus, oma kannanotto, asiattomasta sisällöstä ilmoittaminen

Lehti julkaisi kantelijan vastineen blogiin nettisivullaan, mutta ei linkittänyt sitä blogipostaukseen. Lehti julkaisi bloggaajan asiattomat kommentit kantelijan omaan kannanottoon. Lehden blogisivulla ei ollut mahdollisuutta ilmoittaa asiattomasta sisällöstä.

Langettava 5809/AL/15
Suomen Kuvalehti

Haastateltavan oikeudet, Virheen korjaus

Lehti julkaisi laajan henkilöhaastattelun, jota kantelija ei saanut tarkastaa ajoissa. Lehti ei suostunut kantelijan vaatimiin oikaisuihin.

Vapauttava 5807/YLE/15
Yleisradio

Virheen korjaus

Yleisradion uutisreportaasissa esiteltiin pienpuolueiden eduskuntavaalikampanjointia. Muutos 2011 -puolueen luonnehtiminen EU- ja eurovastaiseksi ei ollut virhe. Oikaisuvelvoitetta ei syntynyt.

Vapauttava 5806/TV/15
MTV

Piilomainonta

Tv-kanava kertoi verkossa julkaisemissaan uutisessa ja videojutussa laitteesta sekä kännykkäsovelluksesta, joiden avulla voi jäljittää esimerkiksi varastettua autoa. Kyse ei ollut piilomainonnasta, vaan uutuustuotteen testauksesta.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 5806/TV/15

Vastaaja: MTV

Asia: Piilomainonta

Ratkaistu: 23.9.2015

Tv-kanava kertoi verkossa julkaisemissaan uutisessa ja videojutussa laitteesta sekä kännykkäsovelluksesta, joiden avulla voi jäljittää esimerkiksi varastettua autoa. Kyse ei ollut piilomainonnasta, vaan uutuustuotteen testauksesta.

Kantelu 12.4.2015

Kantelu kohdistuu MTV.fissä 12.4.2015 julkaistuun juttuun ja videoon ”Testi: Löytääkö suomalainen paikannuslaite veljeni ’varastaman’ auton?”

http://m.mtv.fi/uutiset/it/artikkeli/testi-loytaako-suomalainen-paikannuslaite-veljeni-varastaman-auton/4987334

Kantelun mukaan kyseessä on mainos. Vaikka otsikossa ja mainoksen sisällössä pyritään antamaan se kuva, että kyseessä on kriittinen testi, kaikki ilmaisut, joilla laitetta kuvataan, ovat positiivisia. Jutun yhteyteen liitetty video vielä vahvistaa laitteesta annettavaa positiivista kuvaa. Kantelijan mukaan mainoksen petollisuutta ainoastaan lisää se, että siinä käytetään fraaseja, jotka ovat tuttuja puolueettomista kuluttajatuotetesteistä. Mainokseen ei ole lisätty tekstiä "mainos" tai "ilmoitus".

MTV:n vastaus 7.5.2015

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila vastaa, että kantelun kohteena olevassa jutussa ei ole kyse mainoksesta, vaan kuluttajan palvelemisesta. Jutun aiheena oli tamperelaisen yrityksen kehittämä paikannuslaite ja sen toimivuus autenttisessa ympäristössä. Artikkelin ja testin lähtökohtana oli saada selville kuinka hyvin tai huonosti laite todellisuudessa toimii.

Valmistaja on Ylä-Anttilan vastauksen mukaan markkinoinut laitetta muun muassa lapsenpaikannusteknologian näkökulmasta, mutta toimittajan testitilanne luotiin asetelmalla, jossa ajoneuvojen oli löydettävä paikannuslaitteen avulla toisensa. Artikkeli pitää sisällään verkkojutun lisäksi videosisältöä, jossa toimittaja tarkastelee ja testaa laitetta autenttisessa ympäristössä. Toisin kuin kantelija väittää, kyseessä ei ollut mainos. Jutun sisältö muotoutui testin perusteella. Kyseessä oli siten täysin normaali kuluttajatuotetesti.

Kantelun perusteissa sanotaan, että hyvää journalistista tapaa olisi rikottu jutun positiivisuudella. Laitetestien lopputulosta on päätoimittaja Ylä-Anttilan mukaan mahdoton tietää etukäteen. Kirjoituksen sävy olisi ollut toisenlainen, mikäli laite ei olisi toiminut odotetulla tavalla. Kriittiseen laitetarkasteluun kuuluu myös positiivisten toimintojen esille nostaminen. Toimittaja on luonut jutussa tarvittavan testiympäristön ja käyttänyt jutussa myös ulkopuolista testaajaa.

Kyseessä ei ole mikään mainonnan tai piilomainonnan muoto, vaan normaali toimituksellinen artikkeli. Se pitää Ylä-Anttilan mukaan sisällään informatiivisen sisällön lisäksi myös tarvittavan objektiivisen tuotetarkastelun ja on omiaan palvelemaan lukijoita muiden MTV:n IT- ja laitetestien lailla. 

Toimittaja ei ole artikkelissaan toiminut hyvän journalistisen tavan vastaisesti. Artikkelin julkaisuympäristössä ilmoitusten ja toimituksellisen sisällön raja on selkeä, eikä piilomainonnallista sisältöä esiinny. 

Ratkaisu

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

MTV.fi esitteli markkinoille tulleen uutuustuotteen, joka puhelimen sovelluksen avulla kertoo kulloisenkin sijaintipaikkansa. Toimitus kokeili ja arvioi paikantimen toimivuutta käytännössä ja havainnollisti testiä videoklipissä.  

Julkisen sanan neuvosto arvioi piilomainontaa seuraavien kriteerien mukaan: toimituksen riippumattomuus ja jutun mainosmaisuus, kriittisyys sekä yksipuolisuus.

Vuoden 2013 piilomainontalausumassa todetaan seuraavasti: ” – – keskeinen periaate on ehdoton journalistinen riippumattomuus mainostajista, ilmoittajista ja sponsoreista. Toimitus ei saa luovuttaa heille minkäänlaista päätösvaltaa toimitukselliseen sisältöön ‒ ei esimerkiksi mahdollisuutta vaikuttaa juttujen näkökulmaan tai kokoon tai siihen, kuka jutun tekee.” MTV:n tapauksessa ei neuvoston mielestä ole viitteitä siitä, että toimitus olisi luovuttanut päätösvaltaa ulkopuolisille.

Jutussa kerrotaan laitteen hinta (noin sata euroa) ja se, mitä hintaan kuuluu. Ostopaikkoja, -kehotuksia tai muita suosituksia ei ole, ei myöskään linkitystä myyjän tai valmistajan verkkosivuille. Neuvoston mielestä juttua ei asunsakaan perusteella voi sekoittaa mainokseen.

Päätelmät ja jutun ilmaisut ovat kieltämättä myötäsukaisia. Jutussa todetaan esimerkiksi: ”erittäin yksinkertaista ja vaivatonta” sekä ”Yepzon saa plussaa yksinkertaisesta ja selkeästä käyttöliittymästä”. Tässä ei kuitenkaan ole ongelmaa, jos kiitokseen on aihetta eikä kritisoitavaa löydy. Kyseessä oli kiinnostava uutuustuote, josta MTV saattoi journalistisen päätösvaltansa puitteissa kertoa lukijoille, vaikka vertailtavia laitteita ei esiteltykään.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 5386 kertaa