PÄÄTÖKSET

Langettava 7837 & 7838 & 7840–7842 & 7844 & 7845/UL/21
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Lehden huumoripalstalla vitsailtiin ilmaisesta sähköstä mielenosoittajien sähkötuoliin. Tekstin yhteydessä julkaistiin lähietäisyydeltä otettu kuva nuorista mielenosoittajista. Kuvaan yhdistetty teloituksella vitsailu loukkasi mielenosoittajien ihmisarvoa.

Vapauttava 7829 & 7855/A/21
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi kriittisen jutun Kiinan valtion roolista ”perinteisen kiinalaisen lääkinnän” markkinoinnissa. Jutun olennaiset asiavirheet korjattiin kahdessa vaiheessa ja korjauksista kerrottiin lukijoille asianmukaisesti. Korjauksissa oli viivettä, mutta tässä tapauksessa pikainen korjaus ei ollut välttämätöntä.

Vapauttava 7822/UL/21
Salon Seudun Sanomat

Totuudenmukaisuus, mielipiteet ja tosiasiat

Salon Seudun Sanomien juttukokonaisuudessa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikoille löytyi riittävä kate jutuista. Juttukokonaisuus oli paikoin tulkinnanvarainen, mutta mielipiteet eivät sekoittuneet tosiasioihin. Tiedotusvälineillä on oikeus valita haastateltavansa ja näkökulmansa.

Vapauttava 7821/UL/21
STT

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Tietotoimisto kuvaili Liettuaan pyrkiviä ihmisiä termillä pakolainen. Vaikka termi oli peräisin ministeriön tiedotteesta, se oli epätarkkaa kielenkäyttöä. Osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7819/A/21
Tekniikan Maailma

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, otsikko, piilomainonta

Lehden laitetestijutun kirjoittaneella freelancetoimittajalla oli aiheen suhteen kaksoisrooli, mikä oli omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta tiedotusvälineisiin. Juttuun oli linkitetty toimittajan tekemä koneen markkinointivideo, jota oli pienin muutoksin käytetty koneen markkinoinnissa. Jutun otsikolle ei löytynyt katetta jutusta.

Vapauttava 7807/MTV/21
MTV Uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Uutisessa esitettiin väitteitä hyvinvointiyrittäjän toiminnasta. Osa väitteistä oli tulkittavissa monin tavoin, mutta niille oli perusteet. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Tiedotusvälineillä on oikeus tehdä tulkintoja ja valita käyttämänsä ilmaisut.

Vapauttava 7805/YLE/21
Yle

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, poikkeuksellinen tiedonhankinta, lähdekritiikki, tosiasiat ja mielipiteet

Yle käytti dokumenttisarjassaan kertojana ja haastattelijana sarjassa käsiteltyjen aikojen pääministeriä. Käsittelyn painottaminen sarjan kahdessa jaksossa entisen pääministerin näkökulmaan oli Ylen journalistinen valinta, johon sillä oli oikeus. Läpinäkyvyyden vuoksi olisi ollut syytä tuoda yleisölle esiin korostetummin, että haastatteluja oli tehnyt myös entinen pääministeri. 

Vapauttava 7804/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti havainnollisti kahden meren välistä syvyyseroa virheellisesti, ja oikaisupyynnöt jäivät lehdeltä huomiotta. Merten syvyydet kävivät kuitenkin jutusta selväksi, joten kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7799/EJ/21
Kirkkonummen Sanomat

Mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi kuntavaalimainoksia Facebook-seinällään. Osaan niistä oli liitetty jakoteksti, joka oli osa mainosta, mutta ei ollut sellaiseksi merkitty. Tämä antoi vaikutelman, että kyseessä oli toimituksen kommentti. Menettely hämärsi toimituksellisen sisällön ja mainosten rajaa.

Vapauttava 7796/UL/21
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi STT:n jutun, jossa kutsuttiin Liettuaan Valko-Venäjän kautta pyrkiviä ihmisiä pakolaisiksi. Termi oli epätarkkaa kielenkäyttöä, mutta osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei ollut olennainen asiavirhe.

Vapauttava 7788/UL/21
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Iltalehti kertoi jutussaan, että ilmasto on lämmennyt  keskimäärin 1,1 asteen verran esiteollisesta ajasta. Juttu perustui IPCC:n raportin tietoihin maapallon pintalämpötiloista 10 vuoden tarkastelujaksolla. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7783/UL/21
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kodinkonekorjaaja kertoi, minkä konetiskiaineen hän on todennut parhaaksi. Tuotteen mainitseminen nimeltä saattoi antaa lukijalle mainosmaisen vaikutelman, mutta kyse oli kuluttajajournalismista, eikä piilomainonnan kynnys ylittynyt.

