2014 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 5585/SL/14
Kymen Sanomat

Ihmisarvo, kielteinen julkisuus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa suhtauduttiin väheksyen ja jopa halveksuen kaupungissa järjestettyyn messutapahtumaan. Alatyyliset ilmaisut eivät kohdistuneet tunnistettaviin henkilöihin. Tämän vuoksi ne voi sananvapauden nimissä sallia.

Langettava 5582/SL/14
Ilta-Sanomat

valokuva, yksityiselämän suoja

Lehti teki jutun pilvipalvelujen kautta julkisuuteen vuotaneista julkkisten alastonkuvista. Jutun yhteydessä oli kuvituskuva tytöstä, jolla oli älypuhelin kädessään. Alaikäinen henkilö oli tunnistettavissa kuvasta.

Vapauttava 5580/R/14
Radio City

Piilomainonta

Radiossa haastateltiin jääkiekkovalmentajaa, joka haastattelun lopussa ryhtyi kehumaan kauppaketjua. Myös toimittaja lähti mukaan kehuihin. Toimituksellisen ja kaupallisen aineiston raja pysyi silti riittävän selvänä.

Vapauttava 5577/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti esitteli jutussaan espanjalaisen valokuvaajan ja hänen valokuviaan, jotka kertoivat maan kiinteistömarkkinoiden lamasta. Maininta Espanjan työttömyysluvuista ei ollut täsmällinen, mutta tässä yhteydessä kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä.

Vapauttava 5574/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen korjaus

Huumeongelmista kertoneessa jutussaan lehti mainitsi työikäisten miesten yleisimmäksi kuolinsyyksi alkoholin. Kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä. Lehden tieto perustui aiempaan tilastointitapaan.

Langettava 5571/SL/14
Helsingin Uutiset

Virheen korjaaminen

Lehden kolumnisti kirjoitti, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on pian 60 prosenttia. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Langettava 5570/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti kertoi Britannian taloutta käsitelleessä jutussaan, että maan työllisyysaste on lamavuosia korkeampi, vaikka se on edelleen matalammalla tasolla. Lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut olennaista asiavirhettä.

Langettava 5569/YLE/14
Yleisradio

samanaikainen kuuleminen, virheen korjaus

Tv-ohjelma raportoi sitkeästä ja kauan jatkuneesta laiturikiistasta. Juttuun sisältyi asiavirheitä, eikä kantelijaa kuultu lainkaan. Toimitus korjasi asiavirheet puutteellisesti ja kohteli oikaisupyynnön tehnyttä kantelijaa yliolkaisesti. Toimittajan asiaa sivuava kolumni pahensi tilannetta. Langettava päätös äänin 11–1. Eriävät mielipiteet langettavasta päätöksestä ja lisäksi sen perusteista.

Langettava 5561/SL/14
Iltalehti

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Onnettomuuden uhrin hienovarainen kohtelu

Lehti julkaisi tarkistamattomia ja virheellisiä tietoja. Se lisäsi onnettomuuden uhrin lähipiirin kärsimystä. Samalla lehti jätti huomioimatta uhrin hienovaraisen kohtelun.

Vapauttava 5559/SL/14
Sipoon Sanomat

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Tosiasioiden, mielipiteiden ja sepitteen erottaminen, Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi, että kantelija oli toisen henkilön kanssa päävastuussa hämminkiä aiheuttaneesta joukkoliikennereittien ja -aikataulujen uudistuksesta. Kantelija sai julkaista mielipiteensä jutun kommenttiosiossa netissä ja lehden seuraavassa numerossa. 

Vapauttava 5553/SL/14
Lapin Kansa

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa käsiteltiin rattijuoppoutta vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Kantelija oli eri mieltä asian vakavuudesta, mutta ei vaatinut oikaisua.

Vapauttava 5551/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, valokuva

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viiveen aiheutti monimutkaiseen asiakokonaisuuteen perehtyminen ja yksittäisten faktojen tarkistus.

Vapauttava 5550/SL/14
Karjalainen

Virheen korjaus, otsikko

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viive johtui asian monimutkaisuudesta ja faktojen tarkistuksesta.

