PÄÄTÖKSET

Langettava 7837 & 7838 & 7840–7842 & 7844 & 7845/UL/21
Ilta-Sanomat

Ihmisarvo

Lehden huumoripalstalla vitsailtiin ilmaisesta sähköstä mielenosoittajien sähkötuoliin. Tekstin yhteydessä julkaistiin lähietäisyydeltä otettu kuva nuorista mielenosoittajista. Kuvaan yhdistetty teloituksella vitsailu loukkasi mielenosoittajien ihmisarvoa.

Vapauttava 7829 & 7855/A/21
Suomen Kuvalehti

Totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat, olennainen asiavirhe

Lehti julkaisi kriittisen jutun Kiinan valtion roolista ”perinteisen kiinalaisen lääkinnän” markkinoinnissa. Jutun olennaiset asiavirheet korjattiin kahdessa vaiheessa ja korjauksista kerrottiin lukijoille asianmukaisesti. Korjauksissa oli viivettä, mutta tässä tapauksessa pikainen korjaus ei ollut välttämätöntä.

Vapauttava 7822/UL/21
Salon Seudun Sanomat

Totuudenmukaisuus, mielipiteet ja tosiasiat

Salon Seudun Sanomien juttukokonaisuudessa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja otsikoille löytyi riittävä kate jutuista. Juttukokonaisuus oli paikoin tulkinnanvarainen, mutta mielipiteet eivät sekoittuneet tosiasioihin. Tiedotusvälineillä on oikeus valita haastateltavansa ja näkökulmansa.

Vapauttava 7821/UL/21
STT

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Tietotoimisto kuvaili Liettuaan pyrkiviä ihmisiä termillä pakolainen. Vaikka termi oli peräisin ministeriön tiedotteesta, se oli epätarkkaa kielenkäyttöä. Osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei kuitenkaan ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7819/A/21
Tekniikan Maailma

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, otsikko, piilomainonta

Lehden laitetestijutun kirjoittaneella freelancetoimittajalla oli aiheen suhteen kaksoisrooli, mikä oli omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta tiedotusvälineisiin. Juttuun oli linkitetty toimittajan tekemä koneen markkinointivideo, jota oli pienin muutoksin käytetty koneen markkinoinnissa. Jutun otsikolle ei löytynyt katetta jutusta.

Vapauttava 7807/MTV/21
MTV Uutiset

Totuudenmukainen tiedonvälitys, tietojen tarkistaminen, olennainen asiavirhe

Uutisessa esitettiin väitteitä hyvinvointiyrittäjän toiminnasta. Osa väitteistä oli tulkittavissa monin tavoin, mutta niille oli perusteet. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä. Tiedotusvälineillä on oikeus tehdä tulkintoja ja valita käyttämänsä ilmaisut.

Vapauttava 7805/YLE/21
Yle

Journalistinen päätösvalta, toimittajan asema, poikkeuksellinen tiedonhankinta, lähdekritiikki, tosiasiat ja mielipiteet

Yle käytti dokumenttisarjassaan kertojana ja haastattelijana sarjassa käsiteltyjen aikojen pääministeriä. Käsittelyn painottaminen sarjan kahdessa jaksossa entisen pääministerin näkökulmaan oli Ylen journalistinen valinta, johon sillä oli oikeus. Läpinäkyvyyden vuoksi olisi ollut syytä tuoda yleisölle esiin korostetummin, että haastatteluja oli tehnyt myös entinen pääministeri. 

Vapauttava 7804/UL/21
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti havainnollisti kahden meren välistä syvyyseroa virheellisesti, ja oikaisupyynnöt jäivät lehdeltä huomiotta. Merten syvyydet kävivät kuitenkin jutusta selväksi, joten kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Langettava 7799/EJ/21
Kirkkonummen Sanomat

Mainonnan merkitseminen

Lehti julkaisi kuntavaalimainoksia Facebook-seinällään. Osaan niistä oli liitetty jakoteksti, joka oli osa mainosta, mutta ei ollut sellaiseksi merkitty. Tämä antoi vaikutelman, että kyseessä oli toimituksen kommentti. Menettely hämärsi toimituksellisen sisällön ja mainosten rajaa.

Vapauttava 7796/UL/21
Ilta-Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaaminen, totuudenmukainen tiedonvälitys, mielipiteet ja tosiasiat

Lehti julkaisi STT:n jutun, jossa kutsuttiin Liettuaan Valko-Venäjän kautta pyrkiviä ihmisiä pakolaisiksi. Termi oli epätarkkaa kielenkäyttöä, mutta osana muuttuvan tilanteen jatkuvaa uutisseurantaa se ei ollut olennainen asiavirhe.

