2014 PÄÄTÖKSET

Vapauttava 5585/SL/14
Kymen Sanomat

Ihmisarvo, kielteinen julkisuus

Lehti julkaisi kolumnin, jossa suhtauduttiin väheksyen ja jopa halveksuen kaupungissa järjestettyyn messutapahtumaan. Alatyyliset ilmaisut eivät kohdistuneet tunnistettaviin henkilöihin. Tämän vuoksi ne voi sananvapauden nimissä sallia.

Langettava 5582/SL/14
Ilta-Sanomat

valokuva, yksityiselämän suoja

Lehti teki jutun pilvipalvelujen kautta julkisuuteen vuotaneista julkkisten alastonkuvista. Jutun yhteydessä oli kuvituskuva tytöstä, jolla oli älypuhelin kädessään. Alaikäinen henkilö oli tunnistettavissa kuvasta.

Vapauttava 5580/R/14
Radio City

Piilomainonta

Radiossa haastateltiin jääkiekkovalmentajaa, joka haastattelun lopussa ryhtyi kehumaan kauppaketjua. Myös toimittaja lähti mukaan kehuihin. Toimituksellisen ja kaupallisen aineiston raja pysyi silti riittävän selvänä.

Vapauttava 5577/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti esitteli jutussaan espanjalaisen valokuvaajan ja hänen valokuviaan, jotka kertoivat maan kiinteistömarkkinoiden lamasta. Maininta Espanjan työttömyysluvuista ei ollut täsmällinen, mutta tässä yhteydessä kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä.

Vapauttava 5574/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

Virheen korjaus

Huumeongelmista kertoneessa jutussaan lehti mainitsi työikäisten miesten yleisimmäksi kuolinsyyksi alkoholin. Kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä. Lehden tieto perustui aiempaan tilastointitapaan.

Langettava 5571/SL/14
Helsingin Uutiset

Virheen korjaaminen

Lehden kolumnisti kirjoitti, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on pian 60 prosenttia. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Langettava 5570/SL/14
Helsingin Sanomat

Virheen korjaus

Lehti kertoi Britannian taloutta käsitelleessä jutussaan, että maan työllisyysaste on lamavuosia korkeampi, vaikka se on edelleen matalammalla tasolla. Lehti ei pyynnöstä huolimatta korjannut olennaista asiavirhettä.

Langettava 5569/YLE/14
Yleisradio

samanaikainen kuuleminen, virheen korjaus

Tv-ohjelma raportoi sitkeästä ja kauan jatkuneesta laiturikiistasta. Juttuun sisältyi asiavirheitä, eikä kantelijaa kuultu lainkaan. Toimitus korjasi asiavirheet puutteellisesti ja kohteli oikaisupyynnön tehnyttä kantelijaa yliolkaisesti. Toimittajan asiaa sivuava kolumni pahensi tilannetta. Langettava päätös äänin 11–1. Eriävät mielipiteet langettavasta päätöksestä ja lisäksi sen perusteista.

Langettava 5561/SL/14
Iltalehti

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Onnettomuuden uhrin hienovarainen kohtelu

Lehti julkaisi tarkistamattomia ja virheellisiä tietoja. Se lisäsi onnettomuuden uhrin lähipiirin kärsimystä. Samalla lehti jätti huomioimatta uhrin hienovaraisen kohtelun.

Vapauttava 5559/SL/14
Sipoon Sanomat

Totuudenmukaisuus, Tietojen tarkistaminen, Tosiasioiden, mielipiteiden ja sepitteen erottaminen, Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi, että kantelija oli toisen henkilön kanssa päävastuussa hämminkiä aiheuttaneesta joukkoliikennereittien ja -aikataulujen uudistuksesta. Kantelija sai julkaista mielipiteensä jutun kommenttiosiossa netissä ja lehden seuraavassa numerossa. 

Vapauttava 5553/SL/14
Lapin Kansa

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa käsiteltiin rattijuoppoutta vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Kantelija oli eri mieltä asian vakavuudesta, mutta ei vaatinut oikaisua.

Vapauttava 5551/SL/14
Etelä-Suomen Sanomat

virheen korjaus, tietojen tarkistaminen, valokuva

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viiveen aiheutti monimutkaiseen asiakokonaisuuteen perehtyminen ja yksittäisten faktojen tarkistus.

Vapauttava 5550/SL/14
Karjalainen

Virheen korjaus, otsikko

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viive johtui asian monimutkaisuudesta ja faktojen tarkistuksesta.

Vapauttava 5549/SL/14
Suomen Tietotoimisto

Virheen korjaus, uutistapahtuman seuraaminen

STT välitti asiakkailleen uutisen, jossa lainattiin virheellistä sanomalehtiuutista. Uutistoimisto julkaisi oikaisun, kun se oli saanut riittävän varmuuden korjausta vaatineista tiedoista.

