2014 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 5585/SL/14
Kymen Sanomat

Ihmisarvo, kielteinen julkisuus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa suhtauduttiin väheksyen ja jopa halveksuen kaupungissa järjestettyyn messutapahtumaan. Alatyyliset ilmaisut eivät kohdistuneet tunnistettaviin henkilöihin. Tämän vuoksi ne voi sananvapauden nimissä sallia.

Langettava 5582/SL/14
Ilta-Sanomat

valokuva, yksityiselämän suoja

Lehti teki jutun pilvipalvelujen kautta julkisuuteen vuotaneista julkkisten alastonkuvista. Jutun yhteydessä oli kuvituskuva tytöstä, jolla oli älypuhelin kädessään. Alaikäinen henkilö oli tunnistettavissa kuvasta.

Vapauttava 5580/R/14
Radio City

Piilomainonta

Radiossa haastateltiin jääkiekkovalmentajaa, joka haastattelun lopussa ryhtyi kehumaan kauppaketjua. Myös toimittaja lähti mukaan kehuihin. Toimituksellisen ja kaupallisen aineiston raja pysyi silti riittävän selvänä.

Vapauttava 5577/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti esitteli jutussaan espanjalaisen valokuvaajan ja hänen valokuviaan, jotka kertoivat maan kiinteistömarkkinoiden lamasta. Maininta Espanjan työttömyysluvuista ei ollut täsmällinen, mutta tässä yhteydessä kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä.

Vapauttava 5574/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen korjaus

Huumeongelmista kertoneessa jutussaan lehti mainitsi työikäisten miesten yleisimmäksi kuolinsyyksi alkoholin. Kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä. Lehden tieto perustui aiempaan tilastointitapaan.

Langettava 5571/SL/14
Helsingin Uutiset

Virheen korjaaminen

Lehden kolumnisti kirjoitti, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on pian 60 prosenttia. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Langettava 5570/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti kertoi Britannian taloutta käsitelleessä jutussaan, että maan työllisyysaste on lamavuosia korkeampi, vaikka se on edelleen matalammalla tasolla. Lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut olennaista asiavirhettä.

Langettava 5569/YLE/14
Yleisradio

samanaikainen kuuleminen, virheen korjaus

Tv-ohjelma raportoi sitkeästä ja kauan jatkuneesta laiturikiistasta. Juttuun sisältyi asiavirheitä, eikä kantelijaa kuultu lainkaan. Toimitus korjasi asiavirheet puutteellisesti ja kohteli oikaisupyynnön tehnyttä kantelijaa yliolkaisesti. Toimittajan asiaa sivuava kolumni pahensi tilannetta. Langettava päätös äänin 11–1. Eriävät mielipiteet langettavasta päätöksestä ja lisäksi sen perusteista.

Langettava 5561/SL/14
Iltalehti

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Onnettomuuden uhrin hienovarainen kohtelu

Lehti julkaisi tarkistamattomia ja virheellisiä tietoja. Se lisäsi onnettomuuden uhrin lähipiirin kärsimystä. Samalla lehti jätti huomioimatta uhrin hienovaraisen kohtelun.

Vapauttava 5559/SL/14
Sipoon Sanomat

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Tosiasioiden, mielipiteiden ja sepitteen erottaminen, Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi, että kantelija oli toisen henkilön kanssa päävastuussa hämminkiä aiheuttaneesta joukkoliikennereittien ja -aikataulujen uudistuksesta. Kantelija sai julkaista mielipiteensä jutun kommenttiosiossa netissä ja lehden seuraavassa numerossa. 

Vapauttava 5553/SL/14
Lapin Kansa

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa käsiteltiin rattijuoppoutta vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Kantelija oli eri mieltä asian vakavuudesta, mutta ei vaatinut oikaisua.

Vapauttava 5551/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, valokuva

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viiveen aiheutti monimutkaiseen asiakokonaisuuteen perehtyminen ja yksittäisten faktojen tarkistus.

Vapauttava 5550/SL/14
Karjalainen

Virheen korjaus, otsikko

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viive johtui asian monimutkaisuudesta ja faktojen tarkistuksesta.

Vapauttava 5549/SL/14
Suomen Tietotoimisto

Virheen korjaus, uutistapahtuman seuraaminen

STT välitti asiakkailleen uutisen, jossa lainattiin virheellistä sanomalehtiuutista. Uutistoimisto julkaisi oikaisun, kun se oli saanut riittävän varmuuden korjausta vaatineista tiedoista.

Vapauttava 5548/AL/14
Talouselämä

Virheen korjaus

Lehti julkaisi STT:n välittämän uutisen, jossa oli virheellistä tietoa. Virheet korjattiin, kun STT lähetti lehdelle oikaisun.

