2014 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 5585/SL/14
Kymen Sanomat

Ihmisarvo, kielteinen julkisuus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa suhtauduttiin väheksyen ja jopa halveksuen kaupungissa järjestettyyn messutapahtumaan. Alatyyliset ilmaisut eivät kohdistuneet tunnistettaviin henkilöihin. Tämän vuoksi ne voi sananvapauden nimissä sallia.

Langettava 5582/SL/14
Ilta-Sanomat

valokuva, yksityiselämän suoja

Lehti teki jutun pilvipalvelujen kautta julkisuuteen vuotaneista julkkisten alastonkuvista. Jutun yhteydessä oli kuvituskuva tytöstä, jolla oli älypuhelin kädessään. Alaikäinen henkilö oli tunnistettavissa kuvasta.

Vapauttava 5580/R/14
Radio City

Piilomainonta

Radiossa haastateltiin jääkiekkovalmentajaa, joka haastattelun lopussa ryhtyi kehumaan kauppaketjua. Myös toimittaja lähti mukaan kehuihin. Toimituksellisen ja kaupallisen aineiston raja pysyi silti riittävän selvänä.

Vapauttava 5577/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti esitteli jutussaan espanjalaisen valokuvaajan ja hänen valokuviaan, jotka kertoivat maan kiinteistömarkkinoiden lamasta. Maininta Espanjan työttömyysluvuista ei ollut täsmällinen, mutta tässä yhteydessä kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä.

Vapauttava 5574/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen korjaus

Huumeongelmista kertoneessa jutussaan lehti mainitsi työikäisten miesten yleisimmäksi kuolinsyyksi alkoholin. Kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä. Lehden tieto perustui aiempaan tilastointitapaan.

Langettava 5571/SL/14
Helsingin Uutiset

Virheen korjaaminen

Lehden kolumnisti kirjoitti, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on pian 60 prosenttia. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Langettava 5570/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti kertoi Britannian taloutta käsitelleessä jutussaan, että maan työllisyysaste on lamavuosia korkeampi, vaikka se on edelleen matalammalla tasolla. Lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut olennaista asiavirhettä.

Langettava 5569/YLE/14
Yleisradio

samanaikainen kuuleminen, virheen korjaus

Tv-ohjelma raportoi sitkeästä ja kauan jatkuneesta laiturikiistasta. Juttuun sisältyi asiavirheitä, eikä kantelijaa kuultu lainkaan. Toimitus korjasi asiavirheet puutteellisesti ja kohteli oikaisupyynnön tehnyttä kantelijaa yliolkaisesti. Toimittajan asiaa sivuava kolumni pahensi tilannetta. Langettava päätös äänin 11–1. Eriävät mielipiteet langettavasta päätöksestä ja lisäksi sen perusteista.

Langettava 5561/SL/14
Iltalehti

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Onnettomuuden uhrin hienovarainen kohtelu

Lehti julkaisi tarkistamattomia ja virheellisiä tietoja. Se lisäsi onnettomuuden uhrin lähipiirin kärsimystä. Samalla lehti jätti huomioimatta uhrin hienovaraisen kohtelun.

Vapauttava 5559/SL/14
Sipoon Sanomat

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Tosiasioiden, mielipiteiden ja sepitteen erottaminen, Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi, että kantelija oli toisen henkilön kanssa päävastuussa hämminkiä aiheuttaneesta joukkoliikennereittien ja -aikataulujen uudistuksesta. Kantelija sai julkaista mielipiteensä jutun kommenttiosiossa netissä ja lehden seuraavassa numerossa. 

Vapauttava 5553/SL/14
Lapin Kansa

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa käsiteltiin rattijuoppoutta vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Kantelija oli eri mieltä asian vakavuudesta, mutta ei vaatinut oikaisua.

Vapauttava 5551/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, valokuva

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viiveen aiheutti monimutkaiseen asiakokonaisuuteen perehtyminen ja yksittäisten faktojen tarkistus.

Vapauttava 5550/SL/14
Karjalainen

Virheen korjaus, otsikko

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viive johtui asian monimutkaisuudesta ja faktojen tarkistuksesta.