Vapauttava 7788/UL/21
Iltalehti

Olennainen asiavirhe

Iltalehti kertoi jutussaan, että ilmasto on lämmennyt  keskimäärin 1,1 asteen verran esiteollisesta ajasta. Juttu perustui IPCC:n raportin tietoihin maapallon pintalämpötiloista 10 vuoden tarkastelujaksolla. Jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä.

Vapauttava 7783/UL/21
Iltalehti

Piilomainonta

Lehti julkaisi jutun, jossa kodinkonekorjaaja kertoi, minkä konetiskiaineen hän on todennut parhaaksi. Tuotteen mainitseminen nimeltä saattoi antaa lukijalle mainosmaisen vaikutelman, mutta kyse oli kuluttajajournalismista, eikä piilomainonnan kynnys ylittynyt.

Langettava 7782/UL/21
Helsingin Sanomat

Olennainen asiavirhe, virheen korjaus

Lehti korjasi nettijuttuaan vasta kolme kuukautta sen julkaisemisen jälkeen saatuaan tiedon virheestä Julkisen sanan neuvostolle tehdystä kantelusta. Neuvosto toteaa, että on tiedotusvälineiden vastuulla huolehtia palautekanaviensa saavutettavuudesta ja toimivuudesta sekä siitä, että toimitukselle lähetetyt viestit käsitellään huolellisesti.

Langettava 7778/UL/21
Kouvolan Sanomat

hienotunteisuus

Lehti julkaisi uutisia vain pari päivää aikaisemmin tapahtuneesta itsemurhayrityksestä. Jutuissa julkaistiin yksityiskohtia tapahtumista ja haastateltiin pelastettua henkilöä tämän ollessa haavoittuvassa tilassa. Tämä rikkoi hienotunteisuusvaatimusta sekä tietoja hankittaessa että niitä julkaistaessa.

Langettava 7757/MTV/21
MTV

Piilomainonta

Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. Äänestyspäätös 9–1.

Langettava 7751/YLE/21
Yle

mielipiteet ja tosiasiat, ihmisarvo

Radio-ohjelman toimittajat käsittelivät poleemiseen ja osin satiiriseen sävyyn feministejä, jotka kyseenalaistavat transsukupuolisten oikeuksia. Ohjelmassa mielipiteet ja tosiasiat sekoittuivat harhaanjohtavalla tavalla. Äänestyspäätös 10–2, eriävä mielipide.

Vapauttava 7747/PL/21
Kotiseudun Sanomat

Totuudenmukainen tiedonvälitys, otsikko, olennainen asiavirhe

Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.
 

Vapauttava 7743/UL/21
Iltalehti

Lainaaminen

Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava 7730/YLE/21
Yle

Lähdekritiikki, mielipiteet ja tosiasiat

Ylen tv-uutisessa kerrottiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin metsien hakkuumäärien vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Tv-uutisessa ei kerrottu, että kyseessä oli tilaustutkimus. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti heikentänyt lähdekritiikkiä. Myös ulkopuolinen asiantuntija kommentoi tutkimustuloksia.

Vapauttava 7721/PL/21
Ylä-Kainuu

Kielteinen julkisuus, samanaikainen kuuleminen, yleisönosastokirjoitus, ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8  ... >> 

Vapauttava 5551/SL/14

Vastaaja: Etelä-Suomen Sanomat

Asia: virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, valokuva

Ratkaistu: 13.11.2014

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viiveen aiheutti monimutkaiseen asiakokonaisuuteen perehtyminen ja yksittäisten faktojen tarkistus.

Kantelu 30.6.2014

Kantelu kohdistuu Etelä-Suomen Sanomissa 22.5.2014 julkaistuun uutiseen "Luontaistuotekaupat myyvät valmisteita laittomasti – ostajakin rikkoon lakia", http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2014/05/22/luontaistuotekaupat-myyvat-laitonta-tavaraa---ostajakin-rikkoo-lakia
siitä samana päivänä tehtyyn jatkojuttuun "Valmistaja: Fimea on todennäköisesti lisännyt 5-htp:n muuntohuumeiden joukkoon erehdyksessä" http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2014/05/22/valmistaja-fimea-on-todennakoisesti-lisannyt-5-htpn-muuntohuumeiden-joukkoon-erehdyksissa
 ja 2.6.2014 julkaistuun oikaisuun "Oikaisu: Luontaistuotekaupat eivät ole myyneet laittomia valmisteita". http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2014/06/02/oikaisu-luontaistuotekaupat-eivat-ole-myyneet-laittomia-valmisteita

Kantelijat ja kuvassa olleen tuotteen valmistaja olivat yhteydessä toimittajaan uutisen julkaisupäivänä ja osoittivat, että jutussa oli useita asiavirheitä. Kantelijoiden mukaan jutussa mainittu 5-HTP-valmiste oli laillisesti myynnissä eivätkä ostaja ja myyjä siten rikkoneet lakia. Tämän vahvistivat kantelijoille 23.5.2014 lääkeviranomainen Fimean ja elintarvikevalvonnasta vastaavan Valviran edustajat.

