2014 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 5585/SL/14
Kymen Sanomat

Ihmisarvo, kielteinen julkisuus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa suhtauduttiin väheksyen ja jopa halveksuen kaupungissa järjestettyyn messutapahtumaan. Alatyyliset ilmaisut eivät kohdistuneet tunnistettaviin henkilöihin. Tämän vuoksi ne voi sananvapauden nimissä sallia.

Langettava 5582/SL/14
Ilta-Sanomat

valokuva, yksityiselämän suoja

Lehti teki jutun pilvipalvelujen kautta julkisuuteen vuotaneista julkkisten alastonkuvista. Jutun yhteydessä oli kuvituskuva tytöstä, jolla oli älypuhelin kädessään. Alaikäinen henkilö oli tunnistettavissa kuvasta.

Vapauttava 5580/R/14
Radio City

Piilomainonta

Radiossa haastateltiin jääkiekkovalmentajaa, joka haastattelun lopussa ryhtyi kehumaan kauppaketjua. Myös toimittaja lähti mukaan kehuihin. Toimituksellisen ja kaupallisen aineiston raja pysyi silti riittävän selvänä.

Vapauttava 5577/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti esitteli jutussaan espanjalaisen valokuvaajan ja hänen valokuviaan, jotka kertoivat maan kiinteistömarkkinoiden lamasta. Maininta Espanjan työttömyysluvuista ei ollut täsmällinen, mutta tässä yhteydessä kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä.

Vapauttava 5574/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen korjaus

Huumeongelmista kertoneessa jutussaan lehti mainitsi työikäisten miesten yleisimmäksi kuolinsyyksi alkoholin. Kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä. Lehden tieto perustui aiempaan tilastointitapaan.

Langettava 5571/SL/14
Helsingin Uutiset

Virheen korjaaminen

Lehden kolumnisti kirjoitti, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on pian 60 prosenttia. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Langettava 5570/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti kertoi Britannian taloutta käsitelleessä jutussaan, että maan työllisyysaste on lamavuosia korkeampi, vaikka se on edelleen matalammalla tasolla. Lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut olennaista asiavirhettä.

Langettava 5569/YLE/14
Yleisradio

samanaikainen kuuleminen, virheen korjaus

Tv-ohjelma raportoi sitkeästä ja kauan jatkuneesta laiturikiistasta. Juttuun sisältyi asiavirheitä, eikä kantelijaa kuultu lainkaan. Toimitus korjasi asiavirheet puutteellisesti ja kohteli oikaisupyynnön tehnyttä kantelijaa yliolkaisesti. Toimittajan asiaa sivuava kolumni pahensi tilannetta. Langettava päätös äänin 11–1. Eriävät mielipiteet langettavasta päätöksestä ja lisäksi sen perusteista.

Langettava 5561/SL/14
Iltalehti

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Onnettomuuden uhrin hienovarainen kohtelu

Lehti julkaisi tarkistamattomia ja virheellisiä tietoja. Se lisäsi onnettomuuden uhrin lähipiirin kärsimystä. Samalla lehti jätti huomioimatta uhrin hienovaraisen kohtelun.

Vapauttava 5559/SL/14
Sipoon Sanomat

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Tosiasioiden, mielipiteiden ja sepitteen erottaminen, Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi, että kantelija oli toisen henkilön kanssa päävastuussa hämminkiä aiheuttaneesta joukkoliikennereittien ja -aikataulujen uudistuksesta. Kantelija sai julkaista mielipiteensä jutun kommenttiosiossa netissä ja lehden seuraavassa numerossa. 

Vapauttava 5553/SL/14
Lapin Kansa

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa käsiteltiin rattijuoppoutta vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Kantelija oli eri mieltä asian vakavuudesta, mutta ei vaatinut oikaisua.

Vapauttava 5551/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, valokuva

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viiveen aiheutti monimutkaiseen asiakokonaisuuteen perehtyminen ja yksittäisten faktojen tarkistus.

Vapauttava 5550/SL/14
Karjalainen

Virheen korjaus, otsikko

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viive johtui asian monimutkaisuudesta ja faktojen tarkistuksesta.

