PÄÄTÖKSET

Langettava 7837 & 7838 & 7840–7842 & 7844 & 7845/UL/21
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Lehden huumoripalstalla vitsailtiin ilmaisesta sähköstä mielenosoittajien sähkötuoliin. Tekstin yhteydessä julkaistiin lähietäisyydeltä otettu kuva nuorista mielenosoittajista. Kuvaan yhdistetty teloituksella vitsailu loukkasi mielenosoittajien ihmisarvoa.

Vapauttava 7829 & 7855/A/21
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi kriittisen jutun Kiinan valtion roolista ”perinteisen kiinalaisen lääkinnän” markkinoinnissa. Jutun olennaiset asiavirheet korjattiin kahdessa vaiheessa ja korjauksista kerrottiin lukijoille asianmukaisesti. Korjauksissa oli viivettä, mutta tässä tapauksessa pikainen korjaus ei ollut välttämätöntä.

Vapauttava 7822/UL/21
Salon Seudun Sanomat

Totuudenmukaisuus, mielipiteet ja tosiasiat

Salon Seudun Sanomien juttukokonaisuudessa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikoille löytyi riittävä kate jutuista. Juttukokonaisuus oli paikoin tulkinnanvarainen, mutta mielipiteet eivät sekoittuneet tosiasioihin. Tiedotusvälineillä on oikeus valita haastateltavansa ja näkökulmansa.

Vapauttava 7821/UL/21
STT

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Tietotoimisto kuvaili Liettuaan pyrkiviä ihmisiä termillä pakolainen. Vaikka termi oli peräisin ministeriön tiedotteesta, se oli epätarkkaa kielenkäyttöä. Osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7819/A/21
Tekniikan Maailma

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, otsikko, piilomainonta

Lehden laitetestijutun kirjoittaneella freelancetoimittajalla oli aiheen suhteen kaksoisrooli, mikä oli omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta tiedotusvälineisiin. Juttuun oli linkitetty toimittajan tekemä koneen markkinointivideo, jota oli pienin muutoksin käytetty koneen markkinoinnissa. Jutun otsikolle ei löytynyt katetta jutusta.

Vapauttava 7807/MTV/21
MTV Uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Uutisessa esitettiin väitteitä hyvinvointiyrittäjän toiminnasta. Osa väitteistä oli tulkittavissa monin tavoin, mutta niille oli perusteet. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Tiedotusvälineillä on oikeus tehdä tulkintoja ja valita käyttämänsä ilmaisut.

Vapauttava 7805/YLE/21
Yle

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, poikkeuksellinen tiedonhankinta, lähdekritiikki, tosiasiat ja mielipiteet

Yle käytti dokumenttisarjassaan kertojana ja haastattelijana sarjassa käsiteltyjen aikojen pääministeriä. Käsittelyn painottaminen sarjan kahdessa jaksossa entisen pääministerin näkökulmaan oli Ylen journalistinen valinta, johon sillä oli oikeus. Läpinäkyvyyden vuoksi olisi ollut syytä tuoda yleisölle esiin korostetummin, että haastatteluja oli tehnyt myös entinen pääministeri. 

Vapauttava 7804/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti havainnollisti kahden meren välistä syvyyseroa virheellisesti, ja oikaisupyynnöt jäivät lehdeltä huomiotta. Merten syvyydet kävivät kuitenkin jutusta selväksi, joten kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7799/EJ/21
Kirkkonummen Sanomat

Mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi kuntavaalimainoksia Facebook-seinällään. Osaan niistä oli liitetty jakoteksti, joka oli osa mainosta, mutta ei ollut sellaiseksi merkitty. Tämä antoi vaikutelman, että kyseessä oli toimituksen kommentti. Menettely hämärsi toimituksellisen sisällön ja mainosten rajaa.

Vapauttava 7796/UL/21
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi STT:n jutun, jossa kutsuttiin Liettuaan Valko-Venäjän kautta pyrkiviä ihmisiä pakolaisiksi. Termi oli epätarkkaa kielenkäyttöä, mutta osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei ollut olennainen asiavirhe.

