2014 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 5585/SL/14
Kymen Sanomat

Ihmisarvo, kielteinen julkisuus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa suhtauduttiin väheksyen ja jopa halveksuen kaupungissa järjestettyyn messutapahtumaan. Alatyyliset ilmaisut eivät kohdistuneet tunnistettaviin henkilöihin. Tämän vuoksi ne voi sananvapauden nimissä sallia.

Langettava 5582/SL/14
Ilta-Sanomat

valokuva, yksityiselämän suoja

Lehti teki jutun pilvipalvelujen kautta julkisuuteen vuotaneista julkkisten alastonkuvista. Jutun yhteydessä oli kuvituskuva tytöstä, jolla oli älypuhelin kädessään. Alaikäinen henkilö oli tunnistettavissa kuvasta.

Vapauttava 5580/R/14
Radio City

Piilomainonta

Radiossa haastateltiin jääkiekkovalmentajaa, joka haastattelun lopussa ryhtyi kehumaan kauppaketjua. Myös toimittaja lähti mukaan kehuihin. Toimituksellisen ja kaupallisen aineiston raja pysyi silti riittävän selvänä.

Vapauttava 5577/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti esitteli jutussaan espanjalaisen valokuvaajan ja hänen valokuviaan, jotka kertoivat maan kiinteistömarkkinoiden lamasta. Maininta Espanjan työttömyysluvuista ei ollut täsmällinen, mutta tässä yhteydessä kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä.

Vapauttava 5574/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen korjaus

Huumeongelmista kertoneessa jutussaan lehti mainitsi työikäisten miesten yleisimmäksi kuolinsyyksi alkoholin. Kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä. Lehden tieto perustui aiempaan tilastointitapaan.

Langettava 5571/SL/14
Helsingin Uutiset

Virheen korjaaminen

Lehden kolumnisti kirjoitti, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on pian 60 prosenttia. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Langettava 5570/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti kertoi Britannian taloutta käsitelleessä jutussaan, että maan työllisyysaste on lamavuosia korkeampi, vaikka se on edelleen matalammalla tasolla. Lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut olennaista asiavirhettä.

Langettava 5569/YLE/14
Yleisradio

samanaikainen kuuleminen, virheen korjaus

Tv-ohjelma raportoi sitkeästä ja kauan jatkuneesta laiturikiistasta. Juttuun sisältyi asiavirheitä, eikä kantelijaa kuultu lainkaan. Toimitus korjasi asiavirheet puutteellisesti ja kohteli oikaisupyynnön tehnyttä kantelijaa yliolkaisesti. Toimittajan asiaa sivuava kolumni pahensi tilannetta. Langettava päätös äänin 11–1. Eriävät mielipiteet langettavasta päätöksestä ja lisäksi sen perusteista.

Langettava 5561/SL/14
Iltalehti

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Onnettomuuden uhrin hienovarainen kohtelu

Lehti julkaisi tarkistamattomia ja virheellisiä tietoja. Se lisäsi onnettomuuden uhrin lähipiirin kärsimystä. Samalla lehti jätti huomioimatta uhrin hienovaraisen kohtelun.

Vapauttava 5559/SL/14
Sipoon Sanomat

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Tosiasioiden, mielipiteiden ja sepitteen erottaminen, Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi, että kantelija oli toisen henkilön kanssa päävastuussa hämminkiä aiheuttaneesta joukkoliikennereittien ja -aikataulujen uudistuksesta. Kantelija sai julkaista mielipiteensä jutun kommenttiosiossa netissä ja lehden seuraavassa numerossa. 

Vapauttava 5553/SL/14
Lapin Kansa

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa käsiteltiin rattijuoppoutta vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Kantelija oli eri mieltä asian vakavuudesta, mutta ei vaatinut oikaisua.

Vapauttava 5551/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, valokuva

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viiveen aiheutti monimutkaiseen asiakokonaisuuteen perehtyminen ja yksittäisten faktojen tarkistus.

Vapauttava 5550/SL/14
Karjalainen

Virheen korjaus, otsikko

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viive johtui asian monimutkaisuudesta ja faktojen tarkistuksesta.

Vapauttava 5549/SL/14
Suomen Tietotoimisto

Virheen korjaus, uutistapahtuman seuraaminen

STT välitti asiakkailleen uutisen, jossa lainattiin virheellistä sanomalehtiuutista. Uutistoimisto julkaisi oikaisun, kun se oli saanut riittävän varmuuden korjausta vaatineista tiedoista.

Vapauttava 5548/AL/14
Talouselämä

Virheen korjaus

Lehti julkaisi STT:n välittämän uutisen, jossa oli virheellistä tietoa. Virheet korjattiin, kun STT lähetti lehdelle oikaisun.

Langettava 5547/SL/14
Turun Sanomat

Virheen korjaaminen

Lehti kertoi, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on 58 prosenttia, kun kyseessä oli kulujen suhde bruttokansantuotteeseen. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Vapauttava 5545/SL/14
Hämeen Sanomat

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa oli virhe. Se korjattiin painetussa lehdessä seuraavana päivänä. Verkossa korjaus viivästyi teknisen syyn vuoksi, mutta siitä ei aiheutunut kenellekään kohtuutonta haittaa.

Vapauttava 5536/SL/14
Syd-Österbotten

Haastateltavan oikeudet, Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun sosiaaliseen mediaan levinneestä sanaharkasta kaksikielisen kaupungin leirintäalueen kioskilla. Lehti julkaisi myös pilakuvan, jossa leirintäalueyrittäjää verrattiin Pekka Puupäähän. Pilapiirros ei ollut loukkaava, ja yrittäjä sai kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta lehdessä.

