2014 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 5585/SL/14
Kymen Sanomat

Ihmisarvo, kielteinen julkisuus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa suhtauduttiin väheksyen ja jopa halveksuen kaupungissa järjestettyyn messutapahtumaan. Alatyyliset ilmaisut eivät kohdistuneet tunnistettaviin henkilöihin. Tämän vuoksi ne voi sananvapauden nimissä sallia.

Langettava 5582/SL/14
Ilta-Sanomat

valokuva, yksityiselämän suoja

Lehti teki jutun pilvipalvelujen kautta julkisuuteen vuotaneista julkkisten alastonkuvista. Jutun yhteydessä oli kuvituskuva tytöstä, jolla oli älypuhelin kädessään. Alaikäinen henkilö oli tunnistettavissa kuvasta.

Vapauttava 5580/R/14
Radio City

Piilomainonta

Radiossa haastateltiin jääkiekkovalmentajaa, joka haastattelun lopussa ryhtyi kehumaan kauppaketjua. Myös toimittaja lähti mukaan kehuihin. Toimituksellisen ja kaupallisen aineiston raja pysyi silti riittävän selvänä.

Vapauttava 5577/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti esitteli jutussaan espanjalaisen valokuvaajan ja hänen valokuviaan, jotka kertoivat maan kiinteistömarkkinoiden lamasta. Maininta Espanjan työttömyysluvuista ei ollut täsmällinen, mutta tässä yhteydessä kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä.

Vapauttava 5574/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen korjaus

Huumeongelmista kertoneessa jutussaan lehti mainitsi työikäisten miesten yleisimmäksi kuolinsyyksi alkoholin. Kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä. Lehden tieto perustui aiempaan tilastointitapaan.

Langettava 5571/SL/14
Helsingin Uutiset

Virheen korjaaminen

Lehden kolumnisti kirjoitti, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on pian 60 prosenttia. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Langettava 5570/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti kertoi Britannian taloutta käsitelleessä jutussaan, että maan työllisyysaste on lamavuosia korkeampi, vaikka se on edelleen matalammalla tasolla. Lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut olennaista asiavirhettä.

Langettava 5569/YLE/14
Yleisradio

samanaikainen kuuleminen, virheen korjaus

Tv-ohjelma raportoi sitkeästä ja kauan jatkuneesta laiturikiistasta. Juttuun sisältyi asiavirheitä, eikä kantelijaa kuultu lainkaan. Toimitus korjasi asiavirheet puutteellisesti ja kohteli oikaisupyynnön tehnyttä kantelijaa yliolkaisesti. Toimittajan asiaa sivuava kolumni pahensi tilannetta. Langettava päätös äänin 11–1. Eriävät mielipiteet langettavasta päätöksestä ja lisäksi sen perusteista.

Langettava 5561/SL/14
Iltalehti

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Onnettomuuden uhrin hienovarainen kohtelu

Lehti julkaisi tarkistamattomia ja virheellisiä tietoja. Se lisäsi onnettomuuden uhrin lähipiirin kärsimystä. Samalla lehti jätti huomioimatta uhrin hienovaraisen kohtelun.

Vapauttava 5559/SL/14
Sipoon Sanomat

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Tosiasioiden, mielipiteiden ja sepitteen erottaminen, Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi, että kantelija oli toisen henkilön kanssa päävastuussa hämminkiä aiheuttaneesta joukkoliikennereittien ja -aikataulujen uudistuksesta. Kantelija sai julkaista mielipiteensä jutun kommenttiosiossa netissä ja lehden seuraavassa numerossa. 

Vapauttava 5553/SL/14
Lapin Kansa

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa käsiteltiin rattijuoppoutta vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Kantelija oli eri mieltä asian vakavuudesta, mutta ei vaatinut oikaisua.

Vapauttava 5551/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, valokuva

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viiveen aiheutti monimutkaiseen asiakokonaisuuteen perehtyminen ja yksittäisten faktojen tarkistus.

Vapauttava 5550/SL/14
Karjalainen

Virheen korjaus, otsikko

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viive johtui asian monimutkaisuudesta ja faktojen tarkistuksesta.

Vapauttava 5549/SL/14
Suomen Tietotoimisto

Virheen korjaus, uutistapahtuman seuraaminen

STT välitti asiakkailleen uutisen, jossa lainattiin virheellistä sanomalehtiuutista. Uutistoimisto julkaisi oikaisun, kun se oli saanut riittävän varmuuden korjausta vaatineista tiedoista.

Vapauttava 5548/AL/14
Talouselämä

Virheen korjaus

Lehti julkaisi STT:n välittämän uutisen, jossa oli virheellistä tietoa. Virheet korjattiin, kun STT lähetti lehdelle oikaisun.

Langettava 5547/SL/14
Turun Sanomat

Virheen korjaaminen

Lehti kertoi, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on 58 prosenttia, kun kyseessä oli kulujen suhde bruttokansantuotteeseen. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Vapauttava 5545/SL/14
Hämeen Sanomat

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa oli virhe. Se korjattiin painetussa lehdessä seuraavana päivänä. Verkossa korjaus viivästyi teknisen syyn vuoksi, mutta siitä ei aiheutunut kenellekään kohtuutonta haittaa.

Vapauttava 5536/SL/14
Syd-Österbotten

Haastateltavan oikeudet, Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun sosiaaliseen mediaan levinneestä sanaharkasta kaksikielisen kaupungin leirintäalueen kioskilla. Lehti julkaisi myös pilakuvan, jossa leirintäalueyrittäjää verrattiin Pekka Puupäähän. Pilapiirros ei ollut loukkaava, ja yrittäjä sai kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta lehdessä.