Vapauttava 7788/UL/21
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Iltalehti kertoi jutussaan, että ilmasto on lämmennyt  keskimäärin 1,1 asteen verran esiteollisesta ajasta. Juttu perustui IPCC:n raportin tietoihin maapallon pintalämpötiloista 10 vuoden tarkastelujaksolla. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7783/UL/21
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kodinkonekorjaaja kertoi, minkä konetiskiaineen hän on todennut parhaaksi. Tuotteen mainitseminen nimeltä saattoi antaa lukijalle mainosmaisen vaikutelman, mutta kyse oli kuluttajajournalismista, eikä piilomainonnan kynnys ylittynyt.

Langettava 7782/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon virheestä Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanaviensa saavutettavuudesta ja toimivuudesta sekä siitä, että toimitukselle lähetetyt viestit käsitellään huolellisesti.

Langettava 7778/UL/21
Kouvolan Sanomat

hienotunteisuus

Lehti julkaisi uutisia vain pari päivää aikaisemmin tapahtuneesta itsemurhayrityksestä. Jutuissa julkaistiin yksityiskohtia tapahtumista ja haastateltiin pelastettua henkilöä tämän ollessa haavoittuvassa tilassa. Tämä rikkoi hienotunteisuusvaatimusta sekä tietoja hankittaessa että niitä julkaistaessa.

Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Langettava 7751/YLE/21
Yle

mielipiteet ja tosiasiat, ihmisarvo

Radio-ohjelman toimittajat käsittelivät poleemiseen ja osin satiiriseen sävyyn feministejä, jotka kyseenalaistavat transsukupuolisten oikeuksia. Ohjelmassa mielipiteet ja tosiasiat sekoittuivat harhaanjohtavalla tavalla. Äänestyspäätös 10–2, eriävä mielipide.

Vapauttava 7747/PL/21
Kotiseudun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.
 

Vapauttava 7743/UL/21
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 7730/YLE/21
Yle

Lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen tv-uutisessa kerrottiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin metsien hakkuumäärien vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Tv-uutisessa ei kerrottu, että kyseessä oli tilaustutkimus. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti heikentänyt lähdekritiikkiä. Myös ulkopuolinen asiantuntija kommentoi tutkimustuloksia.

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Langettava 5569/YLE/14

Vastaaja: Yleisradio

Asia: samanaikainen kuuleminen, virheen korjaus

Ratkaistu: 10.12.2014

Tv-ohjelma raportoi sitkeästä ja kauan jatkuneesta laiturikiistasta. Juttuun sisältyi asiavirheitä, eikä kantelijaa kuultu lainkaan. Toimitus korjasi asiavirheet puutteellisesti ja kohteli oikaisupyynnön tehnyttä kantelijaa yliolkaisesti. Toimittajan asiaa sivuava kolumni pahensi tilannetta. Langettava päätös äänin 11–1. Eriävät mielipiteet langettavasta päätöksestä ja lisäksi sen perusteista.

Kantelu 28.8.2014

Kantelu kohdistuu 5.8.2014 lähetettyyn Ajankohtaiseen kakkoseen, samana päivänä julkaistuun toimittajan verkkokolumniin ja 26.8.2014 julkaistuun oikaisuun. Kantelu perustuu samanaikaisen kuulemisen laiminlyöntiin, totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen, virheen korjaamiseen, tosiasian ja mielipiteen sekoittamiseen, lähdekritiikkiin, tietojen tarkistamisen laiminlyöntiin ja toimittajan toimimiseen omassa asiassaan.

Jutussa on kantelun mukaan haluttu kuulla ensisijaisesti vain yksi mielipide ja vielä pönkittää kertomusta kyseenalaisilla välijuonnoilla, joita toimittaja esittää niin, että niistä on yleisön vaikea saada selvää, puhutaanko faktoista vai haastatellun pariskunnan mielipiteistä. Jutussa on jätetty huomiotta pariskunnan yli 150 000 euron korvausvaade, joka todistaa heillä olevan selvä hyötymistarkoitus asiassa.