Vapauttava 5549/SL/14
Suomen Tietotoimisto

Virheen korjaus, uutistapahtuman seuraaminen

STT välitti asiakkailleen uutisen, jossa lainattiin virheellistä sanomalehtiuutista. Uutistoimisto julkaisi oikaisun, kun se oli saanut riittävän varmuuden korjausta vaatineista tiedoista.

Vapauttava 5548/AL/14
Talouselämä

Virheen korjaus

Lehti julkaisi STT:n välittämän uutisen, jossa oli virheellistä tietoa. Virheet korjattiin, kun STT lähetti lehdelle oikaisun.

Langettava 5547/SL/14
Turun Sanomat

Virheen korjaaminen

Lehti kertoi, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on 58 prosenttia, kun kyseessä oli kulujen suhde bruttokansantuotteeseen. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Vapauttava 5545/SL/14
Hämeen Sanomat

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa oli virhe. Se korjattiin painetussa lehdessä seuraavana päivänä. Verkossa korjaus viivästyi teknisen syyn vuoksi, mutta siitä ei aiheutunut kenellekään kohtuutonta haittaa.

Vapauttava 5536/SL/14
Syd-Österbotten

Haastateltavan oikeudet, Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun sosiaaliseen mediaan levinneestä sanaharkasta kaksikielisen kaupungin leirintäalueen kioskilla. Lehti julkaisi myös pilakuvan, jossa leirintäalueyrittäjää verrattiin Pekka Puupäähän. Pilapiirros ei ollut loukkaava, ja yrittäjä sai kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta lehdessä.

Vapauttava 5535/SL/14
Etelä-Saimaa

Virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen, vastine

Lehti kertoi suureen rakennushankkeeseen liittyvistä epäkohdista jutussa, jossa kuultiin myös kantelijaa. Tämä olisi halunnut selvittää omia näkemyksiään vielä jutun jälkeen, mutta lehti torjui kantelijan kirjoituksen liian pitkänä.

Vapauttava 5526/SL/14
Lapin Kansa

Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli menetellyt puutteellisesti toimiessaan pesänhoitajana. Lehti julkaisi pari päivää myöhemmin täydentävän uutisen, jossa kantelija kiisti toimiinsa kohdistuneen arvostelun.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Langettava 5582/SL/14

Vastaaja: Ilta-Sanomat

Asia: valokuva, yksityiselämän suoja

Ratkaistu: 10.12.2014

Lehti teki jutun pilvipalvelujen kautta julkisuuteen vuotaneista julkkisten alastonkuvista. Jutun yhteydessä oli kuvituskuva tytöstä, jolla oli älypuhelin kädessään. Alaikäinen henkilö oli tunnistettavissa kuvasta.

Kantelu 14.9.2014

Kantelu kohdistuu Ilta-Sanomissa 5.9.2014 julkaistuun juttuun ”Jätitkö puhelimesi asetukset muuttamatta? Sinulle voi käydä kuten julkkiksille nakukuvakohussa” ja jutun yhteydessä julkaistuun kuvituskuvaan. Kantelu perustuu Journalistin ohjeiden kohtiin, joissa kielletään kuvan käyttö harhaanjohtavasti (JO 11) ja yksityiselämän suojaan erityisesti alaikäisiä koskevissa asioissa (JO 30).

Kantelijan mukaan valokuva hänen 17-vuotiaasta tyttärestään on otettu koulussa. Kuvan alle taitetussa otsikossa on mainittu sana ”nakukuvakohu”. Kuva on otettu takaapäin eikä otsikko eikä juttukaan väitä, että nakukuvakohussa olisi kyse kantelijan tyttärestä. Hän on kuitenkin tunnistettavissa kuvasta koulussa sekä laajan harrastepiirin ja ystävien keskuudessa muun muassa hiustensa erikoisen värin vuoksi.

Kantelijan mukaan koulutoverit tiesivät kuvasta hyvin, sillä STT-Lehtikuva otti sen vain pari viikkoa aiemmin aivan toista aihepiiriä käsittelevää ja koulua laajasti koskettanutta juttua varten. ”Nakukuva”-sanan esiintyminen kantelijan tyttären kuvan yhteydessä aiheuttaa nuorten keskuudessa helposti asiatonta pilkantekoa ja kiusaamista.

