PÄÄTÖKSET

Langettava 7837 & 7838 & 7840–7842 & 7844 & 7845/UL/21
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Lehden huumoripalstalla vitsailtiin ilmaisesta sähköstä mielenosoittajien sähkötuoliin. Tekstin yhteydessä julkaistiin lähietäisyydeltä otettu kuva nuorista mielenosoittajista. Kuvaan yhdistetty teloituksella vitsailu loukkasi mielenosoittajien ihmisarvoa.

Vapauttava 7829 & 7855/A/21
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi kriittisen jutun Kiinan valtion roolista ”perinteisen kiinalaisen lääkinnän” markkinoinnissa. Jutun olennaiset asiavirheet korjattiin kahdessa vaiheessa ja korjauksista kerrottiin lukijoille asianmukaisesti. Korjauksissa oli viivettä, mutta tässä tapauksessa pikainen korjaus ei ollut välttämätöntä.

Vapauttava 7822/UL/21
Salon Seudun Sanomat

Totuudenmukaisuus, mielipiteet ja tosiasiat

Salon Seudun Sanomien juttukokonaisuudessa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikoille löytyi riittävä kate jutuista. Juttukokonaisuus oli paikoin tulkinnanvarainen, mutta mielipiteet eivät sekoittuneet tosiasioihin. Tiedotusvälineillä on oikeus valita haastateltavansa ja näkökulmansa.

Vapauttava 7821/UL/21
STT

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Tietotoimisto kuvaili Liettuaan pyrkiviä ihmisiä termillä pakolainen. Vaikka termi oli peräisin ministeriön tiedotteesta, se oli epätarkkaa kielenkäyttöä. Osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7819/A/21
Tekniikan Maailma

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, otsikko, piilomainonta

Lehden laitetestijutun kirjoittaneella freelancetoimittajalla oli aiheen suhteen kaksoisrooli, mikä oli omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta tiedotusvälineisiin. Juttuun oli linkitetty toimittajan tekemä koneen markkinointivideo, jota oli pienin muutoksin käytetty koneen markkinoinnissa. Jutun otsikolle ei löytynyt katetta jutusta.

Vapauttava 7807/MTV/21
MTV Uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Uutisessa esitettiin väitteitä hyvinvointiyrittäjän toiminnasta. Osa väitteistä oli tulkittavissa monin tavoin, mutta niille oli perusteet. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Tiedotusvälineillä on oikeus tehdä tulkintoja ja valita käyttämänsä ilmaisut.

Vapauttava 7805/YLE/21
Yle

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, poikkeuksellinen tiedonhankinta, lähdekritiikki, tosiasiat ja mielipiteet

Yle käytti dokumenttisarjassaan kertojana ja haastattelijana sarjassa käsiteltyjen aikojen pääministeriä. Käsittelyn painottaminen sarjan kahdessa jaksossa entisen pääministerin näkökulmaan oli Ylen journalistinen valinta, johon sillä oli oikeus. Läpinäkyvyyden vuoksi olisi ollut syytä tuoda yleisölle esiin korostetummin, että haastatteluja oli tehnyt myös entinen pääministeri. 

Vapauttava 7804/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti havainnollisti kahden meren välistä syvyyseroa virheellisesti, ja oikaisupyynnöt jäivät lehdeltä huomiotta. Merten syvyydet kävivät kuitenkin jutusta selväksi, joten kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7799/EJ/21
Kirkkonummen Sanomat

Mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi kuntavaalimainoksia Facebook-seinällään. Osaan niistä oli liitetty jakoteksti, joka oli osa mainosta, mutta ei ollut sellaiseksi merkitty. Tämä antoi vaikutelman, että kyseessä oli toimituksen kommentti. Menettely hämärsi toimituksellisen sisällön ja mainosten rajaa.

Vapauttava 7796/UL/21
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi STT:n jutun, jossa kutsuttiin Liettuaan Valko-Venäjän kautta pyrkiviä ihmisiä pakolaisiksi. Termi oli epätarkkaa kielenkäyttöä, mutta osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei ollut olennainen asiavirhe.