Kantelijan mukaan on olemassa selvä ristiriita, jos alkujuonnossa puhutaan asioista yleisellä tasolla ja sitten juttu onkin Pappilanjoen kiistasta. Lisäksi ohjelman Facebook-sivuilla juttua mainostetaan toimittajan omaan kolumniin linkkaamalla, eikä varsinaiseen juttuun Pappilanjoesta. Samoin tv-jutun lopuksi juontaja mainostaa kolumnia, joka ei siis pitäisi liittyä tähän kiistaan millään muotoa.

Väitettyjä häiriköitä eli esimerkiksi kantelijaa ei haluttu kuulla, koska juttu muka koski ensisijaisesti laiturin lupa-asiaa. Laituri ja sen lupa-asia tuodaan kyllä jutussa esille, mutta laiturin ja sen läheisyydessä tapahtuvaan oletettuun häiritsevään toimintaan keskitytään hyvin vahvasti.

Tietojen tarkistaminen laiminlyötiin. Kantelun mukaan kaikki oikeuden ja oikeusasiamiehen päätökset ovat olleet saatavilla, mutta silti jutussa oli asiavirheitä. Yleisö ei voi erottaa haastatellun avioparin mielikuvia ja toimittajan sanomisia toisistaan. Jutussa pyritään antamaan kuva, jonka mukaan laiturilla olisi jatkuvaa häiriötä.

Yleisradio julkaisi oikaisun http://yle.fi/uutiset/oikaisu/7434350, mutta siinä ei kantelijan pyynnöstä huolimatta tuotu esille Ely-keskuksen virallista kantaa. Virkamiehen haastatteleminen yksityishenkilönä ja hänen mielipiteidensä käyttäminen jutun ainoana asiantuntijahaastateltavana on kantelijan mielestä kyseenalaista ja harhaanjohtavaa. Ajankohtainen kakkonen spiikkasi hänet yksityishenkilönä juttuun, mutta kuitenkin tekstissä hän oli Ely-keskuksen edustaja.

Jutussa ei kantelun mukaan pyritty totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Lähtökohtana koko juttuun oli toimittajan oma kokemus, joka on julkaistu Ylen verkkosivuilla.
http://yle.fi/uutiset/nakokulma_seksia_viinaa_ja_villia_menoa_mokkinaapurissa/7393578
Samoin tätä kolumnia mainostettiin varsinaisen tv-jutun yhteydessä, vaikka hänen mökkirauhakiistassaan ja laiturikiistassa ei ole muuta yhtäläisyyttä kuin, että molemmissa asioissa on käyty oikeustoimia.


Yleisradion vastaus 22.9.2014

Päätoimittaja Atte Jääskeläinen vastaa, että kun juttua lähdettiin tekemään, toimitus rajasi sen koskemaan jutussa haastatellun pariskunnan ja Hämeenkyrön kunnan kiistaa Pappilanjoen laivalaturista. Perusteena oli se, että pariskunnan kokeman haitan ja häiriön alkuperäisenä syynä on ollut laiturin rakentaminen. Laiturin rakennuttaja ja haltija on Hämeenkyrön kunta, vaikka tärkeimmät käyttäjät ovatkin kantelijan edustama yritys ja sen lisäksi matkailualus.

Jutussa oli Jääskeläisen mukaan kyse ennen kaikkea siitä, onko laiturin rakentamisessa toimittu laillisesti ja aiheuttaako laiturin sijainti vastapäisellä rannalla asuvalle pariskunnalle kohtuutonta haittaa.  Viimeisimmässä oikeusprosessissa, joka sai päätöksensä korkeimmassa hallinto-oikeudessa 17.10.2013, on ollut kyse nimenomaan Hämeenkyrön kunnalle esitetyistä vaatimuksista. Myös julkisen tiedonintressin kannalta oleellista on julkisen vallan eli kunnan ja yksittäisen kansalaisten yhteentörmäys, ei kiistely naapurissa toimivien yritysten kanssa.

