PÄÄTÖKSET

Langettava 7837 & 7838 & 7840–7842 & 7844 & 7845/UL/21
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Lehden huumoripalstalla vitsailtiin ilmaisesta sähköstä mielenosoittajien sähkötuoliin. Tekstin yhteydessä julkaistiin lähietäisyydeltä otettu kuva nuorista mielenosoittajista. Kuvaan yhdistetty teloituksella vitsailu loukkasi mielenosoittajien ihmisarvoa.

Vapauttava 7829 & 7855/A/21
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi kriittisen jutun Kiinan valtion roolista ”perinteisen kiinalaisen lääkinnän” markkinoinnissa. Jutun olennaiset asiavirheet korjattiin kahdessa vaiheessa ja korjauksista kerrottiin lukijoille asianmukaisesti. Korjauksissa oli viivettä, mutta tässä tapauksessa pikainen korjaus ei ollut välttämätöntä.

Vapauttava 7822/UL/21
Salon Seudun Sanomat

Totuudenmukaisuus, mielipiteet ja tosiasiat

Salon Seudun Sanomien juttukokonaisuudessa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikoille löytyi riittävä kate jutuista. Juttukokonaisuus oli paikoin tulkinnanvarainen, mutta mielipiteet eivät sekoittuneet tosiasioihin. Tiedotusvälineillä on oikeus valita haastateltavansa ja näkökulmansa.

Vapauttava 7821/UL/21
STT

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Tietotoimisto kuvaili Liettuaan pyrkiviä ihmisiä termillä pakolainen. Vaikka termi oli peräisin ministeriön tiedotteesta, se oli epätarkkaa kielenkäyttöä. Osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7819/A/21
Tekniikan Maailma

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, otsikko, piilomainonta

Lehden laitetestijutun kirjoittaneella freelancetoimittajalla oli aiheen suhteen kaksoisrooli, mikä oli omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta tiedotusvälineisiin. Juttuun oli linkitetty toimittajan tekemä koneen markkinointivideo, jota oli pienin muutoksin käytetty koneen markkinoinnissa. Jutun otsikolle ei löytynyt katetta jutusta.

Vapauttava 7807/MTV/21
MTV Uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Uutisessa esitettiin väitteitä hyvinvointiyrittäjän toiminnasta. Osa väitteistä oli tulkittavissa monin tavoin, mutta niille oli perusteet. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Tiedotusvälineillä on oikeus tehdä tulkintoja ja valita käyttämänsä ilmaisut.

Vapauttava 7805/YLE/21
Yle

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, poikkeuksellinen tiedonhankinta, lähdekritiikki, tosiasiat ja mielipiteet

Yle käytti dokumenttisarjassaan kertojana ja haastattelijana sarjassa käsiteltyjen aikojen pääministeriä. Käsittelyn painottaminen sarjan kahdessa jaksossa entisen pääministerin näkökulmaan oli Ylen journalistinen valinta, johon sillä oli oikeus. Läpinäkyvyyden vuoksi olisi ollut syytä tuoda yleisölle esiin korostetummin, että haastatteluja oli tehnyt myös entinen pääministeri. 

Vapauttava 7804/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti havainnollisti kahden meren välistä syvyyseroa virheellisesti, ja oikaisupyynnöt jäivät lehdeltä huomiotta. Merten syvyydet kävivät kuitenkin jutusta selväksi, joten kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7799/EJ/21
Kirkkonummen Sanomat

Mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi kuntavaalimainoksia Facebook-seinällään. Osaan niistä oli liitetty jakoteksti, joka oli osa mainosta, mutta ei ollut sellaiseksi merkitty. Tämä antoi vaikutelman, että kyseessä oli toimituksen kommentti. Menettely hämärsi toimituksellisen sisällön ja mainosten rajaa.

Vapauttava 7796/UL/21
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi STT:n jutun, jossa kutsuttiin Liettuaan Valko-Venäjän kautta pyrkiviä ihmisiä pakolaisiksi. Termi oli epätarkkaa kielenkäyttöä, mutta osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei ollut olennainen asiavirhe.

