2014 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 5585/SL/14
Kymen Sanomat

Ihmisarvo, kielteinen julkisuus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa suhtauduttiin väheksyen ja jopa halveksuen kaupungissa järjestettyyn messutapahtumaan. Alatyyliset ilmaisut eivät kohdistuneet tunnistettaviin henkilöihin. Tämän vuoksi ne voi sananvapauden nimissä sallia.

Langettava 5582/SL/14
Ilta-Sanomat

valokuva, yksityiselämän suoja

Lehti teki jutun pilvipalvelujen kautta julkisuuteen vuotaneista julkkisten alastonkuvista. Jutun yhteydessä oli kuvituskuva tytöstä, jolla oli älypuhelin kädessään. Alaikäinen henkilö oli tunnistettavissa kuvasta.

Vapauttava 5580/R/14
Radio City

Piilomainonta

Radiossa haastateltiin jääkiekkovalmentajaa, joka haastattelun lopussa ryhtyi kehumaan kauppaketjua. Myös toimittaja lähti mukaan kehuihin. Toimituksellisen ja kaupallisen aineiston raja pysyi silti riittävän selvänä.

Vapauttava 5577/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti esitteli jutussaan espanjalaisen valokuvaajan ja hänen valokuviaan, jotka kertoivat maan kiinteistömarkkinoiden lamasta. Maininta Espanjan työttömyysluvuista ei ollut täsmällinen, mutta tässä yhteydessä kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä.

Vapauttava 5574/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen korjaus

Huumeongelmista kertoneessa jutussaan lehti mainitsi työikäisten miesten yleisimmäksi kuolinsyyksi alkoholin. Kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä. Lehden tieto perustui aiempaan tilastointitapaan.

Langettava 5571/SL/14
Helsingin Uutiset

Virheen korjaaminen

Lehden kolumnisti kirjoitti, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on pian 60 prosenttia. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Langettava 5570/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti kertoi Britannian taloutta käsitelleessä jutussaan, että maan työllisyysaste on lamavuosia korkeampi, vaikka se on edelleen matalammalla tasolla. Lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut olennaista asiavirhettä.

Langettava 5569/YLE/14
Yleisradio

samanaikainen kuuleminen, virheen korjaus

Tv-ohjelma raportoi sitkeästä ja kauan jatkuneesta laiturikiistasta. Juttuun sisältyi asiavirheitä, eikä kantelijaa kuultu lainkaan. Toimitus korjasi asiavirheet puutteellisesti ja kohteli oikaisupyynnön tehnyttä kantelijaa yliolkaisesti. Toimittajan asiaa sivuava kolumni pahensi tilannetta. Langettava päätös äänin 11–1. Eriävät mielipiteet langettavasta päätöksestä ja lisäksi sen perusteista.

Langettava 5561/SL/14
Iltalehti

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Onnettomuuden uhrin hienovarainen kohtelu

Lehti julkaisi tarkistamattomia ja virheellisiä tietoja. Se lisäsi onnettomuuden uhrin lähipiirin kärsimystä. Samalla lehti jätti huomioimatta uhrin hienovaraisen kohtelun.

Vapauttava 5559/SL/14
Sipoon Sanomat

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Tosiasioiden, mielipiteiden ja sepitteen erottaminen, Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi, että kantelija oli toisen henkilön kanssa päävastuussa hämminkiä aiheuttaneesta joukkoliikennereittien ja -aikataulujen uudistuksesta. Kantelija sai julkaista mielipiteensä jutun kommenttiosiossa netissä ja lehden seuraavassa numerossa. 

Vapauttava 5553/SL/14
Lapin Kansa

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa käsiteltiin rattijuoppoutta vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Kantelija oli eri mieltä asian vakavuudesta, mutta ei vaatinut oikaisua.

Vapauttava 5551/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, valokuva

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viiveen aiheutti monimutkaiseen asiakokonaisuuteen perehtyminen ja yksittäisten faktojen tarkistus.

Vapauttava 5550/SL/14
Karjalainen

Virheen korjaus, otsikko

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viive johtui asian monimutkaisuudesta ja faktojen tarkistuksesta.