Kunnan edustajana jutussa kuultiin kunnanhallituksen puheenjohtajaa. Hän totesi, että laituriasia on kunnossa ja loppuunkäsitelty sen jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus vapautti kunnan korvausvastuusta, joka sille oli hallinto-oikeudessa määrätty.

Päätoimittaja Jääskeläinen toteaa, että jutussa olleita asiavirheitä on käsitelty kantelijan kahdessa oikaisuvaatimuksessa ja Yle:n vastauksissa niihin. Ajankohtaisen kakkosen lähetyksessä 26.8.2014 ja verkkosivulla oikaistiin asiavirheet, jotka koskivat ilotulitusta ja musiikkia, oikeusasiamiehen päätöstä, kunnan lupausta laiturin siirrosta ja kiistan kestoa.

Ohjelmassa haastatellun virkamiehen rooliin ja vierasvenelaiturin lupaan liittyviä ja kantelijan asiavirheiksi väittämiä seikkoja ei oikaistu. Toimittaja halusi haastateltavaksi Ely-keskuksen ylitarkastajan, koska hän on vesilain vastuuvalvojana seurannut tapausta 14 vuoden ajan ja antanut tilanteesta vuosien varrella useita lausuntoja. Jääskeläisen mukaan virkamies kertoi toimittajalle puhelimessa, että hän ei enää hoida tapausta, vaan vastuu on siirretty toiselle henkilölle noin vuosi sitten. Toimittaja oli edelleen kiinnostunut haastattelusta ylitarkastajan pitkään kokemukseen vedoten. Tämä oli suostuvainen, mutta totesi, että hänen on saatava esimiehensä lupa. Toimittaja ei tavoittanut esimiestä, mutta virkamies itse ilmoitti, että esimies oli antanut hänelle luvan, mutta edellytti tämän esiintyvän yksityishenkilönä. Jääskeläisen mukaan tämä todettiin jutussa selkeästi.

Virkamiehen tehtävä ja työpaikka kerrottiin nimiplanssissa paikkansapitävästi väittämättä, että hän tässä haastattelussa ”edustaisi” Ely-keskusta. Juuri sen vuoksihan oli sanottu hänen esiintyvän yksityishenkilönä. Tiedotusvälineen tulee Jääskeläisen mukaan tehdä journalistiset päätöksensä riippumattomasti. Toimitus katsoi, että kyseinen virkamies oli kokemuksensa vuoksi asiassa kiistaton asiantuntija, joka pystyi antamaan olennaista informaatiota. Hän katsoi osuutensa jutusta etukäteen eikä esittänyt mitään muutoksia.

Kantelijan mukaan tietoja ei ole tarkistettu mahdollisimman hyvin eikä tietolähteisiin ole suhtauduttu kriittisesti. Jutun toimittaja on Jääskeläisen mukaan kuullut asiassa naapuriavioparin lisäksi kunnan edustajaa ja asiaa viime vuosiin asti hoitanutta vastuuvalvojaa. Hän ei ole uskonut asukkaita kritiikittömästi, vaan on pyytänyt nähdäkseen ja tutustunut kaikkiin olennaisiin asiakirjoihin – myös oikeuden päätöksiin. Siitä huolimatta, että juttuun on päässyt edellä lueteltuja asiavirheitä, Jääskeläinen katsoo, että toimittaja on vilpittömästi pyrkinyt noudattamaan Journalistin ohjeita.

Kantelija toteaa, että jutussa ei mainita oikeuden hylkäämää korvausvaadesummaa. Jutussa ei kuitenkaan millään tavoin peitellä sitä, että haastateltu aviopari on vaatinut korvauksia, vaan päinvastoin kerrotaan Vaasan hallinto-oikeuden korvausratkaisuista ja todetaan, että Korkeimman hallinto-oikeuden 2013 antaman päätöksen mukaan kaikki valitukset kumotaan ja vaatimukset hylätään. Vaaditun korvaussumman määrää voidaan pitää tässä yhteydessä Jääskeläisen mukaan epäolennaisena tietona.