Vapauttava 5548/AL/14
Talouselämä

Virheen korjaus

Lehti julkaisi STT:n välittämän uutisen, jossa oli virheellistä tietoa. Virheet korjattiin, kun STT lähetti lehdelle oikaisun.

Langettava 5547/SL/14
Turun Sanomat

Virheen korjaaminen

Lehti kertoi, että julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on 58 prosenttia, kun kyseessä oli kulujen suhde bruttokansantuotteeseen. Virhettä ei korjattu pyynnöstä huolimatta.

Vapauttava 5545/SL/14
Hämeen Sanomat

Virheen korjaus

Lehden pääkirjoituksessa oli virhe. Se korjattiin painetussa lehdessä seuraavana päivänä. Verkossa korjaus viivästyi teknisen syyn vuoksi, mutta siitä ei aiheutunut kenellekään kohtuutonta haittaa.

Vapauttava 5536/SL/14
Syd-Österbotten

Haastateltavan oikeudet, Ihmisarvon kunnioittaminen

Lehti julkaisi jutun sosiaaliseen mediaan levinneestä sanaharkasta kaksikielisen kaupungin leirintäalueen kioskilla. Lehti julkaisi myös pilakuvan, jossa leirintäalueyrittäjää verrattiin Pekka Puupäähän. Pilapiirros ei ollut loukkaava, ja yrittäjä sai kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta lehdessä.

Vapauttava 5535/SL/14
Etelä-Saimaa

Virheen korjaus, samanaikainen kuuleminen, vastine

Lehti kertoi suureen rakennushankkeeseen liittyvistä epäkohdista jutussa, jossa kuultiin myös kantelijaa. Tämä olisi halunnut selvittää omia näkemyksiään vielä jutun jälkeen, mutta lehti torjui kantelijan kirjoituksen liian pitkänä.

Vapauttava 5526/SL/14
Lapin Kansa

Kielteinen julkisuus, kuuleminen jälkeenpäin

Lehti kertoi jutussaan, että kantelija oli menetellyt puutteellisesti toimiessaan pesänhoitajana. Lehti julkaisi pari päivää myöhemmin täydentävän uutisen, jossa kantelija kiisti toimiinsa kohdistuneen arvostelun.

<< 1 2 3 4 5 >> 

Vapauttava 5550/SL/14

Vastaaja: Karjalainen

Asia: Virheen korjaus, otsikko

Ratkaistu: 13.11.2014

Uutisessa oli useita olennaisia virheitä. Lehti korjasi ne julkaisemalla kokonaan uuden jutun useita päiviä myöhemmin. Viive johtui asian monimutkaisuudesta ja faktojen tarkistuksesta.

Kantelu 23.6.2014

Kantelu kohdistuu Karjalaisessa 22.5.2014 julkaistuihin vinkkiin ja juttuun "Luontaistuotteet: Kaupoissa rikotaan yleisesti lakia" ja "Luontaistuotekaupat rikkovat lakia" sekä 23.5.2014 julkaistuun jatkojuttuun "Luontaistuoteala katsoo toimineensa asianmukaisesti". Kantelijoiden mukaan otsikoiden väitteet ovat vahvoja ja yleistäviä, eikä niille löydy jutuista katetta. Lukija saa otsikoista käsityksen, jonka mukaan kaupoissa rikotaan lakia muutoinkin kuin käsiteltävän uutisen suhteen. Yleistä ei kantelun mukaan kuitenkaan mitenkään selvennetä jutussa. Väitteet ovat vaikuttaneet alueen kauppojen myyntiin negatiivisesti ja vahingoittaneet luottamusta kanta-asiakkaiden silmissä.

Karjalaisen 23.5.2014 julkaisemassa jatkojutussa on uusi asiavirhe. Luontaistuotekaupat eivät tee ravintolisäilmoituksia, vaan valmistajat ja maahantuojat. Virhe on Luontaistuotteiden tukkukaupan liiton toiminnanjohtajan haastattelusitaatissa. Kantelun mukaan lehti ei pyynnöstä huolimatta ole virhettä korjannut.

Karjalainen julkaisi Oikaisuja-palstallaan 31.5.2014 tekstin, jossa korjattiin 22.5.2014 julkaistun jutun virheitä. Oikaisun huomioarvo on kantelun mukaan olematon virheelliseen ja suurta vahinkoa aiheuttaneeseen uutiseen nähden. Kantelijoiden mielestä lehden olisi tullut oikaista virheelliset tiedot yhtä suurella huomioarvolla, kuin alkuperäinen juttu. Lisäksi Karjalainen jätti kokonaan oikaisematta väitteensä siitä, että luontaistuotekaupat rikkovat lakia.