Vapauttava 7788/UL/21
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Iltalehti kertoi jutussaan, että ilmasto on lämmennyt  keskimäärin 1,1 asteen verran esiteollisesta ajasta. Juttu perustui IPCC:n raportin tietoihin maapallon pintalämpötiloista 10 vuoden tarkastelujaksolla. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7783/UL/21
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kodinkonekorjaaja kertoi, minkä konetiskiaineen hän on todennut parhaaksi. Tuotteen mainitseminen nimeltä saattoi antaa lukijalle mainosmaisen vaikutelman, mutta kyse oli kuluttajajournalismista, eikä piilomainonnan kynnys ylittynyt.

Langettava 7782/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon virheestä Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanaviensa saavutettavuudesta ja toimivuudesta sekä siitä, että toimitukselle lähetetyt viestit käsitellään huolellisesti.

Langettava 7778/UL/21
Kouvolan Sanomat

hienotunteisuus

Lehti julkaisi uutisia vain pari päivää aikaisemmin tapahtuneesta itsemurhayrityksestä. Jutuissa julkaistiin yksityiskohtia tapahtumista ja haastateltiin pelastettua henkilöä tämän ollessa haavoittuvassa tilassa. Tämä rikkoi hienotunteisuusvaatimusta sekä tietoja hankittaessa että niitä julkaistaessa.

Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Langettava 7751/YLE/21
Yle

mielipiteet ja tosiasiat, ihmisarvo

Radio-ohjelman toimittajat käsittelivät poleemiseen ja osin satiiriseen sävyyn feministejä, jotka kyseenalaistavat transsukupuolisten oikeuksia. Ohjelmassa mielipiteet ja tosiasiat sekoittuivat harhaanjohtavalla tavalla. Äänestyspäätös 10–2, eriävä mielipide.

Vapauttava 7747/PL/21
Kotiseudun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.
 

Vapauttava 7743/UL/21
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 7730/YLE/21
Yle

Lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen tv-uutisessa kerrottiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin metsien hakkuumäärien vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Tv-uutisessa ei kerrottu, että kyseessä oli tilaustutkimus. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti heikentänyt lähdekritiikkiä. Myös ulkopuolinen asiantuntija kommentoi tutkimustuloksia.

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 5577/SL/14

Vastaaja: Helsingin Sanomat

Asia: Virheen korjaus

Ratkaistu: 10.12.2014

Lehti esitteli jutussaan espanjalaisen valokuvaajan ja hänen valokuviaan, jotka kertoivat maan kiinteistömarkkinoiden lamasta. Maininta Espanjan työttömyysluvuista ei ollut täsmällinen, mutta tässä yhteydessä kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä.

Kantelu 6.9.2014

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä 2.8.2014 julkaistuun Sivuhenkilö-juttuun ”Espanjalainen systeemivirhe”. Jutun mukaan ”Viime vuonna Espanjassa oli 600 000 myymätöntä uutta asuntoa ja joka neljäs aikuinen oli työtön”. Kantelun mukaan aikuisten työttömyyttä koskeva väite on perätön ja johti harhaan kaikkia niitä lukijoita, jotka eivät ole perillä työttömyyttä kuvaavien tilastolukujen taustoista.

Kantelijan hankkimien tietojen (Eurostat) mukaan Espanjan 15–74 -vuotiaiden aikuisten työttömyysasteen vuosikeskiarvo vuonna 2013 oli 26,1 prosenttia. Prosenttiluku kuvasi mainittuun ikäluokkaan kuuluneiden työttömien osuutta työvoimaan kuuluvista espanjalaisista. Kantelija selvittää, että Espanjassa oli kuitenkin 15–74 -vuotiaita aikuisia paljon enemmän. Niinpä työttömien aikuisten osuus kaikista aikuisista oli vain noin 17 prosenttia. Näin ollen viime vuonna Espanjassa vain joka kuudes aikuinen oli työtön eikä joka neljäs, kuten HS väitti.

Kantelija pyysi lehteä korjaamaan virheen, joka hänen mielestään oli olennainen asiavirhe.