Vapauttava 5549/SL/14
Suomen Tietotoimisto

Virheen korjaus, uutistapahtuman seuraaminen

STT välitti asiakkailleen uutisen, jossa lainattiin virheellistä sanomalehtiuutista. Uutistoimisto julkaisi oikaisun, kun se oli saanut riittävän varmuuden korjausta vaatineista tiedoista.

Vapauttava 5548/AL/14
Talouselämä

Virheen korjaus

Lehti julkaisi STT:n välittämän uutisen, jossa oli virheellistä tietoa. Virheet korjattiin, kun STT lähetti lehdelle oikaisun.

Langettava 5547/SL/14
Turun Sanomat

Virheen korjaaminen

Lehti kertoi, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on 58 prosenttia, kun kyseessä oli kulujen suhde bruttokansantuotteeseen. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Vapauttava 5545/SL/14
Hämeen Sanomat

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa oli virhe. Se korjattiin painetussa lehdessä seuraavana päivänä. Verkossa korjaus viivästyi teknisen syyn vuoksi, mutta siitä ei aiheutunut kenellekään kohtuutonta haittaa.

Vapauttava 5536/SL/14
Syd-Österbotten

Haastateltavan oikeudet, Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun sosiaaliseen mediaan levinneestä sanaharkasta kaksikielisen kaupungin leirintäalueen kioskilla. Lehti julkaisi myös pilakuvan, jossa leirintäalueyrittäjää verrattiin Pekka Puupäähän. Pilapiirros ei ollut loukkaava, ja yrittäjä sai kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta lehdessä.

Vapauttava 5535/SL/14
Etelä-Saimaa

Virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen, vastine

Lehti kertoi suureen rakennushankkeeseen liittyvistä epäkohdista jutussa, jossa kuultiin myös kantelijaa. Tämä olisi halunnut selvittää omia näkemyksiään vielä jutun jälkeen, mutta lehti torjui kantelijan kirjoituksen liian pitkänä.

Vapauttava 5526/SL/14
Lapin Kansa

Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli menetellyt puutteellisesti toimiessaan pesänhoitajana. Lehti julkaisi pari päivää myöhemmin täydentävän uutisen, jossa kantelija kiisti toimiinsa kohdistuneen arvostelun.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 5577/SL/14

Vastaaja: Helsingin Sanomat

Asia: Virheen korjaus

Ratkaistu: 10.12.2014

Lehti esitteli jutussaan espanjalaisen valokuvaajan ja hänen valokuviaan, jotka kertoivat maan kiinteistömarkkinoiden lamasta. Maininta Espanjan työttömyysluvuista ei ollut täsmällinen, mutta tässä yhteydessä kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä.

Kantelu 6.9.2014

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä 2.8.2014 julkaistuun Sivuhenkilö-juttuun ”Espanjalainen systeemivirhe”. Jutun mukaan ”Viime vuonna Espanjassa oli 600 000 myymätöntä uutta asuntoa ja joka neljäs aikuinen oli työtön”. Kantelun mukaan aikuisten työttömyyttä koskeva väite on perätön ja johti harhaan kaikkia niitä lukijoita, jotka eivät ole perillä työttömyyttä kuvaavien tilastolukujen taustoista.

Kantelijan hankkimien tietojen (Eurostat) mukaan Espanjan 15–74 -vuotiaiden aikuisten työttömyysasteen vuosikeskiarvo vuonna 2013 oli 26,1 prosenttia. Prosenttiluku kuvasi mainittuun ikäluokkaan kuuluneiden työttömien osuutta työvoimaan kuuluvista espanjalaisista. Kantelija selvittää, että Espanjassa oli kuitenkin 15–74 -vuotiaita aikuisia paljon enemmän. Niinpä työttömien aikuisten osuus kaikista aikuisista oli vain noin 17 prosenttia. Näin ollen viime vuonna Espanjassa vain joka kuudes aikuinen oli työtön eikä joka neljäs, kuten HS väitti.

Kantelija pyysi lehteä korjaamaan virheen, joka hänen mielestään oli olennainen asiavirhe.