Vapauttava 7788/UL/21
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Iltalehti kertoi jutussaan, että ilmasto on lämmennyt  keskimäärin 1,1 asteen verran esiteollisesta ajasta. Juttu perustui IPCC:n raportin tietoihin maapallon pintalämpötiloista 10 vuoden tarkastelujaksolla. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7783/UL/21
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kodinkonekorjaaja kertoi, minkä konetiskiaineen hän on todennut parhaaksi. Tuotteen mainitseminen nimeltä saattoi antaa lukijalle mainosmaisen vaikutelman, mutta kyse oli kuluttajajournalismista, eikä piilomainonnan kynnys ylittynyt.

Langettava 7782/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon virheestä Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanaviensa saavutettavuudesta ja toimivuudesta sekä siitä, että toimitukselle lähetetyt viestit käsitellään huolellisesti.

Langettava 7778/UL/21
Kouvolan Sanomat

hienotunteisuus

Lehti julkaisi uutisia vain pari päivää aikaisemmin tapahtuneesta itsemurhayrityksestä. Jutuissa julkaistiin yksityiskohtia tapahtumista ja haastateltiin pelastettua henkilöä tämän ollessa haavoittuvassa tilassa. Tämä rikkoi hienotunteisuusvaatimusta sekä tietoja hankittaessa että niitä julkaistaessa.

Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Langettava 7751/YLE/21
Yle

mielipiteet ja tosiasiat, ihmisarvo

Radio-ohjelman toimittajat käsittelivät poleemiseen ja osin satiiriseen sävyyn feministejä, jotka kyseenalaistavat transsukupuolisten oikeuksia. Ohjelmassa mielipiteet ja tosiasiat sekoittuivat harhaanjohtavalla tavalla. Äänestyspäätös 10–2, eriävä mielipide.

Vapauttava 7747/PL/21
Kotiseudun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.
 

Vapauttava 7743/UL/21
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 7730/YLE/21
Yle

Lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen tv-uutisessa kerrottiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin metsien hakkuumäärien vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Tv-uutisessa ei kerrottu, että kyseessä oli tilaustutkimus. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti heikentänyt lähdekritiikkiä. Myös ulkopuolinen asiantuntija kommentoi tutkimustuloksia.

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 5559/SL/14

Vastaaja: Sipoon Sanomat

Asia: Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Tosiasioiden, mielipiteiden ja sepitteen erottaminen, Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Ratkaistu: 13.11.2014

Lehti kertoi, että kantelija oli toisen henkilön kanssa päävastuussa hämminkiä aiheuttaneesta joukkoliikennereittien ja -aikataulujen uudistuksesta. Kantelija sai julkaista mielipiteensä jutun kommenttiosiossa netissä ja lehden seuraavassa numerossa. 

Kantelu 15.8.2014

Kantelu kohdistuu Sipoon Sanomissa ja sen nettilehdessä 14.8.2014 klo 9.22 julkaistuun juttuun Sipoon bussien linjanumerot, reitit ja aikataulut menivät uusiksi”.
http://www.sipoonsanomat.fi/artikkeli/232148-sipoon-bussien-linjanumerot-reitit-ja-aikataulut-menivat-uusiksi

Kantelijan mukaan Sipoon Sanomat syyttää artikkelissaan julkisesti HSL:n joukkoliikennesuunnittelijaa ja häntä itseään epäonnistuneen Sipoon linjastouudistuksen pääarkkitehdeiksi. Kantelijan mukaan lehti päättää artikkelinsa kappaleeseen "Sipoolaisille uudistukset tarkoittavat paikoittain huomattavia heikennyksiä kulkuyhteyksiin. HSL:n ja Ely-keskuksen mukaan muutokset ovat parannuksia, joiden myötä bussivuorot ja reittivaihtoehdot lisääntyvät. Ainakaan ELY-keskus ei ole kantelijan mukaan julkaissut mitään tällaista lausumaa.

Kantelijan mukaan juttu on johtanut hetkessä lukuisiin häirintä- ja uhkausyhteydenottoihin tyytymättömiltä asukkailta.