Vapauttava 5549/SL/14
Suomen Tietotoimisto

Virheen korjaus, uutistapahtuman seuraaminen

STT välitti asiakkailleen uutisen, jossa lainattiin virheellistä sanomalehtiuutista. Uutistoimisto julkaisi oikaisun, kun se oli saanut riittävän varmuuden korjausta vaatineista tiedoista.

Vapauttava 5548/AL/14
Talouselämä

Virheen korjaus

Lehti julkaisi STT:n välittämän uutisen, jossa oli virheellistä tietoa. Virheet korjattiin, kun STT lähetti lehdelle oikaisun.

Langettava 5547/SL/14
Turun Sanomat

Virheen korjaaminen

Lehti kertoi, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on 58 prosenttia, kun kyseessä oli kulujen suhde bruttokansantuotteeseen. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Vapauttava 5545/SL/14
Hämeen Sanomat

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa oli virhe. Se korjattiin painetussa lehdessä seuraavana päivänä. Verkossa korjaus viivästyi teknisen syyn vuoksi, mutta siitä ei aiheutunut kenellekään kohtuutonta haittaa.

Vapauttava 5536/SL/14
Syd-Österbotten

Haastateltavan oikeudet, Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun sosiaaliseen mediaan levinneestä sanaharkasta kaksikielisen kaupungin leirintäalueen kioskilla. Lehti julkaisi myös pilakuvan, jossa leirintäalueyrittäjää verrattiin Pekka Puupäähän. Pilapiirros ei ollut loukkaava, ja yrittäjä sai kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta lehdessä.

Vapauttava 5535/SL/14
Etelä-Saimaa

Virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen, vastine

Lehti kertoi suureen rakennushankkeeseen liittyvistä epäkohdista jutussa, jossa kuultiin myös kantelijaa. Tämä olisi halunnut selvittää omia näkemyksiään vielä jutun jälkeen, mutta lehti torjui kantelijan kirjoituksen liian pitkänä.

Vapauttava 5526/SL/14
Lapin Kansa

Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli menetellyt puutteellisesti toimiessaan pesänhoitajana. Lehti julkaisi pari päivää myöhemmin täydentävän uutisen, jossa kantelija kiisti toimiinsa kohdistuneen arvostelun.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 5551/SL/14

Vastaaja: Etelä-Suomen Sanomat

Asia: virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, valokuva

Ratkaistu: 13.11.2014

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viiveen aiheutti monimutkaiseen asiakokonaisuuteen perehtyminen ja yksittäisten faktojen tarkistus.

Kantelu 30.6.2014

Kantelu kohdistuu Etelä-Suomen Sanomissa 22.5.2014 julkaistuun uutiseen "Luontaistuotekaupat myyvät valmisteita laittomasti – ostajakin rikkoon lakia", http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2014/05/22/luontaistuotekaupat-myyvat-laitonta-tavaraa---ostajakin-rikkoo-lakia
siitä samana päivänä tehtyyn jatkojuttuun "Valmistaja: Fimea on todennäköisesti lisännyt 5-htp:n muuntohuumeiden joukkoon erehdyksessä" http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2014/05/22/valmistaja-fimea-on-todennakoisesti-lisannyt-5-htpn-muuntohuumeiden-joukkoon-erehdyksissa
 ja 2.6.2014 julkaistuun oikaisuun "Oikaisu: Luontaistuotekaupat eivät ole myyneet laittomia valmisteita". http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2014/06/02/oikaisu-luontaistuotekaupat-eivat-ole-myyneet-laittomia-valmisteita

Kantelijat ja kuvassa olleen tuotteen valmistaja olivat yhteydessä toimittajaan uutisen julkaisupäivänä ja osoittivat, että jutussa oli useita asiavirheitä. Kantelijoiden mukaan jutussa mainittu 5-HTP-valmiste oli laillisesti myynnissä eivätkä ostaja ja myyjä siten rikkoneet lakia. Tämän vahvistivat kantelijoille 23.5.2014 lääkeviranomainen Fimean ja elintarvikevalvonnasta vastaavan Valviran edustajat.