Helsingin Sanomien vastaus 7.11.2014

Päätoimittaja Kaius Niemi vastaa, että kantelijan tarkoittama kirjoitus julkaistiin Kuukausilitteen ns. Sivuhenkilö-palstalla. Siinä esiteltiin espanjalainen valokuvaaja Marc Femenia, joka on kuvannut kotimaansa keskeneräisiä tai tyhjilleen jääneitä rakennuksia. Otsikko "Espanjalainen systeemivirhe" on Femenian kuvahankkeelleen antama nimi.

Sivuhenkilö-palstan tekstit ovat päätoimittaja Niemen mukaan muutaman kappaleen mittaisia, tiiviitä, pelkistettyjä ja kepeään tyyliin kirjoitettuja. Niiden kautta esitellään lehden keskiosan jokin laajempi juttu. Tässä tapauksessa tuo nelisivuinen juttu oli valokuvaaja Femenian kuvasalkku Espanjasta. Femenian esittely alkoi kahden kappaleen mittaisella yleiskuvauksella Espanjan taloustilanteesta. Kantelija viittaa tähän kohtaan.

Kuukausiliitteen kielen tärkeä tavoite on selkeys ja luettavuus. Tekstit editoidaan huolellisesti, jotta ne ovat mahdollisimman lukijaystävällisiä ja hyvää suomea. Hallinnon ja tieteen kielen tavoitteet ovat toisenlaiset. Niissä sopii Niemen vastauksen mukaan puhua esimerkiksi "elinajanodotteesta", mutta lehtikielessä sanotaan mieluummin ihmisten elävän keskimäärin X vuoden ikäiseksi.

Kuten kantelija toteaa, Eurostatin mukaan 15‒74 -vuotiaiden espanjalaisten aikuisten työttömyysasteen vuosikeskiarvo vuonna 2013 oli 26,1 prosenttia. Lyhyessä tekstissä tämä tieto päätettiin kertoa sanomalla, että " ‒ ‒ joka neljäs aikuinen oli työtön". Kantelijan ehdottama ilmaisu olisi Niemen mukaan ollut kankeampi ja hankalampi lukea.

Kantelijan mielestä lehden lukijat eivät ymmärrä, että työttömyysaste lasketaan työvoimaan kuuluvista aikuisista. Päätoimittaja katsoo kuitenkin lukijoiden tällaisten tietojen kohdalla ymmärtävän, ettei esimerkiksi eläkeläisiä ja opiskelijoita lasketa työttömiksi.

Kuukausiliitteen käyttämä työttömyyden asteen ilmaisu on lisäksi täysin vertailukelpoinen muihin vastaaviin työttömyyslukuihin, jolloin lukijalle annetaan mahdollisuus rinnastaa tieto esim. Suomen tilanteeseen. Suomessa vastaava työttömyysprosentti oli syyskuussa 8,2. Tämä tilastokeskuksen kuukausittain julkistama luku on suomalaislukijoille tuttu, ja se on suoraan verrattavissa Espanjan 25 prosentin työttömyysasteeseen.

Kyse ei Niemen mukaan siten ollut Journalistin ohjeiden tarkoittamasta olennaisesta virheestä, joten lehti ei oikaissut sitä.


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. ‒ ‒

Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen juttu kertoi espanjalaisesta valokuvaajasta ja hänen kuvistaan, joissa käsiteltiin laman vaikutusta Espanjan kiinteistömarkkinoihin. Tässä yhteydessä jutussa sanottiin, että ”Espanjassa oli 600 000 myymätöntä uutta asuntoa ja joka neljäs aikuinen oli työtön”. Kantelija pyysi virheen korjausta.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Helsingin Sanomissa käytetty ilmaisu ei ollut täsmällinen eikä kirjoittaja ollut sitä sellaiseksi tarkoittanutkaan. Tässä yhteydessä eli valokuvaajaa ja hänen näyttelyään esiteltäessä se kuitenkin kuvasi riittävällä tarkkuudella Espanjan työttömyyden tilaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Liina Matveinen, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Veera Ristikartano, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 7072 kertaa