Karjalaisen vastaus 21.8.2014

Päätoimittaja Pasi Koivumaa vastaa, että kantelu on kaikkinensa perusteeton. Alkuperäisessä uutisessa (Karjalainen, 22.5.2014) otsikoinnit vastaavat jutun sisältöä, sen jälkeen uutista on useaan otteeseen sekä täydennetty että oikaistu, myös Karjalaisen verkkosivuilla, ja uutisoinnissa toimittaja on pyrkinyt totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

Päätoimittaja Koivumaan mukaan alkuperäisen uutisen lähteenä on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, valtion keskusvirasto, jonka viranomaisten puolueettomuutta ja asiantuntemusta Karjalaisella ei ole syytä epäillä. Fimean mukaan jutussa kerrottu aine on lääkeaineeseen verrannollinen ja sekä sen myyminen että hankkiminen ilman reseptiä on yksiselitteisesti laitonta.

Samassa jutussa tuodaan kuitenkin esiin eri tahojen asiassa esittämät tulkintaerimielisyydet. Näistä erilaisista tulkinnoista ja mielipide-eroista johtuen Karjalaisessa julkaistiin 24.5.2014 (verkkosivulla 23.5.) uutinen, jossa toinen kantelun tekijöistä sai kertoa laveasti oman näkemyksensä ja jossa hän kuvasi Luontaistuotteiden tukkukaupan liiton tulkitsevan koko asiaa eri tavalla kuin Fimea.

Kun Karjalainen sai asiasta tämän jälkeen lisätietoja ja totesi alkuperäisen uutisen laittomuusväitteen kiistanalaiseksi, lehti julkaisi 31.5.2014 oikaisuja-palstallaan asiasta oikaisun. Lisäksi Karjalainen julkaisi 2.6.2014 pääjuttukokonaisuuden, jossa tämä asia niin ikään oikaistiin samalla huomioarvolla kuin alkuperäinen uutinen oli lehdessä julkaistu. Verkkolehden oikaisuja-osastolla kyseinen oikaisujuttu julkaistiin 5.6.2014.

Oikaisujutussakin Fimea pitäytyy edelleen kannassaan, jonka mukaan tilanne on ”laillisesti kummallinen ja sekava”, mikä kuvastaa myös oikaisujen tarpeen kiistanalaisuutta. Kyse on päätoimittajan mukaan enemmän erilaisista tulkinnoista kuin virheistä, ja nämä erilaiset tulkinnat on tuotu uutisoinnissa juurta jaksain esiin. Karjalaisessa kuitenkin päädyttiin selvyyden vuoksi noudattamaan oikaisukäytäntöä.Ratkaisu

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Karjalainen julkaisi 22.5.2014 tarkistamatta Etelä-Suomen Sanomien uutisen epäilyistä, joiden mukaan luontaistuotekaupat rikkoisivat lakia. Heti seuraavana päivänä lehti julkaisi jatkojutun, jossa kantelijat kertoivat toimineensa lakien ja säädösten mukaisesti. Lehti julkaisi viikkoa myöhemmin yksipalstaisen oikaisun ja kesäkuun alussa korjaavan jutun, jossa se korjasi virheet ja selvitti niiden syitä. Korjaavassa jutussa Fimean johtaja sanoo: "Laillisesti tilanne on kieltämättä kummallinen ja meidänkin kannaltamme sekava". Kantelijan haastattelusitaatissa ollutta virhettä Karjalainen ei ole korjannut.

Julkisen sanan neuvoston käsityksen mukaan Karjalainen on julkaissut yksipalstaisen oikaisun lisäksi myös erillisen oikaisujutun sekä painetussa lehdessä että verkkolehdessä otsikolla "Oikaisu: Valmiste ja lääke ovat eri asioita – lakia ei rikottu". Jutussa ja otsikossa kerrotaan selvästi, mikä virhe alkuperäisessä jutussa oli ja kuinka se korjattiin.

Sen sijaan Karjalainen ei ole oikaissut haastatellun sitaattiin sisältynyttä virhettä, jossa luontaistuotekaupat ja valmistajat sekä maahantuojat menivät sekaisin. Neuvoston mielestä kyseinen virhe olisi ollut hyvä oikaista, koska kantelija oli sitä pyytänyt. Mainitulla seikalla ei kuitenkaan ollut olennaista merkitystä jutun pääasian kannalta. Neuvosto ei pidä virhettä tässä tapauksessa olennaisena.

Kantelussa kiinnitettiin huomiota myös juttujen otsikoihin. Karjalaisen otsikot olivat kärjekkäitä. Tekstistä kuitenkin kävi ilmi, että kyse oli vain 5-htp:tä sisältävistä tuotteista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Karjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.

Tämä päätös on avattu 5647 kertaa