Kantelija väittää, että jutussa sekoitetaan faktat ja mielipiteet. Oikaisuvaatimusten perusteella hän tarkoittaa jutun kohtaa, jossa toimittajan spiikissä sanotaan, että vilkkaimpina aikoina ”NN ja XX eivät voi saunoa, uida, nukkua tai työskennellä tiluksillaan”.

Toimittajan toteamusta edeltävät ja sitä seuraavat avioparin tunnekylläiset haastattelukommentit, joissa he kertovat kokemuksistaan. Jutusta välittyy vahvasti se tunnelma, että toimittajan toteamus perustuu nimenomaan heidän omaan kertomaansa. Jääskeläisen mukaan avioparin omaa, subjektiivista kokemusta laiturin aiheuttamista haitoista on ulkopuolisen vaikea ryhtyä kyseenalaistamaan.

Kantelun mukaan on selvä ristiriita, jos alkujuonnossa puhutaan asioista yleisellä tasolla ja sitten juttu onkin Pappilanjoen kiistasta. Makasiiniohjelman juontamisen tavoite on päätoimittaja Jääskeläisen mukaan johdatella katsoja edellisestä insertistä seuraavan jutun teemaan ja tunnelmaan, ei niinkään luetella asia-asioita. Yleisestä yksityiseen on usein käytetty metodi juonnon rakentamisessa, niin tässäkin tapauksessa. Juontojen tyylilajit ovat makuasioita, mutta puheena oleva juonto ei nähdäkseni antanut katteettomia lupauksia jutun sisällöstä.

Kantelija väittää, että lähtökohtana koko juttuun on ollut toimittajan omakohtaisiin kokemuksiin pohjautuva tarkoitushakuinen juttu, joka on Ajankohtaisen kakkosen Facebook-sivulla. Nettikolumni oli Jääskeläisen mukaan tv-jutun seuraus eikä suinkaan lähtökohta. TV-jutun alkupiste oli toisen osapuolen yhteydenotto toimittajaan. Selviteltyään asiaa ja saatuaan toimitussihteeriltä vihreää valoa, toimittaja kuvasi juttua Hämeenkyrössä 25.7. ja kunnanjohtajan haastattelun osalta 28.7.  Koska juttu oli tarkoitus alun perin ajaa ulos 29.7., toimittaja leikkasi jutun jo tuolloin. Juttu kuitenkin siirtyi viikolla eteenpäin 5.8. lähetykseen.

Jutun jo valmistuttua toimittaja ehdotti nettikolumnin tekoa omista rantarauhakokemuksistaan. Tämän päivän media ja myös Ylen ajankohtaistoiminta pyrkii olemaan aktiivisesti läsnä verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Nettikolumni ”Seksiä, viinaa ja villiä menoa mökkinaapurissa” julkaistiin Ylen uutisten verkkosivuilla 5.8.2014 ja jaettiin eteenpäin Ajankohtaisen kakkosen Facebook-sivulla. Jääskeläisen mukaan kolumni oli kuitenkin itsenäinen journalistinen hanke, jolla oli oma sisältönsä. Yhteys tv-juttuun oli siinä, että tv-juttu antoi toimittajalle sysäyksen omakohtaisen kolumnin kirjoittamiseen, kuten hän kolumnissaan toteaa. Kolumnin puffaaminen Ajankohtaisessa kakkosessa tai Facebook-sivulla on puolestaan nykymediaan kuuluvaa normaalia ristiinmarkkinointia, eikä sen perusteella voi vetää mitään johtopäätöksiä toimittajien motiiveista.

Juttuun päässeet asiavirheet ja epätarkkuudet oikaistiin päätoimittaja Jääskeläisen mukaan ohjelmassa ja nettisivulla kantelijan kanssa käydyn kirjeenvaihdon ja keskustelun perusteella. Ohjelman toimitussihteeri ehdotti hänelle myös uutta juttua, jonka yhteydessä virheet olisi oikaistu ja kuultu hänen näkemyksensä. Koska kantelija kuitenkin suhtautui jutun tekoon epäilevästi ja piti varsinaista oikaisua ensisijaisena, päädyttiin yhteisesti etenemään oikaisulinjalla.