Vapauttava 5549/SL/14
Suomen Tietotoimisto

Virheen korjaus, uutistapahtuman seuraaminen

STT välitti asiakkailleen uutisen, jossa lainattiin virheellistä sanomalehtiuutista. Uutistoimisto julkaisi oikaisun, kun se oli saanut riittävän varmuuden korjausta vaatineista tiedoista.

Vapauttava 5548/AL/14
Talouselämä

Virheen korjaus

Lehti julkaisi STT:n välittämän uutisen, jossa oli virheellistä tietoa. Virheet korjattiin, kun STT lähetti lehdelle oikaisun.

Langettava 5547/SL/14
Turun Sanomat

Virheen korjaaminen

Lehti kertoi, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on 58 prosenttia, kun kyseessä oli kulujen suhde bruttokansantuotteeseen. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Vapauttava 5545/SL/14
Hämeen Sanomat

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa oli virhe. Se korjattiin painetussa lehdessä seuraavana päivänä. Verkossa korjaus viivästyi teknisen syyn vuoksi, mutta siitä ei aiheutunut kenellekään kohtuutonta haittaa.

Vapauttava 5536/SL/14
Syd-Österbotten

Haastateltavan oikeudet, Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun sosiaaliseen mediaan levinneestä sanaharkasta kaksikielisen kaupungin leirintäalueen kioskilla. Lehti julkaisi myös pilakuvan, jossa leirintäalueyrittäjää verrattiin Pekka Puupäähän. Pilapiirros ei ollut loukkaava, ja yrittäjä sai kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta lehdessä.

Vapauttava 5535/SL/14
Etelä-Saimaa

Virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen, vastine

Lehti kertoi suureen rakennushankkeeseen liittyvistä epäkohdista jutussa, jossa kuultiin myös kantelijaa. Tämä olisi halunnut selvittää omia näkemyksiään vielä jutun jälkeen, mutta lehti torjui kantelijan kirjoituksen liian pitkänä.

Vapauttava 5526/SL/14
Lapin Kansa

Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli menetellyt puutteellisesti toimiessaan pesänhoitajana. Lehti julkaisi pari päivää myöhemmin täydentävän uutisen, jossa kantelija kiisti toimiinsa kohdistuneen arvostelun.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 5559/SL/14

Vastaaja: Sipoon Sanomat

Asia: Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Tosiasioiden, mielipiteiden ja sepitteen erottaminen, Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Ratkaistu: 13.11.2014

Lehti kertoi, että kantelija oli toisen henkilön kanssa päävastuussa hämminkiä aiheuttaneesta joukkoliikennereittien ja -aikataulujen uudistuksesta. Kantelija sai julkaista mielipiteensä jutun kommenttiosiossa netissä ja lehden seuraavassa numerossa. 

Kantelu 15.8.2014

Kantelu kohdistuu Sipoon Sanomissa ja sen nettilehdessä 14.8.2014 klo 9.22 julkaistuun juttuun Sipoon bussien linjanumerot, reitit ja aikataulut menivät uusiksi”.
http://www.sipoonsanomat.fi/artikkeli/232148-sipoon-bussien-linjanumerot-reitit-ja-aikataulut-menivat-uusiksi

Kantelijan mukaan Sipoon Sanomat syyttää artikkelissaan julkisesti HSL:n joukkoliikennesuunnittelijaa ja häntä itseään epäonnistuneen Sipoon linjastouudistuksen pääarkkitehdeiksi. Kantelijan mukaan lehti päättää artikkelinsa kappaleeseen "Sipoolaisille uudistukset tarkoittavat paikoittain huomattavia heikennyksiä kulkuyhteyksiin. HSL:n ja Ely-keskuksen mukaan muutokset ovat parannuksia, joiden myötä bussivuorot ja reittivaihtoehdot lisääntyvät. Ainakaan ELY-keskus ei ole kantelijan mukaan julkaissut mitään tällaista lausumaa.

Kantelijan mukaan juttu on johtanut hetkessä lukuisiin häirintä- ja uhkausyhteydenottoihin tyytymättömiltä asukkailta.