”Lehti ei ole ottanut allekirjoittaneeseen mitään yhteyttä, vaan julkaissut nimen sellaisenaan
ilmiselvänä tarkoituksenaan osoittaa lukijoilleen syntipukki bussiliikenteen heikennyksiin.
Lehden tarkoitus on siten ollut mustamaalata yksittäinen henkilö antamatta tälle tilaisuutta lausua näkemystään asiasta. On lisäksi selvää, että yksittäiset virkamiehet eivät yksin suunnittele näin suuria uudistuksia.”

Kantelijan mukaan lehti on rikkonut journalistin ohjeiden kohtia 8, 10, 11 ja 21.

Löydettyään lehden nettiartikkelin kantelija kertoo kirjoittaneensa siihen kaksi kommenttia, joita hän kutsuu kantelussaan vastineeksi.


Sipoon Sanomien vastaus 25.8.2014

Päätoimittaja Riitta Ketola vastaa, että Sipoon bussiliikenteen uudistuksesta on julkaistu Sipoon Sanomissa useita juttuja, niin uutisia kuin lukijoiden kirjoituksiakin. Kantelijan nimi julkaistiin ensimmäisen kerran Sipoon Sanomissa 19.6.2014 Miten on? -palstalla, jossa toimitus hankkii vastauksen lukijoiden esittämiin kysymyksiin.

Päätoimittajan mukaan Sipoon kunnan liikennesuunnittelijat ilmoittivat toimitukselle, että Sipoon kunnan bussiliikennettä koskevat kysymykset eivät enää kuulu heille, vaan HSL:n ja ELY-keskuksen edustajille, joita ilmoitettiin olevan kaksi: ELY-keskuksen osalta yhteyshenkilöksi ilmoitettiin kantelija.

Päätoimittaja kertoo, että kaikki kysymykset lähetettiin sekä kantelijalle että HSL:n edustajalle. Kantelija vastasi yhteen kysymykseen ja ilmoitti toimitukselle olevansa oikea henkilö vastaamaan vain Sipoon ja naapurikuntien liikenteen yhteensovittamisesta.

Bussiliikenteen uudistusten astuttua voimaan 11.8.2014 toimitus sai lukijoilta useita yhteydenottoja. Niissä pyydettiin yksityiskohtaista uutisointia uudistuksista, jotka olivat monin paikoin epäonnistuneet. Samana päivänä 11.8.2014 Sipoon kunnan internet-sivuston (www.sipoo.fi) ajankohtaista-osiossa julkaistiin uudistuksista julkinen tiedote, johon kantelija on merkitty ELY-keskuksen yhteyshenkilöksi ja lisätietojen antajaksi. Tiedotteessa on myös kantelijan puhelinnumero ja sähköposti, jotka ovat otsikon Anna palautetta! alla. (http://www.sipoo.fi/fi/ajankohtaista/?itemid=48491&a=viewItem)

Kantelijan nimi ja sähköposti julkaistiin Sipoon Sanomissa 14.8.2014. Sen sijaan puhelinnumeroa ei julkaistu, vaikka se olikin kunnan sivuilla olleessa tiedotteessa.

Uutinen pohjautui päätoimittajan mukaan jo aiemmin mainittuun Sipoon kunnan tiedotteeseen. Tiedotteessa toistetaan jo aiemmin esille tulleet näkemykset uudistusten toimivuudesta ilman mitään mainintaa ilmenneistä epäkohdista. Tätä koskeva maininta jutussa oli toimittajan toteamus, eikä sitä ollut laitettu kantelijan toteamukseksi.

Toimitus julkaisi lyhyessä uutisessaan ne virkamiehet ja heidän sähköpostinsa, joille palaute kannattaa suunnata, jotta parannuksia voidaan saada aikaiseksi.

Päätoimittajan mukaan lehti päätyi tähän ratkaisuun, koska pyrki olemaan tasapuolinen ja jättämään matkustajien yksittäiset ongelmat käsittelemättä niiden huomattavan runsaan määrän vuoksi. Uutinen pidettiin mahdollisimman lyhytsanaisena nimenomaan siksi, ettei matkustajia raivostuttanutta tilannetta haluttu lietsoa. Jutun sitaatit ovat sanasta sanaan Sipoon kunnan nettisivuilla julkaistusta tiedotteesta.