Kantelijoiden mukaan toimittaja ei tarkistanut tietoja ravintolisiä valvovalta Eviralta riittävän hyvin. Tuolloin olisi selvinnyt, että jutussa mainituista 5-HTP-ravintolisistä on jätetty asianmukaiset ilmoitukset, eikä lakia riko myyjä eikä ostajakaan.

Lehti julkaisi 22.5.2014 jatkojutun "Valmistaja: Fimea on todennäköisesti lisännyt 5-htp:n muuntohuumeiden joukkoon erehdyksessä". Jutussa kerrottiin, toisen kantelijan edustajan sitaatissa, että luontaistuotekaupat tekevät ilmoituksen Eviralle. Kaupat eivät kuitenkaan tee ilmoituksia, vaan valmistajat ja maahantuojat. Asiavirheestä huomautettiin heti jutun ilmestyttyä, mutta se korjattiin vasta 28.5.2014.

Kantelun mukaan lehti sai heti julkaisupäivänä tiedot asiavirheistä, mutta julkaisi oikaisun vasta 2.6.2014 usean yhteydenoton ja oikaisupyynnön jälkeen. Kantelijan mielestä virheet olivat vakavia ja aiheuttivat suurta julkisuushaittaa kaupoille ja kuvituskuvassa olleen valmisteen edustajalle. Uutisen perusteella STT teki jutun, joka levisi nopeasti kymmeniin lehtiin, verkkosivuille ja radiouutisiin. Lisäksi uutisessa väitettiin ostajan rikkovan lakia. Tätä ei kantelun mukaan ole oikaistu missään vaiheessa.

Etelä-Suomen Sanomat kuvitti uutisensa Solgarin 5-HTP-ravintolisästä otetulla kuvalla. Valmisteen edustaja osoitti lehdelle, että valmiste on laillisesti myynnissä luontaistuotekaupoissa. Yrityksen pyynnöistä huolimatta lehti ei suostunut poistamaan tuotteen kuvaa uutisen yhteydestä.

Kantelun tekijät toteavat, että Etelä-Suomen Sanomat on oikaissut virheellisen uutisen. He kuitenkin pitävät virheitä niin vakavina, että haluavat Julkisen sanan neuvoston ratkaisun lehden menettelytavoista.


Etelä-Suomen Sanomien vastaus 25.8.2014

Päätoimittaja Heikki Hakala vastaa, että 22.5.2014 julkaistun uutisen lähtökohtana oli, että 5-HTP ei ole ravintolisä vaan lääkeaine, jonka myynti edellyttää reseptiä. Toimittaja haastatteli asiasta lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean yliproviisoria. Hän totesi, ettei tiedä miksi 5-HTP:tä sisältäviä ravintolisiä on luontaistuotekaupoissa myytävänä, mutta ”sitä ei kyllä pitäisi myydä”.

Artikkelin julkaisemisen jälkeen Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto oli yhteydessä Etelä-Suomen Sanomiin ja vaati oikaisua. Lehti ei kuitenkaan päätoimittajan mukaan voinut lähteä pelkästään tämän vaatimuksen perusteella oikaisemaan jutussa esitettyjä tietoja. Liitto ei ole omassa asiassaan niin luotettava taho, että sen esittämä oikaisuvaatimus olisi ollut ilman lisäselvityksiä sellaisenaan julkaisukelpoinen.

Etelä-Suomen Sanomien tarkistuksissa selvisi, että kyse on erittäin monimutkaisesta asiasta. Lehti ei päätoimittajan mukaan alun perinkään saanut Fimealta riittävän yksiselitteistä tietoa. Fimea on viranomainen, jolta saamiaan tietoja toimituksen on pakko pitää lähtökohtaisesti oikeina, sillä niiden oikeellisuutta on käytännössä mahdoton tarkistaa muusta lähteestä. Sen lisäksi eri lähteet antoivat asiasta lisää sekavuutta aiheuttavia lausuntoja.

Lehti päätyi julkaisemaan oikaisun, koska jo alkuperäisessä jutussa asiantuntijana ollut yliproviisori joutui tarkentamaan omaa lausuntoaan toteamalla, että luontaistuoteala ei tosiasiallisesti riko lakia, mutta siitä huolimatta 5-HTP:tä ei saisi myydä ilman erillistä lääkemyyntilupaa.