Helsingin Sanomien vastaus 7.11.2014

Päätoimittaja Kaius Niemi vastaa, että kantelijan tarkoittama kirjoitus julkaistiin Kuukausilitteen ns. Sivuhenkilö-palstalla. Siinä esiteltiin espanjalainen valokuvaaja Marc Femenia, joka on kuvannut kotimaansa keskeneräisiä tai tyhjilleen jääneitä rakennuksia. Otsikko "Espanjalainen systeemivirhe" on Femenian kuvahankkeelleen antama nimi.

Sivuhenkilö-palstan tekstit ovat päätoimittaja Niemen mukaan muutaman kappaleen mittaisia, tiiviitä, pelkistettyjä ja kepeään tyyliin kirjoitettuja. Niiden kautta esitellään lehden keskiosan jokin laajempi juttu. Tässä tapauksessa tuo nelisivuinen juttu oli valokuvaaja Femenian kuvasalkku Espanjasta. Femenian esittely alkoi kahden kappaleen mittaisella yleiskuvauksella Espanjan taloustilanteesta. Kantelija viittaa tähän kohtaan.

Kuukausiliitteen kielen tärkeä tavoite on selkeys ja luettavuus. Tekstit editoidaan huolellisesti, jotta ne ovat mahdollisimman lukijaystävällisiä ja hyvää suomea. Hallinnon ja tieteen kielen tavoitteet ovat toisenlaiset. Niissä sopii Niemen vastauksen mukaan puhua esimerkiksi "elinajanodotteesta", mutta lehtikielessä sanotaan mieluummin ihmisten elävän keskimäärin X vuoden ikäiseksi.

Kuten kantelija toteaa, Eurostatin mukaan 15‒74 -vuotiaiden espanjalaisten aikuisten työttömyysasteen vuosikeskiarvo vuonna 2013 oli 26,1 prosenttia. Lyhyessä tekstissä tämä tieto päätettiin kertoa sanomalla, että " ‒ ‒ joka neljäs aikuinen oli työtön". Kantelijan ehdottama ilmaisu olisi Niemen mukaan ollut kankeampi ja hankalampi lukea.

Kantelijan mielestä lehden lukijat eivät ymmärrä, että työttömyysaste lasketaan työvoimaan kuuluvista aikuisista. Päätoimittaja katsoo kuitenkin lukijoiden tällaisten tietojen kohdalla ymmärtävän, ettei esimerkiksi eläkeläisiä ja opiskelijoita lasketa työttömiksi.

Kuukausiliitteen käyttämä työttömyyden asteen ilmaisu on lisäksi täysin vertailukelpoinen muihin vastaaviin työttömyyslukuihin, jolloin lukijalle annetaan mahdollisuus rinnastaa tieto esim. Suomen tilanteeseen. Suomessa vastaava työttömyysprosentti oli syyskuussa 8,2. Tämä tilastokeskuksen kuukausittain julkistama luku on suomalaislukijoille tuttu, ja se on suoraan verrattavissa Espanjan 25 prosentin työttömyysasteeseen.

Kyse ei Niemen mukaan siten ollut Journalistin ohjeiden tarkoittamasta olennaisesta virheestä, joten lehti ei oikaissut sitä.


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. ‒ ‒

Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen juttu kertoi espanjalaisesta valokuvaajasta ja hänen kuvistaan, joissa käsiteltiin laman vaikutusta Espanjan kiinteistömarkkinoihin. Tässä yhteydessä jutussa sanottiin, että ”Espanjassa oli 600 000 myymätöntä uutta asuntoa ja joka neljäs aikuinen oli työtön”. Kantelija pyysi virheen korjausta.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Helsingin Sanomissa käytetty ilmaisu ei ollut täsmällinen eikä kirjoittaja ollut sitä sellaiseksi tarkoittanutkaan. Tässä yhteydessä eli valokuvaajaa ja hänen näyttelyään esiteltäessä se kuitenkin kuvasi riittävällä tarkkuudella Espanjan työttömyyden tilaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.


Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Liina Matveinen, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Veera Ristikartano, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 6467 kertaa