Langettava 5547/SL/14
Turun Sanomat

Virheen korjaaminen

Lehti kertoi, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on 58 prosenttia, kun kyseessä oli kulujen suhde bruttokansantuotteeseen. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Vapauttava 5545/SL/14
Hämeen Sanomat

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa oli virhe. Se korjattiin painetussa lehdessä seuraavana päivänä. Verkossa korjaus viivästyi teknisen syyn vuoksi, mutta siitä ei aiheutunut kenellekään kohtuutonta haittaa.

Vapauttava 5536/SL/14
Syd-Österbotten

Haastateltavan oikeudet, Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun sosiaaliseen mediaan levinneestä sanaharkasta kaksikielisen kaupungin leirintäalueen kioskilla. Lehti julkaisi myös pilakuvan, jossa leirintäalueyrittäjää verrattiin Pekka Puupäähän. Pilapiirros ei ollut loukkaava, ja yrittäjä sai kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta lehdessä.

Vapauttava 5535/SL/14
Etelä-Saimaa

Virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen, vastine

Lehti kertoi suureen rakennushankkeeseen liittyvistä epäkohdista jutussa, jossa kuultiin myös kantelijaa. Tämä olisi halunnut selvittää omia näkemyksiään vielä jutun jälkeen, mutta lehti torjui kantelijan kirjoituksen liian pitkänä.

Vapauttava 5526/SL/14
Lapin Kansa

Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli menetellyt puutteellisesti toimiessaan pesänhoitajana. Lehti julkaisi pari päivää myöhemmin täydentävän uutisen, jossa kantelija kiisti toimiinsa kohdistuneen arvostelun.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 5574/SL/14

Vastaaja: Etelä-Suomen Sanomat

Asia: Virheen korjaus

Ratkaistu: 10.12.2014

Huumeongelmista kertoneessa jutussaan lehti mainitsi työikäisten miesten yleisimmäksi kuolinsyyksi alkoholin. Kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä. Lehden tieto perustui aiempaan tilastointitapaan.

Kantelu 2.9.2014

Kantelun kohteina ovat Etelä-Suomen Sanomien printtilehdessä 17.8.2014 julkaistu juttu "Huumeisiin ajavat ujous, tylsyys ja yksinäisyys" sekä verkossa 17.8.2014 julkaistu ja 19.8.2014 päivitetty juttu "Huumeriippuvuus ei välttämättä johdu aineen ominaisuuksista: 'Taustalla yritys lievittää pahaa oloa'". Kantelijan mukaan jutussa esitetään seuraava perätön väite alkoholiin osuudesta kuolemiin: ”Alkoholi on työikäisten miesten suurin kuolinsyy”.

Kantelija kertoo lähettäneensä toimitukselle korjauspyynnön. Verkkolehdessään toimitus julkaisi täsmennyksen, joka ei kantelijan mielestä kuitenkaan faktisesti korjannut jutun asiavirhettä. Painetussa lehdessä kantelija ei ole havainnut korjausta lainkaan. Kantelija viittaa Tilastokeskuksen kuolinsyytilastoon vuodelta 2012. Siinä todetaan työikäisten miesten kuolinsyistä seuraavasti: ”Työikäisiä miehiä tappoivat eniten verenkiertoelinten sairaudet (26 %), kasvaimet (23 %) ja alkoholi (18 %).

Lehden verkkoversiossa julkaistun täsmennyksen alkuosasta käy ilmi, että Tilastokeskus on uusimmassa julkaisussaan muuttanut kuolinsyiden vertailua. Aiemmin se kantelijan mukaan vertaili koko alkoholikuolinsyiden pääryhmän yhteenlaskettua lukua muista kuolinsyiden pääryhmistä noukittuihin yksittäisiin kuolinsyihin. Näin se sai aikaan kantelijan mukaan alkoholivalistusta varten viritetyn vertailun, jossa alkoholi oli työikäisten miesten yleisin kuolinsyy.

Verkkolehden täsmennyksen viimeisessä kappaleessa todettiin aluksi, että vertailun muututtua alkoholi on vasta kolmanneksi yleisin kuolinsyy. Tämän jälkeen täsmennys kantelijan mukaan vesitti koko korjauksen esittämällä virheellisen väitteen, jonka mukaan ”yksittäisenä tekijänä se on kuitenkin edelleen työikäisten miesten yleisin kuolleisuuden aiheuttaja”. Työikäisten miesten yleisimpien kuolinsyiden järjestys ei muutu kantelijan mielestä miksikään puhumalla kuolinsyiden sijasta kuolleisuudesta eli suhteuttamalla kuolleiden määrä työikäisten miesten lukumäärää.