Kantelija sanoo, että hänen tyttärensä on kärsinyt tavasta, jolla Ilta-Sanomat kuvan julkaisi. Lehden ei olisi pitänyt tässä tapauksessa julkaista kuvaa, jossa alaikäinen on tunnistettavissa, tai vähintäänkin lehden olisi pitänyt kertoa selvästi, ettei kuvan henkilö liity juttuun. Itse juttu on mielenkiintoinen, tarpeellinen ja hyvin kirjoitettu.

Kantelun käsittelyyn on asianomistajan suostumus.


Ilta-Sanomien vastaus 9.10.2014

Päätoimittaja Tapio Sadeoja vastaa, että Ilta-Sanomien juttu käsitteli henkilö- ja muiden yksityisten tietojen tietoturvaa pilvipalveluissa. Aihe on ajankohtainen ja kiinnostaa lukijoita laajasti. Lehti käytti jutun yhteydessä Lehtikuvalta hankittua kuvituskuvaa. Kuvatoimiston määrittämien metatietojen perusteella kuva on tarkoitettu kuvituskuvaksi opiskelusta, teknologiasta ja mobiililaitteista kertoviin juttuihin.

Kuvituskuvien käyttö hyvin erityyppisten juttujen yhteydessä on Sadeojan mukaan vakiintunut käytäntö. Myös alaikäisten henkilöiden kuvia käytetään usein kuvituskuvina. Sadeoja kuitenkin myöntää, että lehti olisi voinut tuoda selkeämmin esille sen, että kuvituskuvassa esiintyvä henkilö ei liity juttuun.

Päätoimittaja Sadeoja kuitenkin katsoo, että sen käyttämä kuvituskuva ei itsessään sisällä arkaluontoisia tietoja. Myöskään jutussa tai sen otsikossa ei millään tavoin vihjata siihen, että kuvituskuvassa esiintyvällä henkilöllä olisi mitään tekemistä otsikossa mainitun nakukuvakohun kanssa. Varsinaisessa jutussakaan ei ole Sadeojan mukaan mitään sellaista, mikä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa kuvassa esiintyvälle henkilölle. Sadeoja katsoo, että keskivertolukija ei ole mieltänyt kuvassa olevan henkilön liittyvän otsikossa mainittuun nakukuvakohuun.


Ratkaisu

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Ilta-Sanomien juttu käsitteli älypuhelintien tietoturvaa. Puhelimiin tallennetut valokuvat välittyvät oletusasetusten mukaan pilvipalveluihin. Otsikkoon oli nostettu esimerkiksi tapaukset, joissa julkkisten alastonkuvat olivat vuotaneet pilvipalveluista julkisuuteen: ”Sinulle voi käydä kuten julkkiksille nakukuvakohdussa”. Jutun yhteydessä, otsikon yläpuolella käytettiin kuvatoimistosta hankittua kuvituskuvaa älypuhelinta käsittelevästä tytöstä. Kuvassa ei ollut erillistä kuvatekstiä, vaan jutun otsikko oli välittömästi sen alapuolella.

 Julkisen sanan neuvosto muistuttaa, että vastuu julkaistusta valokuvasta on aina toimituksella riippumatta siitä, mistä valokuva on hankittu. Tässä tapauksessa kuva liitettiin juttuun, jossa käsiteltiin alastonkuvien vuotamista julkisuuteen. Arkaluonteisen aiheen vuoksi toimituksen olisikin pitänyt erityisesti harkita kuvitusta, koska kuvassa oleva henkilö on alle 18-vuotias. Toimituksen hälytyskellojen olisi pitänyt soida henkilön hahmon ja kuvassa näkyvien pulpettien perusteella.

Otsikon maininta ”Sinulle voi käydä kuten julkkiksille nakukuvakohussa” välittömästi kuvan alapuolella yhdistää kuvan ja jutun toisiinsa. Valokuvassa oleva henkilö oli tunnistettavissa muun muassa koulussa, eikä päätoimittajakaan sitä kiistä. Raskauttavana neuvosto pitääkin sitä, että alaikäinen henkilö voitiin yhdistää alastonkuvista kertovaan juttuun. Toimitus on neuvoston mielestä laiminlyönyt journalistiseen työhön olennaisesti kuuluvan harkinnan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Veera Ristikartano, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 8696 kertaa