”Lehti ei ole ottanut allekirjoittaneeseen mitään yhteyttä, vaan julkaissut nimen sellaisenaan
ilmiselvänä tarkoituksenaan osoittaa lukijoilleen syntipukki bussiliikenteen heikennyksiin.
Lehden tarkoitus on siten ollut mustamaalata yksittäinen henkilö antamatta tälle tilaisuutta lausua näkemystään asiasta. On lisäksi selvää, että yksittäiset virkamiehet eivät yksin suunnittele näin suuria uudistuksia.”

Kantelijan mukaan lehti on rikkonut journalistin ohjeiden kohtia 8, 10, 11 ja 21.

Löydettyään lehden nettiartikkelin kantelija kertoo kirjoittaneensa siihen kaksi kommenttia, joita hän kutsuu kantelussaan vastineeksi.


Sipoon Sanomien vastaus 25.8.2014

Päätoimittaja Riitta Ketola vastaa, että Sipoon bussiliikenteen uudistuksesta on julkaistu Sipoon Sanomissa useita juttuja, niin uutisia kuin lukijoiden kirjoituksiakin. Kantelijan nimi julkaistiin ensimmäisen kerran Sipoon Sanomissa 19.6.2014 Miten on? -palstalla, jossa toimitus hankkii vastauksen lukijoiden esittämiin kysymyksiin.

Päätoimittajan mukaan Sipoon kunnan liikennesuunnittelijat ilmoittivat toimitukselle, että Sipoon kunnan bussiliikennettä koskevat kysymykset eivät enää kuulu heille, vaan HSL:n ja ELY-keskuksen edustajille, joita ilmoitettiin olevan kaksi: ELY-keskuksen osalta yhteyshenkilöksi ilmoitettiin kantelija.

Päätoimittaja kertoo, että kaikki kysymykset lähetettiin sekä kantelijalle että HSL:n edustajalle. Kantelija vastasi yhteen kysymykseen ja ilmoitti toimitukselle olevansa oikea henkilö vastaamaan vain Sipoon ja naapurikuntien liikenteen yhteensovittamisesta.

Bussiliikenteen uudistusten astuttua voimaan 11.8.2014 toimitus sai lukijoilta useita yhteydenottoja. Niissä pyydettiin yksityiskohtaista uutisointia uudistuksista, jotka olivat monin paikoin epäonnistuneet. Samana päivänä 11.8.2014 Sipoon kunnan internet-sivuston (www.sipoo.fi) ajankohtaista-osiossa julkaistiin uudistuksista julkinen tiedote, johon kantelija on merkitty ELY-keskuksen yhteyshenkilöksi ja lisätietojen antajaksi. Tiedotteessa on myös kantelijan puhelinnumero ja sähköposti, jotka ovat otsikon Anna palautetta! alla. (http://www.sipoo.fi/fi/ajankohtaista/?itemid=48491&a=viewItem)

Kantelijan nimi ja sähköposti julkaistiin Sipoon Sanomissa 14.8.2014. Sen sijaan puhelinnumeroa ei julkaistu, vaikka se olikin kunnan sivuilla olleessa tiedotteessa.

Uutinen pohjautui päätoimittajan mukaan jo aiemmin mainittuun Sipoon kunnan tiedotteeseen. Tiedotteessa toistetaan jo aiemmin esille tulleet näkemykset uudistusten toimivuudesta ilman mitään mainintaa ilmenneistä epäkohdista. Tätä koskeva maininta jutussa oli toimittajan toteamus, eikä sitä ollut laitettu kantelijan toteamukseksi.

Toimitus julkaisi lyhyessä uutisessaan ne virkamiehet ja heidän sähköpostinsa, joille palaute kannattaa suunnata, jotta parannuksia voidaan saada aikaiseksi.

Päätoimittajan mukaan lehti päätyi tähän ratkaisuun, koska pyrki olemaan tasapuolinen ja jättämään matkustajien yksittäiset ongelmat käsittelemättä niiden huomattavan runsaan määrän vuoksi. Uutinen pidettiin mahdollisimman lyhytsanaisena nimenomaan siksi, ettei matkustajia raivostuttanutta tilannetta haluttu lietsoa. Jutun sitaatit ovat sanasta sanaan Sipoon kunnan nettisivuilla julkaistusta tiedotteesta.