Kantelun mukaan lehti ei julkaissut korjausta lainkaan printissä ja jätti tosiasiassa virheen korjaamatta myös netissä.


Etelä-Suomen Sanomien vastaus 18.11.2014

Vt. päätoimittaja Hanna Myyrä vastaa, että kantelu koskee huumeriippuvuutta käsitelleen jutun lausetta alkoholista työikäisten miesten kuolinsyynä. Jutun toimittaja oli tarkistanut asiaa Tilastokeskuksen kuolinsyytilastoista usealta vuodelta. Kantelija viittaa vuonna 2013 julkaistuun kuolinsyytilastoon, jossa alkoholisyyt ovat vasta kolmannella sijalla kuolinsyistä verenkieltoelinten sairauksien ja kasvainten jälkeen.

Se, oliko kyseisessä jutussa virhe tai ei, riippuu siitä, katsooko kuolinsyytilastoja vain yhdeltä vuodelta vai useammalta vuodelta. Tilastokeskus on päätoimittajan vastauksen mukaan muuttanut tilastointitapaansa vuoden 2012 jälkeen ja tilastoinut aiemmin erikseen luetellut syöpäsairaudet yhteen, mikä on nostanut vuoden 2013 tilastossa kasvaimet alkoholisairauksia merkittävämmiksi.

Päätoimittaja Myyrän mukaan esimerkiksi vuoden 2011 kuolinsyytilastossa todetaan, että alkoholisyyt ovat olleet jo useita vuosia työikäisten miesten yleisimpiä kuolemansyitä sekä miehillä että naisilla, ja luvut ovat korkeita myös koko väestöllä. Toimittaja oli lukenut kuolinsyytilastoja usealta vuodelta saadakseen asiasta kokonaiskäsityksen. Kantelija puolestaan vetoaa päätoimittajan mukaan yhden vuoden tilastoon ja pitää kaikkia aikaisempia virheellisinä.

Tuorein tilasto kattoi Myyrän mukaan vain yhden vuoden, ja siinä alkoholisyiden sijoitus oli pudonnut kaksi pykälää. Toimitus päätyi sillä perusteella täsmennykseen, jonka mukaan alkoholi on kolmanneksi yleisin kuolinsyy, vaikka jutussa ei suoranaista virhettä ollutkaan. Koska tuorein tilasto koskee vain yhtä vuotta, ei sen perusteella ole päätoimittajan mukaan voinut vetää sitä johtopäätöstä, että kaikki aiemmat tilastot olisivat olleet virheellisiä, vaan jutun toimittaja on luottanut Tilastokeskuksen monien vuosien raportteihin.

Koska kyse on enemmänkin tilastojen tulkintaerosta kuin siitä, että lehti olisi levittänyt virheellistä tietoa, ei asiaa lähdetty Myyrän mukaan lehdessä erikseen oikaisemaan. Kantelijan kritiikki kohdistuukin pitkälti Tilastokeskuksen tapaan tilastoida kuolinsyitä ennen vuotta 2012, ja hän pitää sitä alkoholivalistusta varten viritettynä. Etelä-Suomen Sanomat pitää Tilastokeskusta luotettavana tiedonlähteenä eikä ole lähtenyt sen pitkäaikaisen tilastoinnin luotettavuutta kiistämään. 


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Etelä-Suomen Sanomat käsitteli jutussaan huumeriippuvuuden syitä. Uutisessa sivuttiin myös alkoholismia ja tässä yhteydessä suomalaisten yleisimpiä kuolinsyitä. Jutussa kerrottiin, että ”Alkoholi on työikäisten miesten suurin kuolinsyy”. Jutussa ei mainittu, mitä vuotta tai vuosia tieto koskee. Verkossa toimitus täsmensi juttuaan kertomalla tilastointitavan muutoksesta vuonna 2012, mutta printissä tätä täsmennystä ei julkaistu. Neuvoston mielestä lehti olisi palvellut lukijoita paremmin, jos sama täsmennys olisi tehty myös painetussa lehdessä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että lehden käyttämää ilmaisua työikäisten miesten yleisimmästä kuolinsyystä ei voi pitää olennaisena asiavirheenä, joka olisi pitänyt korjata. Jutun toteamus perustui Tilastokeskuksen kauan julkaisemiin kuolinsyytilastoihin, joissa alkoholi oli suurin syy työikäisten miesten kuolemiin. Tilastokeskus on sittemmin muuttanut tilastointitapaansa, minkä seurauksena alkoholista on tullut vasta kolmanneksi yleisin kuolinsyy.
 
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Etelä-Suomen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Liina Matveinen, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Veera Ristikartano, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 5573 kertaa