Kantelijoiden mukaan toimittaja ei tarkistanut tietoja ravintolisiä valvovalta Eviralta riittävän hyvin. Tuolloin olisi selvinnyt, että jutussa mainituista 5-HTP-ravintolisistä on jätetty asianmukaiset ilmoitukset, eikä lakia riko myyjä eikä ostajakaan.

Lehti julkaisi 22.5.2014 jatkojutun "Valmistaja: Fimea on todennäköisesti lisännyt 5-htp:n muuntohuumeiden joukkoon erehdyksessä". Jutussa kerrottiin, toisen kantelijan edustajan sitaatissa, että luontaistuotekaupat tekevät ilmoituksen Eviralle. Kaupat eivät kuitenkaan tee ilmoituksia, vaan valmistajat ja maahantuojat. Asiavirheestä huomautettiin heti jutun ilmestyttyä, mutta se korjattiin vasta 28.5.2014.

Kantelun mukaan lehti sai heti julkaisupäivänä tiedot asiavirheistä, mutta julkaisi oikaisun vasta 2.6.2014 usean yhteydenoton ja oikaisupyynnön jälkeen. Kantelijan mielestä virheet olivat vakavia ja aiheuttivat suurta julkisuushaittaa kaupoille ja kuvituskuvassa olleen valmisteen edustajalle. Uutisen perusteella STT teki jutun, joka levisi nopeasti kymmeniin lehtiin, verkkosivuille ja radiouutisiin. Lisäksi uutisessa väitettiin ostajan rikkovan lakia. Tätä ei kantelun mukaan ole oikaistu missään vaiheessa.

Etelä-Suomen Sanomat kuvitti uutisensa Solgarin 5-HTP-ravintolisästä otetulla kuvalla. Valmisteen edustaja osoitti lehdelle, että valmiste on laillisesti myynnissä luontaistuotekaupoissa. Yrityksen pyynnöistä huolimatta lehti ei suostunut poistamaan tuotteen kuvaa uutisen yhteydestä.

Kantelun tekijät toteavat, että Etelä-Suomen Sanomat on oikaissut virheellisen uutisen. He kuitenkin pitävät virheitä niin vakavina, että haluavat Julkisen sanan neuvoston ratkaisun lehden menettelytavoista.


Etelä-Suomen Sanomien vastaus 25.8.2014

Päätoimittaja Heikki Hakala vastaa, että 22.5.2014 julkaistun uutisen lähtökohtana oli, että 5-HTP ei ole ravintolisä vaan lääkeaine, jonka myynti edellyttää reseptiä. Toimittaja haastatteli asiasta lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean yliproviisoria. Hän totesi, ettei tiedä miksi 5-HTP:tä sisältäviä ravintolisiä on luontaistuotekaupoissa myytävänä, mutta ”sitä ei kyllä pitäisi myydä”.

Artikkelin julkaisemisen jälkeen Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto oli yhteydessä Etelä-Suomen Sanomiin ja vaati oikaisua. Lehti ei kuitenkaan päätoimittajan mukaan voinut lähteä pelkästään tämän vaatimuksen perusteella oikaisemaan jutussa esitettyjä tietoja. Liitto ei ole omassa asiassaan niin luotettava taho, että sen esittämä oikaisuvaatimus olisi ollut ilman lisäselvityksiä sellaisenaan julkaisukelpoinen.

Etelä-Suomen Sanomien tarkistuksissa selvisi, että kyse on erittäin monimutkaisesta asiasta. Lehti ei päätoimittajan mukaan alun perinkään saanut Fimealta riittävän yksiselitteistä tietoa. Fimea on viranomainen, jolta saamiaan tietoja toimituksen on pakko pitää lähtökohtaisesti oikeina, sillä niiden oikeellisuutta on käytännössä mahdoton tarkistaa muusta lähteestä. Sen lisäksi eri lähteet antoivat asiasta lisää sekavuutta aiheuttavia lausuntoja.