Sama uutinen julkaistiin sellaisenaan Sipoon Sanomien nettisivulla. Kantelija osallistui uutisen nettikeskusteluun omalla nimellään. Keskustelu julkaistiin kokonaisuudessaan heti Sipoon Sanomien seuraavassa numerossa 21.8.2014. Se on edelleen luettavissa osoitteessa www.sipoonsanomat.fi.

Kantelija toteaa, että yksittäiset virkamiehet eivät suunnittele näin suurta uudistusta. Sipoon Sanomat käytti lainausmerkkejä nimetessään HSL:n suunnittelijan ja kantelijan ”pääarkkitehdeiksi” linjastosuunnittelussa. Matkustajille on varmasti käynyt ilmi, että myös Sipoon kunnan edustajat ovat olleet mukana suunnittelussa. Koska he kuitenkin kesäkuussa tehdyssä jutussa – ja sen jälkeen –  siirsivät kaikki kysymykset HSL:n ja ELY-keskuksen edustajille, oli selvää, että päävastuu uudistuksen toteutumisesta on lopulta muualla kuin kunnan käsissä.

Kantelijan edustama ELY-keskus on yhtenä tärkeänä osana vastuussa joukkoliikenteen järjestelyistä. Esimerkiksi ELY-keskuksen nettisivulla todetaan: ”ELY-keskukset huolehtivat osaltaan joukkoliikennepalveluiden saatavuudesta ja luovat edellytykset joukkoliikenteen toimivuudelle ja sujuvuudelle.”

Sama asia tulee esiin myös toisessa, ELY-keskuksen 27.6.2014 julkaisemassa tiedotteessa ”Linja-autoliikenteessä on käynnissä merkittävin muutos vuosikymmeniin, kun markkinat avataan kilpailulle.  – – Nyt on meneillään vuoteen 2019 asti kestävä muutosvaihe. Muutokset ovat erilaisia Uudenmaan eri osissa. Uudenmaan ELY-keskus on valmistellut muutosta yhteistyössä kuntien ja liikennöitsijöiden kanssa. – – Toimivaltaisten viranomaisten tehtävä on joukkoliikenteen järjestäminen ja suunnittelu omalla toimialueellaan. Uudenmaan alueella joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia ovat HSL, Hyvinkään ja Riihimäen kaupungit ja Uudenmaan ELY-keskus.

Kantelija ei ole ottanut yhteyttä toimitukseen pyytäen oikaisua. Sen sijaan hän on kirjoittanut mielipiteensä lehtemme nettisivuille ja on saanut näin mielipiteensä esille, koska kirjoitus julkaistiin myös paperilehdessä.

Sipoon Sanomat katsoo siis, ettei ole syyllistynyt kantelijan mainitsemiin Journalistin ohjeiden rikkomuksiin.


Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.
JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.
JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.
JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

Sipoon Sanomat julkaisi jutun linja-autoliikenteen uudistetuista reiteistä ja aikatauluista. Siinä nimettiin yleisöä kuohuttaneen uudistuksen pääsuunnittelijoiksi ja palautteen vastaanottajiksi kaksi eri laitoksen virkamiestä. Toinen heistä, kantelija, kommentoi uutista nimellään nettikeskustelussa. Lehti julkaisi keskustelun kokonaisuudessaan heti Sipoon Sanomien seuraavassa numerossa 21.8.2014. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Sipoon Sanomien juttu perustui luotettaviin lähteisiin ja sen tiedot oli tarkistettu. Jutussa viitattiin lukijoiden antamaan palautteeseen ja kokemuksiin aikataulu-  ja reittimuutoksista, ei mielipiteisiin tai sepitteeseen.

Sipoon Sanomat julkaisi kantelijan nimen asiassa, joka kuuluu hänen vastuualueeseensa. Jutussa ei kritisoitu kantelijaa, vaan ratkaisuja, joita hän oli ollut valmistelemassa työnsä puolesta. Kantelija on asemassa, jossa hänen nimensä julkaiseminen oli perusteltua.

Kantelija sai kommentoida uutista Sipoon Sanomien nettisivulla ja lehdessä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Sipoon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.

Tämä päätös on avattu 4790 kertaa