Vapauttava 5535/SL/14
Etelä-Saimaa

Virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen, vastine

Lehti kertoi suureen rakennushankkeeseen liittyvistä epäkohdista jutussa, jossa kuultiin myös kantelijaa. Tämä olisi halunnut selvittää omia näkemyksiään vielä jutun jälkeen, mutta lehti torjui kantelijan kirjoituksen liian pitkänä.

Vapauttava 5526/SL/14
Lapin Kansa

Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli menetellyt puutteellisesti toimiessaan pesänhoitajana. Lehti julkaisi pari päivää myöhemmin täydentävän uutisen, jossa kantelija kiisti toimiinsa kohdistuneen arvostelun.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 5585/SL/14

Vastaaja: Kymen Sanomat

Asia: Ihmisarvo, kielteinen julkisuus

Ratkaistu: 10.12.2014

Lehti julkaisi kolumnin, jossa suhtauduttiin väheksyen ja jopa halveksuen kaupungissa järjestettyyn messutapahtumaan. Alatyyliset ilmaisut eivät kohdistuneet tunnistettaviin henkilöihin. Tämän vuoksi ne voi sananvapauden nimissä sallia.

Kantelu 17.9.2014

Kantelu kohdistuu Kymen Sanomissa 7.9.2014 julkaistuun Mata Jarin kolumniin ”Siipien havinaa”. Kantelijan mukaan Kouvola-talossa järjestetyistä enkelimessuista kirjoitettu kolumni rikkoo Journalistin ohjeita, joissa käsitellään tosiasioiden erottamista mielipiteistä, samanaikaista kuulemista ja ihmisarvoa.

Teksti on kantelun mukaan monellakin tavalla herjaava, vähättelevä ja nimittelevä. Lehden päätoimittajaan on oltu yhteydessä ja hän on luvannut viedä palautteen eteenpäin kirjoittajalle. Kantelun mukaan päätoimittaja kuitenkin oli sitä mieltä, että kolumnin voi kirjoittaa huumorilla ja vapaammin kuin muun tekstin, eikä pitänyt asiaa kovin vakavana eikä myöskään pahoitellut tai esittänyt anteeksipyyntöä.

Kantelijan mukaan kaikki messuille osallistujat ovat yksityisyrittäjiä, jotka maksavat lakisääteiset verot ja muut maksut, pitävät yllä ammattitaitoaan koulutuksin ja kurssein, joten huijareiksi nimittely on todella loukkaavaa ja asiatonta.


Kymen Sanomien vastaus 3.11.2014

Päätoimittaja Pekka Lakka vastaa, että kyseessä on Jari Nenosen alias Mata Jarin pakina. Nenosen pakinoita julkaistaan Kymen Sanomissa sunnuntaisin. Kantelijan mukaan pakinateksti on herjaava, nimittelevä ja vähättelevä. Kantelija kertoo olleensa yhteydessä Kymen Sanomien päätoimittajaan. Tämä tieto ei pidä paikkaansa. Kantelija ei ole ollut yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Päätoimittaja Lakan vastauksen mukaan pakina on ulkoasultaan mielipidekirjoituksen mallinen. Pakinassa on kirjoittajan nimen lisäksi hänen kuvansa. Ulkoasultaan mielipidekirjoitus eroaa selkeästi esimerkiksi uutistekstistä. Lukijalle ei tässä voi syntyä harhakuvaa siitä, että pakina olisi uutisteksti. Myös kirjoitustapa ja -tyyli poikkeavat olennaisesti uutisteksteistä.

Pakina ei yksilöi kritiikkiä tai kohdista sitä yhteen, tunnistettavaan tahoon. Se käsittelee Lakan mukaan yleisellä tasolla ilmiötä, Kouvolassa pidettyjä enkelimessuja. Kirjoitus on kirjoittajan mielipide messuista ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Kuten journalistin ohjeissa todetaan, mielipidekirjoituksissa voi käsitellä asioita kriittisesti ilman kritiikin kohteen kannanottoa samassa yhteydessä.

Pakina ei päätoimittaja Lakan mukaan loukkaa kenenkään tunnistettavan henkilön ihmisarvoa tai vakaumusta. Kirjoittaja kirjoittaa yleisellä tasolla ilmiöstä, pakinan tyylikeinoin. Halutessaan enkelimessujen järjestäjillä olisi ollut mahdollisuus esittää oma kannanottonsa messuista ja pakinasta Kymen Sanomien mielipideosastolla. Sitä he eivät kuitenkaan tehneet.


Ratkaisu

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Kymen Sanomien julkaisema teksti kertoi ”mustan enkelin” kokemuksista hänen vierailtuaan enkelimessuilla. Kirjoittaja suhtautui kriittisesti esillä olleisiin palveluihin ja tuotteisiin. Hän käytti naisista alatyylisiä ilmaisuja kuten muijat ja ämmät. Miehiä hän nimitteli äijiksi. Tekstin lopussa kirjoittaja kertoo katselleensa touhua mustana enkelinä katon rajassa leijuen ja totesi, että ”Oli pidättelemistä, etten kusta losottanut päällensä”.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että lukijalle tehtiin selväksi toden ja sepitteen ero. Tämä ilmeni sekä tekstin ulkoasusta että sisällöstä. Kirjoittajan käyttämät alatyyliset ilmaisut eivät kuitenkaan kohdistuneet tunnistettaviin henkilöihin tai ihmisryhmiin. Tällä perusteella ja sanavapauden nimissä tämänkaltaisiakin tekstejä voi julkaista. Halutessaan kantelija olisi voinut tarjota omaa mielipidettään lehden julkaistavaksi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kymen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Veera Ristikartano, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.

 

Tämä päätös on avattu 7374 kertaa