Lehti päätyi julkaisemaan oikaisun, koska jo alkuperäisessä jutussa asiantuntijana ollut yliproviisori joutui tarkentamaan omaa lausuntoaan toteamalla, että luontaistuoteala ei tosiasiallisesti riko lakia, mutta siitä huolimatta 5-HTP:tä ei saisi myydä ilman erillistä lääkemyyntilupaa.

Yliproviisorin esimies Fimeassa kuvaili lainsäädäntöä sekavaksi. Tämän jälkeen Etelä-Suomen Sanomat päätti julkaista oikaisun. Se julkaistiin päätoimittajan mukaan sivun pääjuttuna. Oikaisu viivästyi, koska lehden täytyi varmistaa oikaisun tietojen oikeellisuus Fimeasta, josta muun muassa yliproviisorin matkan takia ei tavoitettu asiaa hoitavia henkilöitä.

Päätoimittajan Hakalan mielestä Etelä-Suomen Sanomat ei ole syyllistynyt harhaanjohtavaan uutisointiin. Pikemminkin juttu osoittaa, että lääkeaineita ja ravintolisiä koskeva lainsäädäntö on sekava ja epäjohdonmukainen. Tämän vuoksi viranomainenkaan ei kaikissa tilanteissa pysty antamaan riittävän seikkaperäistä ja luotettavaa lausuntoa siitä, mikä on lainmukaista ja mikä ei.


Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.
Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.
Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.
Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Etelä-Suomen Sanomat julkaisi verkkosivuillaan kolme juttua: uutisen, jatkojutun ja korjaavan jutun. Uutisessaan lehti epäili luontaistuotekauppojen myyvän laittomia valmisteita ja asiakkaiden rikkovan lakia ostamalla niitä. Jo samana päivänä lehti julkaisi jatkojutun, jossa kantelijat kertoivat toimineensa lakien ja säädösten mukaisesti. Lehti julkaisi 11 päivää myöhemmin korjaavan jutun, jossa se kumosi omat väitteensä laittomasta kaupasta ja selvitti virheiden syyt. Korjaavassa jutussa Fimean johtaja sanoo: "Laillisesti tilanne on kieltämättä kummallinen ja meidänkin kannaltamme sekava". Jatkojutussakin oli virhe, ja sen korjaaminen kesti kuusi päivää.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että alkuperäisessä uutisessa oli olennaisia asiavirheitä. Niiden korjaaminen kesti 11 päivää, vaikka Journalistin ohjeet edellyttävät korjaamista viipymättä. Viivästyksen pääasiallisena aiheuttajana oli monimutkainen asiakokonaisuus ja epäselvyys siitä, oliko jutussa mainittu tuote kielletty luontaistuotemyynnissä vai ei. Fimean johtajakin luonnehti korjaavassa uutisessa tilannetta kummalliseksi ja sekavaksi. Tämän vuoksi on ymmärrettävää, että toimitus halusi tarkistaa ja varmistaa tiedot mahdollisimman hyvin ja muistakin lähteistä kuin kantelijoilta. Neuvosto ottaa myös huomioon sen, että kantelijat saivat heti samana päivänä julkaistussa jatkojutussa selvittää oman kantansa. Varsinainen korjaava juttu oli neuvoston mielestä laadittu oikein.

Neuvosto kiinnittää kuitenkin toimituksen huomiota linkityksen puutteisiin ja siihen, kuinka alkuperäisen uutisen virheistä kerrottiin lukijoille. Uutinen kuvineen on verkossa edelleen alkuperäisessä muodossa. Oikaisusta kerrottiin, mutta vasta sosiaaliseen mediaan viittaavien linkkien jälkeen. Jos virheellinen juttu jätetään korjaamattomana verkkoon, sen virheistä ja niiden oikaisusta on kerrottava lukijoille selkeästi. Myös samana päivänä tehty jatkojuttu olisi pitänyt linkittää ristikkäin alkuperäiseen uutiseen.

Kantelu kohdistuu myös tietojen tarkistamisen laiminlyöntiin ja laittomaksi leimatun tuotteen kuvan käyttöön uutisen yhteydessä. Neuvosto viittaa tässäkin yhteydessä sekavaan asiakokonaisuuteen, jonka takia toimitus on päätynyt vääriin johtopäätöksiin tietoja tarkistaessaan. Valokuvassa oli tuote, josta uutinen kertoi. Lehden julkaisemat jatkojuttu ja korjaava juttu lievensivät alkuperäisen uutisen ja valokuvan aiheuttamaa kielteistä vaikutelmaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Etelä-Suomen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.

Tämä päätös on avattu 6281 kertaa