Vapauttava 5535/SL/14
Etelä-Saimaa

Virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen, vastine

Lehti kertoi suureen rakennushankkeeseen liittyvistä epäkohdista jutussa, jossa kuultiin myös kantelijaa. Tämä olisi halunnut selvittää omia näkemyksiään vielä jutun jälkeen, mutta lehti torjui kantelijan kirjoituksen liian pitkänä.

Vapauttava 5526/SL/14
Lapin Kansa

Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli menetellyt puutteellisesti toimiessaan pesänhoitajana. Lehti julkaisi pari päivää myöhemmin täydentävän uutisen, jossa kantelija kiisti toimiinsa kohdistuneen arvostelun.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Langettava 5570/SL/14

Vastaaja: Helsingin Sanomat

Asia: Virheen korjaus

Ratkaistu: 10.12.2014

Lehti kertoi Britannian taloutta käsitelleessä jutussaan, että maan työllisyysaste on lamavuosia korkeampi, vaikka se on edelleen matalammalla tasolla. Lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut olennaista asiavirhettä.

Kantelu 26.8.2014

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomissa 12.8.2014 julkaistuun uutiseen "Britannian talouskasvu ei näy työntekijän lompakossa". Kantelijan mukaan jutussa todetaan, että "Työllisiä on jo yli 30 miljoonaa, enemmän kuin koskaan aiemmin". Tässä yhteydessä jutussa todetaan, että "Työllisyysaste on jo peräti neljä prosenttia korkeampi kuin finanssikriisin iskiessä Eurooppaan 2008". Tämä työllisyysastetta koskeva väite on kantelun mukaan väärä, ja se antaa pahoin harhaanjohtavan kuvan Britannian työllisyystilanteesta. Työllisyysaste on Britanniassa yhä selvästi alempi kuin vuonna 2008 eikä "peräti neljä prosenttia korkeampi".

Kantelija huomautti jutun kirjoittajaa virheestä julkaisua seuraavana päivänä. Koska virhettä ei korjattu, kantelija lähetti noin viikkoa myöhemmin korjauspyynnön lehden toimitukseen. Lehti ei kantelijan mukaan reagoinut sähköpostiin eikä korjannut olennaista asiavirhettä.


Helsingin Sanomien vastaus 7.11.2014

Päätoimittaja Kaius Niemi myöntää, että työllisyysasteen ja työllisten käsitteet ovat tahattomasti sekoittuneet jutussa. Siinä missä työllisiä on jutun tekohetkellä elokuussa 2014 ollut noin neljä prosenttia enemmän kuin elokuussa 2008, työllisyysaste on ollut elokuussa 2008 korkeampi kuin elokuussa 2014. Vaikka tieto työllisyysasteesta oli virheellinen, päätoimittaja Niemi ei katso sen olleen – asiayhteys ja jutun pääsisältö huomioiden – Journalistin ohjeissa tarkoitettu olennainen asiavirhe.

Helsingin Sanomat perustelee näkemystään seuraavasti:
1) Kirjoituksessa kerrotaan, että eurooppalaisittain Britannian työllisyystilanne on erittäin hyvä ja että vain kuudessa EU-maassa työttömyysaste on Britanniaa alhaisempi. Yksittäinen virhe työllisyysasteessa ei siis anna lukijoille ”pahoin harhaanjohtavaa kuvaa” Britannian työllisyystilanteesta; onhan työllisten lukumäärä kasvanut vuodesta 2008 noin 3,5 prosenttia.

2) Kirjoituksen pääasiallinen aihe ei ole Britannian työllisyysaste eri vuosina, vaan se, kuinka nopean talouskasvun ja alhaisen työttömyyden Britanniassa palkat eivät nouse. Myös jutun ”Tästä on kyse” -osiossa on esitetty jutun pääasiallista aihetta koskevia avainlukuja, joihin työllisyysaste ei sisälly. Yksittäinen virhe työllisyysasteessa ei vaikuta olennaisesti kirjoituksen antamaan kokonaiskuvaan.

Päätoimittaja Kaius Niemi viittaa myös Julkisen Sanan Neuvoston 17.9.2014 antamaan ratkaisuun (5488/SL/14), jossa neuvosto totesi, että ao. kantelun kohteena olleessa jutussa tapahtunut ”prosentin” ja ”prosenttiyksikön” käsitteiden sekoittuminen ei ollut olennainen asiavirhe, joka olisi tullut oikaista.


Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Helsingin Sanomien juttu julkaistiin talousosaston pääjuttuna. Siinä väitettiin, että palkat eivät nouse, vaikka Britannian talouskasvu on Euroopassa huippuluokkaa. Jutussa todettiin muun muassa, että ”Työllisiä on jo yli 30 miljoonaa, enemmän kuin koskaan aiemmin” ja ”Työllisyysaste on jo peräti neljä prosenttia korkeampi kuin finanssikriisin iskiessä Eurooppaan 2008”. Todellisuudessa työllisyysaste oli vielä vuotta 2008 matalammalla tasolla. Toimitusta pyydettiin korjaamaan virhe.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että kyseessä oli olennainen asiavirhe. Se olisi pitänyt korjata välittömästi, kun toimitus sai siitä tiedon. Juttu käsitteli Britannian taloutta ja se julkaistiin talouteen erikoistuneilla sivuilla. Lukijan on voitava tällöin erityisesti luottaa jutun faktoihin. Päätoimittajan viittaus neuvoston aiempaan päätökseen (5488/SL/14) ei päde tässä yhteydessä. Lukija ei mitenkään voi HS:n jutun asiayhteydestä päätellä, että siinä oli sekoitettu toisiinsa työllisyysasteen paraneminen ja työllisten määrän kasvu.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.


Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Liina Matveinen, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Veera Ristikartano, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.

Tämä päätös on avattu 6713 kertaa