Ratkaisu

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. ‒ ‒

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

Ajankohtainen kakkonen kertoi yli kymmenen vuotta jatkuneesta laiturikiistasta. Ohjelmassa kuultiin laiturin rakentajaa eli kuntaa ja laiturin käytöstä kärsivää osapuolta. Laituria käyttävää yrittäjää (kantelija) ei kuultu. Kantelija vaati kahdesti asiavirheiden korjausta. Ensimmäisellä kerralla toimitus torjui vaatimuksen, mutta toisella kerralla se tarjosi mahdollisuutta jatkojuttuun. Kantelija valitsi virheiden korjauksen, mutta ei ollut tyytyväinen lopputulokseen. Insertin yhteydessä markkinoitiin myös ohjelman toimittajan verkkokolumnia, jossa käsiteltiin hänen oman rantarauhansa häirintää.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että kantelija joutui Ajankohtaisessa kakkosessa esitetyssä insertissä erittäin kielteiseen julkisuuteen. Tilannetta pahensi vielä se, että juonnoissa markkinoitiin jutun tehneen toimittajan verkkokolumnia ”Seksiä, viinaa ja villiä menoa mökkinaapurissa”. Kolumni ei liittynyt kantelijaan, mutta katsojat saattoivat mieltää asian toisin. Kantelijaa olisi neuvoston mielestä pitänyt kuulla samassa yhteydessä, jotta hän olisi saanut vastata esitettyihin väitteisiin, joihin vielä sisältyi joitakin virheitä.

Ensimmäisen yhteydenoton ja korjausvaatimuksen jälkeen vastaava päätoimittaja totesi, että ohjelmassa ei ole mitään korjattavaa. Toimitus suhtautui kantelijan korjauspyyntöihin vakavasti vasta toisen yhteydenoton jälkeen ja tarjosi hänelle mahdollisuutta uuteen juttuun. Jatkojutun sijaan kantelija valitsi oikaisumahdollisuuden. Yle oikaisikin useita virheitä asianmukaisesti, mutta jätti korjaamatta haastatellun virkamiehen rooliin liittyvän ristiriitaisuuden. Yksityishenkilönä haastateltu virkamies esiteltiin nimiplanssissa Ely-keskuksen viranhaltijana.

Mikään edellämainituista Yleisradion laiminlyönneistä ei neuvoston mielestä yksinään johtaisi langettavaan päätökseen varsinkin, kun Yle korjasi ohjelman olennaisia asiavirheitä. Ylen toiminta kokonaisuutena oli kuitenkin niin yliolkaista ja huolimatonta, ettei neuvosto voi sitä hyväksyä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.Ratkaisun tekijät:

Langettavan puolesta äänestivät Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Liina Matveinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Pasi Kivioja, Veera Ristikartano, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, ja Heikki Vento.

Vapauttavan puolesta äänesti Lauri Karppi, joka jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

Pasi Kivioja, Kalle Heiskanen ja Heikki Vento äänestivät langettavan päätöksen puolesta, mutta liittivät päätöksen perusteluista eriävän mielipiteen.

Lauri Karpin eriävä mielipide:
En ole langettavan päätöksen kannalla, sillä tässä yrittäjät eivät joutuneet erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi. Kritiikki kohdistui kunnan toimintaan.

Pasi Kiviojan, Kalle Heiskasen ja Heikki Vennon eriävä mielipide langettavan päätöksen perusteluista:
Yhdymme neuvoston enemmistön ratkaisuun. Ajankohtaisen kakkosen insertti ei kuitenkaan asettanut matkailuyrittäjiä erittäin kielteiseen julkisuuteen eikä näin ollen oikeuttanut heitä samanaikaiseen kuulemiseen. Ohjelman kritiikki kohdistui mielestämme ennen kaikkea kunnan toimintaan.

Tämä päätös on avattu 6393 kertaa