Sama uutinen julkaistiin sellaisenaan Sipoon Sanomien nettisivulla. Kantelija osallistui uutisen nettikeskusteluun omalla nimellään. Keskustelu julkaistiin kokonaisuudessaan heti Sipoon Sanomien seuraavassa numerossa 21.8.2014. Se on edelleen luettavissa osoitteessa www.sipoonsanomat.fi.

Kantelija toteaa, että yksittäiset virkamiehet eivät suunnittele näin suurta uudistusta. Sipoon Sanomat käytti lainausmerkkejä nimetessään HSL:n suunnittelijan ja kantelijan ”pääarkkitehdeiksi” linjastosuunnittelussa. Matkustajille on varmasti käynyt ilmi, että myös Sipoon kunnan edustajat ovat olleet mukana suunnittelussa. Koska he kuitenkin kesäkuussa tehdyssä jutussa – ja sen jälkeen –  siirsivät kaikki kysymykset HSL:n ja ELY-keskuksen edustajille, oli selvää, että päävastuu uudistuksen toteutumisesta on lopulta muualla kuin kunnan käsissä.

Kantelijan edustama ELY-keskus on yhtenä tärkeänä osana vastuussa joukkoliikenteen järjestelyistä. Esimerkiksi ELY-keskuksen nettisivulla todetaan: ”ELY-keskukset huolehtivat osaltaan joukkoliikennepalveluiden saatavuudesta ja luovat edellytykset joukkoliikenteen toimivuudelle ja sujuvuudelle.”

Sama asia tulee esiin myös toisessa, ELY-keskuksen 27.6.2014 julkaisemassa tiedotteessa ”Linja-autoliikenteessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat avataan kilpailulle.  – – Nyt on meneillään vuoteen 2019 asti kestävä muutosvaihe. Muutokset ovat erilaisia Uudenmaan eri osissa. Uudenmaan ELY-keskus on valmistellut muutosta yhteistyössä kuntien ja liikennöitsijöiden kanssa. – – Toimivaltaisten viranomaisten tehtävä on joukkoliikenteen järjestäminen ja suunnittelu omalla toimialueellaan. Uudenmaan alueella joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia ovat HSL, Hyvinkään ja Riihimäen kaupungit ja Uudenmaan ELY-keskus.

Kantelija ei ole ottanut yhteyttä toimitukseen pyytäen oikaisua. Sen sijaan hän on kirjoittanut mielipiteensä lehtemme nettisivuille ja on saanut näin mielipiteensä esille, koska kirjoitus julkaistiin myös paperilehdessä.

Sipoon Sanomat katsoo siis, ettei ole syyllistynyt kantelijan mainitsemiin Journalistin ohjeiden rikkomuksiin.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.
JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.
JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.
JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

Sipoon Sanomat julkaisi jutun linja-autoliikenteen uudistetuista reiteistä ja aikatauluista. Siinä nimettiin yleisöä kuohuttaneen uudistuksen pääsuunnittelijoiksi ja palautteen vastaanottajiksi kaksi eri laitoksen virkamiestä. Toinen heistä, kantelija, kommentoi uutista nimellään nettikeskustelussa. Lehti julkaisi keskustelun kokonaisuudessaan heti Sipoon Sanomien seuraavassa numerossa 21.8.2014. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Sipoon Sanomien juttu perustui luotettaviin lähteisiin ja sen tiedot oli tarkistettu. Jutussa viitattiin lukijoiden antamaan palautteeseen ja kokemuksiin aikataulu-  ja reittimuutoksista, ei mielipiteisiin tai sepitteeseen.

Sipoon Sanomat julkaisi kantelijan nimen asiassa, joka kuuluu hänen vastuualueeseensa. Jutussa ei kritisoitu kantelijaa, vaan ratkaisuja, joita hän oli ollut valmistelemassa työnsä puolesta. Kantelija on asemassa, jossa hänen nimensä julkaiseminen oli perusteltua.

Kantelija sai kommentoida uutista Sipoon Sanomien nettisivulla ja lehdessä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Sipoon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.

Tämä päätös on avattu 5258 kertaa