Langettava 7782/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon virheestä Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanaviensa saavutettavuudesta ja toimivuudesta sekä siitä, että toimitukselle lähetetyt viestit käsitellään huolellisesti.

Langettava 7778/UL/21
Kouvolan Sanomat

hienotunteisuus

Lehti julkaisi uutisia vain pari päivää aikaisemmin tapahtuneesta itsemurhayrityksestä. Jutuissa julkaistiin yksityiskohtia tapahtumista ja haastateltiin pelastettua henkilöä tämän ollessa haavoittuvassa tilassa. Tämä rikkoi hienotunteisuusvaatimusta sekä tietoja hankittaessa että niitä julkaistaessa.

Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Langettava 7751/YLE/21
Yle

mielipiteet ja tosiasiat, ihmisarvo

Radio-ohjelman toimittajat käsittelivät poleemiseen ja osin satiiriseen sävyyn feministejä, jotka kyseenalaistavat transsukupuolisten oikeuksia. Ohjelmassa mielipiteet ja tosiasiat sekoittuivat harhaanjohtavalla tavalla. Äänestyspäätös 10–2, eriävä mielipide.

Vapauttava 7747/PL/21
Kotiseudun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.
 

Vapauttava 7743/UL/21
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 7730/YLE/21
Yle

Lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen tv-uutisessa kerrottiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin metsien hakkuumäärien vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Tv-uutisessa ei kerrottu, että kyseessä oli tilaustutkimus. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti heikentänyt lähdekritiikkiä. Myös ulkopuolinen asiantuntija kommentoi tutkimustuloksia.

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 5574/SL/14

Vastaaja: Etelä-Suomen Sanomat

Asia: Virheen korjaus

Ratkaistu: 10.12.2014

Huumeongelmista kertoneessa jutussaan lehti mainitsi työikäisten miesten yleisimmäksi kuolinsyyksi alkoholin. Kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä. Lehden tieto perustui aiempaan tilastointitapaan.

Kantelu 2.9.2014

Kantelun kohteina ovat Etelä-Suomen Sanomien printtilehdessä 17.8.2014 julkaistu juttu "Huumeisiin ajavat ujous, tylsyys ja yksinäisyys" sekä verkossa 17.8.2014 julkaistu ja 19.8.2014 päivitetty juttu "Huumeriippuvuus ei välttämättä johdu aineen ominaisuuksista: 'Taustalla yritys lievittää pahaa oloa'". Kantelijan mukaan jutussa esitetään seuraava perätön väite alkoholiin osuudesta kuolemiin: ”Alkoholi on työikäisten miesten suurin kuolinsyy”.

Kantelija kertoo lähettäneensä toimitukselle korjauspyynnön. Verkkolehdessään toimitus julkaisi täsmennyksen, joka ei kantelijan mielestä kuitenkaan faktisesti korjannut jutun asiavirhettä. Painetussa lehdessä kantelija ei ole havainnut korjausta lainkaan. Kantelija viittaa Tilastokeskuksen kuolinsyytilastoon vuodelta 2012. Siinä todetaan työikäisten miesten kuolinsyistä seuraavasti: ”Työikäisiä miehiä tappoivat eniten verenkiertoelinten sairaudet (26 %), kasvaimet (23 %) ja alkoholi (18 %).

Lehden verkkoversiossa julkaistun täsmennyksen alkuosasta käy ilmi, että Tilastokeskus on uusimmassa julkaisussaan muuttanut kuolinsyiden vertailua. Aiemmin se kantelijan mukaan vertaili koko alkoholikuolinsyiden pääryhmän yhteenlaskettua lukua muista kuolinsyiden pääryhmistä noukittuihin yksittäisiin kuolinsyihin. Näin se sai aikaan kantelijan mukaan alkoholivalistusta varten viritetyn vertailun, jossa alkoholi oli työikäisten miesten yleisin kuolinsyy.

Verkkolehden täsmennyksen viimeisessä kappaleessa todettiin aluksi, että vertailun muututtua alkoholi on vasta kolmanneksi yleisin kuolinsyy. Tämän jälkeen täsmennys kantelijan mukaan vesitti koko korjauksen esittämällä virheellisen väitteen, jonka mukaan ”yksittäisenä tekijänä se on kuitenkin edelleen työikäisten miesten yleisin kuolleisuuden aiheuttaja”. Työikäisten miesten yleisimpien kuolinsyiden järjestys ei muutu kantelijan mielestä miksikään puhumalla kuolinsyiden sijasta kuolleisuudesta eli suhteuttamalla kuolleiden määrä työikäisten miesten lukumäärää.