Yliproviisorin esimies Fimeassa kuvaili lainsäädäntöä sekavaksi. Tämän jälkeen Etelä-Suomen Sanomat päätti julkaista oikaisun. Se julkaistiin päätoimittajan mukaan sivun pääjuttuna. Oikaisu viivästyi, koska lehden täytyi varmistaa oikaisun tietojen oikeellisuus Fimeasta, josta muun muassa yliproviisorin matkan takia ei tavoitettu asiaa hoitavia henkilöitä.

Päätoimittajan Hakalan mielestä Etelä-Suomen Sanomat ei ole syyllistynyt harhaanjohtavaan uutisointiin. Pikemminkin juttu osoittaa, että lääkeaineita ja ravintolisiä koskeva lainsäädäntö on sekava ja epäjohdonmukainen. Tämän vuoksi viranomainenkaan ei kaikissa tilanteissa pysty antamaan riittävän seikkaperäistä ja luotettavaa lausuntoa siitä, mikä on lainmukaista ja mikä ei.


Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.
Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.
Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.
Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Etelä-Suomen Sanomat julkaisi verkkosivuillaan kolme juttua: uutisen, jatkojutun ja korjaavan jutun. Uutisessaan lehti epäili luontaistuotekauppojen myyvän laittomia valmisteita ja asiakkaiden rikkovan lakia ostamalla niitä. Jo samana päivänä lehti julkaisi jatkojutun, jossa kantelijat kertoivat toimineensa lakien ja säädösten mukaisesti. Lehti julkaisi 11 päivää myöhemmin korjaavan jutun, jossa se kumosi omat väitteensä laittomasta kaupasta ja selvitti virheiden syyt. Korjaavassa jutussa Fimean johtaja sanoo: "Laillisesti tilanne on kieltämättä kummallinen ja meidänkin kannaltamme sekava". Jatkojutussakin oli virhe, ja sen korjaaminen kesti kuusi päivää.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että alkuperäisessä uutisessa oli olennaisia asiavirheitä. Niiden korjaaminen kesti 11 päivää, vaikka Journalistin ohjeet edellyttävät korjaamista viipymättä. Viivästyksen pääasiallisena aiheuttajana oli monimutkainen asiakokonaisuus ja epäselvyys siitä, oliko jutussa mainittu tuote kielletty luontaistuotemyynnissä vai ei. Fimean johtajakin luonnehti korjaavassa uutisessa tilannetta kummalliseksi ja sekavaksi. Tämän vuoksi on ymmärrettävää, että toimitus halusi tarkistaa ja varmistaa tiedot mahdollisimman hyvin ja muistakin lähteistä kuin kantelijoilta. Neuvosto ottaa myös huomioon sen, että kantelijat saivat heti samana päivänä julkaistussa jatkojutussa selvittää oman kantansa. Varsinainen korjaava juttu oli neuvoston mielestä laadittu oikein.

Neuvosto kiinnittää kuitenkin toimituksen huomiota linkityksen puutteisiin ja siihen, kuinka alkuperäisen uutisen virheistä kerrottiin lukijoille. Uutinen kuvineen on verkossa edelleen alkuperäisessä muodossa. Oikaisusta kerrottiin, mutta vasta sosiaaliseen mediaan viittaavien linkkien jälkeen. Jos virheellinen juttu jätetään korjaamattomana verkkoon, sen virheistä ja niiden oikaisusta on kerrottava lukijoille selkeästi. Myös samana päivänä tehty jatkojuttu olisi pitänyt linkittää ristikkäin alkuperäiseen uutiseen.

Kantelu kohdistuu myös tietojen tarkistamisen laiminlyöntiin ja laittomaksi leimatun tuotteen kuvan käyttöön uutisen yhteydessä. Neuvosto viittaa tässäkin yhteydessä sekavaan asiakokonaisuuteen, jonka takia toimitus on päätynyt vääriin johtopäätöksiin tietoja tarkistaessaan. Valokuvassa oli tuote, josta uutinen kertoi. Lehden julkaisemat jatkojuttu ja korjaava juttu lievensivät alkuperäisen uutisen ja valokuvan aiheuttamaa kielteistä vaikutelmaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Etelä-Suomen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.

Tämä päätös on avattu 6841 kertaa