Kantelun mukaan lehti ei julkaissut korjausta lainkaan printissä ja jätti tosiasiassa virheen korjaamatta myös netissä.


Etelä-Suomen Sanomien vastaus 18.11.2014

Vt. päätoimittaja Hanna Myyrä vastaa, että kantelu koskee huumeriippuvuutta käsitelleen jutun lausetta alkoholista työikäisten miesten kuolinsyynä. Jutun toimittaja oli tarkistanut asiaa Tilastokeskuksen kuolinsyytilastoista usealta vuodelta. Kantelija viittaa vuonna 2013 julkaistuun kuolinsyytilastoon, jossa alkoholisyyt ovat vasta kolmannella sijalla kuolinsyistä verenkieltoelinten sairauksien ja kasvainten jälkeen.

Se, oliko kyseisessä jutussa virhe tai ei, riippuu siitä, katsooko kuolinsyytilastoja vain yhdeltä vuodelta vai useammalta vuodelta. Tilastokeskus on päätoimittajan vastauksen mukaan muuttanut tilastointitapaansa vuoden 2012 jälkeen ja tilastoinut aiemmin erikseen luetellut syöpäsairaudet yhteen, mikä on nostanut vuoden 2013 tilastossa kasvaimet alkoholisairauksia merkittävämmiksi.

Päätoimittaja Myyrän mukaan esimerkiksi vuoden 2011 kuolinsyytilastossa todetaan, että alkoholisyyt ovat olleet jo useita vuosia työikäisten miesten yleisimpiä kuolemansyitä sekä miehillä että naisilla, ja luvut ovat korkeita myös koko väestöllä. Toimittaja oli lukenut kuolinsyytilastoja usealta vuodelta saadakseen asiasta kokonaiskäsityksen. Kantelija puolestaan vetoaa päätoimittajan mukaan yhden vuoden tilastoon ja pitää kaikkia aikaisempia virheellisinä.

Tuorein tilasto kattoi Myyrän mukaan vain yhden vuoden, ja siinä alkoholisyiden sijoitus oli pudonnut kaksi pykälää. Toimitus päätyi sillä perusteella täsmennykseen, jonka mukaan alkoholi on kolmanneksi yleisin kuolinsyy, vaikka jutussa ei suoranaista virhettä ollutkaan. Koska tuorein tilasto koskee vain yhtä vuotta, ei sen perusteella ole päätoimittajan mukaan voinut vetää sitä johtopäätöstä, että kaikki aiemmat tilastot olisivat olleet virheellisiä, vaan jutun toimittaja on luottanut Tilastokeskuksen monien vuosien raportteihin.

Koska kyse on enemmänkin tilastojen tulkintaerosta kuin siitä, että lehti olisi levittänyt virheellistä tietoa, ei asiaa lähdetty Myyrän mukaan lehdessä erikseen oikaisemaan. Kantelijan kritiikki kohdistuukin pitkälti Tilastokeskuksen tapaan tilastoida kuolinsyitä ennen vuotta 2012, ja hän pitää sitä alkoholivalistusta varten viritettynä. Etelä-Suomen Sanomat pitää Tilastokeskusta luotettavana tiedonlähteenä eikä ole lähtenyt sen pitkäaikaisen tilastoinnin luotettavuutta kiistämään. 


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Etelä-Suomen Sanomat käsitteli jutussaan huumeriippuvuuden syitä. Uutisessa sivuttiin myös alkoholismia ja tässä yhteydessä suomalaisten yleisimpiä kuolinsyitä. Jutussa kerrottiin, että ”Alkoholi on työikäisten miesten suurin kuolinsyy”. Jutussa ei mainittu, mitä vuotta tai vuosia tieto koskee. Verkossa toimitus täsmensi juttuaan kertomalla tilastointitavan muutoksesta vuonna 2012, mutta printissä tätä täsmennystä ei julkaistu. Neuvoston mielestä lehti olisi palvellut lukijoita paremmin, jos sama täsmennys olisi tehty myös painetussa lehdessä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että lehden käyttämää ilmaisua työikäisten miesten yleisimmästä kuolinsyystä ei voi pitää olennaisena asiavirheenä, joka olisi pitänyt korjata. Jutun toteamus perustui Tilastokeskuksen kauan julkaisemiin kuolinsyytilastoihin, joissa alkoholi oli suurin syy työikäisten miesten kuolemiin. Tilastokeskus on sittemmin muuttanut tilastointitapaansa, minkä seurauksena alkoholista on tullut vasta kolmanneksi yleisin kuolinsyy.
 
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Etelä-Suomen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Liina Matveinen, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Veera Ristikartano, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 5110 kertaa